0
مرکزآهنقیمت میلگردقیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

6 کارخانه
میلگرد ساده آذر گستر سدید
میلگرد ساده آذر گستر سدید
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 10 آذر گستر سدیدA1کارخانهشاخه 6 و 12 متری10سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 آذر گستر سدیدA1کارخانهشاخه 6 و 12 متری12سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 آذر گستر سدیدA1کارخانهشاخه 6 و 12 متری14سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 16 آذر گستر سدیدA1کارخانهشاخه 6 و 12 متری16سادهکیلوگرم
ثابت26,100
2,349
میلگرد 18 آذر گستر سدیدA1کارخانهشاخه 6 و 12 متری18سادهکیلوگرم
ثابت26,100
2,349
میلگرد 20 آذر گستر سدیدA1کارخانهشاخه 6 و 12 متری20سادهکیلوگرم
ثابت26,100
2,349
میلگرد 22 آذر گستر سدیدA1کارخانهشاخه 6 و 12 متری22سادهکیلوگرم
ثابت26,100
2,349
میلگرد 24 آذر گستر سدیدA1کارخانهشاخه 6 و 12 متری24سادهکیلوگرم
ثابت26,100
2,349
میلگرد 26 آذر گستر سدیدA1کارخانهشاخه 6 و 12 متری26سادهکیلوگرم
ثابت26,100
2,349
میلگرد 28 آذر گستر سدیدA1کارخانهشاخه 6 و 12 متری28سادهکیلوگرم
ثابت26,100
2,349
میلگرد ساده کویرکاشان
میلگرد ساده کویرکاشان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۰۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 12 کویر کاشانA1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم
ثابت29,450
2,651
میلگرد 14 کویر کاشانA1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم
ثابت29,450
2,651
میلگرد 16 کویر کاشانA1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم
ثابت29,450
2,651
میلگرد 18 کویر کاشانA1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم
ثابت29,450
2,651
میلگرد 20 کویر کاشانA1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم
ثابت29,900
2,691
میلگرد 28 کویر کاشانA1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم
ثابت29,450
2,651
میلگرد 30 کویر کاشانA1کارخانهشاخه 12 متری30سادهکیلوگرم
ثابت29,450
2,651
میلگرد 34 کویر کاشانA1کارخانهشاخه 12 متری34سادهکیلوگرم
ثابت29,450
2,651
میلگرد 36 کویر کاشانA1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم
ثابت29,450
2,651
میلگرد 40 کویر کاشانA1کارخانهشاخه 12 متری40سادهکیلوگرم
ثابت29,450
2,651
میلگرد ساده نوین متین
میلگرد ساده نوین متین
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 10 نوین متینA1کارخانهشاخه 6 متری10سادهکیلوگرم
ثابت26,800
2,412
میلگرد 12 تا 32 نوین متینA1کارخانهشاخه 6 متری12سادهکیلوگرم
ثابت27,100
