قیمت روز ورق

ورق فولادی یکی از مهمترین محصولات شرکت های تولید آهن آلات بوده که امروزه برای اهداف خاصی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول دارای انواع متفاوت با مشخصات ساختاری و فیزیکی متمایز بوده که هر کدام برای کاربردهای ویژه ای استفاده می شوند. از انواع ورق های فولادی می توان به ورق سیاه یا گرم نوردیده، ورق روغنی یا ورق سرد نوردیده؛ ورق گالوانیزه، ورق رنگی؛ ورق اسیدشویی، ورق قلع اندود و ورق کرکره اشاره کرد. هر کدام از محصولات ذکر شده دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده که در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال ورق سیاه در دسته کاربردی ترین ورق های فولادی قرار گرفته و مصارفی از جمله ساختمان سازی، خودروسازی و صنایع سنگین فلزی دارد. این ورق به صورت نورد گرم تولید گردیده که قابل کشش بوده و از انعطاف پذیری بالایی برخوردار می باشند. قیمت ورق سیاه معمولا از سایر ورق های سرد نوردیده کمتر می باشد. ورق های روغنی نیز در دسته ورق های فولادی نورد سرد شده قرار می گیرند که کیفیت سطحی بالایی داشته و بیشتر برای مصارفی که ظاهر ورق اهمیت دارد مورد استفاده قرار می گیرند.

