ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 10420
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8400
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8430
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8050
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8140
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7970
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7980
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7740
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7090
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7840
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7840
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7890
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7900
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7890
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8150
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8490
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8490
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 10370
21 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 8350
22 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
23 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 8000
24 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8090
25 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 7930
26 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7930
27 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 7690
28 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7960
29 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 7890
30 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7790
31 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 7790
32 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7840
33 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 7850
34 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7900
35 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 8070
36 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7910
37 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 8440
38 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8440
39 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 10430
40 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8410
41 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8440
42 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8060
43 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8150
44 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7980
45 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7990
46 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7750
47 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8000
48 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران تماس بگیرید
49 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7850
50 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7850
51 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7900
52 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7910
53 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7900
54 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8130
55 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8500
57 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.