قیمت روز ورق

ورق فولادی یکی از مهمترین محصولات شرکت های تولید آهن آلات بوده که امروزه برای اهداف خاصی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول دارای انواع متفاوت با مشخصات ساختاری و فیزیکی متمایز بوده که هر کدام برای کاربردهای ویژه ای استفاده می شوند. از انواع ورق های فولادی می توان به ورق سیاه یا گرم نوردیده، ورق روغنی یا ورق سرد نوردیده؛ ورق گالوانیزه، ورق رنگی؛ ورق اسیدشویی، ورق قلع اندود و ورق کرکره اشاره کرد. هر کدام از محصولات ذکر شده دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده که در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال ورق سیاه در دسته کاربردی ترین ورق های فولادی قرار گرفته و مصارفی از جمله ساختمان سازی، خودروسازی و صنایع سنگین فلزی دارد. این ورق به صورت نورد گرم تولید گردیده که قابل کشش بوده و از انعطاف پذیری بالایی برخوردار می باشند. قیمت ورق سیاه معمولا از سایر ورق های سرد نوردیده کمتر می باشد. ورق های روغنی نیز در دسته ورق های فولادی نورد سرد شده قرار می گیرند که کیفیت سطحی بالایی داشته و بیشتر برای مصارفی که ظاهر ورق اهمیت دارد مورد استفاده قرار می گیرند.

