0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

آشفتگی به بازار ورق فولادی سرایت کرد

قیمت ورق سیاه در نخستین روز هفته گذشته برای ضخامت ۲ میلی متر به میزان ۲۹۷۰۰ ریال گزارش شد ولی این قیمت تا روزهای پایانی سال کاهش یافته و به میزان ۲۹۵۰۰ ریال رسید.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه و سایر کارخانجات نیز تا روزهای پایانی هفته به میزان ۲۰۰ ریال کاهش یافت. با این حال قیمت برخی از ضخامت های این محصول برای مثال ضخامت های ۱۵-۵/۲ میلی متر با ثبات همراه بود. هم چنین به گفته منابع خبری قیمت ورق سیاه فولاد سبا و سایر کارخانجات به طور میانگین طی هفته گذشته به میزان ۲۸۶۶۳ ریال گزارش شد.

این میانگین قیمت برای ورق های با ضخامت کم تر از ۱۵ میلی متر بوده و قیمت ضخامت های بالاتر طی هفته گذشته روند صعودی را در پیش گرفت. بنابر تحلیل های صورت گرفته یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول طی هفته گذشته محدودیت عرضه ورق کاویان بوده است. در حال حاضر قیمت ورق اکسین تعیین کننده بازار بوده و فولاد کاویان عرضه کمی در بازار داشته است.

برخی از فعالان بازار نیز بر این باورند که به دلیل افزایش قیمت اسلب عرضه شده توسط فولاد خوزستان در بورس کالا قیمت ورق سیاه نیز در بازار داخلی روند صعودی داشته است. قیمت اسلب فولادی عرضه شده توسط فولاد خوزستان در بورس کالا به میزان ۲۲۸۰۰ ریال بوده است که نسبت به عرضه قبلی افزایش یافته است.

بازار ورق سرد و ورق گالوانیزه در آرامش

پیش بینی فعالان بازار از اسلب عرضه شده در بورس کالا به قیمت ۲۲۵۰۰ ریال بوده است در حالی که اسلب عرضه شده به میزان ۳۰۰ ریال نسبت به قیمت پیش بینی شده بالاتر بوده است.

روند افزایشی نرخ اسلب به طور مستقیم بر قیمت ورق اکسین برای ضخامت های ۴۰-۱۰ میلی متر تاثیر داشته و قیمت ورق این کارخانه که در نخستین روز هفته به میزان ۲۸۴۱۰ ریال بوده است افزایش یافته و به قیمت ۲۸۹۵۰ ریال در روز سه شنبه رسید. بازار ورق سرد نیز هفته آرامی را سپری کرد.

قیمت آهن آلات

قیمت ورق سرد در نخستین روز هفته گذشته برای ضخامت ۵/۲-۴/۰ میلی متر به میزان ۳۴۸۹۵ ریال گزارش شد و این نرخ تا روزهای پایانی هفته ثابت باقی ماند.

بازار وارداتی ورق سرد در حال حاضر رونق چندانی نداشته است و بازار داخلی رونق یافته است. با این حال قیمت ورق فولاد مبارکه نسبت به روزهای ابتدایی سال جاری روند نزولی داشته است چراکه میزان عرضه این کارخانه افزایش یافته است. پیش بینی می شود که از روزهای میانی خرداد ماه روند کنونی تغییر یافته و قیمت ورق فولاد مبارکه نیز روند صعودی را در پیش گیرد.

قیمت ورق گالوانیزه نیز طی هفته گذشته روند ثابتی داشته و قیمت ورق کارخانجات مختلف از جمله قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس و قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه نسبت به هفته گذشته تغییر جدی نکرده است.

بازار جهانی ورق هفته گذشته

طی هفته گذشته قیمت ورق صادراتی CIS به دلیل افزایش میزان تقاضا روند نزولی را در پیش گرفت و قیمت ورق سیاه صادراتی این منطقه به میزان ۸ دلار کاهش یافته و به ۵۸۷ دلار به ازای هر تن رسید. ورق سیاه صادراتی CIS به ترکیه در آخرین معامله صورت گرفته به میزان ۶۳۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده است.

هم چنین قیمت این محصول در بازار صادراتی چین به میزان ۵ دلار به ازای هر تن افزایش یافته و به ۶۰۰ دلار به ازای هر تن رسید. قیمت ورق سیاه صادراتی از چین به جنوب شرق آسیا به میزان ۱۰-۵ دلار به ازای هر تن افزایش یافته و به ۶۲۷-۶۰۶ دلار به ازای هر تن رسید.

این در حالی است که قیمت این محصول در بازار داخلی آمریکا به میزان ۸۸۰ دلار گزارش شده و طی هفته گذشته این قیمت افزایش داشته و به ۸۸۲ دلار به ازای هر تن رسید.

هم چنین قیمت این محصول در بازار داخلی کشورهای اروپایی روند نزولی را دنبال کرده و از قیمت ۵۷۳ دلار به ازای هر تن به ۵۷۰ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است.

قیمت میلگرد در بازار CIS نیز به میزان ۵۶۷ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۳ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است. در بازار صادراتی چین نیز قیمت میلگرد به میزان ۵۴۲ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی ثابت باقی مانده است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری