لیست قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 24572
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 24572
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 24572
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 24572
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 24572
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 24572
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.