قیمت پروفیل ساختمانی
16 کارخانه 348 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲:۱۲
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12639.2کارخانه اصفهان 18000
22649کارخانه اصفهان 18000
32631.5کارخانه اصفهان 18000
42615کارخانه اصفهان 18000
52623.2کارخانه اصفهان 18000
62625.3کارخانه اصفهان 18000
72631کارخانه اصفهان 18000
8265.7کارخانه اصفهان 18000
92622.6کارخانه اصفهان 18000
102626.4کارخانه اصفهان 18000
112634کارخانه اصفهان 18000
122615کارخانه اصفهان 18000
132615کارخانه اصفهان 18000
142618.8کارخانه اصفهان 18000
152617کارخانه اصفهان 18000
162615کارخانه اصفهان 18000
172617کارخانه اصفهان 18000
182618.9کارخانه اصفهان 18000
192622.5کارخانه اصفهان 18000
202626.4کارخانه اصفهان 18000
21269.42کارخانه اصفهان 18000
222611.2کارخانه اصفهان 18000
232615کارخانه اصفهان 18000
242611.2کارخانه اصفهان 18000
252613.2کارخانه اصفهان 18000
262615کارخانه اصفهان 18000
27265.7کارخانه اصفهان 18000
28266.6کارخانه اصفهان 18000
29267.5کارخانه اصفهان 18000
30269.4کارخانه اصفهان 18000
312613.2کارخانه اصفهان 18000
32267.5کارخانه اصفهان 18000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲:۱۲
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.2616.7کارخانه اصفهان تماس بگیرید
22.2616.7کارخانه اصفهان تماس بگیرید
32.2616.7کارخانه اصفهان تماس بگیرید
42.2624.9کارخانه اصفهان تماس بگیرید
52.2629کارخانه اصفهان تماس بگیرید
62.2620.7کارخانه اصفهان تماس بگیرید
72.2624.9کارخانه اصفهان تماس بگیرید
82.2629کارخانه اصفهان تماس بگیرید
92.2637.3کارخانه اصفهان تماس بگیرید
102.2614.5کارخانه اصفهان تماس بگیرید
112.2616.5کارخانه اصفهان تماس بگیرید
122.2618.6کارخانه اصفهان تماس بگیرید
132.2616.6کارخانه اصفهان تماس بگیرید
142.2618.7کارخانه اصفهان تماس بگیرید
152.2620.7کارخانه اصفهان تماس بگیرید
162.2614.4کارخانه اصفهان تماس بگیرید
172.268.3کارخانه اصفهان تماس بگیرید
182.2610.3کارخانه اصفهان تماس بگیرید
192.2612.5کارخانه اصفهان تماس بگیرید
202.2616.6کارخانه اصفهان تماس بگیرید
212.2612.4کارخانه اصفهان تماس بگیرید
222.266.2کارخانه اصفهان تماس بگیرید
232.267.2کارخانه اصفهان تماس بگیرید
242.268.2کارخانه اصفهان تماس بگیرید
252.2610.2کارخانه اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲:۱۲
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5618کارخانه اصفهان 17200
22.5618کارخانه اصفهان 17200
32.5628.3کارخانه اصفهان 17200
42.5633کارخانه اصفهان 17200
52.5642.4کارخانه اصفهان 17200
62.5623.2کارخانه اصفهان 17200
72.5625.3کارخانه اصفهان 17200
82.5618کارخانه اصفهان 17200
92.5621.2کارخانه اصفهان 17200
102.5623.5کارخانه اصفهان 17200
112.5628.3کارخانه اصفهان 17200
122.5633کارخانه اصفهان 17200
132.5623.5کارخانه اصفهان 17200
142.5614.2کارخانه اصفهان 17200
152.5616.5کارخانه اصفهان 17200
162.5618.9کارخانه اصفهان 17200
172.5621.2کارخانه اصفهان 17200
182.5618.9کارخانه اصفهان 17200
192.5616.5کارخانه اصفهان 17200
202.569.5کارخانه اصفهان 17200
212.5611.8کارخانه اصفهان 17200
222.5614.1کارخانه اصفهان 17200
232.5618.9کارخانه اصفهان 17200
242.569.4کارخانه اصفهان 17200
252.5611.8کارخانه اصفهان 17200
262.567کارخانه اصفهان 17200
272.568.3کارخانه اصفهان 17200
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲:۱۲
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
13668کارخانه اصفهان تماس بگیرید
23642.4کارخانه اصفهان تماس بگیرید
