قیمت روز پروفیل

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت پروفیل آهن اصفهان

نحوه ساخت قوطی پروفیل در ابعاد خاص

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام قوطی پروفیل و لوله بپیوندید

قیمت پروفیل با ورق فولاد مبارکه

محصولات قوطی پروفیل با تولید ورق فولاد مبارکه دارای وزن و ضخامت ثابت می باشد و همچنین سطح ورق با شفافیت و کیفیت بالا عرضه می شود.قوطی پروفیل تولیدی با ورق فولاد اکسین دارای وزن و ضخامت متغیر می باشد که در هر دو حالت در جداول زیر قابل مشاهده می باشد.

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 – فولاد مبارکه(سبک)

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 6070
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 6070
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 6070
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5970
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5950
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5970
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5960
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5950
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5970
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5950
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5950
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5950
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 5950
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5950
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5950
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5950
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5950
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5950
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5950
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5950
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5950
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 5950
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5950
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5950
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5950
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 5950
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 5950
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 5990
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 5950
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 5950
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 5950
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 5950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 2.5 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 2 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قیمت قوطی ضخامت 2 با ورق متفرقه

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 6020
2 قوطی 10*25 2 6 7.2 اصفهان/کارخانه 6020
3 قوطی 10*30 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 6020
4 قوطی 25*25 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5920
5 قوطی 35*35 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5900
6 قوطی 20*20 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 5920
7 قوطی 20*30 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5910
8 قوطی 20*40 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5900
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5920
10 قوطی 30*30 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5900
11 قوطی 30*40 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5900
12 قوطی 30*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5900
13 قوطی 30*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5900
14 قوطی 40*40 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5900
15 قوطی 40*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5900
16 قوطی 40*60 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5900
17 قوطی 40*80 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5900
18 قوطی 40*100 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5900
19 قوطی 50*50 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5900
20 قوطی 60*60 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5900
21 قوطی 70*70 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5900
22 قوطی 90*90 2 6 37 اصفهان/کارخانه 5900
23 پروفیل 507 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5900
24 پروفیل 508 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5900
25 پروفیل 509 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.