پروفیل ضخامت 2 یزد
1 کارخانه 9 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۱۹
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12633.2کارخانه یزد 17200
22622کارخانه یزد 17200
32625.7کارخانه یزد 17200
42629.5کارخانه یزد 17200
5268.9کارخانه یزد 17200
62610.7کارخانه یزد 17200
72614.5کارخانه یزد 17200
82618.2کارخانه یزد 17200
9267.2کارخانه یزد 17200
لینک های مفید