قیمت ورق رنگی

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق رنگی

به ورق هایی از جنس گالوانیزه که در صنعت توسط فرآیندهای ویژه ای رنگ آمیزی می شوند ورق گالوانیزه رنگی گفته می شود. تنوع رنگ ورق های رنگی موجود در بازار بیش از 15 رنگ متفاوت بوده که در ضخامت های نازک 0.2 تا 0.7 میلی متر و در اشکال مختلف مانند ورق کرکره ای رنگی؛ شادولاین، طرح سفال، هلالی؛ سینوسی، پرچین و شیروانی فرم داده شده و روانه بازار مصرف می گردند. پوشش رنگ در این محصولات در قسمت بالای ورق به میزان 20 تا 25 میکرون و در قسمت پایین به میزان 7 تا 15 میکرون می باشد. ابعاد استاندارد ورق رنگی 100*125 سانتی متر بوده که بسته به نیاز مشتری در ابعاد متنوع دیگری نیز تولید می گردد.

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 قرمز 3000 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19460
2 سفال 8004 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19460
3 قهوه ای سوخته 8017 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19460
4 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
5 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
6 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
7 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
8 پرتقالی 1028 0.23 رول 1 چین انبار تهران 17960
9 نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین انبار تهران 17960
10 قرمز 3000 0.23 رول 1 چین انبار تهران 19460
11 آبی 5015 0.23 رول 1 چین انبار تهران 17960
12 سفال 8004 0.23 رول 1 چین انبار تهران 18960
13 قهوه ای سوخته 8017 0.23 رول 1 چین انبار تهران 19460
14 سفید 9016 0.23 رول 1 چین انبار تهران 18960
15 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 17960
16 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 17960
17 نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین انبار تهران 17960
18 قرمز3000 0.28 رول 1 چین انبار تهران 18460
19 آبی 5015 0.28 رول 1 چین انبار تهران 15960
20 سفال 8004 0.28 رول 1 چین انبار تهران 15960
21 قهوه ای سوخته 8017 0.28 رول 1 چین انبار تهران 17460
22 سفید 9016 0.28 رول 1 چین انبار تهران 16960
23 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 15460
24 پرتقالی 1028 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13960
25 نارنجی 2004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 16960
26 آبی 5015 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13960
27 سبز 6024 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13960
28 سفال 8004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13960
29 قهوه ای سوخته 8017 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14960
30 سفید 9016 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14960
31 پرتقالی 1028 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12960
32 نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13960
33 قرمز 3000 0.4 رول 1 چین انبار تهران 14460
34 آبی 5015 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12960
35 سبز 6024 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12960
36 سفال 8004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12960
37 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12960
38 سفید 9016 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13760
39 پرتقالی 1028 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
40 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13060
41 قرمز 3000 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13360
42 آبی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
43 سبز 6024 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
44 صورتی 4003 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
45 بنفش 4005 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
46 سفال 8004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
47 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13460
48 سفید 9016 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
49 پرتقالی 1028 0.45 رول 1 چین انبار تهران 12660
50 سفال 8004 0.45 رول 1 چین انبار تهران 12660
51 آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
52 صورتی 4003 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
53 بنفش 4004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 13160
54 سبز 4005 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
55 سفید 9016 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
56 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
57 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12760
58 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12560
59 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12860
60 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
61 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
62 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران 13860
63 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12660
64 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 13060
65 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12760
66 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12760
67 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12910
68 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
69 صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12560
70 بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12560
71 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12560
72 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 13560
73 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
74 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
75 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
76 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
77 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
78 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
79 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
80 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
81 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
82 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
83 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
84 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
85 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
86 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
87 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
88 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
89 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 40 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق نارنجی 40 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای سوخته (8017) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
38 پرتقالی (1028) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
39 سفید (9016) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
40 ورق آبی (5015) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
41 ورق قرمز (3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
42 نارنجی (1028) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی کارخانه فولاد بهمن

ورق رنگی فولاد بهمن

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 سفید (9016) 40 رول 1 قائم شهر کارخانه 13860
2 قهوه ای سوخته (8017) 40 رول 1 قائم شهر کارخانه 14160
3 نارنجی (2004) 40 رول 1 قائم شهر کارخانه 13860
4 قرمز (3000) 40 رول 1 قائم شهر کارخانه 14160
5 قرمز (3000) 40 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 14160
6 نارنجی (2004) 40 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 13860
7 قرمز (3000) 45 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 13560
8 سفید (9016) 45 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 13360
9 آبی (5015) 45 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 13360
10 نارنجی (2004) 45 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 13360
11 قهوه ای سوخته (8017) 45 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 13860
12 سفال (8004) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12560
13 قرمز (3000) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12860
14 سفید (9016) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12560
15 پرتقالی (1028) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12560
16 بنفش (4005) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه تماس بگیرید
17 نارنجی (2004) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12860
18 سبز (6024) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12560
19 آبی (5015) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه تماس بگیرید
20 قهوه ای سوخته (8017) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 13560
21 سبز (6024) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 13560
22 سفید (9016) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12560
23 آبی (5015) 60 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12560
24 سفید (9016) 60 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12560
25 سفید (9016) 70 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12160
26 آبی (5015) 70 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12560
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت روز ورق رنگی

