قیمت پروفیل زد
3 کارخانه 27 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۴۲
ردیفنامارتفاع(cm)طول(m)ضخامت(mm)وزن(kg)کارخانهقیمتنمودارخرید
1207238.46کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2227240.66کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3206232.97کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4226234.85کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5187236.26کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6225229.04کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7186231.08کارخانه اصفهان تماس بگیرید
8185225.9کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9205227.47کارخانه اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۴۲
ردیفنامارتفاع(cm)طول(m)ضخامت(mm)وزن(kg)کارخانهقیمتنمودارخرید
12272.550.82کارخانه اصفهان 20070
21872.545.33کارخانه اصفهان 20050
32072.548.08کارخانه اصفهان 20070
41862.538.85کارخانه اصفهان 20050
52062.541.2کارخانه اصفهان 20070
62262.543.56کارخانه اصفهان 20070
72252.536.3کارخانه اصفهان 20070
82052.534.34کارخانه اصفهان 20070
91852.532.38کارخانه اصفهان 20050
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۴۲
ردیفنامارتفاع(cm)طول(m)ضخامت(mm)وزن(kg)کارخانهقیمتنمودارخرید
1207357.7کارخانه اصفهان 19870
2227360.99کارخانه اصفهان 19870
3226352.2کارخانه اصفهان 19870
4187354.4کارخانه اصفهان 19850
5225343.5کارخانه اصفهان 19870
6186346.6کارخانه اصفهان 19850
7206349.45کارخانه اصفهان 19870
8185338.9کارخانه اصفهان 19850
9205341.2کارخانه اصفهان 19870

اشتراک گذاری

لینک های مفید