قیمت میلگرد ساده

انواع میلگرد ساده

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4930
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ساده چیست ؟

میلگرد های ساده یک شاخ و آنالیز بسیار مهم در تشخیص و واحد اندازه گیری دارند که به آن قطر اسمی می نامند. این قطر در واقع قطر به صورت دایره ای است که در عرض میلگرد قرار دارد و با آن قطر در واقع قطر میلگرد را مشخص میکنند. اکثر میلگردهای ساده برگ شناسنامه دارند که در این برگ شناسایی تمامی آنالیز قطر میلگرد ساده درج شده است. موارد مصرفی این نوع میلگرد ها بیشتر در صنعت مورد است. کارخانه های میلگرد کاشان و یزد میلگرد ساده با کیفیت های بالا تولید می کنند و این کارخانه ها از کارخانه های معروف در زمینه تولید میلگرد ساده هستند.

هیچ محصولی یافت نشد.