0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

عدم موفقیت تولیدکنندگان ورق فولادی اروپای جنوبی برای افزایش قیمت این محصول

قیمت ورق فولادی در جنوب اروپا به میزان ۶۷۰-۵۶۸ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت اعلام شده طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. این ارزیابی ها منعکس کننده معاملات صورت گرفته و نیز قیمت های قابل اجرا در منطقه بوده است.

این در حالی است که قیمت معالات ورق فولادی این کشور نیز به قیمت ۶۰۰-۵۷۰ یور به ازای هر تن بوده است. هم چنین افزایش قیمت های مورد نظر برای نیمه اول ماه سپتامبر هم چنان ایجاد نشده است و انتظار می رود که قیمت ورق فولادی در معاملات صورت گرفته به میزان بیشتری نیز افزایش یابد. به گفته منابع خبری کارخانجات واقع در اروپای جنوبی هنوز با افزایش آن چنانی برای قیمت ورق فولادی مواجه نشده اند و معاملات اخیر صورت گرفته در این کارخانجات به طور کامل از افزایش قیمت شمش بیلت در بازار این کشور تبعیت نکرده است و هم چنان می توان منتظر افزایش بیشتر قیمت ورق فولادی به دنبال افزایش قیمت شمش در این کشور باشیم.

قیمت ورق فولادی این کشور افزایش خواهد یافت ولی با سرعتی کم تر از آن چه کارخانجات تولید این محصولات انتظار خواهند داشت. ارزیابی متال بولتن از قیمت شمش صادراتی از برزیل به میزان ۵۰۰-۴۹۰ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۴۸۰-۴۷۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن افزایش یافته است. این در حالی است که این ارزیابی ها برای قیمت شمش صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای به میزان ۵۰۰-۴۸۰ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۵۰۰-۴۹۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن مقداری کاهش یافته است.

این در حالی است که قیمت شمش کشورهای مستقل اتحادیه ای افزایش شدیدی را نسبت به قیمت این محصولات به میزان ۴۷۰-۴۶۰ دلار به ازای هر تن طی آخرین هفته ماه اوت نشان داده است. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق تولید داخلی شمال اروپا نیز به میزان ۶۰۰-۵۸۰ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۶۰۰-۵۹۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن اندکی کاهش یافته است. این ارزیابی ها نیز منعکس کننده پیشنهادات شنیده شده در بازار ورق این کشور طی هفته قبل بوده است در حالی که ارزیابی های صورت گرفته در هفته جاری نتیجه قیمت های قابل اجرا ورق فولادی در منطقه می باشد.

قیمت ورق کرکره

تصمیم کارخانجات شمال اروپا مبنی بر افزایش قیمت ورق گرم تولیدی

کارخانجات تولید فولاد شمال اروپا از روند جهانی افزایش قیمت فولاد تبعیت کرده و قیمت های پیشنهادی خود را برای ورق گرم تولیدی افزایش داده اند. به گفته منابع خبری کارخانجات تولید ورق این کشور راجع به افزایش قیمت این محصول تصمیماتی را اتخاذ کرده اند ولی تمامی خریداران هنوز پیشنهادات قیمت جدید را دریافت نکرده اند. این مذاکرات راجع به افزایش قیمت ورق گرم این منطقه هم چنان ادامه خواهد داشت.

اگرچه پیشنهادات قیمت جدید برای این محصول هنوز بر روی معاملات صورت گرفته تاثیری نداشته است خریداران ناچار به قبول قیمت های جدید حداقل تا حدی از آن می باشند. هرچند تولیدکنندگان این محصولات از تمایل اندک خریداران به خرید کالاهای وارداتی به علت قیمت بالای آن ها سود می برند. با این حال به نظر می رسد روند کلی قیمت ورق فولادی در شمال اروپا در حال حاضر صعودی می باشد.

پیش بینی می شود که خریداران در ماه های دسامبر و ژانویه میزان محصول بیشتری را وارد خواهند کرد و روند برای نیمه اول سال آینده مشخص می باشد ولی در حال حاضر تولیدکنندگان ورق گرم داخل کشور رقابتی را با واردکنندگان خارجی این محصول ندارند چراکه به علت قیمت های پیشنهادی واردکنندگان ورق گرم، خریداران در اروپا تمایلی برای خرید اجناس وارداتی نشان نداده اند.

بازار ورق گرم داخلی شمال اروپا

قیمت ورق گرم در شمال اروپا به میزان ۶۴۶-۶۲۲ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت اعلام شده طی هفته قبل از آن ثابت باقی مانده است. این ارزیابی ها منعکس کننده آخرین معاملات شنیده شده در بازار اروپا بوده است اگرچه پیشنهادات رسمی شنیده شده در منطقه به میزان ۵۶۰-۵۵۰ یورو به ازای هر تن گزارش شده است. ارزیابی ها از قیمت ورق سرد در این منطقه نیز به میزان ۶۳۰-۶۱۰ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۶۳۰-۶۰۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن افزایش یافته است. این ارزیابی ها برای قیمت ورق گالوانیزه این منطقه نیز به میزان ۶۷۵-۶۵۰ یورو به ازای هر تن گزارش شده است. این در حالی است که قیمت این محصول در هفته قبل از آن به میزان ۶۷۰-۶۵۰ یورو به ازای هر تن بوده است.

بازار ورق گرم وارداتی شمال اروپا

قیمت ورق گرم وارداتی به شمال اروپا به میزان ۵۳۰-۵۲۵ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۵۲۵-۵۰۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش محسوسی یافته است. هم چنین این ارزیابی ها برای ورق سرد وارداتی این  منطقه نیز نشان دهنده افزایش قیمت این محصول بوده است و طی هفته جاری قیمت این محصول به میزان ۶۰۵-۶۰۰ یورو به ازای هر تن رسیده است که نسبت به قیمت ۶۰۵-۵۸۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن افزایش یافته است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0
سوالات و نظرات کاربران
نمایش موافق ترین ها
  0
  سوالات و نظرات کاربران
  اختیاری
  اشتراک گذاری