قیمت ورق رنگی

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق رنگی

به ورق هایی از جنس گالوانیزه که در صنعت توسط فرآیندهای ویژه ای رنگ آمیزی می شوند ورق گالوانیزه رنگی گفته می شود. تنوع رنگ ورق های رنگی موجود در بازار بیش از 15 رنگ متفاوت بوده که در ضخامت های نازک 0.2 تا 0.7 میلی متر و در اشکال مختلف مانند ورق کرکره ای رنگی؛ شادولاین، طرح سفال، هلالی؛ سینوسی، پرچین و شیروانی فرم داده شده و روانه بازار مصرف می گردند. پوشش رنگ در این محصولات در قسمت بالای ورق به میزان 20 تا 25 میکرون و در قسمت پایین به میزان 7 تا 15 میکرون می باشد. ابعاد استاندارد ورق رنگی 100*125 سانتی متر بوده که بسته به نیاز مشتری در ابعاد متنوع دیگری نیز تولید می گردد.

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
18 آبی 5015 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
19 قرمز 3000 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
20 پرتقالی 1028 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
21 نارنجی 2004 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
22 سفید 9016 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
23 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
24 نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
25 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
26 سفید 9016 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
27 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15680
28 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15680
29 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15680
30 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15680
31 کرم 9001 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
32 آبی 5015 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
33 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
34 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
35 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
36 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 14180
37 سفید 9016 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
38 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
39 قهوه ای سوخته 8017 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
40 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 14180
41 آبی 5015 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
42 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
43 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
44 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 14180
45 سفید 9016 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
46 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
47 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
48 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
49 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
50 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
51 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
52 قرمز 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
53 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
54 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 10860
55 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 10860
56 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 10860
57 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
58 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12160
59 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
60 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12180
61 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
62 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10930
63 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12010
64 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
65 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
66 قهوه ای سوخته 8017 0.37 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
67 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
68 صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10860
69 بنفش 4004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10930
70 سبز 4005 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
71 قرمز3000 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17730
72 سفید 9016 0.16 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
73 قهوه ای سوخته 8017 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17680
74 سفال 8004 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17680
75 پرتقالی 1028 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12710
76 نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
77 قرمز 3000 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
78 آبی 5015 0.4 رول 1 چین انبار تهران 11360
79 سبز 6024 0.4 رول 1 چین انبار تهران 11360
80 سفال 8004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 11360
81 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
82 سفید 9016 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
83 پرتقالی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10830
84 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12780
85 قرمز3000 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
86 پرتقالی 1028 0.45 رول 1 چین انبار تهران 10980
87 نارنجی 2004 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
88 قرمز 3000 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
89 آبی 2004 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
90 سفال 8004 0.45 رول 1 چین انبار تهران 10860
91 قهوه ای سوخته 8017 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
92 سفید 9016 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
93 پرتقالی 1028 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
94 نارنجی 2004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
95 قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
96 آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 11880
97 صورتی 4003 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 11260
98 بنفش 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 11260
99 آبی 5015 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
100 آبی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 11630
101 سبز 6024 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 11360
102 سفال 8004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 11360
103 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
104 سفید 9016 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12230
105 سبز 6024 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 11130
106 سفال 8004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
107 قهوه ای سوخته 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
108 سفید 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12480
109 قرمز 3000 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
110 سفال 8004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13210
111 قهوه ای سوخته 8017 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
112 سفید 9016 0.35 رول 1 چین انبار تهران 15060
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 11750
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 40 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق نارنجی 40 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای سوخته (8017) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 12500
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 11750
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 11750
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 11750
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
38 پرتقالی (1028) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 11900
39 سفید (9016) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
40 ورق آبی (5015) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
41 ورق قرمز (3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
42 نارنجی (1028) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی کارخانه فولاد بهمن

ورق رنگی فولاد بهمن

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 سفید (9016) 40 رول 1 قائم شهر کارخانه 12660
2 قهوه ای سوخته (8017) 40 رول 1 قائم شهر کارخانه 12460
3 نارنجی (2004) 40 رول 1 قائم شهر کارخانه 12260
4 قرمز (3000) 40 رول 1 قائم شهر کارخانه 12260
5 قرمز (3000) 40 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12260
6 نارنجی (2004) 40 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12260
7 قرمز (3000) 45 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12060
8 سفید (9016) 45 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12060
9 آبی (5015) 45 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12060
10 قهوه ای سوخته (8017) 45 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12860
11 نارنجی (2004) 45 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 11460
12 سفید (9016) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 11760
13 قرمز (3000) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 11860
14 سبز (6024) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 11760
15 نارنجی (2004) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 11860
16 قهوه ای سوخته (8017) 48 رول 1.25 قائم شهر کارخانه 12060
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت روز ورق رنگی

