0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

کاهش خرید ورق فولادی ترکیه

خرید ورق فولادی در بازار داخلی کشور ترکیه طی هفته گذشته کاهش یافته است چراکه فعالان بازار در انتظار بازگشت کشور چین از تعطیلات و جهت گیری بازار این کشور برای قیمت ورق فولادی بوده است. قیمت ورق گرم فروخته شده در بازار داخی این کشور در پیش فروش ماه دسامبر به میزان ۶۰۰-۵۸۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است در حالی که پیشنهادات قیمت ورق گرم به میزان ۶۱۰-۶۰۰ دلار به ازای هر تن بوده است. قیمت ها رو به افت بوده ولی به نظر نمی رسد خرید ورق فولادی در این کشور با شیب زیادی افت کند. در حال حاضر میزان تقاضا برای ورق فولادی در این کشور متوسط بوده. با این حال همه چیز به بازار کشور چین بستگی داشته چراکه در فصل زمستان میزان تولید ورق فولادی این کشور کاهش یافته است. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم در بازار داخلی کشور ترکیه به میزان ۶۰۰-۵۸۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به قیمت ۶۳۰-۶۲۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن کاهش یافته است. هم چنین قیمت ورق سرد نیز در این کشور به میزان ۶۶۰-۶۵۰ دلار به ازای هر تن توسط برخی از تولیدکنندگان این محصول اعلام گردیده است در حالی که برخی از تولیدکنندگان هم چنان در حال اعلام قیمت ورق فولادی برای ماه دسامبر می باشند. هم چنین ارزیابی ها از خرید قیمت ورق سرد در بازار داخلی ترکیه نیز به میزان ۶۵۵-۶۵۰ دلار بوده که نسبت به قیمت ۶۹۰-۶۸۰ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است. قیمت ورق گرم صادراتی این کشور نیز طی هفته گذشته آرام بوده است چراکه بازار ورق فولادی جهانی در انتظار اتمام تعطیلات کشور چین بوده است. تولیدکنندگان ورق فولادی کشور چین قیمت ورق گرم تولیدی خود را به میزان ۶۰۰-۵۸۵ دلار به ازای هر تن پیشنهاد داده اند. ارزیابی ها از قیمت ورق گرم صادراتی این کشور نیز طی هفته گذشته به میزان ۵۹۰-۵۸۵ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت ۶۱۵-۶۱۰ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است.

خرید ورق اصفهان

کاهش قیمت ورق فولادی وارداتی کشور ترکیه طی هفته گذشته

خرید ورق فولادی وارداتی کشور ترکیه طی هفته گذشته با پیشنهادات جدید قیمت از سوی کشورهای روسیه و اوکراین، کاهش یافته است ولی فعالیت خرید ورق فولادی نیز کاهش یافته است چراکه خریداران این محصول منتظر اتمام تعطیلات بلند مدت کشور چین و مشخص شدن روند بازار ورق فولادی بوده اند. کارخانه تولید فولاد MMK کشور روسیه قیمت ورق گرم پیشنهادی خود را به میزان ۵۹۰-۵۸۰ دلار به ازای هر تن به کشور ترکیه اعلام کرده است در حالی که قیمت ورق گرم پیشنهادی کشور اوکراین به میزان ۵۸۵-۵۸۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم وارداتی به کشور ترکیه به میزان ۵۸۵-۵۸۰ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۶۲۵-۶۰۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن به میزان زیادی کاهش یافته است. هم چنین قیمت ورق سرد پیشنهادی هر دو کشور روسیه و اوکراین به میزان ۶۳۰ دلار به ازای هر تن بوده است.

این در حالی است که ارزیابی خرید ورق سرد وارداتی به این کشور به میزان ۶۳۰-۶۲۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به قیمت ۶۶۰-۶۴۰ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است. به گفته منابع خبری فعالان بازار ورق فولادی این کشور انتظار داشته اند که قیمت ورق گرم و قیمت ورق سرد وارداتی به این کشور پس از پایان یافتن تعطیلات طولانی مدت کشور چین به میزان بیشتری کاهش یابد. به همبن دلیل در حال حاضر فعایت خرید ورق گرم و خرید ورق سرد وارداتی در این کشور کاهش یافته چراکه کشور چین در تعطیلات به سر می برد. به نظر می سد که طی هفته های آینده شاهد رونق گرفتن بازار خرید ورق فولادی باشیم. بنابراین روند قیمت ورق فولادی به بازگشت کشور چین از تعطیلات بستگی خواهد داشت.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0
سوالات و نظرات کاربران
نمایش موافق ترین ها
  0
  سوالات و نظرات کاربران
  اختیاری
  اشتراک گذاری