2,439
میلگرد 170 تا 200 نوین متینA1کارخانهشاخه 6 متری170سادهکیلوگرم
ثابت28,100
2,529
میلگرد 34 تا 85 نوین متینA1کارخانهشاخه 6 متری34سادهکیلوگرم
ثابت27,100
2,439
میلگرد 90 تا 160 نوین متینA1کارخانهشاخه 6 متری90سادهکیلوگرم
ثابت28,100
2,529
میلگرد 200 تا 240 نوین متینA1کارخانهشاخه 6 متری200سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد ساده آیین صنعت
میلگرد ساده آیین صنعت
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 18 آیین صنعتA1کارخانهشاخه 6 متری18سادهکیلوگرم
ثابت26,430
2,379
میلگرد 20 آیین صنعتA1کارخانهشاخه 6 متری20سادهکیلوگرم
ثابت26,430
2,379
میلگرد 22 آیین صنعتA1کارخانهشاخه 6 متری22سادهکیلوگرم
ثابت26,430
2,379
میلگرد 25 آیین صنعتA1کارخانهشاخه 6 متری25سادهکیلوگرم
ثابت26,430
2,379
میلگرد 28 آیین صنعتA1کارخانهشاخه 6 متری28سادهکیلوگرم
ثابت26,430
2,379
میلگرد 30 آیین صنعتA1کارخانهشاخه 6 متری30سادهکیلوگرم
ثابت26,430
2,379
میلگرد 32 آیین صنعتA1کارخانهشاخه 6 متری32سادهکیلوگرم
ثابت26,430
2,379
میلگرد 34 آیین صنعتA1کارخانهشاخه 6 متری34سادهکیلوگرم
ثابت26,430
2,379
میلگرد 35 آیین صنعتA1کارخانهشاخه 6 متری35سادهکیلوگرم
ثابت26,430
2,379
میلگرد 36 آیین صنعتA1کارخانهشاخه 6 متری36سادهکیلوگرم
ثابت26,430
2,379
میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین
میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 30 فولاد شمس گل آذینA1کارخانهشاخه 6 متری30سادهکیلوگرم
ثابت26,200
2,358
میلگرد 35 فولاد شمس گل آذینA1کارخانهشاخه 6 متری35سادهکیلوگرم
ثابت26,200
2,358
میلگرد 40 فولاد شمس گل آذینA1کارخانهشاخه 6 متری40سادهکیلوگرم
ثابت26,200
2,358
میلگرد 45 فولاد شمس گل آذینA1کارخانهشاخه 6 متری45سادهکیلوگرم
ثابت26,200
2,358
میلگرد 50 فولاد شمس گل آذینA1کارخانهشاخه 6 متری50سادهکیلوگرم
ثابت26,200
2,358
میلگرد 55 فولاد شمس گل آذینA1کارخانهشاخه 6 متری55سادهکیلوگرم
ثابت26,200
2,358
میلگرد 60 فولاد شمس گل آذینA1کارخانهشاخه 6 متری60سادهکیلوگرم
ثابت26,200
2,358
میلگرد 65 فولاد شمس گل آذینA1کارخانهشاخه 6 متری65سادهکیلوگرم
ثابت26,200
2,358
میلگرد 70 فولاد شمس گل آذینA1کارخانهشاخه 6 متری70سادهکیلوگرم
ثابت26,200
2,358
میلگرد 80 فولاد شمس گل آذینA1کارخانهشاخه 6 متری80سادهکیلوگرم
ثابت26,200
2,358
میلگرد ساده تیکمه داش
میلگرد ساده تیکمه داش
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 10 تیکمه داشA1کارخانهشاخه 12 متری10سادهکیلوگرم
افزایش 100 تومان 25,330
2,280
میلگرد 8 تیکمه داشA1کارخانهشاخه 12 متری8سادهکیلوگرم
افزایش 100 تومان 25,420
2,288

