قیمت میلگرد ساده

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

انواع میلگرد ساده

میلگرد های ساده یک شاخ و آنالیز بسیار مهم در تشخیص و واحد اندازه گیری دارند که به آن قطر اسمی می نامند. این قطر در واقع قطر به صورت دایره ای است که در عرض میلگرد قرار دارد و با آن قطر در واقع قطر میلگرد را مشخص میکنند. اکثر میلگردهای ساده برگ شناسنامه دارند که در این برگ شناسایی تمامی آنالیز قطر میلگرد ساده درج شده است. موارد مصرفی این نوع میلگرد ها بیشتر در صنعت مورد است. کارخانه های میلگرد کاشان، یزد، نوین متین و آذر گستر سدید میلگرد ساده با کیفیت های بالا تولید می کنند و این کارخانه ها از کارخانه های معروف در زمینه تولید میلگرد ساده هستند.

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.