میلگرد آلومینیوم گرید 6061
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر (inch)وزن یک متر (kg)گریدقیمتنمودارخرید
15205946061 تماس بگیرید
2350269.56061 تماس بگیرید
34203886061 تماس بگیرید
45005506061 تماس بگیرید
5275166.3756061 تماس بگیرید
62901856061 تماس بگیرید
73001986061 تماس بگیرید
821097.026061 تماس بگیرید
9220106.486061 تماس بگیرید
10230116.386061 تماس بگیرید
11250137.56061 تماس بگیرید
12200886061 تماس بگیرید
1315049.56061 تماس بگیرید
1416358.4516061 تماس بگیرید
1517567.3756061 تماس بگیرید
1618676.1116061 تماس بگیرید
1712534.3756061 تماس بگیرید
1813037.186061 تماس بگیرید
1914043.126061 تماس بگیرید
20100226061 تماس بگیرید
2111026.626061 تماس بگیرید
2211529.0956061 تماس بگیرید
2312031.686061 تماس بگیرید
248013.5656061 تماس بگیرید
258515.3136061 تماس بگیرید
269017.826061 تماس بگیرید
27628.4566061 تماس بگیرید
28658.9556061 تماس بگیرید
297010.3866061 تماس بگیرید
307511.9226061 تماس بگیرید
31474.8596061 تماس بگیرید
32505.2996061 تماس بگیرید
33556.4116061 تماس بگیرید
34607.636061 تماس بگیرید
35400.3916061 تماس بگیرید
36423.7396061 تماس بگیرید
37454.2926061 تماس بگیرید
38352.5966061 تماس بگیرید
39362.7476061 تماس بگیرید
40372.9026061 تماس بگیرید
41383.0616061 تماس بگیرید
42312.0376061 تماس بگیرید
43322.176061 تماس بگیرید
44342.456061 تماس بگیرید
45271.5456061 تماس بگیرید
46281.6626061 تماس بگیرید
47291.7826061 تماس بگیرید
48301.9086061 تماس بگیرید
49221.0266061 تماس بگیرید
50241.2216061 تماس بگیرید
51251.3256061 تماس بگیرید
52261.4336061 تماس بگیرید
531180.6876061 تماس بگیرید
54190.7656061 تماس بگیرید
55200.8486061 تماس بگیرید
56210.9356061 تماس بگیرید
57150.4776061 تماس بگیرید
58160.5436061 تماس بگیرید
59170.6136061 تماس بگیرید
60110.2566061 تماس بگیرید
61120.3056061 تماس بگیرید
62130.3586061 تماس بگیرید
63140.4156061 تماس بگیرید
6480.1366061 تماس بگیرید
6590.1726061 تماس بگیرید
66100.2126061 تماس بگیرید
لینک های مفید