0
مرکزآهنقیمت پروفیل

قیمت پروفیل

21 کارخانه
پروفیل 2
پروفیل 2
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولابعاد (mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه10*25266.6کارخانه اصفهان
ثابت34,590
3,113
چهارچوب فلزی نگین با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه22631کارخانه اصفهان
ثابت34,590
3,113
زهوار با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه2265.7کارخانه اصفهان
ثابت34,590
3,113
چهارچوب فلزی معمولی با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه226.623.2کارخانه اصفهان
ثابت34,590
3,113
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه20*10265.7کارخانه اصفهان
ثابت34,590
3,113
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه20*20267.5کارخانه اصفهان
ثابت34,590
3,113
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه20*30269.42کارخانه اصفهان
ثابت34,590
3,113
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه20*402611.2کارخانه اصفهان
ثابت34,590
3,113
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه20*602615کارخانه اصفهان
ثابت34,590
3,113
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه25*25269.4کارخانه اصفهان
ثابت34,590
3,113
قیمت قوطی ۲*۲
قیمت قوطی ۲*۲
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۲:۰۳
نام محصولمحل بارگیریضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)قیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پروفیل استیل 20*20 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتربنگاه اصفهان26-
ثابت173,389
15,605
پروفیل استیل 20*20 میلیمتر ضخامت 1 میلیمتربنگاه اصفهان16-
ثابت173,389
15,605
پروفیل استیل 20*20 میلیمتر ضخامت 1.25 میلیمتربنگاه اصفهان1.256-
ثابت173,389
15,605
پروفیل استیل 20*20 میلیمتر ضخامت 1.5 میلیمتربنگاه اصفهان1.56-
ثابت173,389
15,605
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکانکارخانه نیکان2.56-
ثابت32,385
2,915
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5کارخانه اصفهان2.569.5
ثابت32,750
2,948
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 جباریکارخانه پروفیل جباری2.569.3
ثابت33,028
2,973
پروفیل 20*20 ضخامت 3کارخانه اصفهان3611.3
ثابت33,300
2,997
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 علویجهکارخانه اصفهان2.567.53
ثابت33,486
3,014
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکانکارخانه نیکان26-
ثابت33,578
3,022
پروفیل 2.5
پروفیل 2.5
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولابعاد (mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
چهارچوب فلزی معمولی ضخامت 2.5-2.5623.2کارخانه اصفهان
ثابت32,750
2,948
پروفیل 10*25 ضخامت 2.510*252.568.3کارخانه اصفهان
ثابت32,750
2,948
پروفیل 10*20 ضخامت 2.520*102.567کارخانه اصفهان
ثابت32,750
2,948
پروفیل 20*20 ضخامت 2.520*202.569.5کارخانه اصفهان
ثابت32,750
2,948
پروفیل 20*30 ضخامت 2.520*302.5611.8کارخانه اصفهان
ثابت32,750
2,948
پروفیل 20*40 ضخامت 2.520*402.5614.1کارخانه اصفهان
ثابت32,750
2,948
پروفیل 20*60 ضخامت 2.520*602.5618.9کارخانه اصفهان
ثابت32,750
2,948
پروفیل 25*25 ضخامت 2.525*252.5611.8کارخانه اصفهان
ثابت32,750
2,948
پروفیل 10*30 ضخامت 2.530*102.569.4کارخانه اصفهان
ثابت32,750
2,948
پروفیل 30*30 ضخامت 2.530*302.5614.2کارخانه اصفهان
ثابت32,750
2,948
پروفیل 3
پروفیل 3
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولابعاد (mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پروفیل 100×100 ضخامت 3100*1003656.5کارخانه اصفهان
ثابت33,300
2,997
پروفیل 50×100 ضخامت 3100*503642.4کارخانه اصفهان
ثابت33,300
2,997
پروفیل 80*100 ضخامت 3100*803651کارخانه اصفهان
ثابت33,300
2,997
پروفیل 110×110 ضخامت 3110*1103662.2کارخانه اصفهان
ثابت33,300
2,997
پروفیل 120×120 ضخامت 3120*1203668کارخانه اصفهان
ثابت33,300
2,997
پروفیل 60×120 ضخامت 3120*603651کارخانه اصفهان
ثابت33,300
2,997
پروفیل 20*20 ضخامت 320*203611.3کارخانه اصفهان
ثابت33,300
2,997
پروفیل 20*40 ضخامت 320*403617کارخانه اصفهان
ثابت33,300
2,997
پروفیل 20*50 ضخامت 320*503619.8کارخانه اصفهان
ثابت33,300
2,997
پروفیل 25*25 ضخامت 325*253614.2کارخانه اصفهان
ثابت33,300
2,997
پروفیل ضخامت 2 نیکان
پروفیل ضخامت 2 نیکان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولابعاد (mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پروفیل 40*60 ضخامت 2 نیکان60*402618.9کارخانه نیکان
ثابت33,578
3,022
پروفیل 80*100 ضخامت 2 نیکان100*802625.5کارخانه نیکان
ثابت33,578
3,022
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکان20*20267.5کارخانه نیکان
