قیمت ورق گالوانیزه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ورق سرد چیست ؟

ورق سرد، هدف اصلی کم کردن ضخامت ورق زیرفشار بسیار زیاد است. از ویژگی‌های این نوع ورق که معمولا در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد عمل انجام می‌شود می‌توان به بالا بودن استقامت ماده موردنظر، بالا بودن نابجایی ساختار کریستالی و تنش تسلیم یاد کرد .

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ابتدا ورق‌ها به حالت اسیدشویی شده و یک لایه اکسیدی از سطح ورق برداشته می‌شود درنهایت در فرآیند نورد، ورق سرد می‌شود و به صورت متوسط ۸۰ یا ۸۵ درصد کاهش ضخامت ورق خواهیم داشت. در تولید ورق نورد سرد پروسه آنیل یا بازپخت (پخت دوباره) وجود دارد که در دنیا به دو صورت پیوسته و یا جعبه‌ای انجام می‌شود و در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از نوع جعبه‌ای استفاده می‌کنند. در دما و زمان مورد نیاز پروسه آنیل رخ می دهد و حالت دانه‌بندی فولاد به شکل اولیه برگشت داده می‌شود چون در پروسه نورد این ساختارها به حالت هم ریخته است. درآخر پس از آنیل یک فرآیند نورد حالت پوسته‌ای هست که در این عملیات فرآیند ورق‌ها از لحاظ خصوصیات مکانیکی و کیفیت ظاهر سطح و موج مورد بررسی قرار گرفته  و عیب های آن برطرف می‌شود.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 9600
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10190
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10190
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9890
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9890
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9790
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9790
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9290
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9290
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9190
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9190
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8590
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8590
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8590
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8590
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8690
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8690
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8690
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8690
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8690
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8690
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8690
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 10160
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10160
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 9860
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9860
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 9760
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9760
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 9260
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9260
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 9160
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9160
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 8560
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8560
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 8560
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8560
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 8660
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8660
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران 8660
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8660
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 8660
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8660
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 8660
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 10100
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 10100
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 9800
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 9800
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 9700
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 9700
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 9200
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 9200
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 9100
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 9100
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 8500
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 8500
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 8500
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 8500
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 8600
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 8600
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 8600
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 8600
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 8600
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 8600
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 8600
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 9510
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9460
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9510
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 8710
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8710
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 8360
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8260
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 8260
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8260
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 8260
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8360
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 8160
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8160
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 8260
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8260
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 8560
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8460
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 8760
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8560
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 8860
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8760
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9580
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9530
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9580
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8780
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8780
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8430
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8330
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8330
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8330
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8330
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8430
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8230
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8230
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8330
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8330
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8630
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8530
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8830
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8630
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8930
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8830
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9600
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9550
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9600
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8800
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8800
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8450
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8350
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8350
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8350
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8350
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8450
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8250
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8250
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8350
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8350
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8650
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8550
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8850
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8650
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8950
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.65 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
14 0.65 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
17 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
18 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
19 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
20 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
21 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
22 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
23 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
26 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
27 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
28 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
29 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
30 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
31 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
32 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
33 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
34 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
35 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
36 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
39 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
40 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
41 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
42 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
43 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
44 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
45 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
46 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
49 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
50 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
51 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
52 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
53 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
54 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
55 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
56 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
57 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
58 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
59 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
60 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
61 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
62 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
63 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
64 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
65 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
66 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
67 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
68 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
69 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
70 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
83 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
84 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
85 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
86 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
87 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
88 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
89 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
90 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
91 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
92 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
93 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
94 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
95 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
96 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
97 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
98 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 8130
99 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
100 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
101 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
102 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
103 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
104 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
105 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
106 1 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
107 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
108 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
109 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
110 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
111 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
112 2 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
113 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9610
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9410
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9560
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9610
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8810
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8810
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8460
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8360
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8360
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8360
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8360
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8460
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8260
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8260
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8360
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8360
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8660
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8560
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8860
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8660
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9730
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9530
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9680
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9730
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8930
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8930
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8580
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8480
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8480
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8480
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8480
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8580
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8380
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8380
41 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8480
42 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8480
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8780
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8680
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8980
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8780
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9450
