ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 30×60 3 6 25 تهران/کارخانه 10400
2 قوطی 40×100 3 6 40 تهران/کارخانه 10400
3 قوطی 40×40 3 6 22.5 تهران/کارخانه 10400
4 قوطی 40×60 3 6 28 تهران/کارخانه 10400
5 قوطی 40×80 3 6 33.5 تهران/کارخانه 10400
6 قوطی 50×50 3 6 28 تهران/کارخانه 10400
7 قوطی 60×60 3 6 33.5 تهران/کارخانه 10400
8 قوطی 70×70 3 6 40 تهران/کارخانه 10400
10 قوطی 80×80 3 6 45 تهران/کارخانه 10400
11 قوطی 90×90 3 6 50 تهران/کارخانه 10400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.