همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

قیمت ناودانی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان 4805
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان 4785
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان 4735
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان 4700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تبریز

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 4560
1 10 6 کیلوگرم 47 st37 کارخانه تبریز 4560
3 12 6 کیلوگرم 60 st37 کارخانه تبریز 4560
9 14 6 کیلوگرم 73 st37 کارخانه تبریز 4560
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4560
8 8 12 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4560
2 10 12 کیلوگرم 95 st37 کارخانه تبریز 4560
4 12 12 کیلوگرم 120 st37 کارخانه تبریز 4560
10 14 12 کیلوگرم 145 st37 کارخانه تبریز 4560
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4560
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی ناب تبریز بارگیری از انبار

ناودانی ناب انبار

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 42 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4660
2 10 47 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4660
3 12 60 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4660
4 14 73 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4660
5 16 85 6 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4660
6 8 85 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4660
7 10 95 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4660
8 12 120 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4660
9 14 145 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4660
10 16 170 12 کیلوگرم st37 انبار اصفهان 4660
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه مشهد

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4500
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4500
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد 4500
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد 4500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی کارخانه تهران

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 6 کیلوگرم 37 st37 کارخانه تهران 4600
2 10 6 کیلوگرم 47.5 st37 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی انبار اصفهان

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 6 6 کیلوگرم 24-30 st37 انبار اصفهان 4700
2 8 6 کیلوگرم 30-40 st37 انبار اصفهان 4700
3 10 6 کیلوگرم 40-50 st37 انبار اصفهان 4700
4 12 6 کیلوگرم 50-65 st37 انبار اصفهان 4700
5 14 6 کیلوگرم 68-75 st37 انبار اصفهان 4700
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان 4700
7 18 12 کیلوگرم 196 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 20 12 کیلوگرم 221 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 22 12 کیلوگرم 252 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 24 12 کیلوگرم 288 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 16 6 شاخه 85 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 14 6 شاخه 135 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی ابهر

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 8 40 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
2 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
3 12 60 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
4 14 73 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4500
5 16 85 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4500
6 8 80 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
7 10 97 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
8 12 120 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر تماس بگیرید
9 14 145 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4500
10 16 169 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی آریان

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
1 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 4540
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ناودانی شکفته یزد

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت نمودار
4 10 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
5 10 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4500
6 12 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4500
7 12 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
8 14 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4500
9 16 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4500
10 10 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
11 10 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4500
12 12 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4500
13 12 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد تماس بگیرید
14 14 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4500
15 16 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.