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان 12880
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 12880
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 11880
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 11880
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9580
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9580
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9080
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9080
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8980
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8980
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8680
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8680
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8580
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8580
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8180
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8180
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8180
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8180
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8180
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8180
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8180
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8180
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8180
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8180
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8180
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8180
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه 12800
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه 12800
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 11800
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه 11800
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 9500
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 9500
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 9000
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 9000
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 8900
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 8900
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 8600
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 8600
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 8500
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 8500
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 8100
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 8100
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 8100
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 8100
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 8100
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 8100
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 8100
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 8100
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 8100
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 8100
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 8100
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 8100
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 9310
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 8710
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9030
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 8230
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8230
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 7510
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7410
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 7430
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7430
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 7210
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7360
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 7280
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7380
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 7210
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7330
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7280
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7330
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 7280
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7330
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7580
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7630
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9380
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8780
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9100
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8300
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8300
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7580
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7480
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7500
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7500
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7280
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7430
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7350
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7450
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7280
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7400
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7350
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7400
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7350
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7400
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7650
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7700
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9400
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8800
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9120
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8320
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8320
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7600
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7500
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7520
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7520
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7300
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7450
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7370
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7470
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7300
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7420
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7370
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7420
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7370
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7420
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7670
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7720
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 9750
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.65 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
14 0.65 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
17 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
18 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
19 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
20 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
21 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
22 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
23 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
26 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
27 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
28 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
29 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
30 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
31 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
32 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
33 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
34 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
35 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
36 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
39 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
40 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
41 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
42 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
43 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
44 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
45 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
46 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
49 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
50 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
51 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
52 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
53 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
54 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
55 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
56 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
57 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
58 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
59 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
60 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
61 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
62 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
63 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
64 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
65 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
66 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
67 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
68 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
69 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
70 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
83 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
84 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
85 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
86 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
87 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
88 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
89 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
90 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
91 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
92 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
93 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
94 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
95 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
96 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
97 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
98 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 8190
99 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
100 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
101 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
102 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
103 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
104 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
105 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
106 1 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
107 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
108 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
109 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
110 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
111 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
112 2 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
113 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9600
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9600
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8700
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8900
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8500
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8500
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7800
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7800
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7900
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7900
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9640
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9540
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9040
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9360
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8560
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8560
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7840
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7740
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7760
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7760
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7540
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7690
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7610
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7710
41 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7540
42 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7660
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7610
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7660
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7610
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7660
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9650
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9650
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8750
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8950
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8550
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8550
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
63 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
64 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7850
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7850
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7950
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 9650
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 9650
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8750
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8950
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8550
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8550
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7650
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7650
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7650
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7650
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7650
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7650
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7650
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7650
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7650
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7650
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7850
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7850
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7950
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7950
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 9600
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 9600
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 8700
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8900
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 8500
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8500
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 7600
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7600
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 7600
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7600
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 7600
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7600
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 7600
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7600
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 7600
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7600
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 7800
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7800
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 7900
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7900
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9740
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9640
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9340
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران 9440
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 9140
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 9460
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8660
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8660
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7940
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7840
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7860
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7860
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7640
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7790
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7710
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7810
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7640
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7760
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7710
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7760
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7710
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7760
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق های گالوانیزه نیز دسته ای از ورق های فولادی می باشند که برای مقابله با زنگ زدگی در آن ها از پوشش روی استفاده شده است. از این محصولات اغلب در صنایعی همچون اتومبیل سازی؛ کشاورزی و حمل و نقل استفاده می گردد. این محصول به دو صورت رول فرم و فابریک در کارخانجات تولید و روانه بازار مصرف می گردد. به دلیل پوشش روی ایجاد شده بر روی این ورق ها، قیمت ورق گالوانیزه نسبت به ورق های سرد نوردیده بیشتر می باشد. شما عزیزان می توانید برای استعلام قیمت ورق فولادی کارخانجات مختلف به سایت مرکزآهن مراجعه نموده و یا با مشاوران این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
19 2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.14 رول 1 چین انبار تهران 17080
2 0.2 رول 1 چین انبار تهران 15430
3 0.22 رول 1 چین انبار تهران 14330
4 0.25 رول 1 چین انبار تهران 13980
5 0.3 رول 1 چین انبار تهران 12280
6 0.35 رول 1 چین انبار تهران 10830
7 0.4 رول 1 چین انبار تهران 9780
8 0.45 رول 1 چین انبار تهران 9160
9 0.5 رول 1 چین انبار تهران 8860
10 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران 8930
11 0.55 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 چین انبار تهران 8160
14 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 چین انبار تهران 7560
16 2 رول 1 چین انبار تهران 8310
17 2 رول 1.25 چین انبار تهران 8410
18 2.5 رول 1 چین انبار تهران 9330
19 2.5 رول 1.25 چین انبار تهران 9330
20 3 رول 1 چین انبار تهران 14110
21 3 رول 1.25 چین انبار تهران 14110
22 4 رول 1 چین انبار تهران 9110
23 4 رول 1.25 چین انبار تهران 9110
24 5 رول 1 چین انبار تهران 9110
25 0.25 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
26 0.3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
27 0.35 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
28 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.45 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
30 0.45 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
31 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
32 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
33 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
34 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
35 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
36 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
37 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
39 2 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
40 2 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
41 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
42 2.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
43 3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
44 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
45 4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
46 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
47 5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
18 آبی 5015 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
19 قرمز 3000 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
20 پرتقالی 1028 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
21 نارنجی 2004 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
22 سفید 9016 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
23 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
24 نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
25 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
26 سفید 9016 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
27 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15680
28 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15680
29 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15680
30 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15680
31 کرم 9001 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
32 آبی 5015 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
33 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
34 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
35 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
36 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 14280
37 سفید 9016 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
38 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
39 قهوه ای سوخته 8017 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
40 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 14480
41 آبی 5015 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
42 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
43 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
44 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 15760
45 سفید 9016 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
46 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
47 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
48 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
49 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
50 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
51 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
52 قرمز 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
53 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
54 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12560
55 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 11560
56 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12060
57 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
58 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
59 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12460
60 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12880
61 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
62 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 11960
63 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 13010
64 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12460
65 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12460
66 قهوه ای سوخته 8017 0.37 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
67 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 14560
68 صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12310
69 بنفش 4004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 11960
70 سبز 4005 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
71 قرمز3000 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17730
72 سفید 9016 0.16 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
73 قهوه ای سوخته 8017 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17680
74 سفال 8004 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17680
75 پرتقالی 1028 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13010
76 نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
77 قرمز 3000 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
78 آبی 5015 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12360
79 سبز 6024 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12360
80 سفال 8004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 12360
81 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
82 سفید 9016 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13160
83 پرتقالی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13310
84 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12780
85 قرمز3000 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12760
86 پرتقالی 1028 0.45 رول 1 چین انبار تهران 12360
87 نارنجی 2004 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
88 قرمز 3000 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
89 آبی 2004 0.45 رول 1 چین انبار تهران 12760
90 سفال 8004 0.45 رول 1 چین انبار تهران 12360
91 قهوه ای سوخته 8017 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
92 سفید 9016 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
93 پرتقالی 1028 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
94 نارنجی 2004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
95 قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
96 آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
97 صورتی 4003 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12160
98 بنفش 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12160
99 آبی 5015 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
100 آبی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12260
101 سبز 6024 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12710
102 سفال 8004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
103 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 14860
104 سفید 9016 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13060
105 سبز 6024 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12160
106 سفال 8004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
107 قهوه ای سوخته 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
108 سفید 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 13180
109 قرمز 3000 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
110 سفال 8004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13210
111 قهوه ای سوخته 8017 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
112 سفید 9016 0.35 رول 1 چین انبار تهران 15060
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 12150
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 40 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق نارنجی 40 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای سوخته (8017) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 12200
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 12200
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 12150
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 12050
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
38 پرتقالی (1028) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 12300
39 سفید (9016) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
40 ورق آبی (5015) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
41 ورق قرمز (3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
42 نارنجی (1028) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 860 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 110 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 st12 1250 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 138 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 60 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
44 70 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7090
45 0.6 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 1.5 شیت ST13 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 شیت ST14 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.5 شیت ST14 162/5*87/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.7 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 0.8 شیت ST14 162/5*106/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 2.5 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 70 رول 1.24 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 80 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7090
56 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
57 1 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
58 1.25 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
59 1.25 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
60 1.5 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
61 1.5 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6830
62 2 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
63 2 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8000
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7450
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7450
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7150
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7000
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6650
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6650
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6650
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6650
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 1.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
41 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6650
42 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 4 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 5 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 6 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5780
5 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5780
6 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5780
7 12 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5780
8 15 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5780
9 5 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
10 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
11 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
12 15 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
13 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
14 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
15 12 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5750
2 2 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 3 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 4 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5700
8 4 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5700
9 5 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
10 6 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5650
11 8 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5600
12 10 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5600
13 12 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5600
14 15 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
15 2 شیت عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
16 2 شیت عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
17 2 رول ST33 عرض 720 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
18 1.8 رول ST37 عرض 1219 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
19 2.5 رول ST33 128 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
20 6 رول ST37 عرض مختلف فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 3 رول STW22 عرض 1/35 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 4 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 5 رول ST33 عرض 1/08 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 5 رول ST33 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 3 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
26 3 رول ST33 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
27 4 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
28 5 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 5 رول ST33 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
30 5 رول ST37 عرض 1/45 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
31 5 رول ST33 عرض 1/45 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
32 4 رول ST33 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
33 6 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
34 10 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
35 4 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
36 5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
37 4.8 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
38 2.5 شیت 1*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
39 3 شیت 1.25*2.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
40 3 شیت 1*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
41 4 شیت 1.25*2.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
42 4 شیت 1*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
43 6 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
44 8 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
45 10 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
46 12 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
47 15 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
48 8 رول ST37 عرض مختلف فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان 6000
2 2 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان 5900
5 2 رول 1 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان 5800
7 3 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
8 4 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان 5700
10 4 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
11 4.8 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
13 5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
14 5 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
15 5 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
16 6 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
17 8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
18 10 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
19 12 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
20 15 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
21 2 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
22 4 رول عرض مختلف فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
23 5 رول عرض مختلف فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
24 6 رول عرض مختلف فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
25 6 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
26 6 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار تهران تماس بگیرید
27 8 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار تهران تماس بگیرید
28 10 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار تهران تماس بگیرید
29 12 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار تهران تماس بگیرید
30 15 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار تهران تماس بگیرید
31 8 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
32 10 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
33 12 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st37

