**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت سیم حرارتی

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم تسمه 1.5 کلاف 14000
2 سیم تسمه 2.5 کلاف 14000
3 زیگزاگ 5 شاخه 12800
4 حرارتی 5 کلاف 13000
5 سیم فابریک 1.5 کلاف 14500
6 سیم فابریک 2.5 کلاف 14500
7 سیم آرماتور 3 کلاف 14000
8 سیم آرماتور 4 کلاف 14000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.