قیمت روز تیرآهن

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پیش از خرید تیرآهن لازم است بدانید که تیرهای موجود در بازار به دو نوع سبک و استاندارد تقسیم شده و تیرآهن ذوب آهن اصفهان مرغوب ترین محصول داخلی بوده و دارای وزن استاندارد می باشد. وزن این محصول براساس جدول اشتال بوده و نسبت به سایر نمونه ها قیمت بالاتری دارد. لازم به ذکر است که محصول این کارخانه با علامت ESCO حک شده بر روی آن نسبت به سایر تیرها متمایز می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر از این محصول و استعلام قیمت با مشاوران مرکز آهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

قیمت تیرآهن 14 اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 6300
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 6220
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 5420
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 5420
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب نرمال

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 5050
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 6200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن انبار ذوب آهن اصفهان

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 750000
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 980000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1175000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1365000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1510000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1740000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1995000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2340000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3830000
10 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 750000
11 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 975000
12 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1180000
13 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1360000
14 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1500000
15 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1735000
16 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1990000
17 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 2340000
18 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 3830000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت انواع تیرآهن

قیمت تیرآهن کارخانه کرمانشاه

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 130 44 کرمانشاه کارخانه کیلو 6100
2 تیرآهن 14 140 42 کرمانشاه کارخانه کیلو 6100
3 تیرآهن 14 150 40 کرمانشاه کارخانه کیلو 6100
4 تیرآهن 16 170 36 کرمانشاه کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن کارخانه ناب تبریز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 130 30 ناب تبریز کارخانه کیلو 5650
2 تیرآهن 16 170 27 ناب تبریز کارخانه کیلو تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 210 24 ناب تبریز کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن فایکو

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 125 36 فایکو کارخانه شاخه 805000
2 تیرآهن 16 170 27 فایکو کارخانه شاخه 1015000
3 تیرآهن 18 200 24 فایکو کارخانه شاخه 1215000
4 تیرآهن 20 250 18 فایکو کارخانه شاخه 1455000
5 تیرآهن 22 305 16 فایکو کارخانه شاخه 1705000
6 تیرآهن 24 353 14 فایکو کارخانه شاخه 1955000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن لانه زنبوری

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1010000
3 تیرآهن 16 190 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1190000
4 تیرآهن 18 226 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1400000
5 تیرآهن 20 269 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1540000
6 تیرآهن 22 315 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1800000
7 تیرآهن 24 369 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2080000
8 تیرآهن 27 434 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2410000
9 تیرآهن 30 507 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن ترک

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 8 50 متغیر ترک انبار تهران شاخه 630000
2 تیرآهن 8 36 متغیر ترک انبار تهران شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 10 65 متغیر ترک انبار تهران شاخه 690000
4 تیرآهن 10 80 متغیر ترک انبار تهران شاخه 790000
5 تیرآهن 10 100 متغیر ترک انبار تهران شاخه 990000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن سنگین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 32 570 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 12500
2 تیرآهن 35 600 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 12500
3 تیرآهن 40 800 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 45 930 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 50 1090 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید
6 تیرآهن 55 1270 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید
7 تیرآهن 60 1465 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 140 40 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 175 30 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 205 21 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 250 21 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 295 15 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
6 تیرآهن 24 350 15 آرین کارخانه شاخه 1820000
7 تیرآهن 27 420 12 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار شاخه 1470000
2 تیرآهن 22 300 16 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 14 110 40 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 16 160 30 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 18 215 21 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن یزد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 135 36 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 180 24 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 218 21 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 257 18 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 310 18 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن یکی از پروفیل های مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز بوده و پیش از خرید آن بایستی عوامل زیادی را مدنظر قرار داد. از جمله عوامل مهمی که قبل از خرید تیرآهن باید به آن توجه کنید شامل مشخصات ظاهری، نحوه تشخیص محصول کارخانجات مختلف، کاربرد و بررسی کیفیت و استاندارد آن می باشد. در ادامه شما را با برخی از مهمترین مشخصات تیرآهن آشنا خواهیم کرد.

مشخصات ظاهری تیرآهن

این محصول از دو بال تشکیل شده که به وسیله تیغه به یک دیگر متصل می شوند. فاصله پشت به پشت بال ها نیز جان تیر نامیده می شود. اندازه تیرهای تولیدی به وسیله جان تیر مشخص می گردد.
انواع تیرآهن موجود در بازار
این محصولات به سه صورت IPE، INP و IPB تولید و روانه بازار مصرف می گردد. نوع IPE کاربرد بیشتری در بازار داخلی ایران داشته و براساس استاندارد اروپا تولید می گردد. برای تشخیص لازم است بدانید ضخامت بال ها در نوع IPE در ابتدا و انتهای محصول یکسان می باشد و طول هر بال نیز نصف طول جان تیر است. تیرهای INP براساس استاندارد چین و روسیه تولید شده و بال ها در ابتدای محصول نازک و در انتها ضخیم می باشد. نوع IPB نیز به عنوان تیر بال پهن شناخته شده و طول بال ها در آن نسبت به نوع IPE بیشتر می باشد.

بهترین برند تیرآهن موجود در بازار ایران کدام است ؟

تیرهای تولید داخلی در دو نوع سبک و استاندارد موجود می باشد. در حال حاضر می توان گفت بهترین نوع تیر موجود در بازار تیرآهن ذوب آهن اصفهان می باشد

به طور کلی سه نوع تیرآهن در بازار موجود می باشد

تیر IPE استاندارد اروپا و ایران-تیر INP استاندارد چین و روسیه-تیر IPB بال پهن

امکان شبکه سازی تیرآهن خریداری شده هست ؟

با توجه کیفیت بالای تیرآهن ذوب آهن اصفهان فقط این محصول امکان شبکه سازی را دارد.

هیچ محصولی یافت نشد.