33651کارخانه اصفهان تماس بگیرید
43656.5کارخانه اصفهان تماس بگیرید
53662.2کارخانه اصفهان تماس بگیرید
63651کارخانه اصفهان تماس بگیرید
73634کارخانه اصفهان تماس بگیرید
83639.5کارخانه اصفهان تماس بگیرید
93645.2کارخانه اصفهان تماس بگیرید
103651کارخانه اصفهان تماس بگیرید
113639.5کارخانه اصفهان تماس بگیرید
123622.6کارخانه اصفهان تماس بگیرید
133628.3کارخانه اصفهان تماس بگیرید
143625.5کارخانه اصفهان تماس بگیرید
153628.3کارخانه اصفهان تماس بگیرید
163634کارخانه اصفهان تماس بگیرید
173639.5کارخانه اصفهان تماس بگیرید
183617کارخانه اصفهان تماس بگیرید
193619.8کارخانه اصفهان تماس بگیرید
203622.6کارخانه اصفهان تماس بگیرید
213619.8کارخانه اصفهان تماس بگیرید
223614.2کارخانه اصفهان تماس بگیرید
233617کارخانه اصفهان تماس بگیرید
243611.3کارخانه اصفهان تماس بگیرید
253614.2کارخانه اصفهان تماس بگیرید
263611.3کارخانه اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲:۱۲
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.56کارخانه اصفهان تماس بگیرید
21.56کارخانه اصفهان تماس بگیرید
31.56کارخانه اصفهان تماس بگیرید
41.56کارخانه اصفهان تماس بگیرید
51.56کارخانه اصفهان تماس بگیرید
61.56کارخانه اصفهان تماس بگیرید
71.56کارخانه اصفهان تماس بگیرید
81.56کارخانه اصفهان تماس بگیرید
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.5625.4کارخانه ساوه تماس بگیرید
21.5628.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
31.5622.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
41.5625.4کارخانه ساوه تماس بگیرید
51.5622.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
61.5619.7کارخانه ساوه تماس بگیرید
71.5625.4کارخانه ساوه تماس بگیرید
81.5619.7کارخانه ساوه تماس بگیرید
91.5616.9کارخانه ساوه تماس بگیرید
101.5615.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
111.5614.1کارخانه ساوه تماس بگیرید
121.5616.9کارخانه ساوه تماس بگیرید
131.5612.7کارخانه ساوه تماس بگیرید
141.5611.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
151.5612.7کارخانه ساوه تماس بگیرید
161.5614.1کارخانه ساوه تماس بگیرید
171.567.8کارخانه ساوه تماس بگیرید
181.5611.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
191.568.4کارخانه ساوه تماس بگیرید
201.569.8کارخانه ساوه تماس بگیرید
211.5611.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
221.567کارخانه ساوه تماس بگیرید
231.567کارخانه ساوه تماس بگیرید
241.565.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
251.567کارخانه ساوه تماس بگیرید
261.564.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
271.565کارخانه ساوه تماس بگیرید
281.565.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.5622.6کارخانه نیکان تماس بگیرید
21.5625.5کارخانه نیکان تماس بگیرید
31.5622.6کارخانه نیکان تماس بگیرید
41.5625.5کارخانه نیکان تماس بگیرید
51.5628.3کارخانه نیکان تماس بگیرید
61.5617کارخانه نیکان تماس بگیرید
71.5619.8کارخانه نیکان تماس بگیرید
81.5625.5کارخانه نیکان تماس بگیرید
91.5619.8کارخانه نیکان تماس بگیرید
101.5612.7کارخانه نیکان تماس بگیرید
111.5614.2کارخانه نیکان تماس بگیرید
121.5617کارخانه نیکان تماس بگیرید
131.5615.5کارخانه نیکان تماس بگیرید
141.5614.2کارخانه نیکان تماس بگیرید
151.568.5کارخانه نیکان تماس بگیرید
161.569.9کارخانه نیکان تماس بگیرید
171.5611.3کارخانه نیکان تماس بگیرید
181.5612.7کارخانه نیکان تماس بگیرید
191.5611.3کارخانه نیکان تماس بگیرید
201.565.7کارخانه نیکان تماس بگیرید
