قیمت روز کلاف اصفهان

کلاف ساده

کلاف ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
2 6 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
13 7 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
4 8 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
5 8.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 9 کلاف ساده A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
6 10 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
7 11 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
8 12 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
9 12.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
10 13 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 14 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
12 16.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3260
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده کوثر اهواز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
2 8 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده ذوب آهن

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3280
2 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3280
3 8 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3280
13 10 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3280
4 12 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3180
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار

کلاف آجدار کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3010
2 8 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3060
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3010
4 10 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3060
5 12 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3010
6 12 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3060
8 16 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار کوثر اهواز

ردیف نام سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت نمودار
1 کوثر اهواز 6.5 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
2 کوثر اهواز 8 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید
3 کوثر اهواز 10 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار نطنز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 6.5 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم 3160
2 8 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم 3150
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف چیست؟

میلگردهای کلاف در دو نوع آجدار و ساده تولید می شوند. انواع میلگرد در سایز ۵٫۵ و ۶٫۵ فقط به حالت کلاف و ساده موجود می باشد. میلگرد نوع آجدار در دو حالت A2 , A3  تولید می شوند. کارخانه های تولید کننده میلگرد به صورت کلاف نطنز , کاشان و یزد احرامیان می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.