قیمت پشم سنگ

قیمت روز پشم سنگ

تماشای مراحل ساخت پشم سنگ را از دست ندهید

ردیف دانسیته (kg/m3) حالت طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1200 600 30 20500
2 80 تخته ای 1200 600 40 23500
3 80 تخته ای 1200 600 50 28500
4 80 تخته ای 1200 600 60 34000
5 80 تخته ای 1200 600 70 40500
6 80 تخته ای 1200 600 75 44450
7 80 تخته ای 1200 600 80 47200
8 80 تخته ای 1200 600 90 52700
9 80 تخته ای 1200 600 100 58200
10 100 تخته ای 1200 600 30 25200
11 100 تخته ای 1200 600 40 31800
12 100 تخته ای 1200 600 50 39500
13 100 تخته ای 1200 600 60 48300
14 100 تخته ای 1200 600 70 56000
15 100 تخته ای 1200 600 75 62000
16 100 تخته ای 1200 600 80 65600
17 100 تخته ای 1200 600 90 74150
18 100 تخته ای 1200 600 100 80500
19 120 تخته ای 1200 600 30 27400
20 120 تخته ای 1200 600 40 35100
21 120 تخته ای 1200 600 50 43900
22 120 تخته ای 1200 600 60 52150
23 120 تخته ای 1200 600 70 60500
24 120 تخته ای 1200 600 75 64800
25 120 تخته ای 1200 600 80 69750
26 120 تخته ای 1200 600 90 78000
27 120 تخته ای 1200 600 100 85700
28 150 تخته ای 1200 600 30 32000
29 150 تخته ای 1200 600 40 43350
30 150 تخته ای 1200 600 50 54350
31 150 تخته ای 1200 600 60 64800
32 150 تخته ای 1200 600 70 75800
33 150 تخته ای 1200 600 75 81300
34 150 تخته ای 1200 600 80 86800
35 150 تخته ای 1200 600 90 97800
36 150 تخته ای 1200 600 100 106600
37 200 تخته ای 1200 600 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1200 600 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1200 600 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1200 600 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1200 600 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1200 600 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1200 600 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1200 600 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1200 600 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 28000
47 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 31000
48 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 39000
49 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 42000
50 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 47000
51 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 49000
52 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 53000
53 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 59000
54 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 62000
55 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 31000
56 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 38000
57 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 47000
58 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 53000
59 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 56500
60 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 59000
61 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 64000
62 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 72000
63 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 75000
64 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 34500
65 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 40000
66 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 49000
67 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 57500
68 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 65000
69 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 70000
70 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 73000
71 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 79500
72 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 86000
73 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 38000
74 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 43000
75 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 51500
76 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 62000
77 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 72000
78 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 74500
79 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 82000
80 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 87000
81 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 94000
82 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 39000
83 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 48000
84 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 57000
85 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 66000
86 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 80000
87 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 81500
88 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 84700
89 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 95000
90 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 105000
91 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 41500
92 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 50000
93 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 59000
94 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 70000
95 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 81000
96 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 86000
97 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 89500
98 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 98000
99 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 106000
100 50 تخته ای 1200 600 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1200 600 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


موارد استفاده پشم سنگ

عایق حرارتی پشم سنگ متشکل از الیاف معدنی است و مواد تشکیل دهنده ی اولیه تولید این عایق ، سنگ بازالت است. این نوع سنگ در کشور ما به وفور یافت می شود. پشم سنگ در انواع مختلف تولید می‌شود و کاربردهای متعددی دارد، از جمله صنایع صنایع غذایی، پالایشگاه و نیروگاه، ساختمان و تأسیسات و حتی در گلخانه‌ها به کار برده  می شود. استفاده از این محصول در کاهش هزینه ها ضروری می‌باشد و در دراز مدت این کار باعث صرفه جویی می شود. صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله عایق کاری حرارتی برای محیط زیست نیز سودمند می‌باشد. پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی به وسیله کاهش انرژی مورد نیاز برای گرمایش یا سرمایش ساختمان ها، از تصاعد دی اکسید کربن ممانعت به عمل می‌آورد .

از خصوصیات مهم این عایق این است که اگر آتش افروخته شود این محصول مقاومت از خود نشان داده و نمی سوزد و به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته می‌شود. هنگام بروز حریق سازه‌های فلزی به علت جذب حرارت و گداختگی مقاومت مکانیکی خود را از دست داده و کل سازه فرو می‌ریزد؛ بنابراین در ستون ها و تیرهای ساختمان از این محصول برای عایق کاری سازه‌های فلزی استفاده می گردد.

این محصول برای حشرات موذی محیط نامناسبی می باشد و به عنوان یک ماده غیر آلی در برابر این انگل‌ها محیطی امن محسوب می شود. پشم سنگ در بین انواع عایق‌هایی که تا امروز در جهان ساخته شدند بی‌ضررترین آنهاست و با محیط زیست کاملاً سازگاری دارد. این محصول موجب حساسیت می گردد و برای حفظ سلامتی در هنگام استفاده و نصب آن حتماً باید از ماسک ، عینک و دستکش استفاده کرد چرا که در هنگام نصب این ماده احتمالا ریزش ذرات پشم سنگ و ورود آن به سیستم تنفسی، چشم و ایجاد حساسیت در پوست وجود دارد.

هیچ محصولی یافت نشد.