چرا میزان عرضه و تقاضا در بازار آهن تناسب ندارد؟

4 سال پیش4016بازدید0دیدگاه
چرا میزان عرضه و تقاضا در بازار آهن تناسب ندارد؟
4:25

همانطور که مستحضرید هفته گذشته روند قیمتی در بازار با کاهش قیمت شمش، کاهش نرخ ارز، فشارهاس دولت، افت صادرات میلگرد و همچنین شرایط روانی ایجاد شده و رکود فصلی کاهشی بود. همچنین دولت شمش را بعد از دو هفته عرضه کرد در حالیکه تقاضا حدود پنجاه درصد بیشتر از عرضه بود. در واقع آنچه که باید در این بازار برای بهبود پیگیری کرد، حدفاصله ی عرضه و تقاضاست. ببینید ادامه این تحلیل را از نگاه کارشناس فروش مرکز آهن.