قیمت روز پروفیل

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پیشنهاد شگفت انگیز فروش پروفیل کارخانه اصفهان تا پایان آذر ماه 1398

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزآهن تماس بگیرید.

ارسال و تحویل بار آسان به سراسر ایران

پروفیل کارخانه اصفهان با تضمین کیفیت و بیمه و حمل بار آمادگی همکاری با شما را دارد.

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 6870
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 6870
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 6870
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 6770
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 6750
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 6770
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 6760
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 6750
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6770
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 6750
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 6750
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 6750
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 6750
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 6750
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6750
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 6750
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 6750
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 6750
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 6750
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 6750
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 6750
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 6750
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 6750
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 6750
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 6750
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 6750
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 6750
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 6790
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 6750
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 6750
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 6750
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 6750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران تماس بگیرید
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران تماس بگیرید
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 15 اصفهان/کارخانه 6800
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 15 اصفهان/کارخانه 6800
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 15 اصفهان/کارخانه 6800
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 24.2 اصفهان/کارخانه 6800
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.6 اصفهان/کارخانه 6800
6 چهارچوبی نگین 2 6/60 31 اصفهان/کارخانه 6800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6800
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6800
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 6800
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 30 اصفهان/کارخانه 6800
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 31 اصفهان/کارخانه 6800
6 چهارچوبی نگین 2.5 6.6 40 اصفهان/کارخانه 6800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) سایز محل تحویل قیمت نمودار
1 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 7030
2 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 7030
3 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 7030
4 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 7030
5 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 7030
6 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 7030
7 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 7030
8 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 7030
9 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 7030
10 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 7030
11 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 7030
12 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 7030
13 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 7130
14 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 7130
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


 قوطی ضخامت 3 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 2.5 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 2 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قیمت قوطی ضخامت 2 با ورق متفرقه

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 6870
2 قوطی 10*25 2 6 7.2 اصفهان/کارخانه 6870
3 قوطی 10*30 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 6870
4 قوطی 25*25 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 6770
5 قوطی 35*35 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 6750
6 قوطی 20*20 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 6770
7 قوطی 20*30 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 6760
8 قوطی 20*40 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 6750
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6770
10 قوطی 30*30 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 6750
11 قوطی 30*40 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 6750
12 قوطی 30*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6750
13 قوطی 30*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 6750
14 قوطی 40*40 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6750
15 قوطی 40*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 6750
16 قوطی 40*60 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 6750
17 قوطی 40*80 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 6750
18 قوطی 40*100 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 6750
19 قوطی 50*50 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 6750
20 قوطی 60*60 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 6750
21 قوطی 70*70 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 6750
22 قوطی 90*90 2 6 37 اصفهان/کارخانه 6750
23 پروفیل 507 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6750
24 پروفیل 508 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6750
25 پروفیل 509 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 6750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=هیچ محصولی یافت نشد.