0
مرکزآهنقیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن

20 کارخانه
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۲:۰۳
نام محصولسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544کارخانهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1415536کارخانهکیلوگرم
کاهش 180 تومان 29,170
2,625
تیرآهن 14 ذوب نیمه سبک1413740کارخانهکیلوگرم
ثابت28,440
2,560
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1619030کارخانهکیلوگرم
کاهش 650 تومان 27,790
2,501
تیرآهن 16 ذوب نیمه سبک1617230کارخانهکیلوگرم
ثابت26,600
2,394
تیرآهن 18 ذوب نیمه سبک1821024کارخانهکیلوگرم
ثابت26,600
2,394
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1822524کارخانهکیلوگرم
کاهش 360 تومان 27,340
2,461
تیرآهن 20 ذوب نیمه سبک2024018کارخانهکیلوگرم
ثابت25,680
2,311
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان2027518کارخانهکیلوگرم
کاهش 560 تومان 28,890
2,600
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان2232516کارخانهکیلوگرم
ثابت27,980
2,518
تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار
تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544بنگاه اصفهانشاخه
ثابت4,128,000
371,520
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1415536بنگاه اصفهانشاخه
کاهش 92000 تومان 4,495,000
404,550
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1619030بنگاه اصفهانشاخه
کاهش 91000 تومان 5,321,000
478,890
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1822524بنگاه اصفهانشاخه
کاهش 46000 تومان 6,284,000
565,560
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان2027518بنگاه اصفهانشاخه
کاهش 275000 تومان 7,798,000
701,820
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان2232516بنگاه اصفهانشاخه
ثابت9,174,000
825,660
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان2437514بنگاه اصفهانشاخه
کاهش 184000 تومان 10,091,000
908,190
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان2742512بنگاه اصفهانشاخه
کاهش 92000 تومان 11,192,000
1,007,280
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان3050610بنگاه اصفهانشاخه
ثابت13,853,000
1,246,770
قیمت تیرآهن نرمال
قیمت تیرآهن نرمال
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولسایزتعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
تیرآهن 12 نرمال ذوب آهن اصفهان1244کارخانهشاخه
تماس بگیرید
-
تیرآهن 14 نرمال ذوب آهن اصفهان1436کارخانهشاخه
ثابت27,520
2,477
تیرآهن 16 نرمال ذوب آهن اصفهان1630کارخانهشاخه
ثابت27,060
2,435
تیرآهن 18 نرمال ذوب آهن اصفهان1824کارخانهشاخه
تماس بگیرید
-
تیرآهن 20 نرمال ذوب آهن اصفهان2018کارخانهشاخه
ثابت26,600
2,394
تیرآهن 22 نرمال ذوب آهن اصفهان2216کارخانهشاخه
ثابت25,040
2,254
تیرآهن 24 نرمال ذوب آهن اصفهان2414کارخانهشاخه
ثابت24,770
2,229
تیرآهن 27 نرمال ذوب آهن اصفهان2712کارخانهشاخه
ثابت24,120
2,171
تیرآهن 30 نرمال ذوب آهن اصفهان3010کارخانهشاخه
ثابت24,120
2,171
هاش سبک
هاش سبک
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۹:۰۳
نام محصولسایزطول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریواحد قیمتقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
هاش HEA سایز 10 سانتی متر1012201بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت59,630
5,367
هاش HEA سایز 12 سانتی متر1212239بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت59,630
5,367
هاش HEA سایز 14 سانتی متر1412297بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت59,630
5,367
هاش HEA سایز 16 سانتی متر1612365بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت29,350
2,642
هاش HEA سایز 18 سانتی متر1812426بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت29,350
2,642
هاش HEA سایز 20 سانتی متر2012508بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت33,020
2,972
هاش HEA سایز 22 سانتی متر2212606بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت63,300
5,697
هاش HEA سایز 24 سانتی متر2412702بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت63,300
5,697
