ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 30×60 3 6 25 تهران/کارخانه 6050
2 قوطی 40×100 3 6 40 تهران/کارخانه 6050
3 قوطی 40×40 3 6 22.5 تهران/کارخانه 6050
4 قوطی 40×60 3 6 28 تهران/کارخانه 6050
5 قوطی 40×80 3 6 33.5 تهران/کارخانه 6050
6 قوطی 50×50 3 6 28 تهران/کارخانه 6050
7 قوطی 60×60 3 6 33.5 تهران/کارخانه 6050
8 قوطی 70×70 3 6 40 تهران/کارخانه 6050
10 قوطی 80×80 3 6 45 تهران/کارخانه 6050
11 قوطی 90×90 3 6 50 تهران/کارخانه 6050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.