ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 40×40 3 6 23 اصفهان/کارخانه 9850
2 قوطی 50×50 3 6 29 اصفهان/کارخانه 9850
3 قوطی 60×60 3 6 34 اصفهان/کارخانه 9850
4 قوطی 70×70 3 6 40 اصفهان/کارخانه 9850
5 قوطی 40×80 3 6 34 اصفهان/کارخانه 9850
6 قوطی 80×80 3 6 45 اصفهان/کارخانه 9850
7 قوطی 90×90 3 6 51 اصفهان/کارخانه 9850
8 قوطی 40×100 3 6 40 اصفهان/کارخانه 9850
9 قوطی 50×100 3 6 43 اصفهان/کارخانه 9850
10 قوطی 100×100 3 6 57 اصفهان/کارخانه 9850
11 قوطی 110×110 3 12 62 اصفهان/کارخانه 9850
12 قوطی 60×120 3 12 51 اصفهان/کارخانه 9850
13 قوطی 120×120 3 12 68 اصفهان/کارخانه 9850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.