هاش HEA سایز 26 سانتی متر2612764بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت63,300
5,697
هاش HEA سایز 28 سانتی متر2812875بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت63,300
5,697
هاش سنگین
هاش سنگین
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۹:۰۳
نام محصولسایزطول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریpa_price-unit قیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
هاش HEB سایز 10 سانتی متر1012245بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت59,630
5,367
هاش HEB سایز 12 سانتی متر1212321بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت59,630
5,367
هاش HEB سایز 14 سانتی متر1412405بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت29,350
2,642
هاش HEB سایز 16 سانتی متر1612512بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت29,350
2,642
هاش HEB سایز 18 سانتی متر1812615بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت29,350
2,642
هاش HEB سایز 20 سانتی متر2012736بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت33,940
3,055
هاش HEB سایز 22 سانتی متر2212858بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت63,300
5,697
هاش HEB سایز 24 سانتی متر2412999بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت63,300
5,697
هاش HEB سایز 26 سانتی متر26121116بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت63,300
5,697
هاش HEB سایز 28 سانتی متر28121236بنگاه تهرانکیلوگرم
ثابت63,300
5,697
تیرآهن کرمانشاه
تیرآهن کرمانشاه
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
تیرآهن 14 کرمانشاه1413044کارخانهشاخه
ثابت25,230
2,271
تیرآهن 14 کرمانشاه1414042کارخانهشاخه
تماس بگیرید
-
تیرآهن 14 کرمانشاه1415040کارخانهشاخه
تماس بگیرید
-
تیرآهن 14 کرمانشاه1412048کارخانهشاخه
تماس بگیرید
-
تیرآهن 16 کرمانشاه1617036کارخانهشاخه
تماس بگیرید
-
قیمت تیرآهن یزد امروز
قیمت تیرآهن یزد امروز
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهواحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان1413536کیلوگرمکارخانه
ثابت26,230
2,361
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان1618024کیلوگرمکارخانه
ثابت26,140
2,353
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان1821821کیلوگرمکارخانه
تماس بگیرید
-
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان2025718کیلوگرمکارخانه
تماس بگیرید
-
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان2231018کیلوگرمکارخانه
ثابت25,680
2,311
تیرآهن 24 نورد فولاد یزد احرامیان2435514کیلوگرمکارخانه
ثابت25,680
2,311
قیمت تیرآهن ظفر بناب
قیمت تیرآهن ظفر بناب
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
تیرآهن 14 ظفربناب1412318کارخانهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
تیرآهن 14 ظفربناب1413018کارخانهکیلوگرم
ثابت26,100
2,349
تیرآهن 16 ظفربناب1617012کارخانهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
تیرآهن 18 ظفربناب1820012کارخانهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
تیرآهن 20 ظفربناب202559کارخانهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
قیمت تیرآهن فایکو
قیمت تیرآهن فایکو
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
تیرآهن 14 فایکو1413536کارخانهکیلوگرم
کاهش 360 تومان 25,870
2,328
تیرآهن 14 فایکو1415529کارخانهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
تیرآهن 16 فایکو1617027کارخانهکیلوگرم
افزایش 90 تومان 25,870
2,328
تیرآهن 18 فایکو1820024کارخانهکیلوگرم
افزایش 90 تومان 25,870
2,328
تیرآهن 20 فایکو2025018کارخانهکیلوگرم
افزایش 90 تومان 25,870
2,328
تیرآهن 22 فایکو2230516کارخانهکیلوگرم
افزایش 90 تومان 25,870
2,328
تیرآهن 24 فایکو2435314کارخانهکیلوگرم
افزایش 90 تومان 25,870
2,328
قیمت تیرآهن کوثر اهواز
قیمت تیرآهن کوثر اهواز
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۳:۰۳
نام محصولسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
تیرآهن 14 اهواز1413540کارخانهکیلوگرم
کاهش 80 تومان 24,770
2,229
تیرآهن 16 اهواز1616733کارخانهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
تیرآهن 18 اهواز1821527کارخانهکیلوگرم
تماس بگیرید
-

