قیمت پشم سنگ

قیمت روز پشم سنگ

تماشای مراحل ساخت پشم سنگ را از دست ندهید

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 21350
2 80 تخته ای 1.2 60 40 26900
3 80 تخته ای 1.2 60 50 33200
4 80 تخته ای 1.2 60 60 40000
5 80 تخته ای 1.2 60 70 48750
6 80 تخته ای 1.2 60 75 53300
7 80 تخته ای 1.2 60 80 56400
8 80 تخته ای 1.2 60 90 63600
9 80 تخته ای 1.2 60 100 70700
10 100 تخته ای 1.2 60 30 25900
11 100 تخته ای 1.2 60 40 33200
12 100 تخته ای 1.2 60 50 41800
13 100 تخته ای 1.2 60 60 50850
14 100 تخته ای 1.2 60 70 59500
15 100 تخته ای 1.2 60 75 66250
16 100 تخته ای 1.2 60 80 70100
17 100 تخته ای 1.2 60 90 79600
18 100 تخته ای 1.2 60 100 86200
19 120 تخته ای 1.2 60 30 31800
20 120 تخته ای 1.2 60 40 41300
21 120 تخته ای 1.2 60 50 52300
22 120 تخته ای 1.2 60 60 63000
23 120 تخته ای 1.2 60 70 72900
24 120 تخته ای 1.2 60 75 79000
25 120 تخته ای 1.2 60 80 85000
26 120 تخته ای 1.2 60 90 95900
27 120 تخته ای 1.2 60 100 106600
28 150 تخته ای 1.2 60 30 40200
29 150 تخته ای 1.2 60 40 51800
30 150 تخته ای 1.2 60 50 65700
31 150 تخته ای 1.2 60 60 79000
32 150 تخته ای 1.2 60 70 93200
33 150 تخته ای 1.2 60 75 100000
34 150 تخته ای 1.2 60 80 107000
35 150 تخته ای 1.2 60 90 120000
36 150 تخته ای 1.2 60 100 131300
37 200 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 24800
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 31000
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 36000
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 44100
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 51000
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 53870
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 57700
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 64800
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 71000
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 30000
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 38000
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 46000
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 54500
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 64700
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 66400
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 70700
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 79000
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 87800
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 36300
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 44200
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 53600
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 64500
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 75400
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 80700
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 82200
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 92000
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 101000
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 39300
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 46900
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 58500
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 70000
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 81750
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 84900
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 90000
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 101000
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 110000
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 38600
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 48860
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 58900
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 70000
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 82700
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 85880
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 91000
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 101500
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 112500
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 45600
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 55600
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 67300
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 80900
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 95000
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 102300
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 103000
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 116000
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 126000
100 50 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


موارد استفاده پشم سنگ

عایق حرارتی پشم سنگ متشکل از الیاف معدنی است و مواد تشکیل دهنده ی اولیه تولید این عایق ، سنگ بازالت است. این نوع سنگ در کشور ما به وفور یافت می شود. پشم سنگ در انواع مختلف تولید می‌شود و کاربردهای متعددی دارد، از جمله صنایع صنایع غذایی، پالایشگاه و نیروگاه، ساختمان و تأسیسات و حتی در گلخانه‌ها به کار برده  می شود. استفاده از این محصول در کاهش هزینه ها ضروری می‌باشد و در دراز مدت این کار باعث صرفه جویی می شود. صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله عایق کاری حرارتی برای محیط زیست نیز سودمند می‌باشد. پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی به وسیله کاهش انرژی مورد نیاز برای گرمایش یا سرمایش ساختمان ها، از تصاعد دی اکسید کربن ممانعت به عمل می‌آورد .

از خصوصیات مهم این عایق این است که اگر آتش افروخته شود این محصول مقاومت از خود نشان داده و نمی سوزد و به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته می‌شود. هنگام بروز حریق سازه‌های فلزی به علت جذب حرارت و گداختگی مقاومت مکانیکی خود را از دست داده و کل سازه فرو می‌ریزد؛ بنابراین در ستون ها و تیرهای ساختمان از این محصول برای عایق کاری سازه‌های فلزی استفاده می گردد.

این محصول برای حشرات موذی محیط نامناسبی می باشد و به عنوان یک ماده غیر آلی در برابر این انگل‌ها محیطی امن محسوب می شود. پشم سنگ در بین انواع عایق‌هایی که تا امروز در جهان ساخته شدند بی‌ضررترین آنهاست و با محیط زیست کاملاً سازگاری دارد. این محصول موجب حساسیت می گردد و برای حفظ سلامتی در هنگام استفاده و نصب آن حتماً باید از ماسک ، عینک و دستکش استفاده کرد چرا که در هنگام نصب این ماده احتمالا ریزش ذرات پشم سنگ و ورود آن به سیستم تنفسی، چشم و ایجاد حساسیت در پوست وجود دارد.

هیچ محصولی یافت نشد.