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان 12600
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 12600
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 11900
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 11900
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9450
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9450
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8750
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8750
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8550
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8550
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7700
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7700
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه 12550
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه 12550
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 9400
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 9400
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 8500
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 8500
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 7600
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 7600
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 7600
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 7600
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 7600
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 7600
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 8670
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7770
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7870
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 7570
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7620
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 6670
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6770
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 6720
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6870
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 6770
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6720
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 6720
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6770
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 6670
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6770
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 6770
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6770
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 6820
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6870
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7220
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7270
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8740
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7840
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7940
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7640
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7690
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6740
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6840
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6790
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6940
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6840
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6790
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6790
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6840
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6740
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6840
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6840
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6840
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6890
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6940
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7290
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7340
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8750
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7850
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7950
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7650
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7700
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6750
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6800
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6950
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6850
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6800
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6800
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6750
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6850
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6900
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6950
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7300
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 9200
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 8850
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.65 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
14 0.65 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
17 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
18 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
19 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
20 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
21 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
22 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
23 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
26 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
27 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
28 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
29 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
30 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
31 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
32 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
33 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
34 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
35 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
36 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
39 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
40 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
41 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
42 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
43 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
44 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
45 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
46 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
49 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
50 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
51 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
52 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
53 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
54 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
55 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
56 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
57 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
58 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
59 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
60 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
61 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
62 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
63 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
64 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
65 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
66 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
67 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
68 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
69 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
70 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
83 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
84 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
85 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
86 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
87 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
88 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
89 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
90 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
91 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
92 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
93 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
94 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
95 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
96 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
97 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
98 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 7890
99 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
100 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
101 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
102 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
103 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
104 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
105 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
106 1 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
107 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
108 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
109 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
110 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
111 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
112 2 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
113 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8530
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8530
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7770
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7800
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7660
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7660
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6700
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6700
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6700
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6700
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6700
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6700
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6700
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6700
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 6700
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 6700
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8800
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8800
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7950
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8000
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7700
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7800
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6850
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6900
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7050
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6900
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6900
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
41 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6850
42 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6900
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 6950
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7000
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7050
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8580
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8580
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7820
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7850
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7710
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7710
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6750
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6750
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6750
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6750
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6750
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6750
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6750
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6750
63 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6750
64 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 6750
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 8580
2 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 8580
3 0.45 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7820
6 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7850
7 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 7710
8 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 7710
9 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6750
10 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6750
11 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6750
12 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6750
13 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6750
14 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6750
15 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6750
16 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6750
17 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 6750
18 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 6750
19 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
20 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
21 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
22 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید
23 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 8530
24 0.4 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 8530
25 0.45 رول 1 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
26 0.45 رول 1.25 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
27 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 7770
28 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7800
29 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 7660
30 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 7660
31 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 6700
32 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6700
33 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 6700
34 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6700
35 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 6700
36 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6700
37 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 6700
38 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6700
39 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 6700
40 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 6700
41 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
42 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
43 2 رول 1 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
44 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه تماس بگیرید
45 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8850
46 0.4 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8750
47 0.45 رول 1 شهرکرد انبار تهران 8050
48 0.45 رول 0.45 شهرکرد انبار تهران 7850
49 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7950
50 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 8000
51 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7700
52 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7800
53 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6850
54 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6950
55 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6900
56 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7050
57 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6950
58 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6900
59 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6900
60 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6950
61 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6850
62 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6900
63 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 6950
64 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 6950
65 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 7000
66 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 7050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق های گالوانیزه نیز دسته ای از ورق های فولادی می باشند که برای مقابله با زنگ زدگی در آن ها از پوشش روی استفاده شده است. از این محصولات اغلب در صنایعی همچون اتومبیل سازی؛ کشاورزی و حمل و نقل استفاده می گردد. این محصول به دو صورت رول فرم و فابریک در کارخانجات تولید و روانه بازار مصرف می گردد. به دلیل پوشش روی ایجاد شده بر روی این ورق ها، قیمت ورق گالوانیزه نسبت به ورق های سرد نوردیده بیشتر می باشد. شما عزیزان می توانید برای استعلام قیمت ورق فولادی کارخانجات مختلف به سایت مرکزآهن مراجعه نموده و یا با مشاوران این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
19 2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.14 رول 1 چین انبار تهران 16720
2 0.2 رول 1 چین انبار تهران 14520
3 0.22 رول 1 چین انبار تهران 13370
4 0.25 رول 1 چین انبار تهران 12720
5 0.3 رول 1 چین انبار تهران 11770
6 0.35 رول 1 چین انبار تهران 10170
7 0.4 رول 1 چین انبار تهران 9120
8 0.45 رول 1 چین انبار تهران 8320
9 0.5 رول 1 چین انبار تهران 8070
10 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران 7820
11 0.55 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 چین انبار تهران 7520
14 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 چین انبار تهران 6970
16 2 رول 1 چین انبار تهران 7950
17 2 رول 1.25 چین انبار تهران 7950
18 2.5 رول 1 چین انبار تهران 8920
19 2.5 رول 1.25 چین انبار تهران 8920
20 3 رول 1 چین انبار تهران 13750
21 3 رول 1.25 چین انبار تهران 13750
22 4 رول 1 چین انبار تهران 8750
23 4 رول 1.25 چین انبار تهران 8750
24 5 رول 1 چین انبار تهران 8750
25 0.25 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
26 0.3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
27 0.35 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
28 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.45 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
30 0.45 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
31 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
32 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
33 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
34 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
35 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
36 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
37 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
39 2 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
40 2 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
41 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
42 2.5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
43 3 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
44 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
45 4 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
46 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
47 5 رول 1 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
18 آبی 5015 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
19 قرمز 3000 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
20 پرتقالی 1028 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
21 نارنجی 2004 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
22 سفید 9016 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
23 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15220
24 نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
25 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
26 سفید 9016 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
27 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15220
28 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15220
29 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15220
30 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 15220
31 کرم 9001 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
32 آبی 5015 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
33 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
34 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
35 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
36 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 13720
37 سفید 9016 0.25 رول 1 چین انبار تهران 15720
38 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
39 قهوه ای سوخته 8017 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
40 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 13720
41 آبی 5015 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
42 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
43 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
44 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 12720
45 سفید 9016 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
46 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
47 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
48 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
49 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
50 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9520
51 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
52 قرمز 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
53 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
54 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9570
55 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 9520
56 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 10370
57 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
58 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
59 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
60 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10170
61 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
62 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 10270
63 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
64 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
65 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
66 قهوه ای سوخته 8017 0.37 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
67 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
68 صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 9820
69 بنفش 4004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
70 سبز 4005 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
71 قرمز3000 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17220
72 سفید 9016 0.16 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
73 قهوه ای سوخته 8017 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17220
74 سفال 8004 0.16 رول 1 چین انبار تهران 17220
75 پرتقالی 1028 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10020
76 نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
77 قرمز 3000 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
78 آبی 5015 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10370
79 سبز 6024 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10020
80 سفال 8004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10020
81 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین انبار تهران 10370
82 سفید 9016 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
83 پرتقالی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10320
84 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10320
85 قرمز3000 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10670
86 پرتقالی 1028 0.45 رول 1 چین انبار تهران 10220
87 نارنجی 2004 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
88 قرمز 3000 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
89 آبی 2004 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
90 سفال 8004 0.45 رول 1 چین انبار تهران 9820
91 قهوه ای سوخته 8017 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
92 سفید 9016 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
93 پرتقالی 1028 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10120
94 نارنجی 2004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
95 قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10520
96 آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10520
97 صورتی 4003 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10120
98 بنفش 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10120
99 آبی 5015 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
100 آبی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10670
101 سبز 6024 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10320
102 سفال 8004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10320
103 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10670
104 سفید 9016 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 10670
105 سبز 6024 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10470
106 سفال 8004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10120
107 قهوه ای سوخته 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
108 سفید 8017 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 10470
109 قرمز 3000 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
110 سفال 8004 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
111 قهوه ای سوخته 8017 0.35 رول 1 چین انبار تهران 11570
112 سفید 9016 0.35 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10200
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 40 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق نارنجی 40 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای سوخته (8017) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10100
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10100
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10200
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10100
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
38 پرتقالی (1028) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 10350
39 سفید (9016) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
40 ورق آبی (5015) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
41 ورق قرمز (3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
42 نارنجی (1028) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 860 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 110 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 st12 1250 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 138 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 60 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7540
44 70 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7060
45 0.6 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 1.5 شیت ST13 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 شیت ST14 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.5 شیت ST14 162/5*87/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.7 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 0.8 شیت ST14 162/5*106/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 2.5 شیت ST14 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 70 رول 1.24 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 80 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6710
56 1 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
57 1 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
58 1.25 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
59 1.25 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
60 1.5 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
61 1.5 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
62 2 st12 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
63 2 st12 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7720
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7170
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7170
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6870
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6720
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6370
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6370
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6370
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6370
39 1.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
41 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
42 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6370
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 4 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 5 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 6 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5410
5 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5380
7 12 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5380
8 15 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5380
9 5 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
10 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
11 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
12 15 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
13 8 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
14 10 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
15 12 شیت عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 2 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5240
3 3 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 4 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5450
8 4 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5370
9 5 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5260
10 6 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5370
11 8 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5370
12 10 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
13 12 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5370
14 15 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 5370
15 2 شیت عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
16 2 شیت عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
17 2 رول ST33 عرض 720 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
18 1.8 رول ST37 عرض 1219 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
19 2.5 رول ST33 128 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
20 6 رول ST37 عرض مختلف فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 3 رول STW22 عرض 1/35 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 4 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 5 رول ST33 عرض 1/08 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 5 رول ST33 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 3 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
26 3 رول ST33 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
27 4 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
28 5 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 5 رول ST33 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
30 5 رول ST37 عرض 1/45 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
31 5 رول ST33 عرض 1/45 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
32 4 رول ST33 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
33 6 رول ST33 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
34 10 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
35 4 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
36 5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
37 4.8 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
38 2.5 شیت 1*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
39 3 شیت 1.25*2.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
40 3 شیت 1*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
41 4 شیت 1.25*2.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
42 4 شیت 1*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
43 6 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
44 8 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
45 10 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
46 12 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
47 15 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
48 8 رول ST37 عرض مختلف فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
2 2 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان 5160
5 2 رول 1 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان 5190
7 3 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
8 4 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
9 4 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
10 4 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 5110
11 4.8 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
12 4.8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
13 5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
14 5 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
15 5 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
16 6 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
17 8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
18 10 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 5340
19 12 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
20 15 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
21 2 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
22 4 رول عرض مختلف فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
23 5 رول عرض مختلف فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
24 6 رول عرض مختلف فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
25 6 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
26 6 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار تهران تماس بگیرید
27 8 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار تهران تماس بگیرید
28 10 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار تهران تماس بگیرید
29 12 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار تهران تماس بگیرید
30 15 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار تهران تماس بگیرید
31 8 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
32 10 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
33 12 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st37

