قیمت روز پروفیل

قیمت پروفیل آهن اصفهان

قیمت پروفیل با ورق فولاد مبارکه

محصولات قوطی پروفیل با تولید ورق فولاد مبارکه دارای وزن و ضخامت ثابت می باشد و همچنین سطح ورق با شفافیت و کیفیت بالا عرضه می شود.قوطی پروفیل تولیدی با ورق فولاد اکسین دارای وزن و ضخامت متغیر می باشد که در هر دو حالت در جداول زیر قابل مشاهده می باشد.

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان 7310
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 7310
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 7310
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان 7310
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان 7310
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 – فولاد مبارکه(سبک)

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 5740
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 5740
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5740
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5640
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5620
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5640
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5630
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5620
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5640
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5620
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5620
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5620
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 5620
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5620
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5620
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5620
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5620
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5620
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5620
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5620
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5620
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 5620
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5620
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5620
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5620
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 5620
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 5620
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 5660
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 5620
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 5620
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 5620
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 5620
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل درب و پنجره

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 7300
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 7300
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 7300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 15 اصفهان/کارخانه 5680
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 15 اصفهان/کارخانه 5680
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 15 اصفهان/کارخانه 5680
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 24.2 اصفهان/کارخانه 5680
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.6 اصفهان/کارخانه 5680
6 چهارچوبی نگین 2 6/60 31 اصفهان/کارخانه 5680
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5480
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5480
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5480
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 30 اصفهان/کارخانه 5480
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 31 اصفهان/کارخانه 5480
6 چهارچوبی نگین 2.5 6.6 40 اصفهان/کارخانه 5480
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


آیا میتوانم بار رو خریداری کنم ولی حمل آن بعد انجام شود؟

بله فقط بار رو باید در انبار نگهداری کرد و هزینه ی انبارداری گرفته می شود .

پروفیل با ورق فولاد مبارکه بهتر است یا فولاد اکسین اهواز ؟

بسته به انتخاب خود شما دارد پروفیل فولاد مبارکه از کیفیت بهتری برخورداره ولی قیمت بالاتری نیزه دارد ولی اختلاف وزنی کمتری دارد ولی پروفیل کارخانه اهواز کیفیت کمتری برخورداره ولی وزن ثابتی دارد .

آیا میتوان مابقی وجه را بعد ازتخلیه و رویت بار پرداخت کرد؟

خیر تسویه باید قبل از تخلیه انجام شود در صورتی که بار شما به مقصد برسد و تسویه انجام نشده باشد هزینه توقف حمل نیز به هزینه شما اضافه میشود.

آیا برای تکمیل فاکتور حتما باید به صورت حضوری مراجعه کنیم ؟

نیازی به مراجه حضوری نیست و تلفنی هم انجام میشود و پیگیر فرآیند خرید بود.

پروفیل صنعتی

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) سایز محل تحویل قیمت نمودار
1 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 5980
2 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 5980
3 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 5980
4 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 5980
5 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 5980
6 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 5980
7 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 5980
8 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 5980
9 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 5980
10 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 5980
11 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 5980
12 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 5980
13 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 6080
14 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 6080
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل فرانسوی

قیمت پروفیل یزد

قوطی ضخامت 3 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 2.5 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 2 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قیمت قوطی ضخامت 2 با ورق متفرقه

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 5680
2 قوطی 10*25 2 6 7.2 اصفهان/کارخانه 5680
3 قوطی 10*30 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 5680
4 قوطی 25*25 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5580
5 قوطی 35*35 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5560
6 قوطی 20*20 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 5580
7 قوطی 20*30 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5570
8 قوطی 20*40 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5560
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5580
10 قوطی 30*30 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5560
11 قوطی 30*40 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5560
12 قوطی 30*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5560
13 قوطی 30*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5560
14 قوطی 40*40 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5560
15 قوطی 40*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5560
16 قوطی 40*60 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5560
17 قوطی 40*80 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5560
18 قوطی 40*100 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5560
19 قوطی 50*50 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5560
20 قوطی 60*60 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5560
21 قوطی 70*70 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5560
22 قوطی 90*90 2 6 37 اصفهان/کارخانه 5560
23 پروفیل 507 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5560
24 پروفیل 508 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5560
25 پروفیل 509 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5560
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.