میلگرد ذوب آهن
1 کارخانه 10 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۳:۰۱
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 10900
2A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 10800
3A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 10900
4A3کارخانهشاخه 12 متری36شاخه آجدار تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 11200
6A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 11500
7A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 11800
9A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 11800
10A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 10800
لینک های مفید