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5320
3 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5250
4 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5320
5 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5250
6 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5230
7 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5600
12 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 15 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 60 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 8 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
20 30 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
21 40 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
22 50 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
23 55 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 60 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
25 60 شیت 1/25*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
26 60 شیت 1/5*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
35 8 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
36 10 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
27 12 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
28 15 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
29 20 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
30 25 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
31 30 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
32 35 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
33 40 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
37 45 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
34 50 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
38 8 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
39 10 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
40 12 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
41 25 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
42 25 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
43 20 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
43 40 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
43 45 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
45 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
46 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
47 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
48 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
49 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
50 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
51 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
52 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
53 45 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
54 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
55 70 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
56 80 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
57 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 12 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 15 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
5 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
6 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
7 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 3 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 4 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 5 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 6 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 20 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
17 25 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
18 30 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
19 35 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
20 50 شیت 2*طول اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
21 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
22 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
23 25 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 30 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
25 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
26 40 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
27 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
28 60 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
29 50 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
30 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
31 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
32 40 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
33 45 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
34 50 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
35 60 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
36 30 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
37 40 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
38 70 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
39 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
40 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
41 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
42 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
43 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
44 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
45 25 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
46 35 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
47 60 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
48 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
49 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
50 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
51 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران 8450
52 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران 8050
53 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران 8050
54 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران 7850
55 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
56 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
57 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
58 50 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
59 10 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
60 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران 8650
61 60 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران 9050
62 70 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران 7500
63 80 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران 7500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق فولادمبارکه آماده برش

