قیمت روز پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 9590
2 80 تخته ای 1.2 60 40 12030
3 80 تخته ای 1.2 60 50 15040
4 80 تخته ای 1.2 60 60 17485
5 80 تخته ای 1.2 60 70 21060
6 80 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
7 80 تخته ای 1.2 60 80 25190
8 80 تخته ای 1.2 60 90 28760
9 80 تخته ای 1.2 60 100 32895
10 100 تخته ای 1.2 60 30 11990
11 100 تخته ای 1.2 60 40 15040
12 100 تخته ای 1.2 60 50 18800
13 100 تخته ای 1.2 60 60 21860
14 100 تخته ای 1.2 60 70 26315
15 100 تخته ای 1.2 60 75 28900
16 100 تخته ای 1.2 60 80 31485
17 100 تخته ای 1.2 60 90 35950
18 100 تخته ای 1.2 60 100 41120
19 120 تخته ای 1.2 60 30 14805
20 120 تخته ای 1.2 60 40 18210
21 120 تخته ای 1.2 60 50 22910
22 120 تخته ای 1.2 60 60 27020
23 120 تخته ای 1.2 60 70 32895
24 120 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
25 120 تخته ای 1.2 60 80 39950
26 120 تخته ای 1.2 60 90 44650
27 120 تخته ای 1.2 60 100 51690
28 150 تخته ای 1.2 60 30 20560
29 150 تخته ای 1.2 60 40 25850
30 150 تخته ای 1.2 60 50 31720
31 150 تخته ای 1.2 60 60 38770
32 150 تخته ای 1.2 60 70 46995
33 150 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
34 150 تخته ای 1.2 60 80 56390
35 150 تخته ای 1.2 60 90 63450
36 150 تخته ای 1.2 60 100 71665
37 200 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 11224
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 14110
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 16420
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 19925
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 23060
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 24290
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 25990
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 29140
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 31920
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 13750
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 17310
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 20795
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 24480
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 29070
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 29895
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 31830
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 35600
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 39430
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 16530
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 20070
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 24230
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 29070
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 33900
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 36270
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 36950
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 41305
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 44960
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 17870
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 21270
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 26215
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 31525
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 36750
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 38170
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 40070
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 45160
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 49150
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 19250
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 24240
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 29110
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 34260
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 40700
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 41850
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 44570
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 49840
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 55200
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 20660
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 25090
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 30300
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 36340
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 42380
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 45340
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 46190
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 51630
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 56200
100 50 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1.2 60 120 42860
103 100 تخته ای 1.2 60 120 53570
104 120 تخته ای 1.2 60 120 64615
105 150 تخته ای 1.2 60 120 92810
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


موارد استفاده پشم سنگ

عایق حرارتی پشم سنگ متشکل از الیاف معدنی است مواد تشکیل دهنده ی اولیه تولید این عایق ، سنگ بازالت است . این نوع سنگ در کشور ما به وفور یافت میشود . پشم سنگ در انواع مختلف تولید می‌شود و کاربردهای متعددی دارد ، از جمله صنایع صنایع غذایی ، پالایشگاه و نیروگاه ، ساختمان و تأسیسات و حتی در گلخانه‌ها به کار برده  می شود . پشم سنگ در کاهش هزینه ها ضروری می‌باشد و در دراز مدت این کار باعث صرفه جویی می شود . صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله عایق کاری حرارتی برای محیط زیست نیز سودمند می‌باشد . پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی به وسیله کاهش انرژی مورد نیاز برای گرمایش یا سرمایش ساختمانها ، از تصاعد دی اکسید کربن بیشتر از کارخانه‌های تولید برق ممانعت به عمل می‌آورد .

از خصوصیات مهم عایق پشم سنگ این است که اگر آتش افروخته شود این محصول مقاومت از خود نشان داده و نمی سوزد و به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته می‌شود . هنگام بروز حریق سازه‌های فلزی به علت جذب حرارت و گداختگی مقاومت مکانیکی خود را از دست داده و کل سازه فرو می‌ریزد ؛ بنابراین در ستون ها و تیرهای ساختمان از این محصول برای عایق کاری سازه‌های فلزی استفاده می گردد .

این محصول برای حشرات موذی محیط نامناسبی می باشد و به عنوان یک ماده غیر آلی در برابر این انگل‌ها محیطی امن محسوب می شود . پشم سنگ در بین انواع عایق‌هایی که تاامروز درجهان ساختند ،بی‌ضررترین آنهاست و با محیط زیست کاملاً سازگاری دارد . پشم سنگ موجب حساسیت می گردد برای حفظ سلامتی در هنگام استفاده و نصب آن حتماً باید از ماسک ، عینک و دستکش استفاده کرد . چرا که در هنگام نصب این ماده احتمالا ریزش ذرات پشم سنگ و ورود آن به سیستم تنفسی ، چشم و ایجاد حساسیت در پوست وجود دارد .

هیچ محصولی یافت نشد.