0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

افزایش قیمت میلگرد تولیدی لهستان به علت افزایش هزینه های تولید

قیمت میلگرد تولید داخلی لهستان به میزان ۳۳-۱۶ دلار به ازای هر تن طی هفته گذشته افزایش یافته است که علت این امر افزایش قیمت قراضه آهن می باشد. ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت میلگرد ۱۲ میلی متر تولید داخلی لهستان تا تاریخ ۱۱ ماه اوت به میزان ۵۸۰-۵۵۵ دلار به ازای هر تن رسیده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان ۵۴۷-۵۳۸ دلار به ازای هر تن گزارش شده و طی این هفته شاهد افزایش قیمت میلگرد تولید داخلی لهستان بوده ایم.

به گفته منابع خبری کارخانه تولید میلگرد آرسلورمیتال این کشور قیمت پیشنهادی خود را به میزان ۵۸۲ دلار به ازای هر تن گزارش کرده است در حالی که کارخانه تولید فولاد Celsa قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان ۵۷۷ دلار به ازای هر تن اعلام کرده است. سایر پیشنهادات کارخانجات دیگر نیز به میزان ۵۶۳ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. لازم به ذکر است که قیمت های اعلام شده با احتساب ۸-۳ دلار به ازای هر تن هزینه حمل و نقل مواد می باشد. به گفته یکی از تاجران محلی کارخانه ها طی هفته جاری قیمت میلگرد پیشنهادی خود را تقریبا روزانه افزایش می دهند که علت این امر افزایش قیمت ۲۳ دلاری قراضه آهنی طی ماه جاری بوده است و هم چنین افزایش قیمت الکترودها نیز عامل دیگر افزایش قیمت میلگرد تولیدی این کشور بوده است.

اخبار رسیده حاکی از آن است که قیمت الکترود از میزان ۲۰۰۰ دلار به ازای هر تن طی سال گذشته به میزان ۱۰۰۰۰ دلار به ازای هر تن در سال جاری افزایش یافته است. کارخانجات تولید میلگرد لهستان محموله های ماه اوت خود را به فروش رسانده اند ولی هنوز از قیمت های پیشنهادی ماه سپتامبر خبری منتشر نکرده اند. با این حال به گفته برخی منابع خبری به نظر می رسد که قیمت ها هم چنان به افزایش یابند.

فروش میلگرد اصقهان آهن آلات

نوسانات بازار میلگرد کشور هند

طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن قیمت شمش تولیدی کشور هند در بازار داخلی طی هفته جاری مقداری کاهش یافته است. به گفته منابع خبری علت این امر کاهش فعالیت تولیدی محصولات تمام کاری شده می باشد بنابراین بازار شمش این کشور اندکی راکد شده است. شمش تولید داخلی کشور هند که عمدتا از روش القایی تولید می گردد تا پایان هفته گذشته به قیمت ۴۲۴-۴۱۹ دلار به ازای هر تن رسیده است.

این در حالی است که آخرین ارزیابی متال بولتن از قیمت شمش تولید داخلی این کشور به میزان ۴۲۹-۴۲۲ دلار به ازای هر تن بوده است و طی هفته جاری شاهد ۳ دلار به ازای هر تن کاهش قیمت این محصول بوده ایم. به گفته یکی از مقامات رسمی این کشور قیمت ها طی هفته گذشته اندکی کاهش یافته است که علت این امر کاهش تقاضا محصولات ثانویه می باشد. به گفته یکی از شرکت کنندگان بازار یکی دیگر از عوامل کاهش تقاضا برای شمش تولیدی این کشور کاهش قیمت میلگرد در انتهای هفته بوده است.

به گفته منابع خبری قیمت میلگرد ۱۲ میلی متر تا پایان هفته گذشته به میزان  ۴۷۹-۴۷۴ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان ۴۶۸-۴۶۱ دلار به ازای هر تن بوده است و در این هفته شاهد افزایش قیمت ۱۱ دلاری میلگرد در این کشور بوده ایم. به گفته شرکت کنندگان بازار قیمت قیمت میلگرد پیشنهادی کارخانجات تا اواسط هفته گذشته به میزان ۴۸۶-۴۸۳ دلار به ازای هر تن افزایش یافته بود پیش از آنکه قیمت این محصول به میزان ۴۷۹-۴۷۴ دلار به ازای هر تن کاهش یابد. کارخانه های بزرگ تولیدکننده میلگرد قیمت های خود را به میزان ۲۳ دلار به ازای هر تن افزایش داده اند اما تولیدکنندگان ثانویه میلگرد قادر به افزایش قیمت های خود به این میزان نمی باشند بنابراین این تولیدکنندگان تا اواسط هفته گذشته قیمت های پیشنهادی خود را اصلاح کردند.

هم چنین کارخانجات بزرگ تولید میلگرد هند که به تولید شمش از طریق کوره بلند مشغول می باشند طی هفته گذشته موفق شدند که قیمت شمش صادراتی خود را به میزان ۶۰ دلار به ازای هر تن افزایش دهند. یکی از واحدهای تولیدی خصوصی کشور هند شمش صادراتی خود را به قیمت ۵۱۰-۵۰۵ دلار به ازای هر تن طی هفته جاری پیشنهاد داده است که نسبت به قیمت ۴۵۰-۴۴۵ دلار به ازای هر تن پیشنهادی طی هفته گذشته به میزان ۶۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است.

ارزیابی بازار آهن آلات

افزایش قیمت میلگرد تولید داخلی امارات متحده عربی

 تولیدکنندگان داخلی میلگرد امارات متحده عربی قیمت محصول تولیدی خود را برای ماه سپتامبر افزایش داده اند. امارات استیل، بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور، در حال حاضر قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان ۵۶۱ دلار به ازای هر تن پیشنهاد داده است که نسبت به قیمت پیشنهادی این کارخانه طی هفته گذشته افزایش یافته است. به گفته منابع خبری قیمت پیشنهادی میلگرد این کارخانه طی هفته گذشته ۵۰۹ دلار به ازای هر تن گزارش شده است.

هم چنین کارخانه تولید فولاد کنارس نیز قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان ۵۶۰ دلار به ازای هر تن پیشنهاد داده است که نسبت به قیمت پیشنهادی قبلی ۵۰۸ دلار به ازای هر تن مقداری افزایش یافته است. با این حال به گفته منابع خبری شرکت کنندگان بازار انتظار دارند که قیمت ها افزایش بیشتری یابد که علت این امر افزایش قیمت شمش و سایر محصولات فولادی در این کشور می باشد. ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت شمش وارداتی به امارات متحده عربی به میزان ۴۹۷-۴۸۵ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۴۷۵-۴۷۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

 

 

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • ۵عالی بود
  • ۳خوب بود
  • ۲معمولی بود
  • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها

    اشتراک گذاری