قیمت روز تیرآهن

پیش از خرید تیرآهن لازم است بدانید که تیرهای موجود در بازار به دو نوع سبک و استاندارد تقسیم شده و تیرآهن ذوب آهن اصفهان مرغوب ترین محصول داخلی بوده و دارای وزن استاندارد می باشد. وزن این محصول براساس جدول اشتال بوده و نسبت به سایر نمونه ها قیمت بالاتری دارد. لازم به ذکر است که محصول این کارخانه با علامت ESCO حک شده بر روی آن نسبت به سایر تیرها متمایز می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر از این محصول و استعلام قیمت با مشاوران مرکز آهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

مرغوب ترین تیرآهن موجود در بازار کدام است ؟

تیرآهن ذوب آهن اصفهان مرغوب ترین محصول داخلی بوده و دارای وزن استاندارد می باشد. وزن این محصول براساس جدول اشتال بوده و نسبت به سایر نمونه ها قیمت بالاتری دارد.

انواع تیرآهن موجود در بازار

این محصولات به سه صورت IPE، INP و IPB تولید و روانه بازار مصرف می گردد. نوع IPE کاربرد بیشتری در بازار داخلی ایران داشته و براساس استاندارد اروپا تولید می گردد. برای تشخیص لازم است بدانید ضخامت بال ها در نوع IPE در ابتدا و انتهای محصول یکسان می باشد و طول هر بال نیز نصف طول جان تیر است.

امکان شبکه سازی تیرآهن خریداری شده هست ؟

بله برش و شبکه سازی به سبک تیرآهن لانه زنبوری امکان پذیر است .

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4950
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4470
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4470
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 5250
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 5160
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 5300
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4520
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 5930
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن کارخانه کرمانشاه

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 130 44 کرمانشاه کارخانه کیلو 4680
2 تیرآهن 14 140 42 کرمانشاه کارخانه کیلو 4680
3 تیرآهن 14 150 40 کرمانشاه کارخانه کیلو 4680
4 تیرآهن 16 170 36 کرمانشاه کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن کارخانه ناب تبریز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
3 تیرآهن 14 130 30 ناب تبریز کارخانه کیلو تماس بگیرید
1 تیرآهن 16 170 27 ناب تبریز کارخانه کیلو 4350
2 تیرآهن 18 210 24 ناب تبریز کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن فایکو

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 125 36 فایکو کارخانه شاخه 582000
2 تیرآهن 16 170 27 فایکو کارخانه شاخه 752000
3 تیرآهن 18 200 24 فایکو کارخانه شاخه 917000
4 تیرآهن 20 250 18 فایکو کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن لانه زنبوری

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 700000
2 تیرآهن 14 155 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 770000
3 تیرآهن 16 190 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 896000
4 تیرآهن 18 226 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1077000
5 تیرآهن 20 269 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1472000
6 تیرآهن 22 315 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1732000
7 تیرآهن 24 369 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1982000
8 تیرآهن 27 434 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2040000
9 تیرآهن 30 507 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3040000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن ترک

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 8 50 متغیر ترک انبار تهران شاخه 600000
2 تیرآهن 8 36 متغیر ترک انبار تهران شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 10 65 متغیر ترک انبار تهران شاخه 750000
4 تیرآهن 10 75 متغیر ترک انبار تهران شاخه 850000
5 تیرآهن 10 100 متغیر ترک انبار تهران شاخه 1050000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن سنگین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 33 570 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 13500
2 تیرآهن 35 600 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 12500
3 تیرآهن 40 800 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 12500
4 تیرآهن 45 930 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 13500
5 تیرآهن 50 1090 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 13500
6 تیرآهن 55 1270 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 12500
7 تیرآهن 60 1465 متغیر وارداتی انبار تهران شاخه 12500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 140 40 آرین کارخانه شاخه 622000
2 تیرآهن 16 175 30 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 205 21 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 250 21 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 295 15 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
6 تیرآهن 24 350 15 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
7 تیرآهن 27 420 12 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار تهران شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 22 320 16 آرین انبار تهران شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 14 135 40 آرین انبار تهران شاخه 640000
4 تیرآهن 16 185 30 آرین انبار تهران شاخه 775000
5 تیرآهن 18 215 21 آرین انبار تهران شاخه 930000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن یزد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 150 36 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 180 24 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 218 21 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 257 18 یزد انبار اصفهان شاخه 1275000
5 تیرآهن 22 310 18 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن یکی از پروفیل های مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز بوده و پیش از خرید آن بایستی عوامل زیادی را مدنظر قرار داد. از جمله عوامل مهمی که قبل از خرید تیرآهن باید به آن توجه کنید شامل مشخصات ظاهری، نحوه تشخیص محصول کارخانجات مختلف، کاربرد و بررسی کیفیت و استاندارد آن می باشد. در ادامه شما را با برخی از مهمترین مشخصات تیرآهن آشنا خواهیم کرد.
مشخصات ظاهری تیرآهن
این محصول از دو بال تشکیل شده که به وسیله تیغه به یک دیگر متصل می شوند. فاصله پشت به پشت بال ها نیز جان تیر نامیده می شود. اندازه تیرهای تولیدی به وسیله جان تیر مشخص می گردد.
انواع تیرآهن موجود در بازار
این محصولات به سه صورت IPE، INP و IPB تولید و روانه بازار مصرف می گردد. نوع IPE کاربرد بیشتری در بازار داخلی ایران داشته و براساس استاندارد اروپا تولید می گردد. برای تشخیص لازم است بدانید ضخامت بال ها در نوع IPE در ابتدا و انتهای محصول یکسان می باشد و طول هر بال نیز نصف طول جان تیر است. تیرهای INP براساس استاندارد چین و روسیه تولید شده و بال ها در ابتدای محصول نازک و در انتها ضخیم می باشد. نوع IPB نیز به عنوان تیر بال پهن شناخته شده و طول بال ها در آن نسبت به نوع IPE بیشتر می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.