میلگرد آلومینیوم گرید 7075
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر (inch)وزن یک متر (kg)گریدقیمتنمودارخرید
15205947075 تماس بگیرید
2350269.57075 تماس بگیرید
34203887075 تماس بگیرید
45005507075 تماس بگیرید
5250137.57075 تماس بگیرید
6275166.3757075 تماس بگیرید
72901857075 تماس بگیرید
83001987075 تماس بگیرید
9200887075 تماس بگیرید
1021097.027075 تماس بگیرید
11220106.487075 تماس بگیرید
12230116.387075 تماس بگیرید
1318676.1117075 تماس بگیرید
1416358.4517075 تماس بگیرید
1517567.3757075 تماس بگیرید
1614043.127075 تماس بگیرید
1715049.57075 تماس بگیرید
1812031.687075 تماس بگیرید
1912534.3757075 تماس بگیرید
2013037.187075 تماس بگیرید
219017.827075 تماس بگیرید
22100227075 تماس بگیرید
2311026.627075 تماس بگیرید
2411529.0957075 تماس بگیرید
257010.3867075 تماس بگیرید
267511.9227075 تماس بگیرید
278013.5657075 تماس بگیرید
288515.3137075 تماس بگیرید
29607.637075 تماس بگیرید
30628.4567075 تماس بگیرید
31658.9557075 تماس بگیرید
32454.2927075 تماس بگیرید
33474.8597075 تماس بگیرید
34505.2997075 تماس بگیرید
35556.4117075 تماس بگیرید
36383.0617075 تماس بگیرید
37400.3917075 تماس بگیرید
38423.7397075 تماس بگیرید
39342.457075 تماس بگیرید
40352.5967075 تماس بگیرید
41362.7477075 تماس بگیرید
42372.9027075 تماس بگیرید
43291.7827075 تماس بگیرید
44301.9087075 تماس بگیرید
45312.0377075 تماس بگیرید
46322.177075 تماس بگیرید
47281.6627075 تماس بگیرید
48251.3257075 تماس بگیرید
49261.4337075 تماس بگیرید
50271.5457075 تماس بگیرید
51200.8487075 تماس بگیرید
52210.9357075 تماس بگیرید
53221.0267075 تماس بگیرید
54241.2217075 تماس بگیرید
55170.6137075 تماس بگیرید
561180.6877075 تماس بگیرید
57190.7657075 تماس بگیرید
58130.3587075 تماس بگیرید
59140.4157075 تماس بگیرید
60150.4777075 تماس بگیرید
61160.5437075 تماس بگیرید
62100.2127075 تماس بگیرید
63110.2567075 تماس بگیرید
64120.3057075 تماس بگیرید
6580.1367075 تماس بگیرید
6690.1727075 تماس بگیرید
لینک های مفید