قیمت ورق سرد

موارد استفاده ورق سرد

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ورق نورد سرد به طور عمده در تولید اتاق خودرو و لوازم خانگی  یخچال، کولر و…کاربرد دارد.به ورق فولادی نورد سرد ورق روغنی هم گفته می شود اما به علت استقامت و جلوگیری از زنگ زدگی روی آن روغن زده می شود و تا زمانیکه به‌دست مشتری برسد از زنگ زدگی محافظت شود و به این دلیل به آن ورق روغنی نیز گفته می‌شود.

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان ویژگی مکانیکی یعنی استحکام ورق تولیدی را دارا می باشد. چون برای مشتریان صنعت خودرو ویژگی مکانیکی ورق‌ها اهمیت بیشتری دارد. مصرف کنندگانی که ورق گرم بیشتر استفاده می کنند کیفیت ظاهری برای آنها اهمیت ندارد و بیشتر بحث استقامت و ویژگی‌های مکانیکی برای آنها مهم است.

 

بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۰:۴۹
 • خروجی اکسل
 • چاپ جدول قیمت
ردیف نام قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 تماس بگیرید -
2 تماس بگیرید -
3 تماس بگیرید -
4 تماس بگیرید -
5 تماس بگیرید -
6 تماس بگیرید -
7 تماس بگیرید -
8 تماس بگیرید -
9 تماس بگیرید -
10 تماس بگیرید -
11 تماس بگیرید -
12 تماس بگیرید -
13 تماس بگیرید -
14 تماس بگیرید -
15 تماس بگیرید -
16 تماس بگیرید -
17 تماس بگیرید -
18 تماس بگیرید -
19 تماس بگیرید -
20 تماس بگیرید -
21 تماس بگیرید -
22 تماس بگیرید -
23 تماس بگیرید -
24 تماس بگیرید -
25 تماس بگیرید -
26 تماس بگیرید -
27 تماس بگیرید -
28 تماس بگیرید -
29 تماس بگیرید -
30 تماس بگیرید -
31 تماس بگیرید -
32 تماس بگیرید -
33 تماس بگیرید -
34 تماس بگیرید -
35 تماس بگیرید -
36 تماس بگیرید -
37 تماس بگیرید -
38 تماس بگیرید -
39 تماس بگیرید -
40 تماس بگیرید -
41 تماس بگیرید -
42 تماس بگیرید -
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۶
 • خروجی اکسل
 • چاپ جدول قیمت
ردیف نام قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 تماس بگیرید -
2 تماس بگیرید -
3 تماس بگیرید -
4 تماس بگیرید -
5 28,400 2,556
6 تماس بگیرید -
7 تماس بگیرید -
8 تماس بگیرید -
9 تماس بگیرید -
10 تماس بگیرید -
11 تماس بگیرید -
12 تماس بگیرید -
13 30,500 2,745
14 تماس بگیرید -
15 28,100 2,529
16 28,100 2,529
17 28,300 2,547
18 تماس بگیرید -
19 تماس بگیرید -
20 تماس بگیرید -
21 تماس بگیرید -
22 تماس بگیرید -
23 تماس بگیرید -
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۴
 • خروجی اکسل
 • چاپ جدول قیمت
ردیف نام قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 26,145 2,353
2 26,145 2,353
3 26,445 2,380
4 26,445 2,380
5 26,145 2,353
6 26,145 2,353
7 26,345 2,371
8 26,245 2,362
9 26,245 2,362
10 تماس بگیرید -
11 27,045 2,434
12 27,045 2,434
13 26,645 2,398
14 26,645 2,398
15 26,445 2,380
16 26,445 2,380
17 26,345 2,371
18 26,235 2,361
19 تماس بگیرید -
20 تماس بگیرید -
21 28,445 2,560
22 28,445 2,560
