میلگرد ذوب آهن
1 کارخانه 10 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۲:۴۲
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 11910
2A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار تماس بگیرید
3A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 11910
4A3کارخانهشاخه 12 متری36شاخه آجدار تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار تماس بگیرید
6A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 11650
7A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12250
9A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12000
10A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 11910

‌ لینک های مفید