قیمت تیرآهن امروز

اعلام قیمت تیرآهن هر روز از ساعت 12 الی 12:30 می باشد.

تیرآهن متفرقه موجود می باشد.

جهت ارتباط با کارشناسان فروش تیرآهن با خط ویژه 03135155 داخلی 102 الی 108 تماس حاصل فرمائید.

تیر آهن ذوب آهن

قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2945
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2840
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2845
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3050
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3050
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3050
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3050
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 178 30 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 215 24 آریان فولاد کارخانه شاخه 550000
4 تیرآهن 20 255 21 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 310 18 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
6 تیرآهن 24 350 15 آریان فولاد کارخانه شاخه 950000
7 تیرآهن 27 420 12 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن کارخانه اهواز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 16 فولاد اهواز کارخانه شاخه 2495
2 تیرآهن 18 فولاد اهواز کارخانه شاخه 2510
3 تیرآهن 14 فولاد اهواز کارخانه شاخه 2510
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن کارخانه ناب تبریز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 16 170 30 ناب تبریز کارخانه کیلو 2610
2 تیرآهن 18 212 24 ناب تبریز کارخانه کیلو 2610
3 تیرآهن 14 132 ناب تبریز کارخانه کیلو 2580
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن انبار

قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 398000
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 455000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 538000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 655000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 838000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 968000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1138000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1344000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1690000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار اصفهان شاخه 685000
2 تیرآهن 22 320 16 آرین انبار اصفهان شاخه 798000
3 تیرآهن 18 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه اهواز-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 16 165 33 اهواز انبار اصفهان شاخه 439000
2 تیرآهن 14 130 44 اهواز انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن اشتهارد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 117 39 اشتهارد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن یزد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 255 یزد انبار اصفهان شاخه 651000
2 تیرآهن 22 300 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 208 23 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کرمانشاه انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 130 44 کرمانشاه انبار اصفهان شاخه 335000
2 تیرآهن 14 120 کرمانشاه انبار اصفهان شاخه 318000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن ناب تبریز-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
3 تیرآهن 16 170 30 ناب تبریز انبار کیلو 438000
4 تیرآهن 18 212 24 ناب تبریز انبار کیلو 545000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن شاهین بناب تبریز-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
3 تیرآهن 16 160 30 شاهین بناب انبار کیلو 415000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هاش سبک

ردیف نام سایز تیرآهن وزن سبک HEA محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 هاش 10 200 انبار اصفهان کیلو 4080
2 هاش 12 240 انبار اصفهان کیلو 4060
3 هاش 14 300 انبار اصفهان کیلو 4080
4 هاش 16 365 انبار اصفهان کیلو 4100
5 هاش 18 425 انبار اصفهان کیلو 4120
6 هاش 20 507 انبار اصفهان کیلو 4320
7 هاش 22 606 انبار اصفهان کیلو 4340
8 هاش 24 723 انبار اصفهان کیلو 4350
9 هاش 26 818 انبار اصفهان کیلو 4320
10 هاش 28 916 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
11 هاش 30 1059 انبار اصفهان کیلو 4340
12 هاش 32 1171 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
13 هاش 34 1260 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
14 هاش 36 1344 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
15 هاش 40 1500 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
16 هاش 45 1680 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
17 هاش 50 1860 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
18 هاش 55 1992 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
19 هاش 60 2136 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هاش سنگین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن سنگین HEB محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 هاش 10 244 انبار اصفهان کیلو 4080
2 هاش 12 320 انبار اصفهان کیلو 4060
3 هاش 14 404 انبار اصفهان کیلو 4090
4 هاش 16 511 انبار اصفهان کیلو 4100
5 هاش 18 614 انبار اصفهان کیلو 4130
6 هاش 20 735 انبار اصفهان کیلو 4330
7 هاش 22 858 انبار اصفهان کیلو 4340
8 هاش 24 998 انبار اصفهان کیلو 4360
9 هاش 26 1116 انبار اصفهان کیلو 4330
10 هاش 28 1236 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
11 هاش 30 1404 انبار اصفهان کیلو 4350
12 هاش 32 1526 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
13 هاش 34 1608 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
14 هاش 36 1704 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
15 هاش 40 1860 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
16 هاش 45 2050 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
17 هاش 50 2244 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
18 هاش 55 2388 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
19 هاش 60 2544 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای مرتبط به بازار تیرآهن

افزایش قیمت تیرآهن اتحادیه اروپا، قیمت تیرآهن آمریکا بدون تغییر، راه اندازی خط جدید تولید تیرآهن در مجتمع ظفربناب، نوسانات قیمت میلگرد و تیرآهن بازار اروپا، نوسانات بازار جهانی تیرآهن و محصولات فولاد تخت

منبع خبرها بولتن نیوز

تیرآهن چیست؟

تیرآهن جزء اصلی ترین نوع پروفیل ساختمانی است که در نمونه کارهای صنعتی نیز کاربرد دارد.

 ماهیت تیرآهن به سه صورت است:

  1. تیرآهن IPE استاندارد اروپا و ایران
  2. تیرآهن INP استاندارد چین و روسیه
  3. تیرآهن IPBبال پهن

تیرآهن نوع IPE و  INP دارای ارتفاع ۸۰–۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. کاربرد تیرآهن  به حالت اسکلت در ساختمان به صورت خرپا، نعل درگاه، ستون و تیر در پل‌های لانه زنبوری و پوشش سقف‌ها  مورد استفاده قرار میگیرد.

تیرآهن IPE

این تیرآهن استاندارد و معمولی به حالت I در ایران وجود دارد. استاندارد این تیرآهن زیر نظر اروپا می باشد ضخامت بال آن به صورت ثابت می باشد.

تیرآهن INP

تیرآهن به صورت I شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کم می شود استاندارد این ترآهن بر اساس کشور روسیه و چین می باشد.

تیرآهن IPB

تیرآهن به صورتH یا تیر آهن‌های عریض که در آنها نسبت به تیرآهن‌های IPEطول بال‌ها افزایش یافته است.

نکته: علامت  V درانتهای نوع تیرآهن  نشان دهنده سنگین بودن و علامت L در انتهای نوع تیرآهن نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. برای نمونه  IPBV نمایانگر تیرآهن عریض سنگین و IPBL نمایانگر تیرآهن عریض سبک می‌باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.