ثابت33,578
3,022
پروفیل 40*80 ضخامت 2 نیکان80*402622.6کارخانه نیکان
ثابت33,578
3,022
پروفیل 80*120 ضخامت 2 نیکان80*1202637.7کارخانه نیکان
ثابت33,578
3,022
پروفیل 20*30 ضخامت 2 نیکان20*30269.5کارخانه نیکان
ثابت33,578
3,022
پروفیل 40*70 ضخامت 2 نیکان70*402620.8کارخانه نیکان
ثابت33,578
3,022
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نیکان20*402611.3کارخانه نیکان
ثابت33,578
3,022
پروفیل 50*50 ضخامت 2 نیکان50*502618.9کارخانه نیکان
ثابت33,578
3,022
پروفیل 20*60 ضخامت 2 نیکان20*602615کارخانه نیکان
ثابت33,578
3,022
پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولابعاد (mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نیکان60*402.5623.3کارخانه نیکان
ثابت32,385
2,915
پروفیل 80*100 ضخامت 2.5 نیکان100*802.5641.9کارخانه نیکان
ثابت32,385
2,915
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان20*202.569.3کارخانه نیکان
ثابت32,385
2,915
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نیکان80*402.5628کارخانه نیکان
ثابت32,385
2,915
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نیکان80*1202.5647کارخانه نیکان
ثابت32,385
2,915
پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 نیکان20*302.5611.6کارخانه نیکان
ثابت32,385
2,915
پروفیل 40*70 ضخامت 2.5 نیکان70*402.5625.6کارخانه نیکان
ثابت32,385
2,915
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نیکان40*202.5614کارخانه نیکان
ثابت32,385
2,915
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نیکان50*502.5623.3کارخانه نیکان
ثابت32,385
2,915
پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 نیکان20*602.5618.6کارخانه نیکان
ثابت32,385
2,915
پروفیل علویجه
پروفیل علویجه
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولابعاد (mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پروفیل 10*20 ضخامت 2 علویجه20*10265.65کارخانه اصفهان
ثابت34,128
3,072
پروفیل 20*20 ضخامت 2 علویجه20*20267.53کارخانه اصفهان
ثابت34,128
3,072
پروفیل 20*30 ضخامت 2 علویجه20*30269.4کارخانه اصفهان
ثابت34,128
3,072
پروفیل 20*40 ضخامت 2 علویجه20*402611.3کارخانه اصفهان
ثابت34,128
3,072
پروفیل 30*30 ضخامت 2 علویجه30*302611.3کارخانه اصفهان
ثابت34,128
3,072
پروفیل 40*40 ضخامت 2 علویجه40*402615کارخانه اصفهان
ثابت34,128
3,072
پروفیل 2/5 علویجه
پروفیل 2/5 علویجه
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولابعاد (mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 علویجه20*102.565.65کارخانه اصفهان
ثابت33,486
3,014
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 علویجه20*202.567.53کارخانه اصفهان
ثابت33,486
3,014
پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 علویجه30*202.569.4کارخانه اصفهان
ثابت33,486
3,014
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 علویجه30*302.5611.3کارخانه اصفهان
ثابت33,486
3,014
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 علویجه40*202.5611.3کارخانه اصفهان
ثابت33,486
3,014
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 علویجه40*402.5615کارخانه اصفهان
ثابت33,486
3,014
پروفیل جباری ضخامت ۲
پروفیل جباری ضخامت ۲
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پروفیل 40*60 ضخامت 2 جباری
ثابت33,945
3,055
پروفیل 80*100 ضخامت 2 جباری
ثابت33,945
3,055
پروفیل 20*20 ضخامت 2 جباری
ثابت33,945
3,055
پروفیل 40*80 ضخامت 2 جباری
ثابت33,945
3,055
پروفیل 80*120 ضخامت 2 جباری
ثابت33,945
3,055
پروفیل 20*30 ضخامت 2 جباری
ثابت33,945
3,055
پروفیل 40*70 ضخامت 2 جباری
ثابت33,945
3,055
پروفیل 20*40 ضخامت 2 جباری
ثابت33,945
3,055
پروفیل 50*50 ضخامت 2 جباری
ثابت33,945
3,055
پروفیل 20*60 ضخامت 2 جباری
ثابت33,945
3,055
پروفیل جباری ضخامت ۲/۵
پروفیل جباری ضخامت ۲/۵
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 جباری
ثابت33,028
2,973
پروفیل 80*100 ضخامت 2.5 جباری
ثابت33,028
2,973
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 جباری
ثابت33,028
2,973
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 جباری
ثابت33,028
2,973
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 جباری
ثابت33,028
2,973
پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 جباری
ثابت33,028
2,973
پروفیل 40*70 ضخامت 2.5 جباری
ثابت33,028
2,973
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 جباری
ثابت33,028
2,973
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 جباری
ثابت33,028
2,973
پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 جباری
ثابت33,028
2,973

