پروفیل ضخامت 2/5 یزد
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5627.8کارخانه یزد 18900
22.5632.5کارخانه یزد 18900
32.5642کارخانه یزد 18900
42.569.1کارخانه یزد 18900
52.5618.4کارخانه یزد 18900
62.5623کارخانه یزد 18900
لینک های مفید