قیمت تیرآهن امروز

اعلام قیمت تیرآهن هر روز از ساعت 12 الی 12:30 می باشد.

تیرآهن متفرقه موجود می باشد.

جهت ارتباط با کارشناسان فروش تیرآهن با خط ویژه 03135155 داخلی 102 الی 108 تماس حاصل فرمائید.

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3430
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3430
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3320
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3400
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3600
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3500
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3500
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3500
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 16 178 30 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 18 215 24 آرین کارخانه شاخه 735000
3 تیرآهن 20 255 21 آرین کارخانه شاخه 875000
4 تیرآهن 22 310 18 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 24 350 15 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
6 تیرآهن 27 420 12 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن کارخانه اهواز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 16 فولاد اهواز کارخانه شاخه 2495
2 تیرآهن 18 فولاد اهواز کارخانه شاخه 2510
3 تیرآهن 14 فولاد اهواز کارخانه شاخه 2510
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن کارخانه ناب تبریز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
3 تیرآهن 14 132 19 ناب تبریز کارخانه کیلو 3720
1 تیرآهن 16 170 30 ناب تبریز کارخانه کیلو 3720
2 تیرآهن 18 212 24 ناب تبریز کارخانه کیلو 3670
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن انبار

قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 425000
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 546000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 645000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 785000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1012000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1105000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1285000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1512000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1855000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 22 320 16 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه اهواز-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 130 44 اهواز انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 165 33 اهواز انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 212 24 اهواز انبار اصفهان شاخه 620000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن اشتهارد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 117 39 اشتهارد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن یزد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 150 36 یزد انبار اصفهان شاخه 445000
2 تیرآهن 16 180 24 یزد انبار اصفهان شاخه 530000
3 تیرآهن 18 218 21 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 257 18 یزد انبار اصفهان شاخه 770000
5 تیرآهن 22 310 18 یزد انبار اصفهان شاخه 950000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کرمانشاه انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
2 تیرآهن 14 120 کرمانشاه انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
1 تیرآهن 14 130 44 کرمانشاه انبار اصفهان شاخه 490000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن ناب تبریز-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
3 تیرآهن 16 170 30 ناب تبریز انبار کیلو تماس بگیرید
4 تیرآهن 18 212 24 ناب تبریز انبار کیلو تماس بگیرید
5 تیرآهن 14 ناب تبریز انبار کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن شاهین بناب تبریز-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
3 تیرآهن 16 160 30 شاهین بناب انبار کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هاش سبک

ردیف نام سایز تیرآهن وزن سبک HEA محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 هاش 10 200 انبار اصفهان کیلو 4600
2 هاش 12 240 انبار اصفهان کیلو 4600
3 هاش 14 300 انبار اصفهان کیلو 4700
4 هاش 16 365 انبار اصفهان کیلو 4700
5 هاش 18 425 انبار اصفهان کیلو 4700
6 هاش 20 507 انبار اصفهان کیلو 4500
7 هاش 22 606 انبار اصفهان کیلو 4500
8 هاش 24 723 انبار اصفهان کیلو 4500
9 هاش 26 818 انبار اصفهان کیلو 4500
10 هاش 28 916 انبار اصفهان کیلو 4500
11 هاش 30 1059 انبار اصفهان کیلو 4500
12 هاش 32 1171 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
13 هاش 34 1260 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
14 هاش 36 1344 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
15 هاش 40 1500 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
16 هاش 45 1680 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
17 هاش 50 1860 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
18 هاش 55 1992 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
19 هاش 60 2136 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هاش سنگین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن سنگین HEB محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 هاش 10 244 انبار اصفهان کیلو 4700
2 هاش 12 320 انبار اصفهان کیلو 4800
3 هاش 14 404 انبار اصفهان کیلو 4700
4 هاش 16 511 انبار اصفهان کیلو 4500
5 هاش 18 614 انبار اصفهان کیلو 4800
6 هاش 20 735 انبار اصفهان کیلو 4500
7 هاش 22 858 انبار اصفهان کیلو 4500
8 هاش 24 998 انبار اصفهان کیلو 4500
9 هاش 26 1116 انبار اصفهان کیلو 4500
10 هاش 28 1236 انبار اصفهان کیلو 4500
11 هاش 30 1404 انبار اصفهان کیلو 4500
12 هاش 32 1526 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
13 هاش 34 1608 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
14 هاش 36 1704 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
15 هاش 40 1860 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
16 هاش 45 2050 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
17 هاش 50 2244 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
18 هاش 55 2388 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
19 هاش 60 2544 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای مرتبط به بازار تیرآهن

افزایش قیمت تیرآهن اتحادیه اروپا، قیمت تیرآهن آمریکا بدون تغییر، راه اندازی خط جدید تولید تیرآهن در مجتمع ظفربناب، نوسانات قیمت میلگرد و تیرآهن بازار اروپا، نوسانات بازار جهانی تیرآهن و محصولات فولاد تخت

منبع خبرها بولتن نیوز

تیرآهن چیست؟

تیرآهن جزء اصلی ترین نوع پروفیل ساختمانی است که در نمونه کارهای صنعتی نیز کاربرد دارد.

 ماهیت تیرآهن به سه صورت است:

  1. تیرآهن IPE استاندارد اروپا و ایران
  2. تیرآهن INP استاندارد چین و روسیه
  3. تیرآهن IPBبال پهن

تیرآهن نوع IPE و  INP دارای ارتفاع ۸۰–۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. کاربرد تیرآهن  به حالت اسکلت در ساختمان به صورت خرپا، نعل درگاه، ستون و تیر در پل‌های لانه زنبوری و پوشش سقف‌ها  مورد استفاده قرار میگیرد.

تیرآهن IPE

این تیرآهن استاندارد و معمولی به حالت I در ایران وجود دارد. استاندارد این تیرآهن زیر نظر اروپا می باشد ضخامت بال آن به صورت ثابت می باشد.

تیرآهن INP

تیرآهن به صورت I شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کم می شود استاندارد این ترآهن بر اساس کشور روسیه و چین می باشد.

تیرآهن IPB

تیرآهن به صورتH یا تیر آهن‌های عریض که در آنها نسبت به تیرآهن‌های IPEطول بال‌ها افزایش یافته است.

نکته: علامت  V درانتهای نوع تیرآهن  نشان دهنده سنگین بودن و علامت L در انتهای نوع تیرآهن نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. برای نمونه  IPBV نمایانگر تیرآهن عریض سنگین و IPBL نمایانگر تیرآهن عریض سبک می‌باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.