ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم تسمه 1.5 کلاف تماس بگیرید
2 سیم تسمه 2.5 کلاف تماس بگیرید
3 زیگزاگ 5 شاخه 3650
4 حرارتی 5 کلاف 3650
5 سیم فابریک 1.5 کلاف 4400
6 سیم فابریک 2.5 کلاف 4400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.