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9550
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8800
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8800
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8400
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8400
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8300
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8300
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8350
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8400
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8300
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8400
63 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8300
64 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8400
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8500
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8500
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8400
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9450
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9550
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8800
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8800
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8400
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8400
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8300
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8300
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8350
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8400
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8300
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8400
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8300
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8400
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8500
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8500
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8400
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8500
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 9710
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9510
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه 9660
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9660
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 9660
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9710
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 8910
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8910
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 8560
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8460
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 8460
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8460
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 8460
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8560
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 8360
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8360
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 8460
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8460
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 8760
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8660
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 8960
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8760
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9830
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9630
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9780
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران 9780
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9780
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9830
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9030
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9030
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8680
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8580
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8580
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8580
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8580
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8680
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8480
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8480
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8580
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8580
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8880
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8780
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9080
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8880
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
19 2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.14 رول 1 چین انبار تهران 17760
2 0.2 رول 1 چین انبار تهران 16360
3 0.22 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
4 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 چین انبار تهران 13860
6 0.35 رول 1 چین انبار تهران 11860
7 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10310
8 0.45 رول 1 چین انبار تهران 9760
9 0.5 رول 1 چین انبار تهران 9560
10 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران 9460
11 0.55 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 چین انبار تهران 8560
14 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 چین انبار تهران 8260
16 2 رول 1 چین انبار تهران 9260
17 2 رول 1.25 چین انبار تهران 9160
18 2.5 رول 1 چین انبار تهران 9660
19 2.5 رول 1.25 چین انبار تهران 9560
20 3 رول 1 چین انبار تهران 12860
21 3 رول 1.25 چین انبار تهران 12760
22 4 رول 1 چین انبار تهران 9260
23 4 رول 1.25 چین انبار تهران 9260
24 5 رول 1 چین انبار تهران 9260
25 0.25 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
26 0.3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
27 0.35 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
28 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.45 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
30 0.45 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
31 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
32 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
33 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
34 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
35 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
36 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
37 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
39 2 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
40 2 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
41 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
42 2.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
43 3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
44 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
45 4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
46 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
47 5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 قرمز 3000 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19760
2 سفال 8004 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19760
3 قهوه ای سوخته 8017 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19760
4 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
5 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
6 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
7 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
8 پرتقالی 1028 0.23 رول 1 چین انبار تهران 18760
9 نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین انبار تهران 19060
10 قرمز 3000 0.23 رول 1 چین انبار تهران 20410
11 آبی 5015 0.23 رول 1 چین انبار تهران 19660
12 سفال 8004 0.23 رول 1 چین انبار تهران 20560
13 قهوه ای سوخته 8017 0.23 رول 1 چین انبار تهران 20460
14 سفید 9016 0.23 رول 1 چین انبار تهران 19760
15 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 17760
16 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 17860
17 نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین انبار تهران 18760
18 قرمز3000 0.28 رول 1 چین انبار تهران 18210
19 آبی 5015 0.28 رول 1 چین انبار تهران 16260
20 سفال 8004 0.28 رول 1 چین انبار تهران 16360
21 قهوه ای سوخته 8017 0.28 رول 1 چین انبار تهران 18410
22 سفید 9016 0.28 رول 1 چین انبار تهران 17560
23 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 16760
24 پرتقالی 1028 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14260
25 نارنجی 2004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14810
26 آبی 5015 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14060
27 سبز 6024 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14060
28 سفال 8004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14160
29 قهوه ای سوخته 8017 0.35 رول 1 چین انبار تهران 15160
30 سفید 9016 0.35 رول 1 چین انبار تهران 15260
31 پرتقالی 1028 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13410
32 نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 14110
33 قرمز 3000 0.4 رول 1 چین انبار تهران 15760
34 آبی 5015 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13260
35 سبز 6024 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13260
36 سفال 8004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13260
37 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13760
38 سفید 9016 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13760
39 پرتقالی 1028 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13460
40 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13460
41 قرمز 3000 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13560
42 آبی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13460
43 سبز 6024 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13460
44 صورتی 4003 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13460
45 بنفش 4005 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13460
46 سفال 8004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13460
47 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 14760
48 سفید 9016 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13410
49 پرتقالی 1028 0.45 رول 1 چین انبار تهران 13260
50 سفال 8004 0.45 رول 1 چین انبار اصفهان 13010
51 آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 13710
52 صورتی 4003 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 13160
53 بنفش 4004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 13160
54 سبز 4005 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 13160
55 سفید 9016 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 13510
56 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12560
57 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 13660
58 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12660
59 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12860
60 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12560
61 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12610
62 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران 14160
63 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران 13160
64 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12910
65 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 13260
66 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 13360
67 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 13410
68 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12860
69 صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12860
70 بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12860
71 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12860
72 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 14510
73 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12860
74 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
75 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
76 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
77 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
78 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
79 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
80 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
81 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
82 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
83 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
84 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
85 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
86 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
87 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
88 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
89 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13150
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 40 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق نارنجی 40 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای سوخته (8017) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13100
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13100
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13150
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13100
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
38 پرتقالی (1028) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13150
39 سفید (9016) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
40 ورق آبی (5015) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
41 ورق قرمز (3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
42 نارنجی (1028) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 860 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 110 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 st12 1250 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 138 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 60 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 8350
44 70 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
45 0.6 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 1.5 شیت ST13 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 شیت ST14 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.5 شیت ST14 162/5*87/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.7 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 0.8 شیت ST14 162/5*106/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 2.5 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 70 رول 1.24 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 50 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
56 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7850
57 1 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7850
58 1.25 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7850
59 1.25 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7850
60 1.5 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7850
61 1.5 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7850
62 2 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
63 2 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7860
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 1.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
41 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
42 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


موارد استفاده ورق سرد

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ورق نورد سرد به طور عمده در تولید اتاق خودرو و لوازم خانگی  یخچال، کولر و…کاربرد دارد.به ورق فولادی نورد سرد ورق روغنی هم گفته می شود اما به علت استقامت و جلوگیری از زنگ زدگی روی آن روغن زده می شود و تا زمانیکه به‌دست مشتری برسد از زنگ زدگی محافظت شود و به این دلیل به آن ورق روغنی نیز گفته می‌شود.

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان ویژگی مکانیکی یعنی استحکام ورق تولیدی را دارا می باشد. چون برای مشتریان صنعت خودرو ویژگی مکانیکی ورق‌ها اهمیت بیشتری دارد. مصرف کنندگانی که ورق گرم بیشتر استفاده می کنند کیفیت ظاهری برای آنها اهمیت ندارد و بیشتر بحث استقامت و ویژگی‌های مکانیکی برای آنها مهم است.

هیچ محصولی یافت نشد.