میلگرد ذوب آهن
1 کارخانه 10 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۵:۴۸
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم 13,800
2A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم 13,800
3A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
4A3کارخانهشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم 13,800
6A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم 13,800
7A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم 14,400
8A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم 14,100
9A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم 14,400
10A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 14,100
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0