درباره مرکزآهن

تلفن دفتر فروش     03135155

031-33332323

نبشی ناودانی

قیمت نبشی ناودانی

قیمت نبشی

قیمت نبشی کارخانه اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 3470
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 3470
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی

قیمت ناودانی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان طبق سفارش
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان طبق سفارش
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان طبق سفارش
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان طبق سفارش
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=