قیمت ورق گالوانیزه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ورق سرد چیست ؟

ورق سرد، هدف اصلی کم کردن ضخامت ورق زیرفشار بسیار زیاد است. از ویژگی‌های این نوع ورق که معمولا در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد عمل انجام می‌شود می‌توان به بالا بودن استقامت ماده موردنظر، بالا بودن نابجایی ساختار کریستالی و تنش تسلیم یاد کرد .

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ابتدا ورق‌ها به حالت اسیدشویی شده و یک لایه اکسیدی از سطح ورق برداشته می‌شود درنهایت در فرآیند نورد، ورق سرد می‌شود و به صورت متوسط ۸۰ یا ۸۵ درصد کاهش ضخامت ورق خواهیم داشت. در تولید ورق نورد سرد پروسه آنیل یا بازپخت (پخت دوباره) وجود دارد که در دنیا به دو صورت پیوسته و یا جعبه‌ای انجام می‌شود و در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از نوع جعبه‌ای استفاده می‌کنند. در دما و زمان مورد نیاز پروسه آنیل رخ می دهد و حالت دانه‌بندی فولاد به شکل اولیه برگشت داده می‌شود چون در پروسه نورد این ساختارها به حالت هم ریخته است. درآخر پس از آنیل یک فرآیند نورد حالت پوسته‌ای هست که در این عملیات فرآیند ورق‌ها از لحاظ خصوصیات مکانیکی و کیفیت ظاهر سطح و موج مورد بررسی قرار گرفته  و عیب های آن برطرف می‌شود.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 9200
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 9400
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان 12930
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 12900
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 11900
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 11920
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9980
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9980
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8750
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8750
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8650
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8650
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7900
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7900
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7700
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7700
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7700
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7700
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7800
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7800
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7850
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7850
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7850
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7850
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7850
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه 12700
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه 12700
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 11700
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه 11700
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 9700
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 9700
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 8800
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 8800
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 8700
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 8700
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 7750
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 7750
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 7700
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 7700
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 7700
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 7700
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 7700
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 7700
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 7700
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 7700
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 7700
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 7700
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 7700
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 7700
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 8650
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7800
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7850
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 7550
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7550
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 6750
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6800
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 6800
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6900
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 6750
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6750
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 6800
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6750
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 6750
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6750
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 6800
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6800
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 6800
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6850
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 6800
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6800
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8720
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7870
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7920
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7620
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7620
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6820
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6870
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6870
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6970
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6820
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6820
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6870
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6820
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6820
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6820
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6870
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6870
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6870
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6920
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6870
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6870
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8700
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7850
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7900
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7600
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7600
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6800
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6850
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6950
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6800
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6800
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6850
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6800
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6800
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6800
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6850
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6850
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6900
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6850
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.65 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
14 0.65 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
17 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
18 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
19 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
20 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
21 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
22 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
23 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
26 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
27 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
28 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
29 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
30 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
31 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
32 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
33 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
34 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
35 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
36 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
39 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
40 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
41 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
42 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
43 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
44 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
45 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
46 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
49 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
50 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
51 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
52 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
53 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
54 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
55 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
56 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
57 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
58 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
59 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
60 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
61 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
62 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
63 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
64 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
65 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
66 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
67 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
68 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
69 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
70 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
83 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
84 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
85 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
86 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
87 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
88 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
89 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
90 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
91 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
92 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
93 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
94 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
95 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
96 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
97 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
98 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 7890
99 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
100 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
101 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
102 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
103 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
104 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
105 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
106 1 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
107 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
108 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
109 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
110 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
111 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
112 2 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
113 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8650
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8650
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7850
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7900
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6800
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6850
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6850
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6950
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6800
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6800
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6850
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6800
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6800
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6800
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6850
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6850
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6850
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6900
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8770
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8770
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7970
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8020
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7720
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7720
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6920
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6970
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6970
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7070
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6920
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6920
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6970
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6920
41 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6920
42 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6920
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6970
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6970
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6970
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7020
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8650
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8650
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7900
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7950
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6850
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6900
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6900
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7000
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6850
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6850
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6900
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6850
63 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6850
64 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6850
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6900
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6900
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6900
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8650
