میلگرد استیل
4 کارخانه 61 محصول حذف فیلترها

میلگرد استیل

انواع میلگرد استیل

  1. استیل L304 که برای دستگاه های مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
  2. استیل L316 ، این نوع برای مواردی مورد مصرف قرار می گیرد که تماس و درگیری آن با اسید زیاد باشد.
  3. استیل 321 ، از آن برای دستگاه بخار و آب جوش 100 درجه سانتی گراد استفاده می کنند.
  4. استیل s310 ، برای وسایل یا کارگاه هایی است که با شعله مستقیم و حرارتی تا 1200 درجه سانتی گراد در ارتباطند ، به کار می رود.
  5. استیل 310 که مصرف آن برای حرارت های بالا و مستقیم است. اگر شعله مستقیم و تا حرارت 1600 درجه باشد از این استیل استفاده می شود.
  6. استیل 420 در قطعات کشاورزی و پمپ آب مورد استفاده قرار می گیرد.

در بازار ایران تمامی این محصولات موجود است و مشکلی در خرید آن وجود ندارد. میلگردها در 4 دسته از جمله بگیر ، نگیر ، نسوز ، آلیاژی تقسیم بندی می شوند. در هریک از این گروه بندی ها نیز تنوع زیادی وجود دارد.

بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۰:۲۴
ردیفنامسایزآنالیزحالتوزن(kg)قیمتنمودارخرید
160304L6 متری132.5 99000
265304L6 متری155.5 99000
380304L6 متری180 99000
480304L6 متری235 99000
525304L6 متری23 99000
630304L6 متری33 99000
740304L6 متری59 99000
850304L6 متری92 99000
955304L6 متری111 99000
1010304L6 متری5.5 99000
1112304L6 متری7.5 99000
1214.5304L6 متری8.5 99000
1320304L6 متری15 99000
143304L6 متری0.5 99000
155304L6 متری1.5 99000
166304L6 متری2.5 99000
178304L6 متری4 99000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۰:۲۴
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۰:۲۴
ردیفنامسایزآنالیزحالتوزن(kg)قیمتنمودارخرید
190316L6 متری297.5 تماس بگیرید
2120316L6 متری529 تماس بگیرید
3130316L6 متری620 تماس بگیرید
465316L6 متری155.5 126000
570316L6 متری180 126000
680316L6 متری235 126000
785316L6 متری26.5 تماس بگیرید
840316L6 متری59 126000
945316L6 متری75 126000
1050316L6 متری92 126000
1155316L6 متری111 126000
1260316L6 متری132.5 126000
1316316L6 متری9.5 126000
1420316L6 متری15 126000
1525316L6 متری23 126000
1628316L6 متری29 126000
1730316L6 متری33 126000
1815316L6 متری8.5 126000
195316L6 متری0.5 126000
2010316L6 متری4 126000
2114316L6 متری7.5 126000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۰:۲۴

اشتراک گذاری

لینک های مفید