قیمت ورق گالوانیزه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ورق سرد چیست ؟

ورق سرد، هدف اصلی کم کردن ضخامت ورق زیرفشار بسیار زیاد است. از ویژگی‌های این نوع ورق که معمولا در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد عمل انجام می‌شود می‌توان به بالا بودن استقامت ماده موردنظر، بالا بودن نابجایی ساختار کریستالی و تنش تسلیم یاد کرد .

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ابتدا ورق‌ها به حالت اسیدشویی شده و یک لایه اکسیدی از سطح ورق برداشته می‌شود درنهایت در فرآیند نورد، ورق سرد می‌شود و به صورت متوسط ۸۰ یا ۸۵ درصد کاهش ضخامت ورق خواهیم داشت. در تولید ورق نورد سرد پروسه آنیل یا بازپخت (پخت دوباره) وجود دارد که در دنیا به دو صورت پیوسته و یا جعبه‌ای انجام می‌شود و در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از نوع جعبه‌ای استفاده می‌کنند. در دما و زمان مورد نیاز پروسه آنیل رخ می دهد و حالت دانه‌بندی فولاد به شکل اولیه برگشت داده می‌شود چون در پروسه نورد این ساختارها به حالت هم ریخته است. درآخر پس از آنیل یک فرآیند نورد حالت پوسته‌ای هست که در این عملیات فرآیند ورق‌ها از لحاظ خصوصیات مکانیکی و کیفیت ظاهر سطح و موج مورد بررسی قرار گرفته  و عیب های آن برطرف می‌شود.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 9200
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 8850
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان 12600
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 12600
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 11900
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 11900
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9450
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9450
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8750
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8750
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8550
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8550
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7750
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7750
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7700
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7700
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه 12550
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه 12550
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 9400
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 9400
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 8500
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 8500
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 7700
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 7700
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 7600
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 7600
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 7600
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 7600
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 7600
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 7600
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 8580
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7780
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7830
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 7530
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7630
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 6680
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6780
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 6730
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6880
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 6780
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6680
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 6730
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6780
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 6680
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6730
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 6780
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6780
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 6780
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6830
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7130
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6880
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8650
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7850
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7900
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7600
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7700
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6750
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6850
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6800
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6950
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6850
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6750
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6800
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6850
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6750
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6800
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6850
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6850
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6850
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6900
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7200
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6950
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8660
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7860
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7910
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7610
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7710
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6760
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6860
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6810
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6960
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6860
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6760
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6810
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6860
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6760
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6810
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6860
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6860
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6860
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6910
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7210
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6960
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.65 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
14 0.65 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
17 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
18 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
19 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
20 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
21 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
22 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
23 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
26 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
27 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
28 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
29 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
30 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
31 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
32 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
33 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
34 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
35 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
36 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
39 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
40 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
41 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
42 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
43 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
44 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
45 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
46 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
49 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
50 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
51 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
52 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
53 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
54 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
55 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
56 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
57 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
58 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
59 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
60 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
61 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
62 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
63 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
64 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
65 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
66 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
67 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
68 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
69 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
70 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
83 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
84 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
85 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
86 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
87 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
88 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
89 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
90 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
91 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
92 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
93 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
94 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
95 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
96 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
97 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
98 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 7890
99 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
100 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
101 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
102 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
103 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
104 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
105 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
106 1 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
107 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
108 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
109 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
110 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
111 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
112 2 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
113 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8580
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8580
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7830
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7880
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7580
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7680
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6730
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6830
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6780
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6930
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6830
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6730
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6780
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6830
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6730
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6780
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6830
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6830
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6830
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6880
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8700
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8700
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7950
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8000
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7700
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7800
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6850
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6900
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7050
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6850
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6900
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
41 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6850
42 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6900
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7000
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8600
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8600
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7800
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7850
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7700
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7700
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6700
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6700
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6700
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6700
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6700
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6700
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6700
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6700
63 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6700
64 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6700
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8600
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8600
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8200
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8200
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7800
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7850
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7700
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7700