تیرآهن در بازار به دو صورت I شکل و H شکل عرضه می‌شود. نقش این کالا در صنعت ساخت و ساز بسیار مهم است و وظیفه اصلی آن تحمل همه وزن ساختمان می‌باشد؛ پس کیفیت تیرآهن برای ساخت یک سازه از اهمیت بالایی برخوردار است و یک سازنده باید در زمینه انتخاب تیرآهن دقت کافی داشته باشد. از آنجایی که تیراهن از مقاطع اصلی همه سازه‌ها است، می‌تواند قیمت تمام شده  ساختمان را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل اطلاع از قیمت تیرآهن، پیش از اقدام به ساخت ضروری است. جهت دریافت اطلاعات کامل در رابطه با انواع تیرآهن و استعلام قیمت، می‌توانید با شماره‌های 031-91009009 و 021-91009009 مرکز آهن تماس بگیرید.

قیمت روز تیرآهن

از جمله کارخانه‌های تولیدکننده تیرآهن می‌توان به ذوب آهن اصفهان، ظفر بناب، فایکو و آریان فولاد اشاره نمود. اگر به دنبال خرید تیرآهن از برندی معتبر، با کیفیت بالا و تنوع زیاد هستید محصول کارخانه ذوب آهن اصفهان انتخاب مناسبی است. تیرآهن اصفهان بر اساس استاندارد جدول اشتال و از سایز 12 تا 30 تولید و به بازار عرضه می‌شود. لازم به ذکر است که تیرآهن فایکو سبک‌تر بوده و قیمت پایین‌تری نیز دارد.

در سایت مرکزآهن می‌توانید، قیمت روز برندهای مختلفی از تیرآهن را مشاهده نمایید. برای این منظور کافی است به سایت مراجعه نمایید، سایز و برند تیرآهن مورد نظرتان را پیدا کرده و قیمت روز آن را مشاهده نمایید؛ یا اینکه با کارشناسان ما در مجموعه مرکزآهن تماس بگیرید و قیمت نهایی هر محصول را از آن‌ها استعلام بگیرید.

برای خرید این محصول دو راه پیش روی شما قرار دارد. در روش اول می‌توانید ابتدا در سایت مجموعه ثبت نام کرده و با ورود به سایت در کنار هر محصول با کلیک بر روی گزینه خرید سفارش خود را ثبت کنید تا کارشناسان مجموعه در اسرع وقت با شما تماس بگیرند. همچنین می‌توانید جهت اطمینان از قیمت‌ها با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید و سفارش خود را به کارشناسان مجموعه اطلاع دهید.

انواع تیرآهن

پرفروشترین نوع تیرآهن

تیرآهن در سایزهای مختلف، کاربردهای متفاوتی دارد که توسط کارخانجات تولید و عرضه می‌گردد. مصرف کنندگان براساس نیاز خود این محصول را در ابعاد متفاوتی خریداری می‌کنند. سه سایز آهن 14، 16 و 18 در دسته پرمصرف‌ترین تیرآهن‌ها قرار داشته از این رو فروش بیشتری نیز دارند. از طرفی برخی از کارخانجات، تیرآهن‌های پرفروشی دارند که در ادامه با سایزهای پر فروش و کارخانجات معروف تولید کننده، آشنا خواهیم شد:   

سایزهای پرفروش تیرآهن

تیرآهن 14: تیراهن اصفهان 14 کاربرد زیادی را در ساخت و ساز و صنعت به خود اختصاص داده و در دسته محصولات پرفروش قرار دارد. قیمت تیرآهن 14 اصفهان را می‌توانید در جدول ارائه شده در این صفحه مشاهده کنید.