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 6270
2 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5230
3 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5230
4 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5230
5 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5220
6 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5170
7 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5170
8 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5570
9 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5320
10 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5550
11 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5600
12 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز 5420
13 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 10 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 15 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
17 60 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
18 8 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
20 30 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
21 40 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
22 50 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
23 55 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 60 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
25 60 شیت 1/25*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
26 60 شیت 1/5*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
35 8 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
36 10 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
27 12 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
28 15 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
29 20 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
30 25 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
31 30 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
32 35 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
33 40 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
37 45 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
34 50 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه تماس بگیرید
38 8 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
39 10 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
40 12 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
41 25 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
42 25 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
43 20 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
43 40 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
43 45 شیت 2*طول درخاستی اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
45 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
46 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
47 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
48 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
49 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
50 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
51 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
52 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
53 45 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
54 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
55 70 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
56 80 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
57 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اکسین اهواز st52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
2 12 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
3 15 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
4 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
5 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
6 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
7 45 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
8 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
9 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
10 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
11 8 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
12 3 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
13 4 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
14 5 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
15 6 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
16 20 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
17 25 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
18 30 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
19 35 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
20 50 شیت 2*طول اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
21 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
22 20 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
23 25 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
24 30 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
25 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
26 40 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
27 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
28 60 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
29 50 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
30 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
31 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
32 40 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
33 45 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
34 50 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
35 60 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
36 30 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
37 40 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
38 70 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
39 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
40 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
41 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
42 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
43 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
44 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
45 25 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
46 35 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
47 60 شیت 2*12 اکسین اهواز انبار اهواز تماس بگیرید
48 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
49 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
50 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
51 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران 8500
52 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران 7850
53 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران 8400
54 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران 7950
55 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
56 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
57 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
58 50 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
59 10 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
60 12 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
61 25 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
62 30 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
63 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران 8650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق فولادمبارکه آماده برش