211.567کارخانه نیکان تماس بگیرید
221.568.5کارخانه نیکان تماس بگیرید
231.5611.3کارخانه نیکان تماس بگیرید
241.565کارخانه نیکان تماس بگیرید
251.565.7کارخانه نیکان تماس بگیرید
261.567کارخانه نیکان تماس بگیرید
271.567کارخانه نیکان تماس بگیرید
281.564.3کارخانه نیکان تماس بگیرید
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12629.8کارخانه ساوه 21200
22633.5کارخانه ساوه 21200
32637.2کارخانه ساوه 21200
42633.5کارخانه ساوه 21200
52626کارخانه ساوه 21200
62629.8کارخانه ساوه 21200
72633.5کارخانه ساوه 21200
82622.3کارخانه ساوه 21200
92620.5کارخانه ساوه 21200
102618.6کارخانه ساوه 21200
112622.3کارخانه ساوه 21200
122626کارخانه ساوه 21200
132614.9کارخانه ساوه 21200
142616.8کارخانه ساوه 21200
152614.9کارخانه ساوه 21200
162616.8کارخانه ساوه 21200
172618.6کارخانه ساوه 21200
182611.2کارخانه ساوه 21200
192615کارخانه ساوه 21200
202611.2کارخانه ساوه 21200
212613کارخانه ساوه 21200
22269.3کارخانه ساوه 21200
23267.5کارخانه ساوه 21200
24269.3کارخانه ساوه 21200
25267.5کارخانه ساوه 21200
26269.3کارخانه ساوه 21200
27266.5کارخانه ساوه 21200
281.565.6کارخانه ساوه 21200
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12630.2کارخانه نیکان 18000
22625.5کارخانه نیکان 18000
32637.7کارخانه نیکان 18000
42625.5کارخانه نیکان 18000
52634کارخانه نیکان 18000
62630.2کارخانه نیکان 18000
72625.5کارخانه نیکان 18000
82620.8کارخانه نیکان 18000
92618.9کارخانه نیکان 18000
102622.6کارخانه نیکان 18000
112634کارخانه نیکان 18000
122617کارخانه نیکان 18000
132615کارخانه نیکان 18000
142617کارخانه نیکان 18000
152618.9کارخانه نیکان 18000
162622.6کارخانه نیکان 18000
172611.3کارخانه نیکان 18000
182615کارخانه نیکان 18000
192611.3کارخانه نیکان 18000
202613.2کارخانه نیکان 18000
212615کارخانه نیکان 18000
22267.5کارخانه نیکان 18000
23269.5کارخانه نیکان 18000
24269.5کارخانه نیکان 18000
25267.5کارخانه نیکان 18000
26269.5کارخانه نیکان 18000
27265.7کارخانه نیکان 18000
28266.7کارخانه نیکان 18000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲:۱۴
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12633.2کارخانه یزد 18800
22622کارخانه یزد 18800
32625.7کارخانه یزد 18800
42629.5کارخانه یزد 18800
5268.9کارخانه یزد 18800
62610.7کارخانه یزد 18800
72614.5کارخانه یزد 18800
82618.2کارخانه یزد 18800
9267.2کارخانه یزد 18800
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5641.9کارخانه ساوه 20000
22.5637.2کارخانه ساوه 20000
32.5641.9کارخانه ساوه 20000
42.5647کارخانه ساوه 20000
52.5632.6کارخانه ساوه 20000
62.5641.9کارخانه ساوه 20000
72.5632.6کارخانه ساوه 20000
82.5637.2کارخانه ساوه 20000
92.5623.3کارخانه ساوه 20000
102.5628کارخانه ساوه 20000
112.5625.6کارخانه ساوه 20000
122.5623.3کارخانه ساوه 20000
132.5628کارخانه ساوه 20000
142.5618.6کارخانه ساوه 20000
152.5621کارخانه ساوه 20000
162.5618.6کارخانه ساوه 20000
172.5621کارخانه ساوه 20000
182.5614کارخانه ساوه 20000
192.5618.6کارخانه ساوه 20000
202.5614کارخانه ساوه 20000
212.5616.3کارخانه ساوه 20000
222.5611.6کارخانه ساوه 20000
232.569.3کارخانه ساوه 20000
242.5611.6کارخانه ساوه 20000
25268.2کارخانه ساوه 20000
262.569.3کارخانه ساوه 20000
272.5611.6کارخانه ساوه 20000
28267کارخانه ساوه 20000
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5641.9کارخانه نیکان 17000
22.5637.2کارخانه نیکان 17000