انواع کاربرد ورق گالوانیزه رنگی

از مهمترین کاربردهای این محصول می توان به استفاده در سقف و بدنه انبارها، کارگاه ها، سقف کاذب، نمای داخلی و خارجی ساختمان ها و همچنین در بخش صنایع فلزی مانند بدنه کامپیوترها، کاروان های متحرک، بدنه خارجی یخچال ، ماشین لباسشویی و سایر لوازم خانگی اشاره کرد. بنابراین کاربرد ورق رنگی را می توان در تمامی محصولاتی که به صورت روزانه با آن ها سروکار دارید مشاهده کنید.

مراحل تولید محصول

 این محصولات در ابتدا به صورت ورق های گالوانیزه تولید گردیده و پس از آماده سازی، سطح آن ها برای افزایش کیفیت، از بین رفتن چربی و ناخالصی ها پولیش می شود. پس از این مرحله سطح ورق توسط غلتک های مخصوص جهت افزایش صافی سطح برس کاری می شود و رنگ آمیزی بر روی آن ها صورت می گیرد. در مرحله پایانی تولید ورق های رنگی سطح ورق را شست و شو داده و برای بهبود مقاومت خوردگی مواد شیمیایی بر روی سطح آن ها پاشیده می شود.

پس از خشک شدن مرحله نهایی رنگ آمیزی ورق های گالوانیزه صورت می گیرد. رنگ آمیزی ورق های رنگی به این صورت است که ابتدا یک رنگ پایه بر روی سطح بالایی و پایین ورق اعمال گردیده و وارد کوره پخت می شوند پس از سرد شدن آن؛ رنگ نهایی به وسیله غلتک های مخصوص بر روی ورق ها اعمال گردیده و مجددا وارد کوره پخت می گردند. رنگ نهایی از جنس های مختلفی هم چون پلی استر، اپوکسی، پلی وینیل کلراید و یا پلی اورتان می باشد. در نهایت ورق رنگی تولیدی دارای مقاومت خوردگی و شکل پذیری بالایی بوده و قابل استفاده در مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی می باشد. در مرحله آخر پس از رنگ آمیزی کامل این محصول جهت جلوگیری از جدا شدن رنگ از روی سطح زیر چسب یکنواختی بر روی سطح زده شده تا علاوه بر افزایش انعطاف پذیری محصول از کنده شدن لایه رنگ نیز جلوگیری گردد.

به طور کلی لایه هایی که بر روی سطح ورق گالوانیزه رنگی کار می شود شامل فولاد گالوانیزه گرم، فولاد الکتروگالوانیزه، گالوالیوم و آلومینیوم می باشد. از جمله خواص ورق های رنگی می توان به پوشش دهی سطح، مقاومت در برابر آسیب های مکانیکی و مقاومت در برابر گرما و رطوبت اشاره نمود. شما عزیزان می توانید جهت خرید ورق رنگی با مشاوران این مجموعه از طریق شماره تلفن 03135155 تماس حاصل فرمایید.

ضخامت ورق های رنگی به صورت متداول چند میلیمتر است؟

به طور معمول ورق های رنگی کارخانه فولاد مبارکه 0.4 تا 0.7 میلیمتر ضخامت دارند و ورق های رنگی چینی از ضخامت 0.16 تا 0.48 را شامل می شوند.

چه کارخانه هایی در داخل کشور تولید کننده ورق رنگی هستند؟

فولاد مبارکه ، فولاد بهمن و هفت الماس مهم ترین کارخانه های تولیدکننده ورق رنگی هستند.

موارد مصرف ورق رنگی چیست

یکی از کاربردهای ورق های رنگی پوشش سقف و سوله و گلخانه هاست. در این موارد ورق های رنگی توسط دستگاه های مخصوص فرمینگ ورق، در اشکال سینوسی، ذوزنقه، شادولاین، طرح سفال و… فرم دهی شده و ظاهر و نمای زیباتری را برای ساختمان ها ایجاد می کنند.

هیچ محصولی یافت نشد.