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 شیت 1/30×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 3 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 3 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 4 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 4 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 5 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 6 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5380
8 8 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5400
9 10 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5350
10 12 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5350
11 15 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5350
12 6 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 8 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 10 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 12 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 15 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رول گیلان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 8 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه 4960
2 10 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
3 12 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
4 15 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
5 2 رول 1 فولادگیلان کارخانه 4970
6 10 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
7 8 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
8 10 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
9 12 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
10 15 رول 1.3 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
11 3.5 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
12 4 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
13 3 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
14 2.5 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
15 3 رول 750 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
16 3.5 رول 750 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
17 4 رول 1.25 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
18 4 رول 1.5 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
19 3 رول 700 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
20 3.5 رول 700 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
21 4 رول 700 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
22 3 رول 800 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
23 3 رول 900 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
24 3 رول 850 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
25 8 رول 1 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
26 10 رول 1 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
27 12 رول 1 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
28 15 رول 1 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
29 6 رول 1 فولادگیلان انبار تهران تماس بگیرید
30 4.5 رول 750 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
31 8 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
32 12 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
33 15 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
34 8 رول 1.15 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
35 6 رول 1 فولادگیلان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت سیاه کاویان اهواز

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 25 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز 5200
2 20 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز 5200
3 10 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
4 15 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز 5200
5 30 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز 5200
6 35 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
7 40 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
8 12 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
9 8 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
10 10 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
11 15 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
12 20 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
13 25 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز 5150
14 30 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز 5150
15 35 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
16 40 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
17 8 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
18 10 شیت 6*1/55 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
19 12 شیت 6*1/20 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
20 20 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
21 25 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
22 30 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
23 20 رول 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
24 35 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
25 40 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
26 20 رول 1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
27 25 رول 1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
28 25 رول 1.5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
29 35 رول 1.5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
30 40 رول 1.5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
31 30 رول 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
32 12 شیت 6*1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
33 10 شیت 6*1/40 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
34 10 شیت 6*1/30 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
35 20 شیت 6*1/35 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
36 45 رول 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
37 20 شیت 6*1/1 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
38 50 شیت 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
39 25 شیت 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
40 20 شیت 6*1.5 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
41 15 شیت 6*1.25 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
42 25 شیت 6*1.5 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
43 30 شیت 6*1.5 فولادکاویان اهواز انبار تهران تماس بگیرید
44 12 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
45 45 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
46 50 شیت 6*1/25 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
47 45 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
48 50 شیت 6*1/5 فولادکاویان اهواز اهواز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آماده برش فولادمبارکه ST52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 4 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 4.5 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 5 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 5500
6 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 5500
7 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان 5500
8 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
11 4 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
12 5 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
13 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
14 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
15 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
16 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
17 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
18 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار ساوه تماس بگیرید
24 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار ساوه تماس بگیرید
25 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار ساوه تماس بگیرید
26 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار ساوه تماس بگیرید
27 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار ساوه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق صنعتی