قیمت پروفیل لحظه‌ای به‌صورت روزانه برای تمام کارخانه‌های معتبر ایران در این صفحه قابل مشاهده است. مشتریان داخل و خارج کشور می‌توانند برای خرید اینترنتی پروفیل آهن به سایت مرکزآهن مراجعه کنند. انواع پروفیل در ضخامت‌های مختلف، ابعاد متنوع و جنس‌های متفاوت در مرکزآهن با آخرین قیمت پروفیل بازار به فروش می‌رسد. برای بررسی قیمت خرید پروفیل باید ابعاد و وزن این محصول را نیز بررسی کنید.برای خرید عمده پروفیل فولادی باید وزن کل سفارش در قیمت هر کیلوگرم از آن ضرب شود. برای خرید و استعلام قیمت پروفیل در بازار شادآباد و کارخانجات مختلف با شماره‌‌های 91009009-031 و 91009009-021 تماس گرفته و با کارشناسان بخش قوطی و پروفیل برای تجربه‌ای عالی در زمینه خرید این مقاطع مشورت کنید.

قیمت روز پروفیل

مهم‌ترین دلیلی که شما می خواهید قیمت خرید قوطی پروفیل را بدانید، نیاز شما برای تهیه این مقطع است. خرید قوطی و پروفیل آهن روزانه با قیمت بروزرسانی شده این محصول قابل انجام است. اگر قصد خرید قوطی و پروفیل کارخانه خاصی را دارید، ابتدا در جداول زیر این کارخانه را پیدا کنید سپس قیمت پروفیل به روز را با ضخامت موردنیاز بررسی کنید. مراجعه حضوری به دفتر مرکزی واقع در اصفهان، وبسایت، اپلیکیشن، شماره تلفن مجموعه و کانال قیمت پروفیل روش‌های ارائه شده برای خرید بهترین قوطی و پروفیل آهن است. لازم به‌ذکر است که قیمت ارائه شده در جداول زیر، قیمت پروفیل با ارزش افزوده است.

