قیمت پشم سنگ

قیمت روز پشم سنگ

تماشای مراحل ساخت پشم سنگ را از دست ندهید

ردیف دانسیته (kg/m3) حالت طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1200 600 30 18700
2 80 تخته ای 1200 600 40 22500
3 80 تخته ای 1200 600 50 27500
4 80 تخته ای 1200 600 60 33000
5 80 تخته ای 1200 600 70 39600
6 80 تخته ای 1200 600 75 43450
7 80 تخته ای 1200 600 80 46200
8 80 تخته ای 1200 600 90 51700
9 80 تخته ای 1200 600 100 57200
10 100 تخته ای 1200 600 30 24200
11 100 تخته ای 1200 600 40 30800
12 100 تخته ای 1200 600 50 38500
13 100 تخته ای 1200 600 60 47300
14 100 تخته ای 1200 600 70 55000
15 100 تخته ای 1200 600 75 61050
16 100 تخته ای 1200 600 80 64900
17 100 تخته ای 1200 600 90 73150
18 100 تخته ای 1200 600 100 79200
19 120 تخته ای 1200 600 30 26400
20 120 تخته ای 1200 600 40 34100
21 120 تخته ای 1200 600 50 42900
22 120 تخته ای 1200 600 60 51150
23 120 تخته ای 1200 600 70 59400
24 120 تخته ای 1200 600 75 63800
25 120 تخته ای 1200 600 80 68750
26 120 تخته ای 1200 600 90 77000
27 120 تخته ای 1200 600 100 84700
28 150 تخته ای 1200 600 30 33000
29 150 تخته ای 1200 600 40 42350
30 150 تخته ای 1200 600 50 53350
31 150 تخته ای 1200 600 60 63800
32 150 تخته ای 1200 600 70 74800
33 150 تخته ای 1200 600 75 80300
34 150 تخته ای 1200 600 80 85800
35 150 تخته ای 1200 600 90 96800
36 150 تخته ای 1200 600 100 105600
37 200 تخته ای 1200 600 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1200 600 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1200 600 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1200 600 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1200 600 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1200 600 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1200 600 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1200 600 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1200 600 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 26400
47 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 29700
48 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 37400
49 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 40700
50 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 45100
51 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 47300
52 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 51700
53 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 57200
54 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 60500
55 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 29700
56 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 36300
57 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 45100
58 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 51700
59 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 55000
60 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 57200
61 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 62700
62 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 70400
63 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 73700
64 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 33000
65 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 38500
66 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 47300
67 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 55000
68 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 63800
69 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 68200
70 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 71500
71 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 77000
72 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 84700
73 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 36300
74 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 41800
75 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 49500
76 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 60500
77 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 69300
78 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 72600
79 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 80300
80 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 85800
81 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 92400
82 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 37400
83 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 46200
84 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 55000
85 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 64900
86 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 78100
87 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 79200
88 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 84700
89 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 93500
90 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 103400
91 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 39600
92 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 48400
93 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 57200
94 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 68200
95 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 79200
96 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 84700
97 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 88000
98 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 96800
99 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 104500
100 50 تخته ای 1200 600 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1200 600 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


موارد استفاده پشم سنگ

عایق حرارتی پشم سنگ متشکل از الیاف معدنی است و مواد تشکیل دهنده ی اولیه تولید این عایق ، سنگ بازالت است. این نوع سنگ در کشور ما به وفور یافت می شود. پشم سنگ در انواع مختلف تولید می‌شود و کاربردهای متعددی دارد، از جمله صنایع صنایع غذایی، پالایشگاه و نیروگاه، ساختمان و تأسیسات و حتی در گلخانه‌ها به کار برده  می شود. استفاده از این محصول در کاهش هزینه ها ضروری می‌باشد و در دراز مدت این کار باعث صرفه جویی می شود. صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله عایق کاری حرارتی برای محیط زیست نیز سودمند می‌باشد. پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی به وسیله کاهش انرژی مورد نیاز برای گرمایش یا سرمایش ساختمان ها، از تصاعد دی اکسید کربن ممانعت به عمل می‌آورد .

از خصوصیات مهم این عایق این است که اگر آتش افروخته شود این محصول مقاومت از خود نشان داده و نمی سوزد و به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته می‌شود. هنگام بروز حریق سازه‌های فلزی به علت جذب حرارت و گداختگی مقاومت مکانیکی خود را از دست داده و کل سازه فرو می‌ریزد؛ بنابراین در ستون ها و تیرهای ساختمان از این محصول برای عایق کاری سازه‌های فلزی استفاده می گردد.

این محصول برای حشرات موذی محیط نامناسبی می باشد و به عنوان یک ماده غیر آلی در برابر این انگل‌ها محیطی امن محسوب می شود. پشم سنگ در بین انواع عایق‌هایی که تا امروز در جهان ساخته شدند بی‌ضررترین آنهاست و با محیط زیست کاملاً سازگاری دارد. این محصول موجب حساسیت می گردد و برای حفظ سلامتی در هنگام استفاده و نصب آن حتماً باید از ماسک ، عینک و دستکش استفاده کرد چرا که در هنگام نصب این ماده احتمالا ریزش ذرات پشم سنگ و ورود آن به سیستم تنفسی، چشم و ایجاد حساسیت در پوست وجود دارد.

هیچ محصولی یافت نشد.