0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ثبات قیمت محصولات فولاد تخت جنوب آمریکا در بازار آرام

قیمت محصولات فولاد تخت در جنوب آمریکا طی هفته جاری ثابت باقی مانده است که علت این امر کاهش میزان فعالیت خرید در این کشور می باشد. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق سرد وارداتی به این منطقه به میزان ۶۵۵-۶۴۰ دلار به ازای هر تن تا تاریخ ۸ ماه سپتامبر ثابت باقی مانده است در حالی که قیمت ورق گالوانیزه وارداتی به میزان ۷۳۵-۷۲۵ دلار به ازای هر تن ثابت باقی مانده است.  هم چنین به گفته منابع خبری قیمت پیشنهادی چین برای ورق سرد وارداتی به جنوب آمریکا به میزان ۶۵۵-۶۴۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است.

هم چنین قیمت پیشنهادی کشور چین برای ورق گالوانیزه صادراتی این کشور به میزان ۷۳۵ دلار به ازای هر تن اعلام شده است ولی در حال حاضر هیچ معامله ای با این قیمت منعقد نشده است. خریداران میلگرد در این کشور امیدوارند که قیمت میلگرد طی چند هفته آینده متعادل شود. بنابراین آن ها در نظر دارند که بازار را در حالت آرام قرار دهند و هیچ مناقصه ای را طی این هفته انجام ندهند. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم وارداتی به جنوب آمریکا نیز به میزان ۶۰۵-۵۹۵ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۶۰۵-۵۹۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

در کلمبیا، حداقل یک معامله ورق گرم از کشور چین به قیمت نزدیک به ۵۹۵ دلار به ازای هر تن منعقد شده است. به گفته یکی از تاجران واقع در کلمبیا پیشنهاداتی در حدود ۶۰۰ دلار به ازای هر تن نیز وجود داشته است ولی آن ها در نظر دارند معاملاتی با قیمت کم تر را به انجام برسانند. هم چنین پیشنهادات قیمت ورق گرم چین به کلمبیا نیز به میزان ۶۱۰-۶۰۵ دلار به ازای هر تن بوده است که محدوده کم تر این قیمت در آمریکا قابل اجرا می باشد.

افزایش قیمت ورق فولادی جنوب اروپا

افزایش قیمت های پیشنهادی ورق فولادی در جنوب اروپا طی هفته جاری توسط خریداران پذیرفته شده است که علت این امر افزایش قیمت ورق فولادی وارداتی و نیز افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی بوده است. به گفته منابع خبری با پایان یافتن فصل تابستان فعالیت خرید در این منطقه افزایش یافته است و میزان خرید بیشتر شده است و خریداران ناچار به پذیرفتن قیمت های بالاتر می باشند. قیمت های ورق فولادی پیشنهادی در بازار جهانی افزایش یافته است و روند بازار مثبت می باشد بنابراین خریداران در اروپا ناچار به پذیرفتن قیمت های بالاتر می باشند.

ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم صادراتی از کشور چین به میزان ۵۷۰-۵۵۵ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت های پیشنهادی هفته گذشته به میزان ۱۰-۵ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. هم چنین ارزیابی ها از قیمت ورق گرم در بازار داخلی جنوب اروپا به میزان ۶۳۸-۶۲۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به قیمت هفته گذشته افزایش یافته است. ارزیابی قیمت ورق سرد بازار داخلی اروپا نیز به میزان ۶۱۰-۶۰۰ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۵۹۰-۵۸۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

این ارزیابی ها برای ورق گالوانیزه این منطقه نیز به میزان ۶۳۰-۶۲۰ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۶۳۰-۵۹۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است. این ارزیابی ها منعکس کننده پیشنهادات شنیده شده در بازار داخلی این کشور می باشد. هم چنین قیمت ورق گرم وارداتی به جنوب اروپا نیز به میزان ۵۴۰-۵۲۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده که نسبت به قیمت ۵۱۵-۵۰۰ یورو اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

قیمت ورق گالوانیزه

این ارزیابی ها منعکس کننده پیشنهادات شنیده شده از سوی کشورهای هند و ترکیه بوده است. ارزیابی قیمت ورق سرد وارداتی به اروپا نیز به میزان ۶۰۰-۵۹۰ دلار به ازای هر تن طی هفته جاری بوده است که نسبت به قیمت ۵۶۰-۵۴۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است. این ارزیابی ها نیز از پیشنهادات قیمت ورق سرد کشورهای برزیل، هند و آسیا منعکس شده است. در مورد ورق گالوانیزه وارداتی این کشور نیز ارزیابی ها نشان دهنده قیمت پیشنهادی ۶۶۰-۶۳۰ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۶۶۰-۶۳۰ یورو اعلام شده طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است.

افزایش قیمت محصولات فولاد بلند کشور ترکیه

قیمت محصولات فولاد بلند کشور ترکیه طی هفته جاری افزایش یافته است. این در حالی است که فعالیت خرید هم چنان در بازار داخلی این کشور کم بوده و خریداران در حال حاضر منتظرند تا ببینند قیمت ها با پایان یافتن تعطیلات در این کشور و نیز پایان یافتن مناسک حج چه تغییراتی خواهد داشت. تولیدکنندگان ورق گرم کشور ترکیه قیمت محصول تولیدی خود را به میزان ۶۴۰-۶۲۰ دلار به ازای هر تن طی هفته جاری اعلام کرده اند در حالی که قیمت پیشنهادی خریداران در مناقصات به میزان ۶۱۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است.

به گفته برخی تاجران قیمت ورق گرم این منطقه کاهش نخواهد یافت این در حالی است که میزان فعالیت خرید نیز در این کشور هم چنان کم بوده چراکه تعطیلات اخیرا به پایان رسیده است. ممکن است که قیمت ها افزایش بیشتری نیز یابند ولی در حال حاضر کاهش نخواهند یافت. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم در بازار داخلی کشور ترکیه به میزان ۶۲۰-۶۱۰ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۵۹۵-۵۹۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

قیمت پیشنهادی برای ورق سرد نیز در بازار داخلی این کشور به میزان ۷۲۰-۷۰۰ دلار به ازای هر تن بوده است که تاکنون هیچ معامله ای برای این محصول منعقد نشده است. ارزیابی ها از قیمت این محصول نیز در بازار داخلی ترکیه به میزان ۷۱۰-۷۰۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به قیمت اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0
سوالات و نظرات کاربران
نمایش موافق ترین ها
  0
  سوالات و نظرات کاربران
  اختیاری
  اشتراک گذاری