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 شیت 1/30×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 3 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 3 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 4 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 4 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 5 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 6 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5750
8 8 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5750
9 10 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5750
10 12 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5750
11 15 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5750
12 6 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 8 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 10 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 12 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 15 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول گیلان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
2 10 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
3 12 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
4 15 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
5 2 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
6 10 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
7 8 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
8 10 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
9 12 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
10 15 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
11 3.5 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
12 4 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
13 3 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
14 2.5 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
15 3 رول 750 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
16 3.5 رول 750 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
17 4 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
18 4 رول 1.5 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
19 3 رول 700 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
20 3.5 رول 700 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
21 4 رول 700 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
22 3 رول 800 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
23 3 رول 900 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
24 3 رول 850 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
25 8 رول 1.25 فولادگیلان انبار تهران 5200
26 10 رول 1.25 فولادگیلان انبار تهران 5200
27 12 رول 1 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
28 15 رول 1 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
29 6 رول 1 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
30 4.5 رول 750 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
31 8 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
32 12 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
33 15 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
34 8 رول 1.15 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
35 6 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت سیاه کاویان اهواز

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 25 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز 5300
2 20 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز 5300
3 10 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
4 15 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
5 30 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز 5300
6 35 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
7 40 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز 5350
8 12 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
9 8 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
10 10 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
11 15 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
12 20 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
13 25 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز 5270
14 30 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز 5270
15 35 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
16 40 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
17 8 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز 5300
18 10 شیت 6*1/55 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 6*1/20 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
20 20 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
21 25 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
22 30 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
23 20 رول 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
24 35 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
25 40 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
26 20 رول 1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
27 25 رول 1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
28 25 رول 1.5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
29 35 رول 1.5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
30 40 رول 1.5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
31 30 رول 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
32 12 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
33 10 شیت 6*1/40 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
34 10 شیت 6*1/30 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
35 20 شیت 6*1/35 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
36 45 رول 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
37 20 شیت 6*1/1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
38 50 شیت 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
39 25 شیت 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
40 20 شیت 6*1.5 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
41 15 شیت 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
42 25 شیت 6*1.5 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
43 30 شیت 6*1.5 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
44 12 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
45 45 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
46 50 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
47 45 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
48 50 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آماده برش فولادمبارکه ST52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 4 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 4.5 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 5 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 5800
6 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 5800
7 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 5800
8 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 5800
9 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 5800
10 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
11 4 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
12 5 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
13 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
14 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
15 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
16 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
17 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
18 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار ساوه تماس بگیرید
24 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار ساوه تماس بگیرید
25 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار ساوه تماس بگیرید
26 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار ساوه تماس بگیرید
27 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار ساوه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق صنعتی

ورق ck45

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 30 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 20 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 20 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 25 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 30 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 35 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 40 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 50 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 60 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 80 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 15 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 6 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
17 8 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
18 12 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
19 20 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
20 25 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
21 30 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
22 35 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
23 40 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
24 50 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
25 60 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
26 70 شیت 6*3 کره انبار تهران تماس بگیرید
27 80 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
28 6 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
29 8 شیت 6*2 روس انبار تهران 12800
30 10 شیت 6*2 روس انبار تهران 12800
31 12 شیت 6*2 روس انبار تهران 12500
32 15 شیت 6*2 روس انبار تهران 12500
33 20 شیت 6*2 روس انبار تهران 12500
34 25 شیت 6*2 روس انبار تهران 12500
35 2 شیت 2/5*1250 روس انبار تهران تماس بگیرید
36 2.5 شیت 2/5*1250 روس انبار تهران تماس بگیرید
37 3 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
38 4 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
39 5 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
40 30 شیت 6*2 روس انبار تهران 12500
41 8 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
42 35 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
43 10 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
44 12 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
45 15 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
46 20 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
47 25 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
48 40 شیت 6*2 روس انبار تهران 12500
49 50 شیت 6*2 روس انبار تهران 12500
50 60 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
51 70 شیت 6*2 روس انبار تهران 12000
52 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
53 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
54 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
55 25 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
56 40 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
57 50 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
58 8 شیت 6*2 اکسین انبار تهران 10700
59 10 شیت 6*2 اکسین انبار تهران 10550
60 12 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10550
61 15 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10550
62 20 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10550
63 30 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10000
64 40 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10000
65 60 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق A516 گرید 70

