ردیف نام پروفیل ضخامت (mm) سایز پروفیل(mm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
3 پروفیل زد(Z) 2.5 18 دلخواه اصفهان/کارخانه 2950
1 پروفیل زد(Z) 2.5 20 دلخواه اصفهان/کارخانه 2980
2 پروفیل زد(Z) 2.5 22 دلخواه اصفهان/کارخانه 2980
4 پروفیل زد(Z) 3 18 دلخواه اصفهان/کارخانه 2900
5 پروفیل زد(Z) 3 20 دلخواه اصفهان/کارخانه 2930
6 پروفیل زد(Z) 3 22 دلخواه اصفهان/کارخانه 2930
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.