23 تماس بگیرید -
24 26,435 2,379
25 26,435 2,379
26 26,335 2,370
27 26,335 2,370
28 26,235 2,361
29 26,235 2,361
30 26,535 2,388
31 26,535 2,388
32 26,235 2,361
33 27,135 2,442
34 27,135 2,442
35 26,735 2,406
36 26,735 2,406
37 26,535 2,388
38 26,535 2,388
39 28,535 2,568
40 28,535 2,568
41 تماس بگیرید -
42 تماس بگیرید -
43 26,085 2,348
44 26,085 2,348
45 26,385 2,375
46 26,385 2,375
47 26,085 2,348
48 26,085 2,348
49 تماس بگیرید -
50 تماس بگیرید -
51 26,385 2,375
52 26,285 2,366
53 26,285 2,366
54 26,185 2,357
55 26,185 2,357
56 تماس بگیرید -
57 تماس بگیرید -
58 28,385 2,555
59 تماس بگیرید -
60 تماس بگیرید -
61 26,985 2,429
62 26,985 2,429
63 26,585 2,393
64 26,585 2,393
65 26,385 2,375
66 تماس بگیرید -
67 تماس بگیرید -
68 28,385 2,555
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۳
 • خروجی اکسل
 • چاپ جدول قیمت
ردیف نام قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 26,450 2,381
2 26,750 2,408
3 26,950 2,426
4 26,250 2,363
5 26,250 2,363
6 26,450 2,381
7 26,450 2,381
8 26,450 2,381
9 26,450 2,381
10 27,050 2,435
11 26,650 2,399
12 26,650 2,399
13 26,550 2,390
14 26,550 2,390
15 26,450 2,381
16 تماس بگیرید -
17 تماس بگیرید -
18 28,050 2,525
19 27,950 2,516
20 27,050 2,435
21 26,600 2,394
22 26,800 2,412
23 تماس بگیرید -
24 تماس بگیرید -
25 26,300 2,367
26 26,300 2,367
27 26,100 2,349
28 26,100 2,349
29 26,300 2,367
30 26,300 2,367
31 26,500 2,385
32 26,400 2,376
33 26,400 2,376
34 26,300 2,367
35 26,300 2,367
36 26,500 2,385
37 27,900 2,511
38 27,800 2,502
39 26,900 2,421
40 26,900 2,421
41 26,660 2,399
42 26,860 2,417
43 تماس بگیرید -
44 تماس بگیرید -
45 تماس بگیرید -
46 تماس بگیرید -
47 26,360 2,372
48 26,360 2,372
49 26,160 2,354
50 26,160 2,354
51 26,360 2,372
52 26,360 2,372
53 26,560 2,390
54 26,560 2,390
55 26,460 2,381
56 26,460 2,381
57 26,360 2,372
58 26,360 2,372
59 تماس بگیرید -
60 27,960 2,516
61 27,860 2,507
62 26,960 2,426
63 26,960 2,426
64 تماس بگیرید -
65 تماس بگیرید -
66 تماس بگیرید -
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۷
 • خروجی اکسل
 • چاپ جدول قیمت
ردیف نام قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 تماس بگیرید -
2 تماس بگیرید -
3 تماس بگیرید -
4 تماس بگیرید -
5 تماس بگیرید -
6 تماس بگیرید -
7 28,100 2,529
8 28,100 2,529
9 تماس بگیرید -
10 تماس بگیرید -
11 تماس بگیرید -
12 تماس بگیرید -
13 تماس بگیرید -
14 تماس بگیرید -
15 تماس بگیرید -
16 تماس بگیرید -
17 تماس بگیرید -
18 تماس بگیرید -
19 تماس بگیرید -
20 تماس بگیرید -
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۷
 • خروجی اکسل
 • چاپ جدول قیمت
ردیف نام قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 تماس بگیرید -
