قیمت روز پروفیل

قیمت پروفیل با ورق فولاد مبارکه

محصولات قوطی پروفیل با تولید ورق فولاد مبارکه دارای وزن و ضخامت ثابت می باشد و همچنین سطح ورق با شفافیت و کیفیت بالا عرضه می شود.قوطی پروفیل تولیدی با ورق فولاد اکسین دارای وزن و ضخامت متغیر می باشد که در هر دو حالت در جداول زیر قابل مشاهده می باشد.

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان 7900
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 7900
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 7900
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان 7900
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان 7900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 5390
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 5390
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5390
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5290
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5270
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5290
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5280
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5270
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5290
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5270
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5270
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5270
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 5270
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5270
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5270
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5270
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5270
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5270
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5270
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5270
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5270
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 5270
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5270
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5270
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5270
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 5270
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 5270
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 5310
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 5270
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 5270
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 5270
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 5270
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 2.5 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 2 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قیمت پروفیل ضخامت 2.2 با ورق فولاد خوزستان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت تغییرات نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 5370 5250
2 قوطی 10*25 2 6 7.2 اصفهان/کارخانه 5370 5250
3 قوطی 10*30 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 5370 5250
4 قوطی 25*25 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5270 5250
5 قوطی 35*35 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5250 5250
6 قوطی 20*20 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 5270 5250
7 قوطی 20*30 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5260 5250
8 قوطی 20*40 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5250 5250
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5270 5250
10 قوطی 30*30 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5250 5250
11 قوطی 30*40 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5250 5250
12 قوطی 30*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5250 5250
13 قوطی 30*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5250 5250
14 قوطی 40*40 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5250 5250
15 قوطی 40*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5250 5250
16 قوطی 40*60 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5250 5250
17 قوطی 40*80 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5250 5250
18 قوطی 40*100 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5250 5250
19 قوطی 50*50 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5250 5250
20 قوطی 60*60 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5250 5250
21 قوطی 70*70 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5250 5250
22 قوطی 90*90 2 6 37 اصفهان/کارخانه 5250 5250
23 پروفیل 507 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5250 5250
24 پروفیل 508 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5250 5250
25 پروفیل 509 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5250 5250
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.