تسمه کوره ای انبار اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5-6 5-7 انبار اصفهان 2300
2 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان 2300
3 3 5-6 5-7 انبار اصفهان 2300
4 4 5-6 5-7 انبار اصفهان 2300
5 5 5-6 5-7 انبار اصفهان 2300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه کوره ای انبار تهران

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 5-6 5-7 تهران 2220
2 3 5-6 5-7 تهران 2220
3 4 5-6 5-7 تهران 2220
4 5 5-6 5-7 تهران 2220
5 2 5-6 5-7 تهران 2220
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه ورقی اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5 6 انبار اصفهان 2970
2 2.5 5 6 انبار اصفهان 2970
3 3 5 6 انبار اصفهان 2970
4 4 5 6 انبار اصفهان 2970
5 5 5 6 انبار اصفهان 2970
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سیم مفتولی

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم تسمه 1.5 کلاف 3200
2 سیم تسمه 2.5 کلاف 3200
3 زیگزاگ 5 شاخه 3100
4 حرارتی 5 کلاف 3100
5 سیم فابریک 1.5 کلاف 3300
6 سیم فابریک 2.5 کلاف 3300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سیم گالوانیزه

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف 4160
2 سیم گالوانیزه 1.8 کلاف 4160
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف 4160
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف 4160
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف 4160
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف 4160
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف 4170
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف 5120
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف 5120
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف 4170
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


 

هیچ محصولی یافت نشد.