ورق ck45

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 30 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 20 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 20 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 25 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 30 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 35 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 40 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 50 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 60 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 80 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 15 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 6 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
17 8 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
18 12 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
19 20 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
20 25 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
21 30 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
22 35 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
23 40 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
24 50 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
25 60 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
26 70 شیت 6*3 کره انبار تهران تماس بگیرید
27 80 شیت 6*2 کره انبار تهران تماس بگیرید
28 6 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
29 8 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
30 10 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
31 12 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
32 15 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
33 20 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
34 25 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
35 2 شیت 2/5*1250 روس انبار تهران تماس بگیرید
36 2.5 شیت 2/5*1250 روس انبار تهران تماس بگیرید
37 3 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
38 4 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
39 5 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
40 30 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
41 8 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
42 35 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
43 10 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
44 12 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
45 15 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
46 20 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
47 25 شیت 6*1/5 روس انبار تهران تماس بگیرید
48 40 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
49 50 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
50 60 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
51 80 شیت 6*2 روس انبار تهران تماس بگیرید
52 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
53 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
54 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
55 25 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
56 40 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
57 50 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
58 8 شیت 6*2 اکسین انبار تهران 10850
59 10 شیت 6*2 اکسین انبار تهران 10550
60 12 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10550
61 15 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10550
62 20 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10050
63 30 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10050
64 40 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10050
65 60 شیت به طول*2 اکسین انبار تهران 10050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق A516 گرید 70

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 6 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 15 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 10 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
9 12 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
10 15 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
11 16 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
12 18 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
13 20 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
14 30 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
15 35 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
16 40 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
17 13 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
18 24 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
19 25 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
20 32 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
21 36 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
22 45 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
23 10 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
24 12 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
25 15 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
26 35 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
27 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 8 شیت 6*1/8 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 12 شیت 8.5*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 10 شیت 3*12 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
34 11 شیت 2*12 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
35 12 شیت 2*8/5 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
36 22 شیت 2/5*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
37 32 شیت 2*12 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
38 35 شیت 2*12 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
39 85 شیت 2*7 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
40 6 شیت 1.5 فولادمبارکه انبار اهواز تماس بگیرید
41 8 شیت 1.5 فولادمبارکه انبار اهواز تماس بگیرید
42 10 شیت 1.5 فولادمبارکه انبار اهواز تماس بگیرید
43 12 شیت 1.5 فولادمبارکه انبار اهواز تماس بگیرید
44 15 شیت 1.5 فولادمبارکه انبار اهواز تماس بگیرید
45 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 8 شیت 6*2 بلژیک انبار تهران تماس بگیرید
51 10 شیت 6*2 بلژیک انبار تهران تماس بگیرید
52 16 شیت 6*2 بلژیک انبار تهران تماس بگیرید
53 20 شیت 6*2 بلژیک انبار تهران تماس بگیرید
54 8 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران 9000
55 10 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران 9000
56 12 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران 9000
57 15 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران 9000
58 20 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران 9000
59 50 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران تماس بگیرید
60 60 شیت 2*6 کره- نرمال انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق آجدار

شیت آجدار فابریک

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 4 رول 2*1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 3 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
4 3 رول 1.25 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
5 3 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
6 3 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
7 3 رول 1.25 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
8 3.8 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
9 3.8 رول 1.25 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
10 4 رول 1.25 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
11 4 رول 1 سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
12 10 رول 1.5 سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
13 4 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
14 5 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
15 5 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
16 6 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
17 2.5 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6700
18 3 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 3 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 6500
20 4 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 6 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 10 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 4 شیت 6*1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5900
24 6 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
25 8 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
26 10 رول 6*1/5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
27 4 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5900
28 5 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5900
29 6 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
30 9 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آجدار پرسی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 2.5 ورق 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
4 3 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
5 4 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
6 4 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
7 5 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
8 5 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
9 2 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5500
10 3 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5500
11 2.5 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5700
12 2 شیت 1.25*2.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 5500
13 4 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 5 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق اسید شویی

ورق اسید شویی

ردیف ضخامت(mm) ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
2 2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 6550
3 2.5 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 6500
4 2.5 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 6150
5 2.5 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
6 3 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
7 3 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
8 4 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
9 5 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
10 5 1300 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
11 2 1250 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 2 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 3 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 4 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 2 1500 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
16 3.5 1250 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
17 5 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
18 4 930 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
19 3 1330 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
20 2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
21 2.5 950 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
22 2.5 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
23 3.2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
24 2 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
25 2.5 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
26 2 1200 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
27 4 1*2 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
28 3 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
29 2.5 1.1 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
30 2.5 1.07 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
31 4 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
32 2 1260 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
33 4 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
34 2 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 6350
35 3 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
36 4 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
37 3 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 6650
38 5 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
39 2.8 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
40 3 1110 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
41 3.5 1140 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
42 4.5 125 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
43 2.5 110 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
44 2 125 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


اسلب

قیمت اسلب فولاد مبارکه

هیچ محصولی یافت نشد.