قیمت ورق گالوانیزه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ورق سرد چیست ؟

ورق سرد، هدف اصلی کم کردن ضخامت ورق زیرفشار بسیار زیاد است. از ویژگی‌های این نوع ورق که معمولا در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد عمل انجام می‌شود می‌توان به بالا بودن استقامت ماده موردنظر، بالا بودن نابجایی ساختار کریستالی و تنش تسلیم یاد کرد .

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ابتدا ورق‌ها به حالت اسیدشویی شده و یک لایه اکسیدی از سطح ورق برداشته می‌شود درنهایت در فرآیند نورد، ورق سرد می‌شود و به صورت متوسط ۸۰ یا ۸۵ درصد کاهش ضخامت ورق خواهیم داشت. در تولید ورق نورد سرد پروسه آنیل یا بازپخت (پخت دوباره) وجود دارد که در دنیا به دو صورت پیوسته و یا جعبه‌ای انجام می‌شود و در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از نوع جعبه‌ای استفاده می‌کنند. در دما و زمان مورد نیاز پروسه آنیل رخ می دهد و حالت دانه‌بندی فولاد به شکل اولیه برگشت داده می‌شود چون در پروسه نورد این ساختارها به حالت هم ریخته است. درآخر پس از آنیل یک فرآیند نورد حالت پوسته‌ای هست که در این عملیات فرآیند ورق‌ها از لحاظ خصوصیات مکانیکی و کیفیت ظاهر سطح و موج مورد بررسی قرار گرفته  و عیب های آن برطرف می‌شود.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 10100
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 11090
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 11090
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10390
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10390
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10290
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10290
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10190
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10190
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10090
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10090
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9840
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9840
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9840
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9840
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9740
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9740
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9740
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9740
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9740
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9740
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9740
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 11006
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران 11006
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 10306
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10306
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 10206
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10206
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 10106
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10106
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 10006
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10006
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 9756
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9756
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 9756
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9756
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 9656
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9656
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران 9656
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9656
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 9656
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9656
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 9656
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 11000
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 11000
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 10300
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 10300
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 10200
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 10200
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 10100
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 10100
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 10000
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 10000
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 9750
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 9750
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 9750
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 9750
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 9650
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 9650
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 9650
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 9650
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 9650
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 9650
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 9650
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 10360
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9660
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9660
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 9460
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9460
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 9160
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9160
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 9160
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9260
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 9060
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9060
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 9060
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9060
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 9060
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9060
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9260
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9160
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 9060
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9060
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9260
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9260
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 10430
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9730
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9730
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9530
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9530
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9230
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9230
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9230
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9330
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9130
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9130
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9130
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9130
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9130
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9130
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9330
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9230
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9130
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9130
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9330
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9330
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 10450
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9750
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9750
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9550
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9550
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9250
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9250
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9250
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9350
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9150
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9150
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9150
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9150
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9150
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9150
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9350
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9250
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9150
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9150
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9350
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.65 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
14 0.65 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
17 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
18 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
19 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
20 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
21 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
22 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
23 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
26 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
27 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
28 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
29 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
30 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
31 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
32 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
33 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
34 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
35 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
36 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
39 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
40 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
41 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
42 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
43 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
44 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
45 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
46 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
49 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
50 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
51 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
52 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
53 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
54 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
55 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
56 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
57 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
58 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
59 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
60 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
61 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
62 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
63 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
64 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
65 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
66 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
67 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
68 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
69 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
70 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
83 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
84 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
85 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
86 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
87 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
88 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
89 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
90 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
91 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
92 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
93 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
94 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
95 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
96 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
97 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
98 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 8130
99 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
100 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
101 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
102 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
103 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
104 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
105 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
106 1 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
107 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
108 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
109 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
110 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
111 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
112 2 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
113 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 10460
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 10460
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9760
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9760
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9560
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9560
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9260
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9260
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9260
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9160
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9160
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9160
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9160
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9160
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9160
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9260
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9160
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9160
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 10580
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 10580
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9880
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9880
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9680
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9680
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9380
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9380
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9380
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9280
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9280
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9280
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9280
41 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9280
42 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9280
