ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 10410
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 10410
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 10160
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 10160
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9910
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9910
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9710
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9610
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9310
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9310
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9310
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9410
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9110
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9110
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9110
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9110
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9210
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9110
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9310
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9210
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9210
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9210
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 10360
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 10360
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه 10110
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 10110
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 9860
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9860
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 9660
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9560
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 9260
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9260
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 9260
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9360
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 9060
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9060
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 9060
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9060
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 9160
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9060
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 9260
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9160
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 9160
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9160
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 10480
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 10480
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران 10230
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران 10230
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9980
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9980
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9780
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9680
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9380
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9380
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9380
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9480
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9180
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9180
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9180
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9180
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9280
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9180
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9380
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9280
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9280
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9280
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.