تیرآهن 16: در تمامی برندهای تولید تیرآهن، سایز 16 جزو پرفروش‌ترین محصولات بوده که طرفداران زیادی دارد. این محصول دارای کیفیت بالایی بوده و از دقت ابعادی خوبی برخوردار است.

تیرآهن 18: آهن 18 نیز یکی دیگر از سایزهای پرمصرف به شمار می‌رود که نسبت به دو سایز دیگر از وزن و قیمت بالاتری برخوردار است. برای اطلاع از سایر مشخصات و قیمت تیرآهن سایز 18 این محصول به جدول ابتدای صفحه مراجعه کنید.

کارخانجات پرفروش تیرآهن

ذوب آهن اصفهان: رتبه بزرگترین کارخانه تولید تیراهن را باید به ذوب آهن اصفهان داد. تیرآهن ذوب آهن اصفهان در سراسر ایران طرفداران خاص خود را دارد. البته که محصولات با کیفیت بسیار زیادی در این کارخانه تولید و عرضه می‌گردد؛ اما تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان را باید در دسته محصولات پرفروش این کارخانه قرار داد.

فایکو: اگر پروژه‌های مناطق شمالی کشور را در دست داشته‌اید، حتما از تیراهن‌های کارخانه فایکو استفاده کرده‌اید. این کارخانه با فروش بسیار بالای خود تامین تیرآهن شمال کشور را یک تنه به دست گرفته است. فایکو سعی می‌کند تولیدات خود را نسبت به آب و هوای مناطق شمالی مقاوم سازی کند و در این راه بسیار موفق بوده است.

ظفربناب: کارخانه ظفر بناب از سال 1386 تا کنون در حال تولید و تامین قطعات فولادی کشور است. کیفیت بسیار بالای تیرآهن‌های کارخانه ظفربناب، باعث شده طرفداران زیادی پیدا کند و خریداران زیادی را از سراسر کشور مشتاق به خرید کرده است. 

کرمانشاه: تیرآهن‌های تولید کارخانه کرمانشاه، وزن سبکی دارند؛ این ویژگی در بسیاری از سازه‌ها مزیت محسوب می‌شود به همین دلیل طرفداران بسیاری دارد (البته فراموش نکنید که وزن این محصول از استانداردهای خاصی تبعیت می‌کند و وزن پایین به هیچ عنوان، نشانه عدم کیفیت کلای فوق نیست)

تبریز: از دیگر قطب‌های مهم تولید تیرآهن، کارخانه تبریز است، تیرآهن‌های این کارخانه به دلیل اتصال مناسب قطعات به یکدیگر، اشغال فضای کم، امکان کاربرد در ارتفاعات و سرعت بالای اجرا در دسته تیرآهن‌های پرفروش قرار گرفته است.

قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز

قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان با توجه به فاکتورهای تاثیرگذار روی بازار آهن آلات، دستخوش تغییرات زیادی می‌شود. اطلاع از قیمت روز تیرآهن مهم‌ترین فاکتور برای خریداران این محصول است.

سایزهای مختلفی از تیر اهن در کارخانه‌ها به منظور مصارف متعدد تولید می‌شوند. اما برخی از سایزها کاربرد بیشتری دارند. به عنوان مثال تیر آهن با سایز 14 در دسته محصولات پرمصرف قرار می‌گیرد و روزانه افراد بسیاری قیمت تیرآهن 14 را از مرکزآهن استعلام می‌گیرند.

یکی از دلایلی که اطلاع از قیمت تیرآهن 14 را افزایش می‌دهد، کاربرد زیاد این محصول فولادی در صنعت ساختمان‌سازی است. تیرآهن اصفهان را در ساخت ستون، خرپا، نعل، پوشش سقف، پل‌های لانه زنبوری و موارد این چنینی استفاده می‌کنند. از جمله فاکتورهایی که می تواند قیمت روز تیرآهن ۱۴ اصفهان را تحت تاثیر قرار دهد، نوسان ارز، مقدار تیرآهن خریداری شده، فصلی که تیرآهن در آن به فروش می‌رسد و مواردی از این دست می‌باشد.

شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت تیرآهن 14 امروز اصفهان به سایت مرکزآهن مراجعه کرده و با انتخاب تیرآهن از منوی بالای صفحه، به جدول قیمت تیرآهن دسترسی پیدا کنید. اگر به این راه علاقه‌مند نیستید، می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس گرفته و علاوه بر دریافت قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان با توجه به نیاز خود درخواست پیش فاکتور نیز بدهید.

برای استعلام قیمت تیرآهن ۱۴ برندهای مختلف تولید داخل و تولید خارج و قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان به سایت مرکز آهن مراجعه نمایید و یا اینکه با کارشناسان مرکز آهن تماس بگیرید.

قیمت تیرآهن اصفهان امروز

قیمت تیرآهن ۱۶

سایز 16 تیرآهن در تمامی کارخانجات تولید این محصول به فروش می‌رسد و مرکزآهن یکی از تامین‌کنندگان انواع تیرآهن در سایزهای مختلف است. لازم به ذکر است که وزن این محصول در سایزهای مختلف، متفاوت بوده و حتی وزن تیرآهن در سایز یکسان و در برندهای مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است. بنابراین بهتر است در هنگام خرید از این تفاوت‌ها اطلاع داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت تیرآهن سایز 16 باید به صورت روزانه استعلام بگیرید. برای مثال شما نمی‌‌توانید انتظار خرید تیرآهن 16 با قیمت یک هفته قبل را داشته باشید چرا که محصولات فولادی از آن دسته کالاهایی هستند که با تغییرات ارز دستخوش نوسان می‌شوند.

شما می‌توانید قیمت تیرآهن 16 اصفهان و سایر کارخانجات را به صورت روزانه در سایت مرکزآهن مشاهده نمایید و یا با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید و بهترین قیمت‌‌های ممکن برای تیرآهن 16 را دریافت کنید. کارشناسان مجرب ما همه روزه در ساعات کاری به صورت تلفنی پاسخ‌گوی مشتریان هستند.

قیمت تیرآهن ۱۸ اصفهان

قیمت تیرآهن سایز ۱۸ به صورت روزانه در سایت مرکزآهن و تمام شبکه‌های اجتماعی این شرکت بروزرسانی می‌شود. برای اطلاع از قیمت تیرآهن 18 با توجه به کارخانه‌ تولیدی می‌توانید از جداول درج شده در سایت استفاده کنید. این محصول یکی از پرمصرف‌ترین مقاطع برای ساختمان‌سازی است. تیرآهن ۱۸ اکثرا با استاندارد IPE در کارخانه‌های داخلی تولید می‌‌گردد.

با توجه به نوسانات دلار و موجودی بازار نمی‌توان زمان دقیقی را برای خرید تیرآهن ارائه نمود. فاکتورهای گفته شده، مجموعه عواملی هستند که قبل از سفارش تیرآهن، لازم است به آن‌ها توجه نمایید. اگر همچنان سوالی داشتید می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید و با کارشناسان مربوطه مشاوره نمایید.

نمودار قیمت تیرآهن

نمودار قیمت تیرآهن در یک سال اخیر

چنانچه به صورت تخصصی و از روی نمودار، قیمت تیرآهن را مورد بررسی قرار دهید، متوجه خواهید شد در یک سال اخیر نوسان شدید و قابل توجهی نداشته است. اما به صورت کلی اگر بخواهیم قیمت را از نمودار مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که در فصول گرم سال، قیمت تیر اهن سیر صعودی داشته و رویدادهای سیاسی و اقتصادی نیز می‌تواند تاثیرات مستقیمی بر روی قیمت نهایی این کالا داشته باشد.

