قیمت روز پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 9795
2 80 تخته ای 1.2 60 40 12260
3 80 تخته ای 1.2 60 50 15020
4 80 تخته ای 1.2 60 60 18050
5 80 تخته ای 1.2 60 70 21850
6 80 تخته ای 1.2 60 75 23820
7 80 تخته ای 1.2 60 80 25200
8 80 تخته ای 1.2 60 90 28340
9 80 تخته ای 1.2 60 100 31500
10 100 تخته ای 1.2 60 30 11810
11 100 تخته ای 1.2 60 40 15020
12 100 تخته ای 1.2 60 50 18780
13 100 تخته ای 1.2 60 60 22770
14 100 تخته ای 1.2 60 70 26550
15 100 تخته ای 1.2 60 75 29530
16 100 تخته ای 1.2 60 80 31210
17 100 تخته ای 1.2 60 90 35420
18 100 تخته ای 1.2 60 100 38300
19 120 تخته ای 1.2 60 30 14400
20 120 تخته ای 1.2 60 40 18550
21 120 تخته ای 1.2 60 50 23400
22 120 تخته ای 1.2 60 60 28100
23 120 تخته ای 1.2 60 70 32450
24 120 تخته ای 1.2 60 75 35100
25 120 تخته ای 1.2 60 80 37800
26 120 تخته ای 1.2 60 90 42530
27 120 تخته ای 1.2 60 100 46800
28 150 تخته ای 1.2 60 30 18100
29 150 تخته ای 1.2 60 40 23200
30 150 تخته ای 1.2 60 50 29300
31 150 تخته ای 1.2 60 60 35100
32 150 تخته ای 1.2 60 70 41340
33 150 تخته ای 1.2 60 75 44270
34 150 تخته ای 1.2 60 80 47240
35 150 تخته ای 1.2 60 90 53150
36 150 تخته ای 1.2 60 100 58100
37 200 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 12610
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 15850
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 18450
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 22385
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 25910
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 27380
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 29140
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 32830
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 35870
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 15450
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 19450
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 23370
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 27500
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 32660
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 33590
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 35770
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 40000
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 44310
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 18570
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 22550
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 27230
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 32660
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 38100
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 40760
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 41515
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 46410
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 50520
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 20100
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 23900
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 29460
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 35430
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 41300
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 42890
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 45030
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 50740
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 55230
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 21630
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 27230
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 32710
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 38500
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 45730
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 47030
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 50070
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 56000
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 62030
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 23215
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 28200
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 34040
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 40830
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 47620
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 50950
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 51900
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 58020
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 63150
100 50 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


موارد استفاده پشم سنگ

عایق حرارتی پشم سنگ متشکل از الیاف معدنی است مواد تشکیل دهنده ی اولیه تولید این عایق ، سنگ بازالت است . این نوع سنگ در کشور ما به وفور یافت میشود . پشم سنگ در انواع مختلف تولید می‌شود و کاربردهای متعددی دارد ، از جمله صنایع صنایع غذایی ، پالایشگاه و نیروگاه ، ساختمان و تأسیسات و حتی در گلخانه‌ها به کار برده  می شود . پشم سنگ در کاهش هزینه ها ضروری می‌باشد و در دراز مدت این کار باعث صرفه جویی می شود . صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله عایق کاری حرارتی برای محیط زیست نیز سودمند می‌باشد . پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی به وسیله کاهش انرژی مورد نیاز برای گرمایش یا سرمایش ساختمانها ، از تصاعد دی اکسید کربن بیشتر از کارخانه‌های تولید برق ممانعت به عمل می‌آورد .

از خصوصیات مهم عایق پشم سنگ این است که اگر آتش افروخته شود این محصول مقاومت از خود نشان داده و نمی سوزد و به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته می‌شود . هنگام بروز حریق سازه‌های فلزی به علت جذب حرارت و گداختگی مقاومت مکانیکی خود را از دست داده و کل سازه فرو می‌ریزد ؛ بنابراین در ستون ها و تیرهای ساختمان از این محصول برای عایق کاری سازه‌های فلزی استفاده می گردد .

این محصول برای حشرات موذی محیط نامناسبی می باشد و به عنوان یک ماده غیر آلی در برابر این انگل‌ها محیطی امن محسوب می شود . پشم سنگ در بین انواع عایق‌هایی که تاامروز درجهان ساختند ،بی‌ضررترین آنهاست و با محیط زیست کاملاً سازگاری دارد . پشم سنگ موجب حساسیت می گردد برای حفظ سلامتی در هنگام استفاده و نصب آن حتماً باید از ماسک ، عینک و دستکش استفاده کرد . چرا که در هنگام نصب این ماده احتمالا ریزش ذرات پشم سنگ و ورود آن به سیستم تنفسی ، چشم و ایجاد حساسیت در پوست وجود دارد .

هیچ محصولی یافت نشد.