ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان 16400
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 16400
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 16400
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان 16400
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان 16400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.