32.5641.9کارخانه نیکان 17000
42.5647کارخانه نیکان 17000
52.5628کارخانه نیکان 17000
62.5632.6کارخانه نیکان 17000
72.5641.9کارخانه نیکان 17000
82.5632.6کارخانه نیکان 17000
92.5637.2کارخانه نیکان 17000
102.5621کارخانه نیکان 17000
112.5623.3کارخانه نیکان 17000
122.5628کارخانه نیکان 17000
132.5625.6کارخانه نیکان 17000
142.5623.3کارخانه نیکان 17000
152.5616.3کارخانه نیکان 17000
162.5618.6کارخانه نیکان 17000
172.5621کارخانه نیکان 17000
182.5618.6کارخانه نیکان 17000
192.5614کارخانه نیکان 17000
202.5618.6کارخانه نیکان 17000
212.5614کارخانه نیکان 17000
222.569.3کارخانه نیکان 17000
232.5611.6کارخانه نیکان 17000
242.5611.6کارخانه نیکان 17000
252.569.3کارخانه نیکان 17000
262.5611.6کارخانه نیکان 17000
272.567کارخانه نیکان 17000
282.568.2کارخانه نیکان 17000
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5627.8کارخانه یزد 18800
22.5632.5کارخانه یزد 18800
32.5642کارخانه یزد 18800
42.569.1کارخانه یزد 18800
52.5618.4کارخانه یزد 18800
62.5623کارخانه یزد 18800
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
13650.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
23655.8کارخانه ساوه تماس بگیرید
33633.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
43629.8کارخانه ساوه تماس بگیرید
53639کارخانه ساوه تماس بگیرید
63644.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
73650.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
83644.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
93628کارخانه ساوه تماس بگیرید
103633.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
113639.1کارخانه ساوه تماس بگیرید
123650.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
133625.1کارخانه ساوه تماس بگیرید
143628کارخانه ساوه تماس بگیرید
153633.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
163630.7کارخانه ساوه تماس بگیرید
173619.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
183622.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
193625.1کارخانه ساوه تماس بگیرید
203622.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
213616.8کارخانه ساوه تماس بگیرید
222.5611.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
232.5614کارخانه ساوه تماس بگیرید
243616.7کارخانه ساوه تماس بگیرید
253622.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
262.5614کارخانه ساوه تماس بگیرید
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
14667کارخانه ساوه تماس بگیرید
24660کارخانه ساوه تماس بگیرید
34667کارخانه ساوه تماس بگیرید
44674.4کارخانه ساوه تماس بگیرید
54660کارخانه ساوه تماس بگیرید
64652.1کارخانه ساوه تماس بگیرید
74637.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
84644.7کارخانه ساوه تماس بگیرید
94652.1کارخانه ساوه تماس بگیرید
104667کارخانه ساوه تماس بگیرید
114633.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
124637.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
134644.7کارخانه ساوه تماس بگیرید
144641کارخانه ساوه تماس بگیرید
153629.8کارخانه ساوه تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲:۵۳
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
1269.4کارخانه اصفهان 18500
22611.3کارخانه اصفهان 18500
32611.3کارخانه اصفهان 18500
42615کارخانه اصفهان 18500
5265.65کارخانه اصفهان 18500
6267.53کارخانه اصفهان 18500
اشتراک گذاری
لینک های مفید