میلگرد ذوب آهن
1 کارخانه 10 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۲:۲۶
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم 12,500
2A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم 12,450
3A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم 12,700
4A3کارخانهشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم 12,500
6A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم 12,500
7A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم 12,750
9A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم 12,650
10A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 12,950
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0