نحوه خرید تیرآهن از مرکزآهن

قبل از اقدام به خرید تیرآهن، لازم است اطلاعاتی در رابطه با وزن این محصول داشته باشید. تیرآهن برندهای مختلف بر اساس معیارها و استانداردهای خاص خود، دارای وزن‌های متفاوتی هستند. برای اینکه وزن تیراهن به دست آید کافی است سایز و ابعاد مورد نظرتان را در جدول اشتال پیدا کرده و یا اینکه از فرمول‌های خاص برای به دست آوردن وزن نهایی محصول استفاده نمایید. فراموش نکنید که دقت ابعادی در تولیدات برخی از کارخانجات، بسیار بالاست؛ پس شباهت بسیار زیادی با اعداد درج شده در جدول اشتال دارد. از طرفی وزن برخی از برندها ممکن است با اعداد موجود در جدول همخوانی نداشته باشد.

نحوه خرید تیرآهن از مرکزآهن

یکی از سوالاتی که برای خریداران پیش می‌آید انتخاب برای خرید به صورت کیلویی یا شاخه‌ای است. پاسخ این سوال به میزان تیرآهن موردنیاز شما بستگی دارد. معمولا خرید این محصول به صورت کیلویی به صرفه‌تر بوده اما تیرآهن کیلویی را فقط می‌توان از کارخانه خریداری کرد و تولیدکننده‌ها نیز محصول را کمتر از دو بندیل نمی‌فروشند. بنابراین اگر خرید شما عمده بوده و محل پروژه به کارخانه نزدیک است تیرآهن کیلویی انتخاب بهتری برای شما به حساب می‌آید.

پیش از خرید حتما هزینه حمل و نقل و نحوه ارسال را از کارشناسان ما جویا شوید. به عنوان مثال تیراهن کارخانه ذوب آهن اصفهان در بسته‌های 5 تنی با تعداد مشخصی ارسال می‌گردد. اگر قصد خرید تیرآهن اصفهان را داشته باشید، باید حداقل 4 بسته برابر با 20 تن خریداری نمایید که در این حالت هزینه بار به صورت کیلویی محاسبه می‌گردد. برخی در جهت کاهش هزینه‌های ناشی از حمل و نقل، پیش از بارگیری، اقدامات مربوط به برشکاری را انجام داده تا با استفاده از ماشین‌های کوچکتری قابل حمل به مقصد مورد نظر باشد.

سوال مهمی که مطرح است این است که بعد از ثبت سفارش زمان تحویل بار چقدر خواهد بود؟ این زمان معمولا دو تا پنج روز کاری طول خواهد کشید. هرچند این فاکتور به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد؛ اما مجموعه مرکزآهن تلاش می کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تیرآهن خریداری شده را به دست شما برساند. برای خرید تیرآهن از مرکزآهن می‌توانید از طریق وبسایت، تماس با مجموعه و جلسه حضوری با کارشناسان اقدام کنید.

اطلاعات بیشتر
نکات بسیار مهمی که باید پیش از خرید تیرآهن بدانید

سوالات متداول

لیست قیمت روز تیرآهن اصفهان را از کجا مشاهده کنیم؟

مرکزآهن قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان و دیگر کارخانه‌های تولیدکننده را در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر می‌کند.

فروش ویژه تیرآهن اصفهان در چه روز هایی اعلام می شود؟

مرکزآهن روزانه فروش ویژه تیرآهن را در سایت و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر می کند. جهت استعلام قیمت تماس بگیرید.

سایزهای پرفروش تیرآهن کدامند؟

مصرف کنندگان براساس نیاز خود این محصول را در ابعاد متفاوت خریداری می‌کنند. سه سایز تیرآهن 14، 16 و 18 پرمصرف‌ترین و پرفروش‌ترین نوع تیرآهن هستند.

نحوه ارسال بار تیرآهن به چه صورت است؟

ارسال بار به دو صورت ارسال از بنگاه و ارسال از کارخانه انجام می‌گیرد که اطلاع از تفاوت این دو نحوه ارسال، پیش از خرید ضروری است.

اطلاعات بیشتر
سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
جهت ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید