میلگرد ساده
6 کارخانه 57 محصول حذف فیلترها

میلگرد ساده

انواع میلگرد ساده

میلگرد های ساده یک شاخ و آنالیز بسیار مهم در تشخیص و واحد اندازه گیری دارند که به آن قطر اسمی می نامند. این قطر در واقع قطر به صورت دایره ای است که در عرض میلگرد قرار دارد و با آن قطر در واقع قطر میلگرد را مشخص میکنند. اکثر میلگردهای ساده برگ شناسنامه دارند که در این برگ شناسایی تمامی آنالیز قطر میلگرد ساده درج شده است. موارد مصرفی این نوع میلگرد ها بیشتر در صنعت مورد است. کارخانه های میلگرد کاشان، یزد، نوین متین و آذر گستر سدید میلگرد ساده با کیفیت های بالا تولید می کنند و این کارخانه ها از کارخانه های معروف در زمینه تولید میلگرد ساده هستند.

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

مشاهده جدول اشتال میلگرد

دانلود pdf جدول وزن میلگرد

مشاهده قیمت میلگرد سایر تولیدکنندگان

بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۲:۰۳
ردیفنامقیمتنمودارخرید
1 تماس بگیرید
2 تماس بگیرید
3 تماس بگیرید
4 تماس بگیرید
5 تماس بگیرید
6 تماس بگیرید
7 تماس بگیرید
8 تماس بگیرید
9 تماس بگیرید
10 تماس بگیرید
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم 12500
2A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم 12500
3A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم 12500
4A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم 12500
5A1کارخانهشاخه 12 متری30سادهکیلوگرم 12500
6A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم 12500
7A1کارخانهشاخه 12 متری10سادهکیلوگرم 12500
8A1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم 12500
9A1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم 12500
10A1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم 12500
11A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم 12500
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۱:۱۷
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۱:۴۸
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری10سادهکیلوگرم تماس بگیرید
2A1کارخانهشاخه 12 متری8سادهکیلوگرم 12320
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۱:۳۱
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری170سادهکیلوگرم 13300
2A1کارخانهشاخه 12 متری200سادهکیلوگرم تماس بگیرید
3A1کارخانهشاخه 12 متری10سادهکیلوگرم 12300
4A1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم 12700
5A1کارخانهشاخه 12 متری34سادهکیلوگرم 13000
6A1کارخانهشاخه 12 متری90سادهکیلوگرم 13100

‌ لینک های مفید