قیمت پشم سنگ

قیمت روز پشم سنگ

تماشای مراحل ساخت پشم سنگ را از دست ندهید

ردیف دانسیته (kg/m3) حالت طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1200 600 30 16360
2 80 تخته ای 1200 600 40 20420
3 80 تخته ای 1200 600 50 24980
4 80 تخته ای 1200 600 60 29968
5 80 تخته ای 1200 600 70 36243
6 80 تخته ای 1200 600 75 39494
7 80 تخته ای 1200 600 80 41767
8 80 تخته ای 1200 600 90 46955
9 80 تخته ای 1200 600 100 52147
10 100 تخته ای 1200 600 30 22276
11 100 تخته ای 1200 600 40 28283
12 100 تخته ای 1200 600 50 35318
13 100 تخته ای 1200 600 60 42773
14 100 تخته ای 1200 600 70 49843
15 100 تخته ای 1200 600 75 55419
16 100 تخته ای 1200 600 80 58553
17 100 تخته ای 1200 600 90 66428
18 100 تخته ای 1200 600 100 71788
19 120 تخته ای 1200 600 30 23953
20 120 تخته ای 1200 600 40 30799
21 120 تخته ای 1200 600 50 38794
22 120 تخته ای 1200 600 60 46537
23 120 تخته ای 1200 600 70 53737
24 120 تخته ای 1200 600 75 58093
25 120 تخته ای 1200 600 80 62527
26 120 تخته ای 1200 600 90 70355
27 120 تخته ای 1200 600 100 77388
28 150 تخته ای 1200 600 30 30004
29 150 تخته ای 1200 600 40 38457
30 150 تخته ای 1200 600 50 48464
31 150 تخته ای 1200 600 60 58093
32 150 تخته ای 1200 600 70 68388
33 150 تخته ای 1200 600 75 73243
34 150 تخته ای 1200 600 80 78142
35 150 تخته ای 1200 600 90 87894
36 150 تخته ای 1200 600 100 96014
37 200 تخته ای 1200 600 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1200 600 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1200 600 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1200 600 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1200 600 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1200 600 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1200 600 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1200 600 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1200 600 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 24000
47 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 27000
48 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 34000
49 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 37000
50 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 41000
51 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 43000
52 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 47000
53 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 52000
54 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 55000
55 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 27000
56 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 33000
57 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 41000
58 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 47000
59 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 50000
60 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 52000
61 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 57000
62 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 64000
63 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 67000
64 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 30000
65 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 35000
66 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 43000
67 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 50000
68 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 58000
69 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 62000
70 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 65000
71 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 70000
72 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 77000
73 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 33000
74 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 38000
75 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 45000
76 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 55000
77 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 63000
78 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 66000
79 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 73000
80 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 78000
81 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 84000
82 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 34000
83 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 42000
84 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 50000
85 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 59000
86 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 71000
87 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 72000
88 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 77000
89 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 85000
90 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 94000
91 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 36000
92 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 44000
93 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 52000
94 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 62000
95 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 72000
96 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 77000
97 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 80000
98 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 88000
99 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 95000
100 50 تخته ای 1200 600 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1200 600 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


موارد استفاده پشم سنگ

عایق حرارتی پشم سنگ متشکل از الیاف معدنی است و مواد تشکیل دهنده ی اولیه تولید این عایق ، سنگ بازالت است. این نوع سنگ در کشور ما به وفور یافت می شود. پشم سنگ در انواع مختلف تولید می‌شود و کاربردهای متعددی دارد، از جمله صنایع صنایع غذایی، پالایشگاه و نیروگاه، ساختمان و تأسیسات و حتی در گلخانه‌ها به کار برده  می شود. استفاده از این محصول در کاهش هزینه ها ضروری می‌باشد و در دراز مدت این کار باعث صرفه جویی می شود. صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله عایق کاری حرارتی برای محیط زیست نیز سودمند می‌باشد. پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی به وسیله کاهش انرژی مورد نیاز برای گرمایش یا سرمایش ساختمان ها، از تصاعد دی اکسید کربن ممانعت به عمل می‌آورد .

از خصوصیات مهم این عایق این است که اگر آتش افروخته شود این محصول مقاومت از خود نشان داده و نمی سوزد و به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته می‌شود. هنگام بروز حریق سازه‌های فلزی به علت جذب حرارت و گداختگی مقاومت مکانیکی خود را از دست داده و کل سازه فرو می‌ریزد؛ بنابراین در ستون ها و تیرهای ساختمان از این محصول برای عایق کاری سازه‌های فلزی استفاده می گردد.

این محصول برای حشرات موذی محیط نامناسبی می باشد و به عنوان یک ماده غیر آلی در برابر این انگل‌ها محیطی امن محسوب می شود. پشم سنگ در بین انواع عایق‌هایی که تا امروز در جهان ساخته شدند بی‌ضررترین آنهاست و با محیط زیست کاملاً سازگاری دارد. این محصول موجب حساسیت می گردد و برای حفظ سلامتی در هنگام استفاده و نصب آن حتماً باید از ماسک ، عینک و دستکش استفاده کرد چرا که در هنگام نصب این ماده احتمالا ریزش ذرات پشم سنگ و ورود آن به سیستم تنفسی، چشم و ایجاد حساسیت در پوست وجود دارد.

هیچ محصولی یافت نشد.