قیمت روز پروفیل

قیمت پروفیل آهن اصفهان

قیمت پروفیل با ورق فولاد مبارکه

محصولات قوطی پروفیل با تولید ورق فولاد مبارکه دارای وزن و ضخامت ثابت می باشد و همچنین سطح ورق با شفافیت و کیفیت بالا عرضه می شود.قوطی پروفیل تولیدی با ورق فولاد اکسین دارای وزن و ضخامت متغیر می باشد که در هر دو حالت در جداول زیر قابل مشاهده می باشد.

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 – فولاد مبارکه(سبک)

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 6120
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 6120
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 6120
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 6020
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 6000
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 6020
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 6010
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 6000
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6020
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 6000
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 6000
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 6000
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 6000
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 6000
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6000
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 6000
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 6000
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 6000
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 6000
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 6000
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 6000
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 6000
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 6000
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 6000
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 6000
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 6000
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 6000
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 6040
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 6000
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 6000
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 6000
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 6000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل درب و پنجره

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران تماس بگیرید
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران تماس بگیرید
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 15 اصفهان/کارخانه 6120
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 15 اصفهان/کارخانه 6120
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 15 اصفهان/کارخانه 6120
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 24.2 اصفهان/کارخانه 6120
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.6 اصفهان/کارخانه 6120
6 چهارچوبی نگین 2 6/60 31 اصفهان/کارخانه 6120
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6030
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6030
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6030
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 30 اصفهان/کارخانه 6030
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 31 اصفهان/کارخانه 6030
6 چهارچوبی نگین 2.5 6.6 40 اصفهان/کارخانه 6030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


آیا میتوانم بار رو خریداری کنم ولی حمل آن بعد انجام شود؟

بله فقط بار رو باید در انبار نگهداری کرد و هزینه ی انبارداری گرفته می شود .

پروفیل با ورق فولاد مبارکه بهتر است یا فولاد اکسین اهواز ؟

بسته به انتخاب خود شما دارد پروفیل فولاد مبارکه از کیفیت بهتری برخورداره ولی قیمت بالاتری نیزه دارد ولی اختلاف وزنی کمتری دارد ولی پروفیل کارخانه اهواز کیفیت کمتری برخورداره ولی وزن ثابتی دارد .

آیا میتوان مابقی وجه را بعد ازتخلیه و رویت بار پرداخت کرد؟

خیر تسویه باید قبل از تخلیه انجام شود در صورتی که بار شما به مقصد برسد و تسویه انجام نشده باشد هزینه توقف حمل نیز به هزینه شما اضافه میشود.

آیا برای تکمیل فاکتور حتما باید به صورت حضوری مراجعه کنیم ؟

نیازی به مراجه حضوری نیست و تلفنی هم انجام میشود و پیگیر فرآیند خرید بود.

پروفیل صنعتی

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) سایز محل تحویل قیمت نمودار
1 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 6410
2 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 6410
3 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 6410
4 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 6410
5 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 6410
6 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 6410
7 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 6410
8 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 6410
9 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 6410
10 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×100 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
11 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 6410
12 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 6410
13 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 6410
14 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 6510
15 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 6510
16 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 100×180 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل فرانسوی

قیمت پروفیل یزد

قوطی ضخامت 3 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 2.5 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 2 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قیمت قوطی ضخامت 2 با ورق متفرقه

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 5980
2 قوطی 10*25 2 6 7.2 اصفهان/کارخانه 5980
3 قوطی 10*30 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 5980
4 قوطی 25*25 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5880
5 قوطی 35*35 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5860
6 قوطی 20*20 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 5880
7 قوطی 20*30 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5870
8 قوطی 20*40 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5860
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5880
10 قوطی 30*30 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5860
11 قوطی 30*40 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5860
12 قوطی 30*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5860
13 قوطی 30*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5860
14 قوطی 40*40 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5860
15 قوطی 40*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5860
16 قوطی 40*60 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5860
17 قوطی 40*80 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5860
18 قوطی 40*100 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5860
19 قوطی 50*50 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5860
20 قوطی 60*60 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5860
21 قوطی 70*70 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5860
22 قوطی 90*90 2 6 37 اصفهان/کارخانه 5860
23 پروفیل 507 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5860
24 پروفیل 508 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5860
25 پروفیل 509 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5860
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.