قیمت پروفیل آهن در مرکزآهن

قیمت قوطی آهن

قوطی آهن از جمله مقاطع فلزی بسیار کاربردی در ساختمان‌سازی است. پروفیل‌های آهن مربعی، پروفیل آهن مستطیل، پروفیل 2*2، 4*4 و ... از انواع مقاطع فولادی پرکاربرد در دسته قوطی و پروفیل آهنی هستند. قیمت قوطی آهن علاوه بر اهمیت در صنعت ساخت‌وساز برای خودروسازی نیز اهمیت بالایی دارد. برای خرید قوطی آهن لازم است عواملی همچون وزن محصول، ضخامت پروفیل، کیفیت کارخانه تولیدکننده، سایز، جنس پروفیل و همچنین وضعیت روز بازار آهن‌آلات را بررسی کنید. قیمت قوطی آهن براساس عوامل ذکرشده به‌صورت روزانه دچار نوسان می‌شود. بنابراین برای خرید این محصول در قدم نخست سایز و ضخامت پروفیل آهنی خود را انتخاب کنید پس از آن خرید را از کارخانه تولید لوله و پروفیل تکمیل کنید. وزن قوطی آهن یکی از عوامل بسیار مهم در زمان محاسبه قیمت این محصول است. قوطی آهن مشخصات مختلفی دارد و در زمان خرید باید محصول را با توجه به نیاز پروژه انتخاب کنید. در صورتی که برای انتخاب این محصول نیاز به راهنمایی دارید، کارشناسان مرکزآهن همه روزه جوابگوی شما هستند. مشاوره رایگان و اعلام قیمت قوطی آهنی از خدماتی است که ما به شما ارائه می‌دهیم.

قیمت پروفیل آهن

قیمت پروفیل اهنی با توجه به چند فاکتور مختلف اعلام می‌شود. فاکتورهای متنوع موثر روی قیمت پروفیل فلزی، آهنی و استیل را کارشناسان قبل از اعلام قیمت روز پروفیل بررسی می‌کنند. اگر قصد خرید پروفیل اهن را دارید، بررسی قیمت روز این محصول به همراه مشخصاتی مانند ضخامت و وزن برای شما مهم است. پس از اینکه نوع پروفیل، سایز پروفیل و کارخانه تولیدکننده آن را انتخاب کردید می‌توانید قیمت را استعلام کنید. قیمت پروفیل آهن کارخانه‌های سراسر ایران در سایت مرکزآهن قابل بررسی است همچنین می‌توانید برای اطلاع از وزن و قیمت پروفیل از مشاوره تخصصی ما استفاده کنید. در صورت نیازمندی به مشاوره برای انتخاب مقطع فولادی، می‌توانید به قسمت درخواست مشاوره سایت مراجعه کرده یا با شماره‌های درج شده تماس بگیرید.

قیمت پروفیل اصفهان

پروفیل‌های فولادی اصفهان یکی از بهترین و باکیفیت‌ترین پروفیل‌های تولید شده در بازار را شامل می‌شوند. پروفیل‌های تولیدی این کارخانجات نه تنها بین مشتریان داخل کشور بلکه برای صادرات پروفیل نیز طرفداران زیادی دارد. پروفیل اصفهان بااستفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا و استانداردهای ملی و بین‌المللی در کارخانه‌های متنوعی در این استان تولید می‌شود. این محصول روزانه با توجه به وضعیت روز بازار قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت روز پروفیل اصفهان به روز علاوه بر سایت مرکزآهن در اپلیکیشن و شبکه‌های اجتماعی مجموعه نیز به‌روزرسانی می‌شود. پروفیل‌های اصفهان را می‌توانید با سطح مقطع مربع، دایره، مستطیل و .... از کارخانه‌های مختلف خریداری کنید. قیمت پروفیل در بازار اصفهان را می‌توانید در شرکت‌های خرید و فروش مقاطع فولادی مشاهده کنید. برای خرید پروفیل و اطلاع از قیمت پروفیل امروز اصفهان همین امروز با مرکزآهن تماس بگیرید. همچنین به غیراز قیمت روزانه پروفیل آهن امکان بررسی نمودار قیمت نیز به صورت روزانه وجود دارد. برای بررسی تغییرات قیمت انواع پروفیل محصول موردنظر خود را در سایت سرچ کنید و در صفحه محصول، افزایش و کاهش قیمت را مشاهده کنید. نمودار قیمت پروفیل روز اصفهان، نوسانات هر محصول را تا بازه‌ای یک ساله به شما ارائه می‌دهد.