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9380
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9280
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9280
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 10490
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 10490
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9790
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9790
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9590
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9590
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9290
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9290
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9290
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9390
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9190
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9190
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9190
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9190
63 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9190
64 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9190
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9390
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9290
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9190
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9190
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 10590
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 10590
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9890
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9890
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9690
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9690
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9390
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9390
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9390
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9490
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9290
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9290
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9290
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9290
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9290
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9290
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9490
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9390
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9290
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9290
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 10560
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 10560
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه 10210
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 10210
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 9860
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9860
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 9660
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9660
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 9360
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9360
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 9360
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9460
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 9260
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9260
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 9260
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9260
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 9260
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9260
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 9460
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9360
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 9260
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9260
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 10680
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 10680
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران 10330
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران 10330
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9980
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9980
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9780
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9780
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9480
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9480
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9480
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9580
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9380
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9380
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9380
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9380
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9380
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9380
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9580
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9480
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9380
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9380
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
19 2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.14 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
2 0.2 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
3 0.22 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
4 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
8 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
10 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
11 0.55 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
16 2 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
17 2 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
18 2.5 رول 1 چین انبار تهران 10160
19 2.5 رول 1.25 چین انبار تهران 10260
20 3 رول 1 چین انبار تهران 12360
21 3 رول 1.25 چین انبار تهران 12560
22 4 رول 1 چین انبار تهران 9660
23 4 رول 1.25 چین انبار تهران 9660
24 5 رول 1 چین انبار تهران 9660
25 0.25 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
26 0.3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
27 0.35 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
28 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.45 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
30 0.45 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
31 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
32 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
33 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
34 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
35 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
36 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
37 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
39 2 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
40 2 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
41 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
42 2.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
43 3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
44 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
45 4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
46 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
47 5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 قرمز 3000 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19460
2 سفال 8004 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19460
3 قهوه ای سوخته 8017 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19460
4 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
5 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
6 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
7 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18760
8 پرتقالی 1028 0.23 رول 1 چین انبار تهران 17960
9 نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین انبار تهران 17960
10 قرمز 3000 0.23 رول 1 چین انبار تهران 19460
11 آبی 5015 0.23 رول 1 چین انبار تهران 17960
12 سفال 8004 0.23 رول 1 چین انبار تهران 18960
13 قهوه ای سوخته 8017 0.23 رول 1 چین انبار تهران 19460
14 سفید 9016 0.23 رول 1 چین انبار تهران 18960
15 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 17960
16 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 17960
17 نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین انبار تهران 17960
18 قرمز3000 0.28 رول 1 چین انبار تهران 18460
19 آبی 5015 0.28 رول 1 چین انبار تهران 15960
20 سفال 8004 0.28 رول 1 چین انبار تهران 15960
21 قهوه ای سوخته 8017 0.28 رول 1 چین انبار تهران 17460
22 سفید 9016 0.28 رول 1 چین انبار تهران 16960
23 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 15460
24 پرتقالی 1028 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13960
25 نارنجی 2004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 16960
26 آبی 5015 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13960
27 سبز 6024 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13960
28 سفال 8004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13960
29 قهوه ای سوخته 8017 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14960
30 سفید 9016 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14960
31 پرتقالی 1028 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12960
32 نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13960
33 قرمز 3000 0.4 رول 1 چین انبار تهران 14460
34 آبی 5015 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12960
35 سبز 6024 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12960
36 سفال 8004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12960
37 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12960
38 سفید 9016 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13460
39 پرتقالی 1028 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
40 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13060
41 قرمز 3000 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
42 آبی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
43 سبز 6024 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
44 صورتی 4003 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
45 بنفش 4005 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
46 سفال 8004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
47 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13460
48 سفید 9016 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
49 پرتقالی 1028 0.45 رول 1 چین انبار تهران 12660
50 سفال 8004 0.45 رول 1 چین انبار تهران 12660
51 آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
52 صورتی 4003 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
53 بنفش 4004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
54 سبز 4005 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
55 سفید 9016 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
56 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
57 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
58 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
59 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
60 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
61 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
62 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران 13860
63 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
64 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
65 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12460
66 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
67 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12710
68 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12560
69 صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12460
70 بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12460
71 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12460
72 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 13460
73 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12560
74 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
75 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
76 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
77 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
78 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
79 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
80 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
81 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
82 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
83 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
84 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
85 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
86 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
87 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
88 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
89 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 40 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق نارنجی 40 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای سوخته (8017) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
38 پرتقالی (1028) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 13000
39 سفید (9016) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
40 ورق آبی (5015) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
41 ورق قرمز (3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
42 نارنجی (1028) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 860 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 110 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 st12 1250 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 138 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 60 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 10400
44 70 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
45 70 رول 1.24 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 50 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 10750
49 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 1 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 1.25 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 1.25 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 1.5 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.5 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 2 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
56 2 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9960
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 1.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
41 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
42 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


موارد استفاده ورق سرد

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ورق نورد سرد به طور عمده در تولید اتاق خودرو و لوازم خانگی  یخچال، کولر و…کاربرد دارد.به ورق فولادی نورد سرد ورق روغنی هم گفته می شود اما به علت استقامت و جلوگیری از زنگ زدگی روی آن روغن زده می شود و تا زمانیکه به‌دست مشتری برسد از زنگ زدگی محافظت شود و به این دلیل به آن ورق روغنی نیز گفته می‌شود.

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان ویژگی مکانیکی یعنی استحکام ورق تولیدی را دارا می باشد. چون برای مشتریان صنعت خودرو ویژگی مکانیکی ورق‌ها اهمیت بیشتری دارد. مصرف کنندگانی که ورق گرم بیشتر استفاده می کنند کیفیت ظاهری برای آنها اهمیت ندارد و بیشتر بحث استقامت و ویژگی‌های مکانیکی برای آنها مهم است.

هیچ محصولی یافت نشد.