میلگرد ساده یکی از انواع محصولات فولادی است که در ساخت سازه و صنایع مرتبط با فولاد در سایزهای مختلف استفاده می شود. این محصول با آنالیز A1 نیز در بازار شناخته می شود و قیمت میلگرد ساده با توجه به سایز آن تعریف خواهد شد. میلگرد ساده شکلی همانند لوله های فلزی و توپر داشته و سطحی صاف دارد. برای خرید میلگرد ساده می توانید این کالا را به صورت کیلویی یا شاخه ای در سایزهای مختلف تهیه کنید. در حالت استاندارد این محصول در شاخه های 6 و 12 متری تولید می‌شود. قیمت میلگرد ساده بر اساس کارخانه تولید کننده، ضخامت و کیفیت در جداول زیر ارائه شده است. این قیمت برای سایزهای استاندارد تعریف شده، شما می‌توانید قیمت میلگرد ساده سفارشی را در زمان خرید از کارشناسان ما دریافت کنید . قیمت روز میلگرد ساده به طور مداوم در سایت، اپلیکیشن و تلگرام مرکزآهن اعلام می‌شود. استعلام قیمت میلگرد بدون آج و دریافت پیش فاکتور کالا به صورت تلفنی نیز امکان‌پذیر است.

قیمت انواع میلگرد ساده نوردی

میلگرد ساده به مقاطعی می‌گویند که سطح آن ها دارای ظاهری صاف و صیقلی بوده و هیچگونه آجی روی آن قرار ندارد. انواع میلگرد ساده نوردی با توجه به کارخانه و سایز در مرکزآهن به فروش می‌رسد. میلگرد ساده، بدون آج یا ساده نوردی را می توان بر اساس سایز و کارخانه تولید کننده دسته بندی کرد. این میلگردها به طور معمول از سایز 8 تا 38 میلی متر تولید شده اما کارخانه هایی در ایران وجود دارند که میلگرد ساده نوردی را با سایز بزرگتر و سفارشی نیز تولید می‌کنند. سایزهای بزرگ میلگرد ساده نوردی بیشتر در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای خرید انواع میلگرد ساده و اطلاع از قیمت میلگرد ساده یزد و سایر کارخانجات به سایت، اپلیکیشن یا تلگرام مرکزآهن مراجعه کنید.

مشاهده قیمت روز میلگرد بستر

قیمت میلگرد ساده ۱۰

از جمله سایزهای پراستفاده این کالا، میلگرد ساده 10 میلی‌متر است. قیمت روز میلگرد ساده با توجه به کیفیت مواد اولیه استفاده شده، نوسان بازار آهن، قیمت دلار و ...اعلام می‌شود. قیمت میلگرد ساده 10 امروز که در وبسایت و اپلیکیشن می‌بینید، هزینه خالص محصول بوده به همین دلیل برای محاسبه هزینه نهایی باید باربری را نیز در نظر بگیرید. جهت خرید میلگرد ساده 10 همین حالا با ما تماس بگیرید.

قیمت میلگرد ساده 18

میلگرد ساده 18 یکی از بزرگترین سایزهای این محصول بوده و مصارف خاصی دارد. از این میلگرد عموما در سازه‌های بزرگ و با ارتفاع زیاد استفاده می‌شود. به دلیل بالا بودن وزن این محصول، قیمت میلگرد ساده 18 نسبت به سایر ابعاد بیشتر است. قیمت میلگرد ساده 18 را می‌توانید به صورت روزانه در جداول این صفحه، اپلیکیشن و یا شبکه‌های اجتماعی مرکزآهن مشاهده کنید.

قیمت میلگرد 6 ساده

میلگرد ساده نمره 6 یکی از کاربردی‌ترین انواع این محصول است. توجه داشته باشید که تمام کارخانه های میلگرد ساده در ایران قادر به تولید شاخه‌های 6 متری نیستند. افرادی که میلگرد ساده نمره 6 نیاز دارند حتما به قسمت حالت در جداول زیر توجه کنند. قیمت میلگرد ساده نمره 6 به همراه مشخصات این محصول در جداول این صفحه ذکر شده است. موارد مختلفی بر قیمت میلگردهای ساده تاثیرگذار است که از جمله آن‌ها می‌توان به تغییرات دلار، نفت و تورم کلی در کشور اشاره کرد. قیمت روزانه میلگرد ساده برای یک کیلوگرم میلگرد در جداول زیر مشخص شده است. ارزش افزوده محصول نیز به طور جداگانه در جدول قرار دارد که این میزان در زمان خرید به فاکتور نهایی شما اضافه خواهد شد.

قیمت میلگرد ۸ ساده

همان‌طور که گفته شد میلگرد ساده در سایزهای متنوع (استاندارد و سفارشی) تولید می‌شود. قیمت میلگرد 8 ساده که در حقیقت کوچکترین نوع این محصول است برای هر شاخه نسبت به دیگر سایزها کمتر است. شما می‌توانید قیمت لحظه‌ای میلگرد 8 ساده را برای شاخه 6 و 12 متری کالا استعلام کنید. مشتریانی که قصد خرید میلگردهای ساده 8، 10، 12 و .... را دارند ابتدا باید کارخانه مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس از آن میزان کالایی که نیاز دارند را به سبد خود اضافه کنند. اگر برای اطلاع از میلگرد ساده قیمت نیاز به راهنمایی داشته یا قصد خرید سایزهای سفارشی این محصول را دارید با مشاوران ما در مرکزآهن تماس بگیرید.