قیمت پروفیل امروز

قیمت پروفیل آهن امروز در سایزهای مختلف از جنس استیل، گالوانیزه، آهن، استیل 304 و .... در سایت مرکزآهن موجود است. ضخامت پروفیل از 1 میلی‌متر شروع شده و تا پروفیل به ضخامت 90 میلی‌متر نیز می‌رسد. برای خرید پروفیل اصفهان، پروفیل سنگین، پروفیل استیل، پروفیل آهنی و پروفیل در سایزهای مختلف استفاده از خدمات مرکزآهن را به شما پیشنهاد می‌کنیم. توجه داشته باشید که قیمت پروفیل آهنی به روز برای خرید این مقطع در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل اطلاع از آن اهمیت بالایی دارد. پروفیل علاوه بر کارخانه‌های استان اصفهان، در کارخانه‌های تولید پروفیل تهران، اهواز و دیگر نقاط کشور نیز ساخته می‌شود. در زمان خرید این محصول ابتدا سفارش خود را از طریق گزینه خرید ثبت کرده و سپس منتظر تماس کارشناسان ما باشید. برای خرید قوطی آهن، قیمت پروفیل امروز تهران، قیمت پروفیل اصفهان به روز و سایر کارخانجات را بررسی کنید سپس می توانید از روش مراجعه حضوری نیز اقدام کنید.

قیمت پروفیل ساختمانی

پروفیل از جمله مقاطع فولادی است که انواع متنوعی دارد به همین دلیل قیمت پروفیل‌ ساختمانی با توجه به نوع مقطع و ویژگی‌های آن ارائه می‌شود. ممکن است درهنگام خرید این مقطع با تفاوت قیمت روز پروفیل در انواع مختلف آن مواجه شوید بنابراین لازم است پیش از خرید نسبت به نوع محصول موردنظر خود اطلاعات لازم را کسب کنید. قیمتی که روزانه به مشتری اعلام می‌شود، قیمت پروفیل کیلویی بوده و برای هر کیلوگرم از این مقطع فولادی است.برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کاربرد هریک از پروفیل‌ها و قیمت انواع پروفیل ساختمانی می‌توانید از کارشناسان بخش قوطی پروفیل مرکزآهن راهنمایی بخواهید.

قیمت انواع قوطی پروفیل

انواع پروفیل

پروفیل فولادی انواع مختلفی داشته به‌طوری که خریداران در هنگام تهیه این کالا با سوالات زیادی درخصوص انواع و کاربرد هریک روبرو می‌شوند. بنابراین شناخت کامل انواع این محصول به شما در انتخاب بهترین نوع پروفیل متناسب با پروژه موردنظر کمک خواهدکرد. از لحاظ جنس فلز به کار رفته این محصول را می‌توان به انواع فولادی، گالوانیزه، آلومینیومی، استیل و کامپوزیتی تقسیم‌بندی کرد. هریک از موارد ذکر شده کاربرد ویژه‌ای در صنعت دارد و بهتر است پیش از خرید نسبت به ویژگی‌های هر محصول آگاه شوید. از لحاظ وزنی نیز پروفیل‌ها در دو دسته سبک و سنگین قرار گرفته و براساس کاربرد و تحمل بار پروژه انتخاب می‌شوند. ازنظر کاربرد نیز این محصول را می‌توان در دو دسته صنعتی و ساختمانی قرار داد و همان‌طور که از نامشان پیداست پروفیل‌های صنعتی در صنایع بزرگ کاربرد داشته و پروفیل‌های ساختمانی عموما در ساخت‌وساز مورداستفاده قرار می‌گیرند. 