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8650
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8050
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7850
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7900
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7950
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7650
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7650
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6850
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6900
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6900
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7000
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6850
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6850
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6900
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6850
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6850
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6850
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6900
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6900
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6900
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6950
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 8700
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8700
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه 8000
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7800
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 7850
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7900
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 7600
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7600
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 6800
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6850
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 6850
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6950
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 6800
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6800
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 6850
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6800
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 6800
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6800
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 6850
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6850
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 6850
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6900
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8820
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8820
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8120
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران 7920
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7970
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8020
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7720
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7720
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6920
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6970
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6970
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7070
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6920
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6920
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6970
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6920
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6920
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6920
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6970
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6970
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6970
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
19 2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.14 رول 1 چین انبار تهران 16800
2 0.2 رول 1 چین انبار تهران 14550
3 0.22 رول 1 چین انبار تهران 13400
4 0.25 رول 1 چین انبار تهران 12700
5 0.3 رول 1 چین انبار تهران 11750
6 0.35 رول 1 چین انبار تهران 10250
7 0.4 رول 1 چین انبار تهران 9200
8 0.45 رول 1 چین انبار تهران 8400
9 0.5 رول 1 چین انبار تهران 8150
10 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران 7900
11 0.55 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 چین انبار تهران 7600
14 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 چین انبار تهران 7050
16 2 رول 1 چین انبار تهران 8030
17 2 رول 1.25 چین انبار تهران 8030
18 2.5 رول 1 چین انبار تهران 9540
19 2.5 رول 1.25 چین انبار تهران 9000
20 3 رول 1 چین انبار تهران 13830
21 3 رول 1.25 چین انبار تهران 13830
22 4 رول 1 چین انبار تهران 8830
23 4 رول 1.25 چین انبار تهران 8830
24 5 رول 1 چین انبار تهران 8830
25 0.25 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
26 0.3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
27 0.35 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
28 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.45 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
30 0.45 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
31 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
32 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
33 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
34 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
35 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
36 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
37 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
39 2 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
40 2 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
41 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
42 2.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
43 3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
44 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
45 4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
46 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
47 5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
18 آبی 5015 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
19 قرمز 3000 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
20 پرتقالی 1028 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
21 نارنجی 2004 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
22 سفید 9016 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
23 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15300
24 نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
25 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
26 سفید 9016 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
27 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15300
28 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15300
29 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15300
30 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15300
31 کرم 9001 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
32 آبی 5015 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
33 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
34 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
35 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
36 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 13800
37 سفید 9016 0.25 رول 1 چین انبار تهران 15800
38 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
39 قهوه ای سوخته 8017 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
40 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 13800
41 آبی 5015 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
42 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
43 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
44 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 12800
45 سفید 9016 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
46 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
47 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
48 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
49 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
50 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9600
51 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
52 قرمز 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
53 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
54 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9650
55 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9600
56 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
57 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9950
58 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
59 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10300
60 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10250
61 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
62 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10350
63 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
64 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
65 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
66 قهوه ای سوخته 8017 0.37 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
67 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
68 صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 9900
69 بنفش 4004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
70 سبز 4005 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
71 قرمز3000 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17300
72 سفید 9016 0.16 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
73 قهوه ای سوخته 8017 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17300
74 سفال 8004 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17300
75 پرتقالی 1028 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10100
76 نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
77 قرمز 3000 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
78 آبی 5015 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10450
79 سبز 6024 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10100
80 سفال 8004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10100
81 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10450
82 سفید 9016 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
83 پرتقالی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10400
84 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10400
85 قرمز3000 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10750
86 پرتقالی 1028 0.45 رول 1 چین انبار تهران 10300
87 نارنجی 2004 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
88 قرمز 3000 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
89 آبی 2004 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
90 سفال 8004 0.45 رول 1 چین انبار تهران 9900
91 قهوه ای سوخته 8017 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
92 سفید 9016 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
93 پرتقالی 1028 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10200
94 نارنجی 2004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
95 قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10600
96 آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10600
97 صورتی 4003 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10200
98 بنفش 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10200
99 آبی 5015 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
100 آبی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10750
101 سبز 6024 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10400
102 سفال 8004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10400
103 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10750
104 سفید 9016 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10750
105 سبز 6024 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10550
106 سفال 8004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10200
107 قهوه ای سوخته 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
108 سفید 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10550
109 قرمز 3000 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
110 سفال 8004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 11600
111 قهوه ای سوخته 8017 0.35 رول 1 چین انبار تهران 11650
112 سفید 9016 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10300
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 40 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق نارنجی 40 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای سوخته (8017) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10200
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10200
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10300
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10200
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
38 پرتقالی (1028) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10450
39 سفید (9016) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
40 ورق آبی (5015) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
41 ورق قرمز (3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
42 نارنجی (1028) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 860 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 110 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 st12 1250 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 138 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 60 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
44 70 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
45 0.6 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 1.5 شیت ST13 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 شیت ST14 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.5 شیت ST14 162/5*87/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.7 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 0.8 شیت ST14 162/5*106/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 2.5 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 70 رول 1.24 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 80 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6770
56 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
57 1 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
58 1.25 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
59 1.25 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
60 1.5 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
61 1.5 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6490
62 2 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
63 2 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6720
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6720
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6520
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6320
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 1.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
41 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
42 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


موارد استفاده ورق سرد

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ورق نورد سرد به طور عمده در تولید اتاق خودرو و لوازم خانگی  یخچال، کولر و…کاربرد دارد.به ورق فولادی نورد سرد ورق روغنی هم گفته می شود اما به علت استقامت و جلوگیری از زنگ زدگی روی آن روغن زده می شود و تا زمانیکه به‌دست مشتری برسد از زنگ زدگی محافظت شود و به این دلیل به آن ورق روغنی نیز گفته می‌شود.

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان ویژگی مکانیکی یعنی استحکام ورق تولیدی را دارا می باشد. چون برای مشتریان صنعت خودرو ویژگی مکانیکی ورق‌ها اهمیت بیشتری دارد. مصرف کنندگانی که ورق گرم بیشتر استفاده می کنند کیفیت ظاهری برای آنها اهمیت ندارد و بیشتر بحث استقامت و ویژگی‌های مکانیکی برای آنها مهم است.

هیچ محصولی یافت نشد.