0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

افزایش قیمت میلگرد تولیدی لهستان به علت افزایش هزینه های تولید

قیمت میلگرد تولید داخلی لهستان به میزان 33-16 دلار به ازای هر تن طی هفته گذشته افزایش یافته است که علت این امر افزایش قیمت قراضه آهن می باشد. ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت میلگرد 12 میلی متر تولید داخلی لهستان تا تاریخ 11 ماه اوت به میزان 580-555 دلار به ازای هر تن رسیده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان 547-538 دلار به ازای هر تن گزارش شده و طی این هفته شاهد افزایش قیمت میلگرد تولید داخلی لهستان بوده ایم.

به گفته منابع خبری کارخانه تولید میلگرد آرسلورمیتال این کشور قیمت پیشنهادی خود را به میزان 582 دلار به ازای هر تن گزارش کرده است در حالی که کارخانه تولید فولاد Celsa قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان 577 دلار به ازای هر تن اعلام کرده است. سایر پیشنهادات کارخانجات دیگر نیز به میزان 563 دلار به ازای هر تن گزارش شده است. لازم به ذکر است که قیمت های اعلام شده با احتساب 8-3 دلار به ازای هر تن هزینه حمل و نقل مواد می باشد. به گفته یکی از تاجران محلی کارخانه ها طی هفته جاری قیمت میلگرد پیشنهادی خود را تقریبا روزانه افزایش می دهند که علت این امر افزایش قیمت 23 دلاری قراضه آهنی طی ماه جاری بوده است و هم چنین افزایش قیمت الکترودها نیز عامل دیگر افزایش قیمت میلگرد تولیدی این کشور بوده است.

اخبار رسیده حاکی از آن است که قیمت الکترود از میزان 2000 دلار به ازای هر تن طی سال گذشته به میزان 10000 دلار به ازای هر تن در سال جاری افزایش یافته است. کارخانجات تولید میلگرد لهستان محموله های ماه اوت خود را به فروش رسانده اند ولی هنوز از قیمت های پیشنهادی ماه سپتامبر خبری منتشر نکرده اند. با این حال به گفته برخی منابع خبری به نظر می رسد که قیمت ها هم چنان به افزایش یابند.

فروش میلگرد اصقهان آهن آلات

نوسانات بازار میلگرد کشور هند

طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن قیمت شمش تولیدی کشور هند در بازار داخلی طی هفته جاری مقداری کاهش یافته است. به گفته منابع خبری علت این امر کاهش فعالیت تولیدی محصولات تمام کاری شده می باشد بنابراین بازار شمش این کشور اندکی راکد شده است. شمش تولید داخلی کشور هند که عمدتا از روش القایی تولید می گردد تا پایان هفته گذشته به قیمت 424-419 دلار به ازای هر تن رسیده است.

این در حالی است که آخرین ارزیابی متال بولتن از قیمت شمش تولید داخلی این کشور به میزان 429-422 دلار به ازای هر تن بوده است و طی هفته جاری شاهد 3 دلار به ازای هر تن کاهش قیمت این محصول بوده ایم. به گفته یکی از مقامات رسمی این کشور قیمت ها طی هفته گذشته اندکی کاهش یافته است که علت این امر کاهش تقاضا محصولات ثانویه می باشد. به گفته یکی از شرکت کنندگان بازار یکی دیگر از عوامل کاهش تقاضا برای شمش تولیدی این کشور کاهش قیمت میلگرد در انتهای هفته بوده است.

به گفته منابع خبری قیمت میلگرد 12 میلی متر تا پایان هفته گذشته به میزان  479-474 دلار به ازای هر تن گزارش شده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان 468-461 دلار به ازای هر تن بوده است و در این هفته شاهد افزایش قیمت 11 دلاری میلگرد در این کشور بوده ایم. به گفته شرکت کنندگان بازار قیمت قیمت میلگرد پیشنهادی کارخانجات تا اواسط هفته گذشته به میزان 486-483 دلار به ازای هر تن افزایش یافته بود پیش از آنکه قیمت این محصول به میزان 479-474 دلار به ازای هر تن کاهش یابد. کارخانه های بزرگ تولیدکننده میلگرد قیمت های خود را به میزان 23 دلار به ازای هر تن افزایش داده اند اما تولیدکنندگان ثانویه میلگرد قادر به افزایش قیمت های خود به این میزان نمی باشند بنابراین این تولیدکنندگان تا اواسط هفته گذشته قیمت های پیشنهادی خود را اصلاح کردند.

هم چنین کارخانجات بزرگ تولید میلگرد هند که به تولید شمش از طریق کوره بلند مشغول می باشند طی هفته گذشته موفق شدند که قیمت شمش صادراتی خود را به میزان 60 دلار به ازای هر تن افزایش دهند. یکی از واحدهای تولیدی خصوصی کشور هند شمش صادراتی خود را به قیمت 510-505 دلار به ازای هر تن طی هفته جاری پیشنهاد داده است که نسبت به قیمت 450-445 دلار به ازای هر تن پیشنهادی طی هفته گذشته به میزان 60 دلار به ازای هر تن افزایش یافته است.

ارزیابی بازار آهن آلات

افزایش قیمت میلگرد تولید داخلی امارات متحده عربی

 تولیدکنندگان داخلی میلگرد امارات متحده عربی قیمت محصول تولیدی خود را برای ماه سپتامبر افزایش داده اند. امارات استیل، بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور، در حال حاضر قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان 561 دلار به ازای هر تن پیشنهاد داده است که نسبت به قیمت پیشنهادی این کارخانه طی هفته گذشته افزایش یافته است. به گفته منابع خبری قیمت پیشنهادی میلگرد این کارخانه طی هفته گذشته 509 دلار به ازای هر تن گزارش شده است.

هم چنین کارخانه تولید فولاد کنارس نیز قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان 560 دلار به ازای هر تن پیشنهاد داده است که نسبت به قیمت پیشنهادی قبلی 508 دلار به ازای هر تن مقداری افزایش یافته است. با این حال به گفته منابع خبری شرکت کنندگان بازار انتظار دارند که قیمت ها افزایش بیشتری یابد که علت این امر افزایش قیمت شمش و سایر محصولات فولادی در این کشور می باشد. ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت شمش وارداتی به امارات متحده عربی به میزان 497-485 دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت 475-470 دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

 

 

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها

    اشتراک گذاری