0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

قیمت ورق فولادی روسیه و کشورهای اروپایی

قیمت ورق فولادی نورد گرم شده و ورق فولادی نورد سرد شده طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن در روز دوشنبه مورخ ۲۶ ماه ژوئن کشور روسیه قیمت های پیشنهادی خود را برای ماه ژوئیه در بازار داخلی افزایش دادند.علت این امر تقاضای ضعیف و فشار ناشی از مواد وارداتی به کشور می باشد.

به گفته یکی از منابع خبری تقاضا برای ورق فولادی نورد گرم شده نسبت به سال گذشته کم تر می باشد.وی افزود: ” قیمت ورق فولادی نورد گرم شده تولید داخلی کشور روسیه تحت فشار قیمت های پایین ورق فولادی وارداتی از کشور قزاقستان می باشد.”به گفته یکی از فعالان بازار مواد فولادی وارداتی از کشور قزاقستان در حال رقابت با تولیدکنندگان داخلی ورق فولادی نورد گرم شده و ورق فولادی نورد سرد شده می باشند.

پیشنهادات قیمت ورق فولادی نورد گرم شده به ضخامت ۴ میلی متر تولیدی مسکو، ۵۶۰ دلار به ازای هر تن بوده (شامل مالیات بر ارزش افزوده) می باشد.این قیمت به میزان ۵۲-۴۹ دلار به ازای هر تن کم تر از قیمت پیشنهادی ماه گذشته (۶۱۱-۶۰۹ دلار به ازای هر تن) بوده. اخبار رسیده حاکی از آن است که معاملات ورق فولادی اخیر صورت گرفته در مسکو به قیمت ۶۰۹ دلار به ازای هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) منعقد شده است.

ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت ورق فولادی نورد گرم شده به ضخامت ۴ میلی متر در روز دوشنبه مورخ ۲۶ ماه ژوئن ۶۰۹-۵۶۰ دلار به ازای هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) گزارش شده است که این قیمت نسبت به قیمت پیشنهادی هفته گذشته (۶۱۱-۶۰۹ دلار به ازای هر تن) کاهش یافته است.

در همین حال اخبار رسیده حاکی از آن است که قیمت ورق فولادی نورد گرم شده وارداتی از کشور قزاقستان ۴۹۱ دلار به ازای هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) بوده که نسبت به ورق فولادی تولید داخلی روسیه قیمت کم تری دارد.

هم چنین محدوده پیشنهادات جدید تولیدکنندگان ورق فولادی کشور روسیه از قیمت ورق فولادی نورد سرد شده ۶۲۷-۶۱۸ دلار به ازای هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) بوده که این حدود قیمت بسته به کارخانه تولیدی متفاوت می باشد.

قیمت پیشنهادی ورق فولادی تولیدی کشور روسیه طی هفته گذشته ۶۴۰-۶۳۸ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان در هفته جاری نسبت به قیمت پیشنهادی طی هفته گذشته به میزان ۲۰-۱۲ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است.هم چنین پیشنهادات قیمت برای سهام داران کارخانجات و سایر افراد تقریبا نزدیک می باشد.بخش قابل توجهی از تجارت فولاد در منطقه مسکو توسط تاجران فولاد که دارای قراردادهای سهامی با تولیدکنندگان فولاد می باشند تامین می شود و به آن ها این امکان را می دهد که مواد موردنیاز را در شرایط مطلوب تری تهیه نمایند.

اخبار منتشر شده حاکی از آن است که قراردادهای اخیر ورق فولادی نورد سرد شده در مسکو به قیمت ۶۴۰ دلار به ازای هر تن منعقد شده است.ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت ورق فولادی نورد سرد شده به ضخامت ۱ میلی متر تولید داخلی کشور روسیه ۶۴۰-۶۱۸ دلار به ازای هر تن بوده که در مقایسه با قیمت پیشنهادی هفته گذشته (۶۴۰-۶۳۸ دلار به ازای هر تن) کاهش یافته است.

هم چنین پیشنهادات جدید ورق فولادی با ضخامت بیشتر، تولید داخلی کشور روسیه ۵۷۲ دلار به ازای هر تن گزارش شده است.این قیمت نیز به میزان ۳۷-۲۸ دلار به ازای هر تن نسبت به قیمت پیشنهادی هفته گذشته (۶۰۹-۶۰۱ دلار به ازای هر تن) کم تر می باشد.آخرین قیمت گزارش شده از معاملات اخیر ورق فولادی کشور روسیه نیز ۶۰۱ دلار به ازای هر تن بوده است.

ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت ورق فولادی به ضخامت ۲۰ میلی متر ۶۰۱-۵۷۲ دلار به ازای هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) بوده که این قیمت نیز نسبت به قیمت گزارش شده طی هفته گذشته  (۶۰۹-۶۰۱ دلار به ازای هر تن) کاهش یافته است.

دیگر اخبار رسیده در روز دوشنبه مورخ ۲۶ ماه ژوئن، به دنبال خطای صورت گرفته در ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت ورق فولادی نورد گرم شده تولید کشور روسیه به ضخامت ۱۰ میلی متر، این قیمت طی هفته جاری ۳۶۰۰۰-۳۳۱۰۰ روبل با احتساب هزینه حمل کالا تا مقصد و شامل مالیات بر ارزش افزوده گزارش شده است که معادل ۶۰۹-۵۶۰ دلار به ازای هر تن (با احتساب هزینه حمل کالا تا مقصد) می باشد.

در همین حال طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ ماه ژوئن قیمت ورق فولادی جنوب اروپا ۱۱ دلار به ازای هر تن طی هفته گذشته کاهش یافته است.این کاهش قیمت به دنبال کاهش قیمت محصولات بازار داخلی به میزان ۲۲-۱۱ دلار به ازای هر تن طی هفته گذشته می باشد.براساس منابع بازار آخرین کاهش قیمت ها به علت کاهش فعالیت بازار و عدم بهبود تقاضا در نیمه دوم تابستان در اروپا می باشد.

هم چنین کاهش قیمت پیشنهادی تختال دیگر فاکتور تاثیرگذار بر قیمت ورق فولادی بازار داخلی اروپا به خصوص کشور ایتالیا می باشد.ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت تختال صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای ۳۹۰-۳۷۵ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت پیشنهادی هفته گذشته (۳۹۰-۳۸۵ دلار به ازای هر تن) کاهش یافته است.

به گفته یکی از منابع خبری : ” قیمت های پیشنهادی اروپا برای قیمت تختال تغییر زیادی نکرده است اما تغییرات قیمت برای ورق فولادی و تختال منفی می باشد.” هم چنین ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت ورق فولادی جنوب اروپا ۱۱ دلار به ازای هر تن طی هفته گذشته کاهش یافته است و به میزان ۵۶۲-۵۵۱ دلار به ازای هر تن رسیده است.

این قیمت طی هفته گذشته ۵۷۳-۵۶۲ دلار به ازای هر تن گزارش شده است.این ارزیابی ها از معاملات و پیشنهادات شنیده شده در بازار منعکس شده است.هم چنین ارزیابی های صورت گرفته از قیمت های شمال اروپا حاکی از آن است که قیمت ورق فولادی در این منطقه ۶۰۷-۵۸۵ دلار به ازای هر تن تا تاریخ ۲۸ ماه ژوئن بوده است که این میزان نیز نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • ۵عالی بود
  • ۳خوب بود
  • ۲معمولی بود
  • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها

    اشتراک گذاری