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 6 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 15 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 10 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
9 12 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
10 15 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
11 16 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
12 18 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
13 20 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
14 30 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
15 35 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
16 40 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
17 13 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
18 24 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
19 25 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
20 32 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
21 36 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
22 45 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
23 10 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
24 12 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
25 15 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
26 35 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
27 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 8 شیت 6*1/8 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 12 شیت 8.5*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 10 شیت 3*12 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
34 11 شیت 2*12 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
35 12 شیت 2*8/5 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
36 22 شیت 2/5*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
37 32 شیت 2*12 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
38 35 شیت 2*12 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
39 85 شیت 2*7 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
40 6 شیت 1.5 فولادمبارکه انبار اهواز تماس بگیرید
41 8 شیت 1.5 فولادمبارکه انبار اهواز تماس بگیرید
42 10 شیت 1.5 فولادمبارکه انبار اهواز تماس بگیرید
43 12 شیت 1.5 فولادمبارکه انبار اهواز تماس بگیرید
44 15 شیت 1.5 فولادمبارکه انبار اهواز تماس بگیرید
45 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 8 شیت 6*2 بلژیک انبار تهران تماس بگیرید
51 10 شیت 6*2 بلژیک انبار تهران تماس بگیرید
52 16 شیت 6*2 بلژیک انبار تهران تماس بگیرید
53 20 شیت 6*2 بلژیک انبار تهران تماس بگیرید
54 8 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران 9200
55 10 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران 9200
56 12 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران 9200
57 15 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران 9200
58 20 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران 9200
59 50 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران تماس بگیرید
60 60 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق آجدار

شیت آجدار فابریک

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 4 رول 2*1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 3 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
4 3 رول 1.25 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
5 3 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
6 3 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
7 3 رول 1.25 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
8 3.8 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
9 3.8 رول 1.25 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
10 4 رول 1.25 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
11 4 رول 1 سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
12 10 رول 1.5 سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
13 4 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
14 5 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
15 5 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
16 6 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
17 2.5 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6700
18 3 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 3 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6600
20 4 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 6 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 10 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 4 شیت 6*1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000
24 6 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
25 8 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
26 10 رول 6*1/5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
27 4 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000
28 5 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000
29 6 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
30 9 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آجدار پرسی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 2.5 ورق 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
4 3 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
5 4 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
6 4 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
7 5 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
8 5 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
9 2 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5750
10 3 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5750
11 2.5 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5650
12 2 شیت 1.25*2.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5700
13 4 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 5 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اسید شویی

ورق اسید شویی

ردیف ضخامت(mm) ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
2 2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 6550
3 2.5 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 6500
4 2.5 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 6150
5 2.5 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
6 3 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
7 3 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
8 4 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
9 5 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
10 5 1300 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
11 2 1250 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 2 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 3 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 4 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 2 1500 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
16 3.5 1250 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
17 5 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
18 4 930 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
19 3 1330 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
20 2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
21 2.5 950 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
22 2.5 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
23 3.2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
24 2 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
25 2.5 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
26 2 1200 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
27 4 1*2 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
28 3 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
29 2.5 1.1 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
30 2.5 1.07 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
31 4 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
32 2 1260 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
33 4 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
34 2 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 6350
35 3 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
36 4 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
37 3 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 6650
38 5 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
39 2.8 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
40 3 1110 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
41 3.5 1140 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
42 4.5 125 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
43 2.5 110 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
44 2 125 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


اسلب

قیمت اسلب فولاد مبارکه

هیچ محصولی یافت نشد.