3/5
2رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

تعریف سیم آرماتور بند

آرماتوربند به کسی گفته می شود که بتواند از وظیفه بارگیری و باراندازی سیم آرماتور ، قرائت نقشه های اجرایی اسکلتهای آرماتوری و ریزه کاری های آن، اندازه گذاری وقطع کردن، خم کردن ، جوش دادن، و قلاب کردن سیم آرماتور ، برآورد طولی، وزنی سیم آرماتورها و قطعات اتصال طبقه نقشه، مشخصات، مونتاژ صفحه های اتصال و تشخیص محل صفحات اتصال و نصب آنها طبق نقشه های اجرایی، آرماتوربندی سقف های بتن آرمه در ساخت های های مختلف برآید.

بررسی نحوه متصل شدن  سیم آرماتور

ساختمان جمعی از اجزاء ساختمان است که بوسیله متصل شونده ها به یکدیگر وصل شده اند. اگر پیوند درست طراحی نشود این اتصال بصورت حلقه ای بدون استحکام درآمده، ایمنی و خدمات دهی سازه را دچار خطر می کند. محاسبه و الگوی جزئیات یک پیوند اگر از طرح قسمت های ساختمان مهمتر نباشد کمتر از آن درجه اهمیت قرار ندارد. در سازه هایی که عنصر محکم کننده آنها در مقابل نیروی زمین لرزه قاب خمشی می باشد.

اتصال تیر به ستون عامل اصلی در نقش سازه به عنوان یک قاب خمشی می باشد و بررسی خسارت وارد شده در اثر زلزله به قالب های بتن مسلح نشان دهنده این است که حداکثر صدمه وارده به این نوع قالب ها در ناحیه متصل شدن  تیر به ستون رخ میدهد گاهی در قسمتی از مؤسسه ها و دانشگاههای متعبر دنیا برای شناخت عوامل موثرمختلف انجام می شود. چیدمان های گوناگونی درساخت نمونه ها استفاده شده تا بتوان براحتی آنها را با یکدیگر قیاس کرد و بهترین چیدمان را مشخص نمود.

سیم بندی سیم آرماتور بندی وسیم مفتولی قالب بندی

درجهان امروز سیم آرماتور به صورت یک صنعت اصلی به چشم می آید از سیم آرماتور در ساخت انواع قفسه، توری، میخ، پرچ، سیم خاردار، پانل، مش، الکترود، پیچ و همچنین صنعت ساخت وساز (آماتور بندی، قالب بندی، بسته بندی) وصدها محصول دیگر استفاده می شود. سطح سوق داده شده و میلگرد گذاری شده که آماده برای ریختن بتن میباشد.

سطح قالب بندی شده به جهت بتن ریزی مجموعه آرماتورگذاری و قالب بندی سطح سوق داده شده در ذیل تراز کوله ها. سیم آرماتور بندی سقف ها درآرماتور بندی سقف های ساختمان های دهه سوم نیز مشاهده مواردی که به ندرت و با پیشرفت علوم فنی و مهندسی روز تکمیل و کامل تر شده است. همینطور در بحث اجرا و به جهت تامین ابتدا ادامه مراحل ساخت، در این قسمت نیز مثل بقیه قسمت ها هماهنگی های لازم بصورت تمام وقت با مشاوران پروژه و بقیه قسمتهای اجرایی صورت می گرفت.

جنبه ای از شکل (سیم آرماتور) بندی ضلع شمالی یکی از سقفهای بلوک سیم آرماتور بندی کامل شده، برش گیرها درقسمت نصب گردیده و جوشکاری آنها کامل شده است، لقمه های بتنی در مکانهای پیش بینی شده قرار گرفته است، باز شوهای حاضر در سطح سقف با توجه به نقشه های عرضه شده اجرا گردیده و مسیر بتن ریزی تشخیص داده شده و با توجه به آن لوله کشی و بتن پمپ شده صورت گرفته است.

 

3/5
2رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0