2 تماس بگیرید -
3 تماس بگیرید -
4 تماس بگیرید -
5 تماس بگیرید -
6 تماس بگیرید -
7 تماس بگیرید -
8 تماس بگیرید -
9 26,900 2,421
10 تماس بگیرید -
11 تماس بگیرید -
12 تماس بگیرید -
13 تماس بگیرید -
14 تماس بگیرید -
15 تماس بگیرید -
16 تماس بگیرید -
17 تماس بگیرید -
18 تماس بگیرید -
19 تماس بگیرید -
20 27,900 2,511
21 27,900 2,511
22 26,900 2,421
23 تماس بگیرید -
24 تماس بگیرید -
25 تماس بگیرید -
26 تماس بگیرید -
27 تماس بگیرید -
28 تماس بگیرید -
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۷
 • خروجی اکسل
 • چاپ جدول قیمت
ردیف نام قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 تماس بگیرید -
2 تماس بگیرید -
3 تماس بگیرید -
4 تماس بگیرید -
5 تماس بگیرید -
6 تماس بگیرید -
7 تماس بگیرید -
8 تماس بگیرید -
9 تماس بگیرید -
10 تماس بگیرید -
11 تماس بگیرید -
12 تماس بگیرید -
13 تماس بگیرید -
14 تماس بگیرید -
15 تماس بگیرید -
16 تماس بگیرید -
17 تماس بگیرید -
18 28,600 2,574
19 تماس بگیرید -
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۰:۴۹
 • خروجی اکسل
 • چاپ جدول قیمت
ردیف نام قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 تماس بگیرید -
2 تماس بگیرید -
3 تماس بگیرید -
4 تماس بگیرید -
5 تماس بگیرید -
6 تماس بگیرید -
7 تماس بگیرید -
8 تماس بگیرید -
9 تماس بگیرید -
10 تماس بگیرید -
11 تماس بگیرید -
12 تماس بگیرید -
13 تماس بگیرید -
14 تماس بگیرید -
15 تماس بگیرید -
16 تماس بگیرید -
17 تماس بگیرید -
18 تماس بگیرید -
19 تماس بگیرید -
20 تماس بگیرید -
21 تماس بگیرید -
22 تماس بگیرید -
23 تماس بگیرید -
24 تماس بگیرید -
25 تماس بگیرید -
26 تماس بگیرید -
27 تماس بگیرید -
28 تماس بگیرید -
29 تماس بگیرید -
30 تماس بگیرید -
31 تماس بگیرید -
32 تماس بگیرید -
33 تماس بگیرید -
34 تماس بگیرید -
35 تماس بگیرید -
36 تماس بگیرید -
37 تماس بگیرید -
38 تماس بگیرید -
39 تماس بگیرید -
40 تماس بگیرید -
41 تماس بگیرید -
42 تماس بگیرید -
43 تماس بگیرید -
44 تماس بگیرید -
45 تماس بگیرید -
46 تماس بگیرید -
47 تماس بگیرید -
48 تماس بگیرید -
49 تماس بگیرید -
50 تماس بگیرید -
51 تماس بگیرید -
52 تماس بگیرید -
53 تماس بگیرید -
54 تماس بگیرید -
55 تماس بگیرید -
56 تماس بگیرید -
57 تماس بگیرید -
58 تماس بگیرید -
59 تماس بگیرید -
60 تماس بگیرید -
61 تماس بگیرید -
62 تماس بگیرید -
63 تماس بگیرید -
64 تماس بگیرید -
65 تماس بگیرید -
66 تماس بگیرید -
67 تماس بگیرید -
68 تماس بگیرید -
69 تماس بگیرید -
70 تماس بگیرید -
71 تماس بگیرید -
72 تماس بگیرید -
73 تماس بگیرید -
74 تماس بگیرید -
75 تماس بگیرید -
76 تماس بگیرید -
77 تماس بگیرید -
78 تماس بگیرید -
79 تماس بگیرید -
80 تماس بگیرید -
81 تماس بگیرید -
82 تماس بگیرید -
83 تماس بگیرید -
84 تماس بگیرید -
85 تماس بگیرید -
86 تماس بگیرید -
87 تماس بگیرید -
88 تماس بگیرید -
89 تماس بگیرید -
90 تماس بگیرید -
9