تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

میلگرد

میلگرد مرکزآهن

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در بورس

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت جدید میلگرد آجدار

بازار آهن در روزهای اخیر به وضعیتی رسیده که نه می توان نظر قطعی در خصوص خریدن یا نخریدن داد و نه بر کسی واضح است که روند دستوری بازار تا چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید! پس از روند کاهشی خصوصا در حوزه قیمت میلگرد که سبب امیدواری فعالان بازار گردید، مجددا شاهد روند صعودی قیمت ها در بازار هستیم که این امر خریداران این محصولات را در سردرگمی فرو برده است. روند افزایشی قیمت میلگرد و سایر مقاطع در بازار کنونی را می توان متاثر از دو عامل مهم دانست. یکی صعود مجدد قیمت طلا و دلار و دیگری حل نسبی مشکل بارگیری در بازار آهن آلات.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8860
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8810
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8760
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8260
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8410
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8260
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8260
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8260
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8710
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8670
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8620
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8120
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8220
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8120
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8120
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 8120
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7000
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد شمس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه آجدار A2 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 8 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم 8520
9 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم 8370
10 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
11 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
12 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
13 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
14 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 8700
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 8600
3 8 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 8700
5 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 8600
6 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 8450
7 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 8450
8 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 8450
9 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 8450
10 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 8450
11 25 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 8450
12 28 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 8450
13 32 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 8450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد جهان فولاد غرب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 8580
2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 8580
3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 8580
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 8580
5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 8580
6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 8580
7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 8580
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 9100
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 9000
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 8800
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 8800
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 8800
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 8800
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 8800
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 8800
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9360
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9010
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 8640
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 8480
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 8480
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 8360
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 8360
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 8360
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 8360
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 8360
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 8360
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ابرکوه یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 8100
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 8000
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 7900
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 7900
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 7900
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 8900
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 8550
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 8550
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 8450
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 8450
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 8450
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 8450
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آذربایجان کیلوگرم 8450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد آذر گستر سدید

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
2 12 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
3 14 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
4 16 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
5 18 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
6 20 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
7 22 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
8 25 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
9 28 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
10 30 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
11 32 ساده A1 کارخانه تهران کیلوگرم 8700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد نوین ابهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 6460
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 6460
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 6460
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 6460
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


این مقاله چقدر برای شما مفید بود ؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز دهید!

میانگین ۲٫۹ / ۵٫ تعداد رای: ۷۲

اولین کسی باشید که این مقاله را رتبه بندی می کند

Call Now Button