ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 23890
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 23890
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 22990
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 22990
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 22890
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 22890
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 22490
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 22490
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 22490
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 22490
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 22490
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 22490
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 22490
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 22490
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 22490
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 22490
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 22490
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 23890
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 23890
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 22990
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران 22990
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 22890
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 22890
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 22490
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 22490
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 22490
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 22490
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 22490
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 22490
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران 22490
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 22490
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 22490
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 22490
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 22490
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 23800
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 23800
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 22900
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 22900
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 22800
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 22800
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 22400
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 22400
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 22400
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 22400
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 22400
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 22400
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 22400
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 22400
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 22400
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 22400
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 22400
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


بررسی انواع قالب های عرضه شده ورق گالوانیزه کاشان امروز

ورق گالوانیزه کاشان تولیدی شرکت فولاد امیر کبیر کاشان می باشد. این شرکت در سال 1374 با نام صنایع گالوانیزه فجر سپاهان تاسیس گردید و در سال 1379 مورد بهره برداری قرار گرفت. هدف از تاسیس این شرکت تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم مداوم است. ظرفیت اسمی خط تولید گالوانیزه کاشان به میزان 100 هزار تن در سال می باشد و در حال حاضر ظرفیت موجود در این کارخانه بالغ بر 130 هزار تن در سال است.

محصولات گالوانیزه کاشان در سه قالب کلاف، ورق مسطح و ورق فرم دار تولید می گردند. ورق مسطح کاشان دارای ضخامت خروجی در محدوده ی 2/1-25/0 با طول 1250-600 و عرض 4-5/0 میلیمتر می باشد. ورق فرم دار گالوانیزه فولاد کاشان برای تولید مقطع سینوسی و ذوزنقه ای مورد استفاده قرار می گیرد. ضخامت خروجی این ورق بین 8/0-4/0 و دارای طول 12-5/1 میلیمتر است. عرض آن وابسته به عرض ورق ورودی مشخص می گردد.

عموما ورق های گالوانیزه به دلیل داشتن سطحی ضد زنگ و خوردگی مشهور بوده و برای حفاظت از سطح، این ورقها تحت عملیات شیمیایی غیر فعال سازی، روغن کاری و یا تحت هر دو نوع عملیات قرار می گیرند. برای تولیداین ورق از روش عملیات شیمیایی کروماته استفاده می شود. این نوع عملیات سبب می شود تا سطح ورق گالوانیزه در برابر رطوبت محافظت شده و خطر ایجاد شوره سفید بدین ترتیب کاهش می یابد.

وزن پوشش کروماته برای ورق گالوانیزه کاشان در حدود 15 تا 20 میلی گرم بر متر مربع در دو طرف می باشد. مقدار جرم پوشش در سطح هر طرف نبایستی کمتر از 40 درصد در حالت تست یک نقطه ای باشد. جرم پوشش ورق گالوانیزه مطابق استاندارد JIS G 3302 و در محدوده ی 90 تا 275 گرم بر متر مربع، بر اساس درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.

معرفی خط تولید محصولات گالوانیزه کاشان به روش پیوسته و مداوم

محصولات تولید شده از خطوط نورد سرد فولاد کاشان طی یک فرآیند مداوم و پیوسته، شستشو داده شده و تمیزکاری می شوند. سپس احیا، اکسیدهای سطحی، عملیات حرارتی و تنظیم خواص متالوژیکی انجام شده و از وان مذاب روی عبور داده می شوند بدین ترتیب کلاف گالوانیزه کاشان تهیه می گردد. بعد از عملیات گالوانیزه، عملیات تکمیلی روی برای ورق گالوانیزه شده، شامل عملیات اکسین پس به منظور رنگ پذیری بهتر محصولات، عملیات کشش و صافی سطح و عملیات پسیو کردن با محلول های شیمیایی بنا به درخواست مشتری صورت می پذیرد. کلاف گالوانیزه طی فرآیند برش به ورق گالوانیزه تبدیل می گردد.

خط برش فولاد کاشان مجهز به سیستم بسته بندی پنوماتیک بوده و قابلیت برش عرضی ورق در محدوده ی طولی 4-5/0 متر را دارا می باشد. ورق های گالوانیزه و گالوانیزه رنگی با عبور از قفسه های فرم دهی، توسط غلتک های فرم دار این خط با طول مورد نظر فرم دهی می شوند. فرم دهی ورق گالوانیزه کاشان به منظور افزایش استحکام در راستای طول ورق می باشد. این خط تولیدی قابلیت تولید مقاطع سینوسی و ذوزنقه ای شکل به طول حداکثر 12 متر را دارست.

طبقه بندی ورق گالوانیزه کاشان بر اساس کیفیت، خواص فیزیکی و موارد مصرف

در حالی که ورق تولیدی این مجموعه از نوع سخت باشد دارای انعطاف پذیری پایین بوده و استحکام بالا دارد و برای ساخت پروفیل و پوشش سقف مورد استفاده قرار می گیرد. در موارد تجاری، انعطاف پذیری و استحکام در سطح مناسبی بوده و جهت مصارف عمومی مانند پوشش سقف موج دار، کابینت، کانال و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از ورق های نورد سطحی شده، معمولا میزان استحکام کمتری داشته و با کشش عادی و انعطاف پذیری خوب و قابلیت رنگ پذیری مناسب در قطعات اتومبیل و لوازم خانگی که بایستی رنگ پذیر باشند کاربرد دارد.

در مواردی که هدف ساخت آن بر اساس کیفیت کششی باشد، استحکام ورق گالوانیزه کمتر بوده و دارای قابلیت خمش بسیار عالی و انعطاف پذیری خوب است و در موارد شکل دهی قطعات پیچیده، قطعات داخلی اتومبیل و پرسکاری کاربرد دارد. در موارد کششی و نورد سطحی شده استحکام کمتر بوده و کشش و انعطاف پذیری عالی می باشد. قابلیت خمش بسیار خوب و قابلیت رنگ پذیری عالی است و در قطعات داخلی و تمامی قطعات خارجی اتومبیل کاربرد دارد.

بررسی استانداردها و روند قیمت گذاری ورق گالوانیزه کاشان

شرکت فولاد کاشان به عنوان اولین شرکت تولید کننده ورق گالوانیزه گرم، دارای سالها سابقه تولید ورق پوشش دار بوده و در این زمینه اطلاعات و دانش کافی دارا می باشد. ورق گالوانیزه کاشان تحت استانداردهای ISIR، EN،DIN،JIS،ASTM و ISO تولید می گردد و تست یک نقطه ای و سه نقطه ای بر روی آن انجام می گیرد.

قیمت ورق گالوانیزه کاشان نیز همانند دیگر محصولات فولادی از ماه پیش تاکنون تحت تاثیر نوسانات ارزی روند صعودی داشته است. در حالی که در هفته سوم تیرماه سال جاری قیمت ورق گالوانیزه کاشان با ضخامت 55/0 میلیمتر 4690 تومان اعلام شده بود، قیمت این محصول در روز جاری به میزان 6470 تومان ثبت گردیده است.

هیچ محصولی یافت نشد.