قیمت قوطی 4*4

این مقطع فولادی پرکاربرد، دارای ابعاد مختلفی است که هر سایز برای کاربرد ویژه‌ای طراحی شده است. پروفیل 4*4 دارای ظاهر مربع شکل بوده و ابعاد 4 میلی‌متری دارد. همچنین ضخامت آن بین 1 تا 4 میلی‌متر متغیر بوده و وزن این محصول براساس ضخامت آن تغییر خواهدکرد. قیمت قوطی ۴*۴ براساس وزن، ضخامت و برند تولیدی متفاوت بوده و پیش از اقدام به خرید لازم است تمامی مشخصات این مقطع بررسی شود. قیمت قوطی 4*4، قیمت پروفیل قوطی 9*9 و سایر ابعاد این محصول به صورت روزانه در جداول این صفحه برای کارخانجات مختلف به روزرسانی می‌شود.

قیمت قوطی 2*2

قوطی سایز 2*2 را می‌توان پرمصرف‌ترین نوع پروفیل در صنایع مختلف دانست. این محصول در ساخت در و پنجره و نرده کاربرد فراوانی دارد. همچنین علاوه بر ساخت‌وساز صنایعی مانند خودروسازی نیز به سایز 2*2 پروفیل فولادی نیازمند هستند. از این رو قیمت قوطی 2*2 شش متری از اهمیت بالایی برخورداراست. مرکزآهن قیمت پروفیل هر کیلو را به صورت لحظه‌ای در جداول موجود به‌روزرسانی کرده تا خریداران از آخرین تغییرات قیمت آگاه شوند. برای اطلاع از کاربرد، جنس و برندهای تولیدی قوطی ۲*۲ می‌توانید با ما تماس بگیرید.

قیمت قوطی 3*3

قوطی سایز 3*3 نیز یکی دیگر از ابعاد پرمصرف پروفیل فولادی به حساب می‌آید. این مقطع به دلیل کاربرد و اهمیت بالا در ساخت‌وساز، تقاضای زیادی داشته و روزانه با نوسانات قیمت زیادی مواجه می‌شود. قیمت قوطی ۳*۳ تحت‌تاثیر میزان تقاضا، ضخامت، نرخ دلار و نوسانات سیاسی دچار تغییر می‌شود و لازم است پیش از خرید از قیمت نهایی این محصول مطلع شوید. از کارخانجات تولیدکننده پروفیل 3*3 می‌توان به پروفیل نیکان، علویجه و جهان اشاره کرد. هریک از این برندها در استاندارد تولیدی، کیفیت و قیمت پروفیل برای مصرف کننده متفاوت بوده و بهتر است پیش از خرید با کارشناسان مجموعه درخصوص بهترین برند مناسب برای پروژه خود مشورت کنید.

قیمت قوطی 4 در 8

قوطی ۴*۸ دارای ظاهری مستطیل شکل بوده و براساس ضخامت‌های مختلفی تولید می‌شود. با تغییر ضخامت، قیمت پروفیل چهل در هشتاد و وزن آن دچار نوسان می‌شود. علاوه بر ضخامت، عواملی مانند قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا نیز بر قیمت نهایی قوطی 4 در 8 تاثیرگذار است. برای خرید قوطی 4*8 می‌توانید به سایت مرکزآهن مراجعه نموده و پس از استعلام قیمت پروفیل انلاین، بر روی گزینه خرید کلیک کنید. تمامی مراحل پس از ثبت سفارش برعهده تیم مرکزآهن خواهدبود.

