پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ 99.07.08
2دقیقه مطالعه
پرسش و پاسخ 99.07.08
سلام ایا میلگرد ۱۶ خلیج فارس با میلگرد همدان شرکت راد متفاوت است؟ بله. میلگرد 16 خلیج فارس دارای وزن استاندارد می باشد در حالیکه میلگرد راد همدان سبک بار محسوب می شو...
پرسش و پاسخ 99.07.01
1دقیقه مطالعه
پرسش و پاسخ 99.07.01
من تیرآهن 14 قیمت مناسب برای مشهد می خواهم. کدام کارخانه ها را پیشنهاد می دهید؟ عموما ارائه قیمت محصول با توجه به پارامتر وزن ، قیمت و مسافت محاسبه می شود. در خصوص س...
پرسش پاسخ 99.06.25
1دقیقه مطالعه
پرسش و پاسخ 99.06.25
سلام من در اردبیل هستم 24 تن بار به صورت سایزهای مخلوط می خواهم کدام کارخانه را پیشنهاد میدهید؟ کارخانه های تولید کننده میلگرد ،قیمت و کیفیت متفاوتی دارند که با توجه...
پرسش و پاسخ 99/06/18
1دقیقه مطالعه
پرسش و پاسخ 99/06/18
شما هم می توانید پاسخ پرسش های خود را از تیم کارشناسان مرکزآهن بخواهید.منتظر نظرات ارزنده شما هستیم.  ...
پرسش و پاسخ 99/05/28
1دقیقه مطالعه
پرسش و پاسخ هفته پایانی مرداد99
شما هم می توانید پاسخ پرسش های خود را از تیم کارشناسان مرکزآهن بخواهید. منتظر نظرات ارزنده شما هستیم....
پرسش و پاسخ 99/05/14
1دقیقه مطالعه
پرسش و پاسخ 99/05/14
شما هم می توانید پاسخ پرسش های خود را از تیم کارشناسان مرکزآهن بخواهید. منتظر نظرات ارزنده شما هستیم.  ...
پرسش و پاسخ 99/04/31
1دقیقه مطالعه
پرسش و پاسخ 99/04/31
شما هم می توانید پاسخ پرسش های خود را از تیم کارشناسان مرکزآهن بخواهید. منتظر نظرات ارزنده شما هستیم....
تماس 03191009009 ( اصفهان) 0