قیمت کلاف ساده

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

مشاهده ویدیو موجود از خط تولید کلاف ساده را از دست ندهید


قیمت کلاف ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 6 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4950
4 7 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 8 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5000
6 9 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 10 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5000
8 11 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
9 12 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5300
10 12.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 13 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 14 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
13 16.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 7 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
15 9 کلاف ساده A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده ذوب آهن

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5550
2 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 8 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5400
13 10 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5350
4 12 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.