قیمت روز تیرآهن

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پیش از خرید تیرآهن لازم است بدانید که تیرهای موجود در بازار به دو نوع سبک و استاندارد تقسیم شده و تیرآهن ذوب آهن اصفهان مرغوب ترین محصول داخلی بوده و دارای وزن استاندارد می باشد. وزن این محصول براساس جدول اشتال بوده و نسبت به سایر نمونه ها قیمت بالاتری دارد. لازم به ذکر است که محصول این کارخانه با علامت ESCO حک شده بر روی آن نسبت به سایر تیرها متمایز می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر از این محصول و استعلام قیمت با مشاوران مرکز آهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

قیمت تیرآهن 14 اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 8500
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 8300
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 7680
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب نرمال

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 7050
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 7600
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن انبار ذوب آهن اصفهان

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1300000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1560000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1770000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2300000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2360000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2530000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3350000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 4300000
10 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1265000
11 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1315000
12 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1575000
13 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1780000
14 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 2310000
15 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 2370000
16 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 2545000
17 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 3320000
18 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 4225000
19 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
20 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
21 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
22 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
23 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
24 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
25 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
26 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
27 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت انواع تیرآهن

قیمت تیرآهن کارخانه کرمانشاه

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 120 44 کرمانشاه کارخانه کیلو 7780
2 تیرآهن 14 130 42 کرمانشاه کارخانه کیلو 7780
3 تیرآهن 14 150 40 کرمانشاه کارخانه کیلو 7780
4 تیرآهن 16 170 36 کرمانشاه کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن کارخانه ناب تبریز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 130 30 ناب تبریز کارخانه کیلو 8000
2 تیرآهن 16 170 27 ناب تبریز کارخانه کیلو 8000
3 تیرآهن 18 210 24 ناب تبریز کارخانه کیلو 8000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن فایکو

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 125 36 فایکو کارخانه کیلو 7420
2 تیرآهن 16 170 27 فایکو کارخانه کیلو 7420
3 تیرآهن 18 200 24 فایکو کارخانه کیلو تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 250 18 فایکو کارخانه کیلو تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 305 16 فایکو کارخانه کیلو تماس بگیرید
6 تیرآهن 24 353 14 فایکو کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن لانه زنبوری

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1430000
3 تیرآهن 16 190 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1650000
4 تیرآهن 18 226 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1850000
5 تیرآهن 20 269 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2350000
6 تیرآهن 22 315 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2350000
7 تیرآهن 24 369 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2600000
8 تیرآهن 27 434 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
9 تیرآهن 30 507 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن ترک

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 8 50 متغیر ترک انبار تهران کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 8 36 متغیر ترک انبار تهران کیلو تماس بگیرید
3 تیرآهن 10 65 متغیر ترک انبار تهران کیلو تماس بگیرید
4 تیرآهن 10 80 متغیر ترک انبار تهران کیلو تماس بگیرید
5 تیرآهن 10 100 متغیر ترک انبار تهران کیلو تماس بگیرید
6 تیرآهن 14 120 متغیر ترک انبار تهران کیلو 8900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن سنگین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 33 570 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 14400
2 تیرآهن 36 600 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 14400
3 تیرآهن 40 800 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 45 930 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 50 1090 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید
6 تیرآهن 55 1270 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید
7 تیرآهن 60 1465 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 140 40 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 175 30 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 205 21 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 250 21 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 295 15 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
6 تیرآهن 24 350 15 آرین کارخانه شاخه 1820000
7 تیرآهن 27 420 12 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 22 300 16 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 14 110 40 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 16 160 30 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 18 215 21 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن یزد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 135 36 یزد انبار شاخه 1025000
2 تیرآهن 16 180 24 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 218 21 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 257 18 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 310 18 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن یکی از پروفیل های مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز بوده و پیش از خرید آن بایستی عوامل زیادی را مدنظر قرار داد. از جمله عوامل مهمی که قبل از خرید تیرآهن باید به آن توجه کنید شامل مشخصات ظاهری، نحوه تشخیص محصول کارخانجات مختلف، کاربرد و بررسی کیفیت و استاندارد آن می باشد. در ادامه شما را با برخی از مهمترین مشخصات تیرآهن آشنا خواهیم کرد.

مشخصات ظاهری تیرآهن

این محصول از دو بال تشکیل شده که به وسیله تیغه به یک دیگر متصل می شوند. فاصله پشت به پشت بال ها نیز جان تیر نامیده می شود. اندازه تیرهای تولیدی به وسیله جان تیر مشخص می گردد.
انواع تیرآهن موجود در بازار
این محصولات به سه صورت IPE، INP و IPB تولید و روانه بازار مصرف می گردد. نوع IPE کاربرد بیشتری در بازار داخلی ایران داشته و براساس استاندارد اروپا تولید می گردد. برای تشخیص لازم است بدانید ضخامت بال ها در نوع IPE در ابتدا و انتهای محصول یکسان می باشد و طول هر بال نیز نصف طول جان تیر است. تیرهای INP براساس استاندارد چین و روسیه تولید شده و بال ها در ابتدای محصول نازک و در انتها ضخیم می باشد. نوع IPB نیز به عنوان تیر بال پهن شناخته شده و طول بال ها در آن نسبت به نوع IPE بیشتر می باشد.

بهترین برند تیرآهن موجود در بازار ایران کدام است ؟

تیرهای تولید داخلی در دو نوع سبک و استاندارد موجود می باشد. در حال حاضر می توان گفت بهترین نوع تیر موجود در بازار تیرآهن ذوب آهن اصفهان می باشد

به طور کلی سه نوع تیرآهن در بازار موجود می باشد

تیر IPE استاندارد اروپا و ایران-تیر INP استاندارد چین و روسیه-تیر IPB بال پهن

امکان شبکه سازی تیرآهن خریداری شده هست ؟

با توجه کیفیت بالای تیرآهن ذوب آهن اصفهان فقط این محصول امکان شبکه سازی را دارد.

هیچ محصولی یافت نشد.