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6700
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6700
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6700
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6700
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6700
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6700
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6700
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6700
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6700
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6700
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 8630
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8630
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه 7930
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7730
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 7830
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7880
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 7580
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7680
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 6730
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6830
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 6780
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6930
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 6830
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6730
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 6780
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6830
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 6730
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6780
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 6830
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6830
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 6830
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6880
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8750
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8750
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8050
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران 7850
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7950
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8000
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7700
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7800
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6850
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6950
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6900
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7050
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6950
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6850
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6900
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6950
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6850
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6900
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6950
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6950
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6950
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
19 2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.14 رول 1 چین انبار تهران 16730
2 0.2 رول 1 چین انبار تهران 14530
3 0.22 رول 1 چین انبار تهران 13380
4 0.25 رول 1 چین انبار تهران 12680
5 0.3 رول 1 چین انبار تهران 11780
6 0.35 رول 1 چین انبار تهران 10180
7 0.4 رول 1 چین انبار تهران 9130
8 0.45 رول 1 چین انبار تهران 8330
9 0.5 رول 1 چین انبار تهران 8080
10 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران 7830
11 0.55 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 چین انبار تهران 7530
14 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 چین انبار تهران 6980
16 2 رول 1 چین انبار تهران 7960
17 2 رول 1.25 چین انبار تهران 7960
18 2.5 رول 1 چین انبار تهران 8930
19 2.5 رول 1.25 چین انبار تهران 8930
20 3 رول 1 چین انبار تهران 13760
21 3 رول 1.25 چین انبار تهران 13760
22 4 رول 1 چین انبار تهران 8760
23 4 رول 1.25 چین انبار تهران 8760
24 5 رول 1 چین انبار تهران 8760
25 0.25 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
26 0.3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
27 0.35 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
28 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.45 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
30 0.45 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
31 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
32 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
33 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
34 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
35 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
36 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
37 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
39 2 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
40 2 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
41 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
42 2.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
43 3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
44 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
45 4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
46 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
47 5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
18 آبی 5015 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
19 قرمز 3000 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
20 پرتقالی 1028 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
21 نارنجی 2004 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
22 سفید 9016 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
23 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15230
24 نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
25 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
26 سفید 9016 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
27 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15230
28 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15230
29 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15230
30 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15230
31 کرم 9001 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
32 آبی 5015 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
33 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
34 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
35 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
36 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 13730
37 سفید 9016 0.25 رول 1 چین انبار تهران 15730
38 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
39 قهوه ای سوخته 8017 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
40 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 13730
41 آبی 5015 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
42 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
43 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
44 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 12730
45 سفید 9016 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
46 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
47 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
48 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
49 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
50 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9530
51 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
52 قرمز 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
53 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
54 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9580
55 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9530
56 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
57 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9880
58 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
59 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10330
60 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10180
61 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
62 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10280
63 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
64 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
65 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
66 قهوه ای سوخته 8017 0.37 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
67 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
68 صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 9830
69 بنفش 4004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
70 سبز 4005 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
71 قرمز3000 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17230
72 سفید 9016 0.16 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
73 قهوه ای سوخته 8017 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17230
74 سفال 8004 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17230
75 پرتقالی 1028 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10030
76 نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
77 قرمز 3000 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
78 آبی 5015 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10380
79 سبز 6024 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10030
80 سفال 8004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10030
81 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10380
82 سفید 9016 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
83 پرتقالی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10330
84 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10330
85 قرمز3000 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10680
86 پرتقالی 1028 0.45 رول 1 چین انبار تهران 10230
87 نارنجی 2004 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
88 قرمز 3000 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
89 آبی 2004 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
90 سفال 8004 0.45 رول 1 چین انبار تهران 9830
91 قهوه ای سوخته 8017 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
92 سفید 9016 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
93 پرتقالی 1028 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10130
94 نارنجی 2004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
95 قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10530
96 آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10530
97 صورتی 4003 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10130
98 بنفش 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10130
99 آبی 5015 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
100 آبی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10680
101 سبز 6024 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10330
102 سفال 8004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10330
103 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10680
104 سفید 9016 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10680
105 سبز 6024 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10480
106 سفال 8004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10130
107 قهوه ای سوخته 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
108 سفید 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10480
109 قرمز 3000 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
110 سفال 8004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 11530
111 قهوه ای سوخته 8017 0.35 رول 1 چین انبار تهران 11580
112 سفید 9016 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10300
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 40 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق نارنجی 40 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای سوخته (8017) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10200
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10200
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10300
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10200
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
38 پرتقالی (1028) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10450
39 سفید (9016) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
40 ورق آبی (5015) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
41 ورق قرمز (3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
42 نارنجی (1028) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 860 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 110 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 st12 1250 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 138 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 60 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
44 70 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
45 0.6 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 1.5 شیت ST13 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 شیت ST14 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.5 شیت ST14 162/5*87/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.7 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 0.8 شیت ST14 162/5*106/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 2.5 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 70 رول 1.24 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 80 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6770
56 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
57 1 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
58 1.25 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
59 1.25 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
60 1.5 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
61 1.5 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
62 2 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
63 2 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6620
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6680
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 1.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
41 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
42 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


موارد استفاده ورق سرد

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ورق نورد سرد به طور عمده در تولید اتاق خودرو و لوازم خانگی  یخچال، کولر و…کاربرد دارد.به ورق فولادی نورد سرد ورق روغنی هم گفته می شود اما به علت استقامت و جلوگیری از زنگ زدگی روی آن روغن زده می شود و تا زمانیکه به‌دست مشتری برسد از زنگ زدگی محافظت شود و به این دلیل به آن ورق روغنی نیز گفته می‌شود.

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان ویژگی مکانیکی یعنی استحکام ورق تولیدی را دارا می باشد. چون برای مشتریان صنعت خودرو ویژگی مکانیکی ورق‌ها اهمیت بیشتری دارد. مصرف کنندگانی که ورق گرم بیشتر استفاده می کنند کیفیت ظاهری برای آنها اهمیت ندارد و بیشتر بحث استقامت و ویژگی‌های مکانیکی برای آنها مهم است.

هیچ محصولی یافت نشد.