عوامل موثر بر قیمت قوطی پروفیل

به‌طور کلی دو دسته فاکتور بر قیمت نهایی پروفیل تاثیرگذار هستند. دسته اول شامل مشخصات این مقطع فولادی مانند وزن پروفیل، ضخامت، استاندارد تولیدی، برند، ابعاد، جنس و نوع ورق فولادی است. تمامی این عوامل بر قیمت پروفیل های ساختمانی تاثیر خواهند داشت. برای آگاهی از تاثیر هریک می‌توانید به بخش مقالات سایت مرکزآهن مراجعه کنید و اطلاعات جامعی دراین خصوص کسب نمایید. برای مثال قیمت پروفیل بازار اصفهان ممکن است با برند تهران و سایر کارخانجات متفاوت باشد. دسته اول از متغیرها به راحتی قابل بررسی بوده و در زمان‌های مختلف، تاثیرات ثابتی بر قیمت آهن پروفیل دارند. ولی دسته دوم از پارامترهای موثر بر قیمت پروفیل عمده چندان قابل پیش‌بینی نبوده و در بازه‌های زمانی مختلف تاثیر متفاوتی خواهند داشت. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ ارز، تصمیمات سیاسی و اجتماعی، تغییرات آب و هوایی و بازار جهانی پروفیل اشاره کرد. بررسی این عوامل کمی دشوارتر بوده و نیاز به نظر متخصصان این حوزه خواهدداشت. شما می‌توانید با بررسی نمودار قیمت پروفیل امروز در بازار در بازه‌های زمانی مختلف نیز با روند تغییرات این محصول آشنا شوید. نمودار قیمت این محصول درکنار جدول قیمت پروفیل امروز هریک از محصولات در بازه‌های زمانی یک ماهه، شش ماهه و یک ساله برای خریداران آورده شده است. با بررسی این نمودار می‌توانید روند قیمت پروفیل را در ماه‌های بعد نیز پیش‌بینی کنید.

راهنمای خرید قوطی آهن

نحوه خرید پروفیل از مرکزآهن

خرید پروفیل از مرکزآهن به دو روش آنلاین و تلفنی امکان‌پذیر خواهدبود. برای ثبت سفارش به صورت آنلاین کافی است به سایت مجموعه مراجعه کرده و پس از ثبت سفارش (برای مثال قیمت قوطی 40*80 امروز) در انتظار تماس کارشناسان باشید. استعلام قیمت پروفیل شاخه ای و آگاهی از مشخصات محصول موردنظر نیز در جداول ارائه شده امکان‌پذیر است. پس از ارسال پیش فاکتور و تایید سفارش، واریز وجه صورت گرفته و بار برای شما ارسال خواهدشد. برای خرید به صورت حضوری نیز می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس گرفته و پس از دریافت مشاوره و استعلام قیمت آهن قوطی سفارش خود را ثبت کنید.

پرفروش ترین کارخانه های پروفیل

در هنگام خرید پروفیل با برندهای مختلفی روبرو خواهید شد که هریک از لحاظ کیفیت، استاندارد و قیمت پروفیل و قوطی تفاوت‌هایی دارند. از جمله این کارخانجات می‌توان به پروفیل نیکان، علویجه، تهران شرق، جباری و کالوپ اشاره کرد. مرکزآهن ارائه‌دهنده انواع قوطی پروفیل برندهای مختلف به سراسر کشور است. در هرکجای ایران که هستید تنها با یک تماس می‌توانید آخرین قیمت روز پروفیل اصفهان استعلام بگیرید.

اطلاعات بیشتر
آشنایی با انواع پروفیل

سوالات متداول

1- فروش ویژه پروفیل آهن در چه روز هایی اعلام می شود؟

مرکزآهن روزانه فروش ویژه پروفیل آهن و قوطی آهن در تمامی ضخامت ها (20*20، 40*40، 60*60 و … را در سایت و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر می کند. جهت استعلام قیمت روز پروفیل تماس بگیرید.

2- قیمت پروفیل امروز اصفهان را از کجا مشاهده کنیم؟

مرکزآهن نماینده فروش پروفیل آهن تمامی کارخانه های پروفیل اصفهان و تمامی کارخانجات به صورت روزانه قیمت پروفیل آهن را در سایت مرکزآهن منتشر میکند.

3- مدت زمان بارگیری پس از خرید پروفیل در مرکزآهن چند روز است؟

پس از تکمیل خرید بین 2 الی 3 روز کاری بار به درست مشتری خواهد رسید.

اطلاعات بیشتر
سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
جهت ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید