بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۳:۳۳
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 A3 کارخانه شاخه 12 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم 14,820 1,334
2 A3 کارخانه شاخه 12 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
3 A3 کارخانه شاخه 12 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
4 A3 کارخانه شاخه 12 متری 36 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
5 A3 کارخانه شاخه 12 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم 14,955 1,346
6 A3 کارخانه شاخه 12 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم 14,820 1,334
7 A3 کارخانه شاخه 12 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم 15,825 1,424
8 A3 کارخانه شاخه 12 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم 15,230 1,371
9 A3 کارخانه شاخه 12 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم 15,230 1,371
10 A3 کارخانه شاخه 12 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم 14,910 1,342
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۲:۰۳
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 A1 کارخانه شاخه 12 متری 25 ساده کیلوگرم تماس بگیرید -
2 A1 کارخانه شاخه 12 متری 28 ساده کیلوگرم تماس بگیرید -
3 A1 کارخانه شاخه 12 متری 32 ساده کیلوگرم تماس بگیرید -
4 A1 کارخانه شاخه 12 متری 36 ساده کیلوگرم تماس بگیرید -
5 A1 کارخانه شاخه 12 متری 14 ساده کیلوگرم تماس بگیرید -
6 A1 کارخانه شاخه 12 متری 16 ساده کیلوگرم تماس بگیرید -
7 A1 کارخانه شاخه 12 متری 18 ساده کیلوگرم تماس بگیرید -
8 A1 کارخانه شاخه 12 متری 20 ساده کیلوگرم تماس بگیرید -
9 A1 کارخانه شاخه 12 متری 22 ساده کیلوگرم تماس بگیرید -
10 A1 کارخانه شاخه 12 متری 12 ساده کیلوگرم تماس بگیرید -
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۳:۳۸
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 A3 انبار شاخه 12 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم 15,140 1,363
2 A3 انبار شاخه 12 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم 15,140 1,363
3 A3 انبار شاخه 12 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم 14,955 1,346
4 A3 انبار شاخه 12 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم 14,955 1,346
5 A3 انبار شاخه 12 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم 14,955 1,346
6 A3 انبار شاخه 12 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم 15,140 1,363
7 A3 انبار شاخه 12 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم 15,230 1,371
8 A3 انبار شاخه 12 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم 15,320 1,379
9 A3 انبار شاخه 12 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم 14,145 1,273
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۱:۴۲
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
2 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم 13,300 1,197
3 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم 13,300 1,197
4 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم 13,300 1,197
5 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم 13,300 1,197
6 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
7 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم 13,300 1,197
8 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم 13,300 1,197
9 A3 کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم 13,300 1,197
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۲:۳۶
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام آنالیز محل بارگیری حالت سایز نوع واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 A4 کارخانه شاخه 28 متری 28 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
2 A4 کارخانه شاخه 32 متری 32 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
3 A4 کارخانه شاخه 36 متری 36 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
4 A4 کارخانه شاخه 12 متری 12 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
5 A4 کارخانه شاخه 12 متری 14 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
6 A4 کارخانه شاخه 12 متری 16 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
7 A4 کارخانه شاخه 12 متری 18 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
8 A4 کارخانه شاخه 12 متری 20 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
9 A4 کارخانه شاخه 12 متری 22 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
10 A4 کارخانه شاخه 12 متری 25 شاخه آجدار کیلوگرم تماس بگیرید -
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0