1/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

طریقه خاموت گذاری

طریقه خاموت گذاری در قسمتی که ستون کوتاه تشکیل می شود:

طبق آئین نامه های زلزله و تجربه های بدست آمده از زلزله ها از ایجاد ستون کوتاه در صورت امکان باید خودداری کرد.دلیل این مسئله را به این صورت می توان توضیح داد که سختی ستون با عکس مکعب طول آن متناسب است.

آنچنان که به طور مثال یک سوم طول ستون آزاد بماند، سختی آن نسبت به ستون های کاملاً آزاد 27 برابر می شود. بدین ترتیب این ستون های کوتاه بخش کلی از نیروی برشی طبقه را جذب می کنند و به علت کوتاه بودنشان حالت شکست برشی بیشترمی شود. در شکل زیر جزئیاتی را عرضه می دهم که ازدستور ساخت هندوستان برگرفته شده است. این آئین نامه راه حلش این است که در تمام طول ستونی که مثلا یک ونیم طبقه آن ستون را قطع کرده و ستون کوتاه ایجاد شده باید خاموت گذاری فشرده باشد.

نصف طبقه باعث به وجود آمدن ستون کوتاه شده است

خاموت گذاری فشرده در تمام ارتفاع ستون سمت چپ

تفاوت در خاموت گذاری

به تفاوت خاموت گذاری دو ستون توجه شود. لذا ما طراحان و ناظرین باید به این قضیه دقت کنیم. این موضوع در ستون های راه پله هم پیش می آید. یعنی تیرهای میان طبقه باعث ایجاد ستون کوتاه میشوند. با توجه به قضیه بالا نتیجه می گیریم که در کل طول ستون های راه پله خاموت گذاری باید فشرده باشد.

نحوه اجرای ستون

برای آرماتوربندی ستون طبقه بندی زیر انجام می‌شود

– خم‌کردن ریشه ستون

– منتقل کردن خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون

– جاگذاری خاموت‌ها در درون ریشه ستون

-منتقل کردن میلگردهای طولی ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون

– تعیین کردن محل قرارگرفتن خاموت‌ها بر روی میلگرد طولی به وسیله گچ

– بستن میلگردهای طولی ستون با میلگرد ریشه هم ‌قطر توسط سیم

– منتقل کردن خاموت‌ها به محل تعیین شده با گچ و بستن آن‌ها به میلگرد

– دیلم زدن

قیمت میلگرد اصفهان

هم اکنون هر كدام از عناوین ذکرشده را توضیح می‌دهیم:

 • خم ‌کردن ریشه ستون

ستونی كه باید توسط آرماتوربسته شود یا بر روی تراز پی قرار دارد یا بر روی ستون طبقه‌ پایین قرار گرفته است. برای این كه ستون با پی در ارتباط باشد مقداری از میلگردها را به عنوان میلگردهایی كه باید به آن‌ها جوش زده شود در داخل پی قرار می‌دهند این میلگردها را ریشه ستون در داخل پی گوییم. برای این كه ستون طبقه بالا با ستون طبقه پایین متصل باشد میلگردهای ستون طبقه پایین را تامیزانی از كف طبقه بالا ادامه می‌دهند و بعد میلگردهای ستون را به آن‌ها پیوند می‌زنند..

از زمان اجراشدن این ریشه تا زمان اجراشدن ستون به علت محیط كارگاه و جابه‌جایی همه نوع وسایل در این محیط و عوامل دیگر این ریشه‌ها ممكن است از حالت و راستای اولیه خود بیرون شوند به همین علت برای اجرای ستون این میلگردها باید به جهت اولیه خود برگردند برای این امرکلا با آچار F خم زده می‌شوند یا ممكن است از لوله استفاده شود.

طریقه خم‌زدن به این شکل است كه میلگرد در داخل دهانه آچار F قرار می‌گیرد و بسته به سویی كه باید تحت آن جهت بچرخد آچار F را اهرم كرده آچار F را در آن جهت بچرخد  یا میلگرد را درون لوله قرار می‌دهیم و خم می‌زنیم.

سایر موارد

 •  منتقل شدن خاموت‌ها ازجای درست کردن خاموت به محل ستون

در محیط مجموعه یك بخشی مختص به درست كردن خاموت‌ها دارد. در این محیط میله گردها خم زده می‌شوند و به صورت خاموت درمی‌آیند برای این جهت وسیله خاصی در محیط كارگاه ساخته می‌شود این وسیله عبارت است از یك تخته كه بر روی آن چند صفحه میخ شده است و بر روی صفحه ها نیز میله گردهای كوچكی جوش داده شده‌ اند تعداد میله گرد ها بر روی صفحه و همچنین فاصله صفحات از یكدیگر به اندازه خاموت بستگی دارد.

محل درست کردن ستون با محل ستون امکان دارد چند طبقه اختلاف داشته باشد بعد ازدرست شدن خاموت‌های مربوط به یك ستون آنها به ریسمانی كه قلابی به آن اتصال کرده قرار می‌دهند و به بالا می‌كشند این كار در چند مرحله صورت می‌گیرد.

 •   نهادن خاموت‌ها در داخل ریشه ستون

بعد ازمنتقل کردن خاموت‌ها به جای ستون آنها در داخل ریشه جا نهاده می‌شوند. این كارامکان دارد با اعمال نیروبه وسیله دیلم یا چكش صورت گیرد تعداد خاموت‌ها را نقشه تعیین می‌كند

 • منتقل کردن میله گردها طولی ستون از قسمت آماده ‌شدن به محل ستون

در محیط كارگاه یك فضا مختص به قطع شدن میل گردها دارد بریدن میلگردها به 2 روش صورت می‌گیرد

قیچی به وسیله هوا

اغلب برای بریدن میله گردها خیلی نازك از قیچی استفاده می‌شود

برای بریدن میله گردها با قطر بالا از هوا استفاده می‌شود

برای بریدن میله گرد به این صورت عمل می‌شود:

از آن جهت كه همه میلگردهای یك ستون و یا حتی تمام ستون‌های یك طبقه دارای یك ارتفاع هستند به خاطر این علت برای برش تعدادی میلگرد را درپهلوی هم به صورتی قرار می‌دهند كه ابتدا و انتهای آن‌ها كاملاً در یك راستا باشد برای گذاشتن ابتدا و انتهای میله گرد ها در یك جهت از ضربه با چكش استفاده می‌شود.بعد از آن بسته به مقدارمورداحتیاج میله گردها را با گچ نمره گذاری می‌كنند و سپس تک به تک از محل نشانه گذاشته شده توسط گچ در داخل دستگاه قرار داده می‌شوند و بریده می‌شوند.

مکان نصب ستون با محل برش میله گردها امکان دارد چند طبقه فاصله داشته باشد برای انتقال میله گردها از یك طناب كه یك قلاب به یك سر آن متصل است استفاده می‌كنند و آن را از مكان برش میلگرد به میلگرد می‌بندند و یك نفر كه در محل ستون است میلگرد را به بالا می‌كشد و در كنار ستون قرار می‌دهد.

 

 

1/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
0

سوالات و نظرات کاربران

اختیاری

اشتراک گذاری

تماس 03135155000 03135156000 0