بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۲:۵۴
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام ضخامت(mm) قطر(mm) طول(m) وزن هر شاخه (kg) محل بارگیری قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 2 50 6 14 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
2 2 44.75 6 12 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
3 2 14 6 3.59 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
4 2 15 6 3.89 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
5 2 34 6 9.5 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
6 2 33.4 6 9.4 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
7 2 19 6 5 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8 2 47 6 13.3 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
9 2 46.7 6 12.8 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
10 2 54 6 14.6 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
11 2 50.8 6 14.3 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
12 2 48.6 6 13.8 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
13 2 25 6 6.8 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
14 2 26 6 7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
15 2 30 6 8.3 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
16 2 28.6 6 7.9 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
17 2 33 6 9.4 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
18 2 26.7 6 7.3 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
19 2 25.4 6 7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
20 2 23.5 6 6.4 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
21 2 32 6 8.9 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
22 2 22.2 6 6 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
23 2 22 6 6.2 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
24 2 24 6 6.6 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
25 2 42.25 6 11.9 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
26 2 13.5 6 3.44 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
27 2 45 6 12.7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
28 2 14.5 6 3.73 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
29 2 13 6 3.29 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
30 2 37 6 10.4 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
31 2 48.25 6 13.7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
32 2 40 6 11.3 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
33 2 51 6 14.6 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
34 2 35 6 9.8 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
35 2 38.7 6 10.9 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
36 2 28 6 7.7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
37 2 20 6 5.4 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
38 2 22 6 6 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
39 2 16 6 4.18 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
40 2 21 6 5.7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
41 2 18 6 4.78 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
42 2 17.2 6 4.54 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
43 2 21.25 6 5.7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
44 2 31.8 6 8.9 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
45 2 38 6 10.7 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
46 2 48 6 13.4 کارخانه تهران
بدون ارزش افزوده
20,185
(9%) تومان
1,817
لینک های مفید
تماس
تماس جستجو دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0