همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

قیمت کلاف ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
2 6 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5350
3 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4350
4 8 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
5 8.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
6 10 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
7 11 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
8 12 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
9 12.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
10 13 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
11 14 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
12 16.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
13 7 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 9 کلاف ساده A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت کلاف ساده کوثر اهواز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
2 8 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده ذوب آهن

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3880
3 8 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3880
13 10 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3880
4 12 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.