0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

تحلیل روز از قیمت میلگرد آجدار و ساده در اصفهان و مقایسه با یکدیگر از لحاظ قیمتی

در روز جاری با توجه به فروش این محصول در ایران قیمت محصولات برای کارخانه های مختلف ایران برا ی محصول میلگرد به شرح ذیل بود :

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان برای سایز 18 تا سایز 32 برای عرضه در اصفهان باقیمت 2400 تومان در هر کیلو بوده است .در همین زمان قیمت برای محصول میلگرد  A2کاشان برای سایزهای 8 و 10 و12 با قیمت 2280 تومان به ازای هر کیلو برای بازار داخلی و اصفهان به ثبت رسید این در حالی است که قیمت میلگرد A3 کویر کاشان برای سایزهای 12 تا16 با قیمت 2390 تومان برای هر کیلو معامله در اصفهان ودرب کارخانه بوده است همچنین قیمت میلگرد کویرکاشان سایز A3 از 18 تا 32 به قیمت 2340 تومان به ازای هرکیلو عرضه در اصفهان معامله شده است .

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کویر کاشان سایز A4  از شماره 10 تا 14 با قیمت 2400 تومان به ازای هر کیلو بوده و برای سایزهای 18 تا 22 با قیمت 2450 تومان معامله شده است از طرفی قیمت سایز های 28 تا 32 کارخانه کویر کاشان سایزA4 با قیمت 2450 تومان به ازای هر کیلو به فروش رسید.

در این مدت قیمت میلگرد ابرکوه یزد برای سایز A3 شماره 10 با قیمت 2470 تومان به ازای هرکیلو و برای سایز 14 تا 16 همین نمره با قیمت 2330 تومان به ازای هر کیلو بوده است همچنین قیمت 18 تا 32 این کارخانه باقیمت 2295 تومان به ازای هر کیلو معامله شده است .

قیمت میلگرد کویر کاشان

در طول مدت معاملات امروز قیمت میلگرد کیان کاشان برای میلگرد A2 نمره 10 با قیمت 2285 تومان به ازای هرکیلو برای روز سه شنبه عرضه در اصفهان معامله شد.

قیمت در این روز برای میلگرد شاهین بناب برای سایزA3  میلگرد شماره 8 با قیمت 2420 تومان به ازای هر کیلو برای میلگرد A3 نمره 10 باقیمت 2390 تومان به ازای هرکیل بوده است این در حالی است که قیمت میلگرد شاهین بناب سایز 12 تا 32 باقیمت 2250 تومان به ازای هرکیلو برا یعرضه درب کارخانه رقم خورد.

برای روز سه شنبه قیمت برای کارخانه فولاد سپهر ایرانیان برای میلگرد 8 A2 با قیمت 2320 تومان به ازای هرکیلو بوده است که این روند نشان دهنده ثبات قیمت میلگرد دراین کارخانه ها نسبت به روز گذشته می باشد.

قیمت میلگرد بافق یزد

قیمت میلگرد برد سیر کرمان در روزسه شنبه برا ی میلگرد A2 سایز 10 با قیمت2430  تومان به ازای هر کیلو معامله شد همچنین قیمت برای میلگرد A2  سایز16 با قیمت  2340 تومان به ازای هر کیلو وبرای میلگرد   A3 سایز10 باقیمت 2520 تومان به ازای هرکیلو و برای میلگرد بردسیر کرمان سایزA3  نمره 2370تومان به ازای هر کیلو و برا ی میلگرد بردسیر A3برای سایز25 با قیمت 2360 تومان به ازای هر کیلو در بازا و تحویل درب کارخانه معامله شده است .

قیمت میلگرد ابر کوه

در این مدت قیمت برا ی میلگرد فولاد قزوین A2 سایز 8 با قیمت 2300 تومان به ازای هرکیلو وبرای سایزها ی 10 و 12 با قیمت 2235 تومان به ازای هرکیلو در بازار ارائه شده است .در بازارسه شنبه قیمت برای میلگرد فولاد بافق یزد با سایزA3 برای نمره 12 با قیمت 2440 تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد A3 با سایزهای 14 و 16 با قیمت 2365 تومان برا یاین تاریخ در اصفهان فروخته شد .همچنین قیمت برای میلگرد A3 سایز 18 تا 32 همین کارخانه در مدت مشابه با قیمت 2335 تومان به ازای هرکیلو معامله شد .روند افزایش و کاهش قیمت ها در بازار نوید افزایش قیمت تحت تاثیر زلزله های اخیر افزایش قیمت دلاردر بازار در روزها ی آتی رادارد که با توجه به صعود قیمت هادر این مدت پیشنهاد خرید زودهنگام برای مشتریان داده می شود.

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0