ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 8590
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8380
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7620
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7660
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 7250
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7250
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 7150
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7120
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 6965
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6955
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 6760
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6950
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 6870
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6860
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 6820
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6880
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 6790
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6850
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 6790
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6760
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 6920
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6830
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7370
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7370
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8635
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8425
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7665
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7705
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7295
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7295
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7245
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7165
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7010
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7000
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6805
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6995
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6915
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6905
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6865
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6925
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6835
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6895
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6835
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6805
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6965
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6875
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7415
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7415
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8590
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8380
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7620
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7660
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7250
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7250
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7150
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7120
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6965
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6955
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6760
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6950
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6870
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6860
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6820
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6880
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6790
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6790
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6760
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6820
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6830
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7370
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7370
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


بررسی و ارزیابی ویژگی های مختلف ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه هفت الماس محصول تولیدی صنایع هفت الماس سهامی خاص می باشد. این شرکت در سال 1380 تاسیس گردید و در سال 1382 مورد بهره برداری قرار گرفت. ظرفیت تولید این مجموعه 10 هزار تن ورق گالوانیزه در سال می باشد. ورق گالوانیزه شرکت هفت الماس 15 درصد از نیاز بازار داخلی را تامین کرده و حدود 20 تا 40 درصد از کل ظرفیت تولیدی آن به بازارهای جهانی عرضه می گردد. انواع محصولات گالوانیزه صنایع هفت الماس شامل کلاف یا کویل، ورق برش خورده، ورق فرم دهی شده به شکل سینوسی یا ذوزنقه ای و اسلیت گالوانیزه می باشد.

کلاف گالوانیزه هفت الماس دارای وزن 25-5 تن، ضخامت ورق 5/2-2/0 میلی متر و عرض ورق در محدوده ی 1250-700 میلی متر می باشد. ورق گالوانیزه این شرکت دارای ضخامت 8/1-2/0 میلیمتر است. عرض آن 1250-700 میلی متر بوده و طول آن حداکثر 12 متر می باشد. برای تولید ورق گالوانیزه فرم داده شده هفت الماس، ورق ورودی دارای عرض 1250 -700 میلی متر بوده و عرض ورق خروجی در محدوده ی 11850 -772 میلیمتر و ضخامت ورق 5/1 تا 3/0 میلی متر است.

روش تولید این ورق از نوع تولید گالوانیزه گرم پیوسته بوده و محافظت سطحی آن از نوع کروماته و روغنی می باشد. محدوده ی ضخامت پوشش سطحی این ورق بین 60 تا 270 گرم بر متر مربع است. ورق گالوانیزه تولیدی تحت استانداردهای ISO9001:2008،BS EN 10327، DIN 17162/1 ،NFA 36-321 ،BS 2989 ،JIS 3302 و ASTM A653-95 تهیه و تولید می گردد. ترکیبات شیمیایی ورق گالوانیزه این شرکت شامل 12/0 کربن، 5/0 سیلیسیم، 6/0 منگنز، 1/0 فسفر، 045/0 گوگرد و 3/0 تیتانیوم می باشد. این ورق گالوانیزه دارای انواع اسپنگل شامل بدون گل، گل ریز، گل متوسط و گل درشت است.

مراحل تولید ورق گالوانیزه هفت الماس به روش گالوانیزه پیوسته

ورق گالوانیزه هفت الماس در فرآیند گالوانیزه پیوسته و مداوم تولید می گردد. در این روش ابتدا کلاف های ورودی طی فرآیند جوشکاری به یکدیگر جوش داده شده و سپس در واحد شستشو انواع چربی و آلودگی از روی ورق نورد سرد زدوده می شود. دو نوع روش برای پوشش دهی ورق گالوانیزه شرکت هفت الماس مورد استفاده قرار می گیرد. یک روش غوطه وری ورق در حمام مذاب با حداقل 99 درصد روی می باشد و نوع دیگر غوطه وری در حمام مذاب با حداقل 99 درصد روی و آنیل برای ایجاد ترکیب آهن– روی با 12-8 درصد آهن است. این ورق دارای کیفیت متمایز چسبندگی پوشش روی به فلز پایه می باشد که سبب شده تا عالیترین عملکرد تحت سخت ترین شرایط کاری را داشته باشد. فرآیند تولید به روش پیوسته سبب ایجاد پوشش مناسب از روی با پیوستگی و چسبندگی کافی بر روی ورق پایه می گردد.

موارد مصرف ورق گالوانیزه هفت الماس در صنایع متفاوت

با توجه به آن که ورق گالوانیزه تولیدی شرکت هفت الماس دارای پوشش ضد خوردگی مناسبی می باشد و عملکرد مناسبی را در سخت ترین شرایط از خود نشان داده است، از آن می توان در صنایع متفاوتی استفاده نمود. موارد استفاده این نوع ورق بسیار گسترده بوده و در صنعت خودرو، سیمان، سیم و کابل برق و تاسیسات، صنایع پوششی، الکترونیک و کامپیوتر و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. از ورق گالوانیزه تولیدی شرکت هفت الماس در صنعت ساختمانی برای ساخت بناهای سبک و دیوارهای پیش ساخته و انواع کانکس و کانتینر استفاده می شود.

به دلیل مقاومت بالای آن در برابر خوردگی و ایجاد شوره های سفید رنگ می توان از آن در ساخت تانکرها و ظروف و بشکه ها و سیستم های هواساز و کانال های هدایت هوا نیز استفاده نمود. برای ساخت انواع ساندویچ پانل، سیلو، لوازم خانگی، کابینت آشپزخانه و انواع قفسه ها نیز از این نوع ورق استفاده می گردد. در تاسیسات شهری از ورق گالوانیزه تولیدی شرکت هفت الماس برای تهیه علائم راهنمایی و رانندگی، گاردریل، انوای تابلوهای تبلیغاتی و غیره استفاده می گردد.

روند قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس طی یک ماهه اخیر در بازار فولاد

با توجه به التهابات بازار طی یک ماهه اخیر که ناشی از فراز و فرود قیمت دلار در بازار بوده است قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس نیز تحت تاثیر آن دستخوش نوسان گردیده است. قیمت ورق گالوانیزه این شرکت با ابعاد3-2/0 میلیمتر در محدوده ی 55600-42500 ریال اعلام گردیده است. نکته قابل توجه این که قیمت های اعلام شده از سوی سایت رسمی صنایع هفت الماس بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

در هفته های اخیر به دلیل کمبود عرضه ورق گالوانیزه در سطح کشور متوسط قیمت این محصول به صورت صعودی افزایش یافته است. موجودی انبارها در حال حاضر رو به کاهش بوده و همین امر سبب گردیده است تا قیمت ورق گالوانیزه برای هفته های پیش رو قابل پیش بینی نباشد.

هیچ محصولی یافت نشد.