0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

تحلیل روز از قیمت میلگرد آجدار و ساده در اصفهان و مقایسه با یکدیگر از لحاظ قیمتی

در روز جاری با توجه به فروش این محصول در ایران قیمت محصولات برای کارخانه های مختلف ایران برا ی محصول میلگرد به شرح ذیل بود :

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان برای سایز ۱۸ تا سایز ۳۲ برای عرضه در اصفهان باقیمت ۲۴۰۰ تومان در هر کیلو بوده است .در همین زمان قیمت برای محصول میلگرد  A2کاشان برای سایزهای ۸ و ۱۰ و۱۲ با قیمت ۲۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو برای بازار داخلی و اصفهان به ثبت رسید این در حالی است که قیمت میلگرد A3 کویر کاشان برای سایزهای ۱۲ تا۱۶ با قیمت ۲۳۹۰ تومان برای هر کیلو معامله در اصفهان ودرب کارخانه بوده است همچنین قیمت میلگرد کویرکاشان سایز A3 از ۱۸ تا ۳۲ به قیمت ۲۳۴۰ تومان به ازای هرکیلو عرضه در اصفهان معامله شده است .

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کویر کاشان سایز A4  از شماره ۱۰ تا ۱۴ با قیمت ۲۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده و برای سایزهای ۱۸ تا ۲۲ با قیمت ۲۴۵۰ تومان معامله شده است از طرفی قیمت سایز های ۲۸ تا ۳۲ کارخانه کویر کاشان سایزA4 با قیمت ۲۴۵۰ تومان به ازای هر کیلو به فروش رسید.

در این مدت قیمت میلگرد ابرکوه یزد برای سایز A3 شماره ۱۰ با قیمت ۲۴۷۰ تومان به ازای هرکیلو و برای سایز ۱۴ تا ۱۶ همین نمره با قیمت ۲۳۳۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است همچنین قیمت ۱۸ تا ۳۲ این کارخانه باقیمت ۲۲۹۵ تومان به ازای هر کیلو معامله شده است .

قیمت میلگرد کویر کاشان

در طول مدت معاملات امروز قیمت میلگرد کیان کاشان برای میلگرد A2 نمره ۱۰ با قیمت ۲۲۸۵ تومان به ازای هرکیلو برای روز سه شنبه عرضه در اصفهان معامله شد.

قیمت در این روز برای میلگرد شاهین بناب برای سایزA3  میلگرد شماره ۸ با قیمت ۲۴۲۰ تومان به ازای هر کیلو برای میلگرد A3 نمره ۱۰ باقیمت ۲۳۹۰ تومان به ازای هرکیل بوده است این در حالی است که قیمت میلگرد شاهین بناب سایز ۱۲ تا ۳۲ باقیمت ۲۲۵۰ تومان به ازای هرکیلو برا یعرضه درب کارخانه رقم خورد.

برای روز سه شنبه قیمت برای کارخانه فولاد سپهر ایرانیان برای میلگرد ۸ A2 با قیمت ۲۳۲۰ تومان به ازای هرکیلو بوده است که این روند نشان دهنده ثبات قیمت میلگرد دراین کارخانه ها نسبت به روز گذشته می باشد.

قیمت میلگرد بافق یزد

قیمت میلگرد برد سیر کرمان در روزسه شنبه برا ی میلگرد A2 سایز ۱۰ با قیمت۲۴۳۰  تومان به ازای هر کیلو معامله شد همچنین قیمت برای میلگرد A2  سایز۱۶ با قیمت  ۲۳۴۰ تومان به ازای هر کیلو وبرای میلگرد   A3 سایز۱۰ باقیمت ۲۵۲۰ تومان به ازای هرکیلو و برای میلگرد بردسیر کرمان سایزA3  نمره ۲۳۷۰تومان به ازای هر کیلو و برا ی میلگرد بردسیر A3برای سایز۲۵ با قیمت ۲۳۶۰ تومان به ازای هر کیلو در بازا و تحویل درب کارخانه معامله شده است .

قیمت میلگرد ابر کوه

در این مدت قیمت برا ی میلگرد فولاد قزوین A2 سایز ۸ با قیمت ۲۳۰۰ تومان به ازای هرکیلو وبرای سایزها ی ۱۰ و ۱۲ با قیمت ۲۲۳۵ تومان به ازای هرکیلو در بازار ارائه شده است .در بازارسه شنبه قیمت برای میلگرد فولاد بافق یزد با سایزA3 برای نمره ۱۲ با قیمت ۲۴۴۰ تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد A3 با سایزهای ۱۴ و ۱۶ با قیمت ۲۳۶۵ تومان برا یاین تاریخ در اصفهان فروخته شد .همچنین قیمت برای میلگرد A3 سایز ۱۸ تا ۳۲ همین کارخانه در مدت مشابه با قیمت ۲۳۳۵ تومان به ازای هرکیلو معامله شد .روند افزایش و کاهش قیمت ها در بازار نوید افزایش قیمت تحت تاثیر زلزله های اخیر افزایش قیمت دلاردر بازار در روزها ی آتی رادارد که با توجه به صعود قیمت هادر این مدت پیشنهاد خرید زودهنگام برای مشتریان داده می شود.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری