پروفیل ضخامت 2/5 ساوه
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
12.5641.9کارخانه ساوه 20,000
22.5637.2کارخانه ساوه 20,000
32.5641.9کارخانه ساوه 20,000
42.5647کارخانه ساوه 20,000
52.5632.6کارخانه ساوه 20,000
62.5641.9کارخانه ساوه 20,000
72.5632.6کارخانه ساوه 20,000
82.5637.2کارخانه ساوه 20,000
92.5623.3کارخانه ساوه 20,000
102.5628کارخانه ساوه 20,000
112.5625.6کارخانه ساوه 20,000
122.5623.3کارخانه ساوه 20,000
132.5628کارخانه ساوه 20,000
142.5618.6کارخانه ساوه 20,000
152.5621کارخانه ساوه 20,000
162.5618.6کارخانه ساوه 20,000
172.5621کارخانه ساوه 20,000
182.5614کارخانه ساوه 20,000
192.5618.6کارخانه ساوه 20,000
202.5614کارخانه ساوه 20,000
212.5616.3کارخانه ساوه 20,000
222.5611.6کارخانه ساوه 20,000
232.569.3کارخانه ساوه 20,000
242.5611.6کارخانه ساوه 20,000
25268.2کارخانه ساوه 20,000
262.569.3کارخانه ساوه 20,000
272.5611.6کارخانه ساوه 20,000
28267کارخانه ساوه 20,000
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0