**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت سیم حرارتی

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم تسمه 1.5 کلاف 8900
2 سیم تسمه 2.5 کلاف 8900
3 زیگزاگ 5 شاخه 8250
4 حرارتی 5 کلاف 8100
5 سیم فابریک 1.5 کلاف 9400
6 سیم فابریک 2.5 کلاف 9400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.