بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۲:۵۵
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام ضخامت(mm) قطر(mm) طول(m) وزن هر شاخه (kg) محل بارگیری قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 2.5 32 6 11 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
2 2.5 18 6 5.7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
3 2.5 40 6 14 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
4 2.5 35 6 12.1 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
5 2.5 37 6 12.9 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
6 2.5 33 6 11.4 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
7 2.5 31.8 6 10.9 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
8 2.5 28.6 6 9.75 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
9 2.5 38 6 13.26 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
10 2.5 38.7 6 13.5 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
11 2.5 26 6 8.78 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
12 2.5 25.4 6 8.56 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
13 2.5 23.5 6 7.85 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
14 2.5 22.5 6 7.47 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
15 2.5 46.7 6 15.88 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
16 2.5 22 6 7.29 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
17 2.5 21.25 6 7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
18 2.5 47 6 16.5 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
19 2.5 17.2 6 5.4 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
20 2.5 20 6 6.54 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
21 2.5 48 6 16.6 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
22 2.5 30 6 10.2 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
23 2.5 44.75 6 14.9 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
24 2.5 34 6 11.7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
25 2.5 33.4 6 11.6 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
26 2.5 28 6 9.5 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
27 2.5 26.7 6 9 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
28 2.5 25 6 8.4 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
29 2.5 24 6 8.03 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
30 2.5 19 6 6.16 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
31 2.5 21 6 6.91 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
32 2.5 22.2 6 7.36 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
33 2.5 42.25 6 14.7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
34 2.5 45 6 15.78 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
لینک های مفید
تماس
تماس جستجو دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0