انواع میلگرد ساده در ضخامت های مختلف

خرید میلگرد ساده از مرکزآهن

چنانچه قصد خرید میلگرد ساده را دارید لازم است به مراکز فروش معتبر این محصول مراجعه کنید. میلگرد ساده را می توانید از کارخانه‌های مختلف تهیه کنید. خرید میلگرد ساده ذوب آهن، میلگرد ساده آذر گستر سدید، میلگرد ساده آیین صنعت، میلگرد ساده تیکمه داش و … به راحتی از طریق سایت برای شما قابل انجام است. در زمان خرید روز میلگرد ساده باید به چند نکته توجه کنید که مهم‌ترین آن قیمت روز کالا است. قیمت روزانه از آنجایی اهمیت دارد که تکمیل خرید تنها با این رقم انجام می‌شود. در قسمت بعد توجه داشته باشید که نیازمند محصول کدام کارخانه هستید. در صورتی که نیاز به خرید میلگرد ساده دارید اما نمی توانید بین کارخانه های تولید کننده انتخاب کنید، مشاوران مرکزآهن شما را در این زمینه راهنمایی خواهند کرد. برای اطلاع از قیمت میلگرد کارخانجات مختلف اعم از قیمت میلگرد ساده کویر کاشان، قیمت میلگرد ساده نوین متین و میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین و مقایسه قیمت‌ها می‌توانید به سایت مرکزآهن مراجعه کنید. پس از استعلام قیمت تنها کافی است با کلیک برروی گزینه خرید سفارش خود را ثبت کنید. تمامی مراحل پس از ثبت سفارش برعهده کارشناسان مرکزآهن خواهدبود. همچنین برای خرید میلگرد ساده به صورت مستقیم می‌توانید با شماره 91009009-031 تماس بگیرید.

نحوه خرید میلگرد ساده از مرکزآهن

قیمت میلگرد ساده اصفهان

میلگرد ساده اصفهان یکی از محصولات درجه یک است. قیمت میلگرد ساده اصفهان را می توانید در مرکزآهن بررسی کنید. این کالا در سایزهای متنوعی تولید می شود که هر شاخه از این میلگردها وزن خاصی دارند. برای محاسبه قیمت هر شاخه میلگرد ساده اصفهان، وزن شاخه را در قیمت روز ضرب کنید. عدد بدست آمده نشان دهنده قیمت روز میلگرد ساده شما بدون احتساب ارزش افزوده است. در صورتی که می خواهید میزان ارزش افزوده برای خرید کل خود را داشته باشید، پیشنهاد ما درخواست پیش فاکتور از تیم فروش است. در مرکزآهن پیش فاکتور خرید میلگرد ساده اصفهان با سرعت بالا برای شما تهیه می‌شود.

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت میلگرد ساده را از کجا مشاهده کنیم؟

شما می توانید لیست قیمت روز میلگرد ساده از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر همچون میلگرد ساده آذر گستر سدید، میلگرد ساده کویرکاشان، میلگرد ساده نوین متین، میلگرد ساده آیین صنعت، میلگرد ساده تیکمه داش و میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین را در همین صفحه مشاهده کنید.

فروش ویژه میلگرد ساده در چه روز هایی اعلام می شود؟

مرکزآهن روزانه فروش ویژه میلگرد ساده را در سایت و کانال قیمت لحظه ای میلگرد منتشر می کند.جهت استعلام قیمت تماس بگیرید.

کدام کارخانه ها میلگرد ساده تولید می کنند؟

کارخانه ذوب آهن اصفهان، کویر کاشان ، فولاد نوین متین، آذر گستر سدید و آیین صنعت تهران در حال حاضر تولید کننده این نمونه میلگرد هستند.

تفاوت میلگرد ساده و آجدار چیست؟

میلگرد ساده از لحاظ استحکام، شکل ظاهری و کاربرد با میلگردهای آجدار تفاوت دارد. آرماتور ساده در حدود 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تنش تسلیم دارد.

اطلاعات بیشتر
سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
جهت ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید