ناودانی

ناودانی

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 21 st37 انبار اصفهان 2320
2 8 6 کیلوگرم 85 st37 انبار اصفهان 2230
3 10 6 کیلوگرم 103 st37 انبار اصفهان 2230
4 12 6 کیلوگرم 125 st37 انبار اصفهان 2230
5 14 6 کیلوگرم 148 st37 انبار اصفهان 2230
6 16 6 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان 2325
7 18 6 کیلوگرم 196 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 20 6 کیلوگرم 221 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 22 6 کیلوگرم 252 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 24 6 کیلوگرم 288 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.