**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فرآیند تولید تیرآهن H

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام میلگرد و تیرآهن بپیوندید

قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 825000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 818000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 948000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1263000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1385000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1770000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 16 178 30 آرین کارخانه شاخه 810000
2 تیرآهن 18 215 24 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 20 255 21 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 22 310 18 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 24 350 15 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
6 تیرآهن 27 420 12 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 22 320 16 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 آرین انبار اصفهان شاخه 780000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


 

قیمت تیر آهن یزد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 150 36 یزد انبار اصفهان شاخه 685000
2 تیرآهن 16 180 24 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 218 21 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 257 18 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 310 18 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.