انواع کاربرد ورق گالوانیزه رنگی

از مهمترین کاربردهای این محصول می توان به استفاده در سقف و بدنه انبارها، کارگاه ها، سقف کاذب، نمای داخلی و خارجی ساختمان ها و همچنین در بخش صنایع فلزی مانند بدنه کامپیوترها، کاروان های متحرک، بدنه خارجی یخچال ، ماشین لباسشویی و سایر لوازم خانگی اشاره کرد. بنابراین کاربرد ورق رنگی را می توان در تمامی محصولاتی که به صورت روزانه با آن ها سروکار دارید مشاهده کنید.

مراحل تولید محصول

 این محصولات در ابتدا به صورت ورق های گالوانیزه تولید گردیده و پس از آماده سازی، سطح آن ها برای افزایش کیفیت، از بین رفتن چربی و ناخالصی ها پولیش می شود. پس از این مرحله سطح ورق توسط غلتک های مخصوص جهت افزایش صافی سطح برس کاری می شود و رنگ آمیزی بر روی آن ها صورت می گیرد. در مرحله پایانی تولید ورق های رنگی سطح ورق را شست و شو داده و برای بهبود مقاومت خوردگی مواد شیمیایی بر روی سطح آن ها پاشیده می شود.

پس از خشک شدن مرحله نهایی رنگ آمیزی ورق های گالوانیزه صورت می گیرد. رنگ آمیزی ورق های رنگی به این صورت است که ابتدا یک رنگ پایه بر روی سطح بالایی و پایین ورق اعمال گردیده و وارد کوره پخت می شوند پس از سرد شدن آن؛ رنگ نهایی به وسیله غلتک های مخصوص بر روی ورق ها اعمال گردیده و مجددا وارد کوره پخت می گردند. رنگ نهایی از جنس های مختلفی هم چون پلی استر، اپوکسی، پلی وینیل کلراید و یا پلی اورتان می باشد. در نهایت ورق رنگی تولیدی دارای مقاومت خوردگی و شکل پذیری بالایی بوده و قابل استفاده در مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی می باشد. در مرحله آخر پس از رنگ آمیزی کامل این محصول جهت جلوگیری از جدا شدن رنگ از روی سطح زیر چسب یکنواختی بر روی سطح زده شده تا علاوه بر افزایش انعطاف پذیری محصول از کنده شدن لایه رنگ نیز جلوگیری گردد.

به طور کلی لایه هایی که بر روی سطح ورق گالوانیزه رنگی کار می شود شامل فولاد گالوانیزه گرم، فولاد الکتروگالوانیزه، گالوالیوم و آلومینیوم می باشد. از جمله خواص ورق های رنگی می توان به پوشش دهی سطح، مقاومت در برابر آسیب های مکانیکی و مقاومت در برابر گرما و رطوبت اشاره نمود. شما عزیزان می توانید جهت خرید ورق رنگی با مشاوران این مجموعه از طریق شماره تلفن 03135155 تماس حاصل فرمایید.

ضخامت ورق های رنگی به صورت متداول چند میلیمتر است؟

به طور معمول ورق های رنگی کارخانه فولاد مبارکه 0.4 تا 0.7 میلیمتر ضخامت دارند و ورق های رنگی چینی از ضخامت 0.16 تا 0.48 را شامل می شوند.

چه کارخانه هایی در داخل کشور تولید کننده ورق رنگی هستند؟

فولاد مبارکه ، فولاد بهمن و هفت الماس مهم ترین کارخانه های تولیدکننده ورق رنگی هستند.

موارد مصرف ورق رنگی چیست

یکی از کاربردهای ورق های رنگی پوشش سقف و سوله و گلخانه هاست. در این موارد ورق های رنگی توسط دستگاه های مخصوص فرمینگ ورق، در اشکال سینوسی، ذوزنقه، شادولاین، طرح سفال و… فرم دهی شده و ظاهر و نمای زیباتری را برای ساختمان ها ایجاد می کنند.

هیچ محصولی یافت نشد.