بررسی علل تغییر جهت بازار آهن در اواسط هفته

خوشبختانه در هفته اخیر بازار ارز با ثبات نسبی روبرو بود، در بازار آهن در ابتدای هفته میلگرد و تیرآهن کار خود را با کاهش و اصلاح قیمت شروع کردند. این اصلاح و کاهش قیمت تا روز دوشنبه ادامه دار بود که به دلیل سطح مقاومتی 10 هزار تومان و عرضه شمش برای روز سه شنبه شاهد افزایش قیمت در برخی از مقاطع شدیم. ادامه این تحلیل را در ویدئو دریافت نمائید.

بررسی علل تغییر جهت بازار آهن در اواسط هفته

خوشبختانه در هفته اخیر بازار ارز با ثبات نسبی روبرو بود، در بازار آهن در ابتدای هفته میلگرد و تیرآهن کار خود را با کاهش و اصلاح قیمت شروع کردند. این اصلاح و کاهش قیمت تا روز دوشنبه ادامه دار بود که به دلیل سطح مقاومتی 10 هزار تومان و عرضه شمش برای رو...
355 بازدید
2:24
12 ماه پیش
توسط پشتیبان
0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
    0

    سوالات و نظرات کاربران

    اختیاری

    اشتراک گذاری

    تماس 03135155000 03135156000 0