ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6876
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6876
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6821
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6821
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6821
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6821
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.