ورق روغنی فولاد
1 کارخانه 36 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۵:۳۳
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
1200رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2125رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
3125رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
4150رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
5150رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
6200رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
780رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
880رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
990رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1090رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
11100رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 24,770
12100رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1350رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1460رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1560رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1670رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1770رول1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
18200رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
1950رول1فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
20125رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
21125رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
22150رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران 25,100
23150رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
24200رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
25100رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران 25,100
26100رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
2780رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
2880رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
2990رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3090رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3150رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3250رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3360رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3460رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3570رول1فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
3670رول1.25فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0