0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ارزیابی نوسانات قیمت میلگرد بازار جهانی 

به دنبال کاهش درخواست و کم شدن بهای شمش، قیمت آهن آلات و بهای میلگرد صادراتی سی آی اس هم هفته پیش کاهشی بود و  ۵ تا ۱۰ دلارکاهش داشته میلگرد ۵۰۵ تا ۵۱۵ دلار هرتن فوب ثبت شد. در بازار داخلی چین نیز قیمت آهن آلات روند صعودی داشته و قیمت میلگرد تا ۱۰ دلارافزایش داشته و به ۶۰۰ تا ۶۲۴ دلار هر تن درب کارخانه رسید که به دلیل محیط به وجود آمده از برنامه کم شدن تولید بود.

البته درخواست چندان رضایت بخش نیست و این روند افزایشی ادامه نخواهد داشت. از طرفی بهای پیشنهادی صادراتی ۶ دلار کاهش داشته ۵۲۳ دلار هر تن فوب به گوش رسیده است. البته بهای پیشنهادی خریداران از ۵۱۱ دلار هر تن فوب افزون نبود. قیمت آهن آلات در بازار داخلی ترکیه و در بخش میلگرد ۵۲۱ تا ۵۳۵ دلار هر تن درب کارخانه شده که نسبتا شبیه یک هفته پیش بود. شاید به زودی میلگرد ترکیه به ۵۰۱ تا ۵۰۵ دلار هر تن فوب برسد چون درخواست پایین است.

در بازار داخلی امریکا میلگرد ۵۶۱ دلار هر شورت تن جلوی کارخانه وپایدار بود. در بازار اروپا میلگرد تا ۱۴ یورو هر تن افت داشته ۵۴۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

تحلیل قیمت میلگرد در بازار ایران طی هفته گذشته

قیمت آهن آلات و بهای میلگرد در هفته پیش با نوسانات شدید مواجه بود. میانگین بهای سایز ۱۴ تا ۲۵ محصول ذوب آهن روز شنبه ۲۲۶۷۹ ریال بود به علت تعطیلی بازار در هفته گذشته درخواست به بازار فشار آورد و بهای میانگین تا پایان هفته به ۲۲۸۰۱ ریال رسید. متوسط بهای روهینا در دزفول روز شنبه ۲۱۹۰۱ ریال بود ولی تا پایان هفته به ۲۱۸۰۱ ریال رسید.

میانگین بهای تیراهن ۱۴ – ۱۶ – ۱۸ در اصفهان روز شنبه ۲۷۲۱۸ ریال بود ولی تا اخر هفته به ۲۷۱۵۱ ریال کم شد هفته پیش بازار با کاهش قیمت آهن آلات و رکود همراه بود و درخواست جدی دیده نمی شد انچه مغرض است اینکه درخواست انبارها به پایین تررسیده و بازار در حالت تعادل ارائه ودرخواست هر تغییری در هر کدام از این دوموضوع عیناً واکنش روی فاکتور دیگر را خواهد داشت.

در حال حاضر قیمت آهن آلات با آزمون های جدی روبروست که سال آینده نشان خواهد داد چون در سال آینده واحدهائی که درحین نصب هستند به تولید خواهند رسید از امروز مهندسان نگران چیدمان آهن آلات شده اند و به دنبال طرح جامع قیمت آهن آلات هستند ولی این طرح هم موفق نخواهد بود. ما باید قبول کنیم که راه های بیرون رفت از بحران اقتصادی است نه فنی مهندسی و برای این موضوع هم باید اقتصاد دانان به کمک بیایدند.

نوسانات قیمت ورق در بازار جهانی

هفته قبل قیمت آهن آلات و ورق صادراتی سی آی اس تا ۱۰ دلار کم شده است و به ۵۱۶ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه شده است. کمترین بهای ورق سی آی اس در امارات و آسیا دیده شده که به ترتیب ۵۴۶ تا ۵۵۰ دلار هر تن سی اف آر و ۵۱۶ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه است.

 در بازار داخلی امریکا ورق ۴ دلار پایین آمده و به ۶۰۷ دلار هر شورت تن جلوی کارخانه رسید.  بهای پیشنهادی وارداتی در ۵۵۶ دلار هر شورت تن سی آی اف ثبت شده بود. در بازار داخلی اروپا ورق در حدود ۵۳۹ یورو هر تن درب کارخانه ثابت بود.

در بازار داخلی چین بهای ورق کمتر از ۲ دلار رشد  داشته ۶۱۹ تا ۶۲۷ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. ورق گرم صادراتی سی آی اس نیز در راستای رشد قیمت آهن آلات در بازار داخلی تا ۱۰ دلار افت داشته و ۵۱۵ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه شد.

بهای ورق در بازار داخلی ترکیه ۵ تا ۱۰ دلار افت داشته به۵۶۵  تا ۵۶۵ دلار هر تن درب کارخانه رسید.

ارزیابی قیمت ورق در بازار ایران

ورق ضخامت ۲ میلیمتر رول در انزلی روز شنبه هر کیلو ۳۰۲۵  تومان پیشنهاد میشد ولی از روز یکشنبه روند کاهشی بها شروع شد تا آخر هفته که به ۲۹۷۵ تومان پایین آمد . علت کم شدن قیمت آهن آلات وارداتی زیاد ارائه همزمان آن توسط چند واردکننده بود میزان واردات مهر ماه ۳۴۷۸۱ تن بوده در حالیکه در ۲۰ روز اول آبان بیش از ۵۰ هزار تن از این کالا وارد شده است . ورق های ضخامت ۲٫۵ تا ۱۵ میلیمتر محصول مبارکه روز شنبه ۲۴۹۴۵ ریال بها داشت که تا پایان هفته به ۲۵۲۶۴ ریال رسید.

ورق ضخامت ۱۰ میلیمتر به بالا محصول اکسین روز شنبه ۲۲۹۳۹ ریال بها داشت و تا روز سه شنبه بازار در سکوت بود از روز چهارشنبه فروشنده ها دست از ارائه کشیدند و بها را تا حدود ۱۲۰ تومان هر کیلو افزایش یافت در صورتیکه خریداری نبود اعتقاد اکثر دست اندرکاران این است که این هیاهوست چون موجودی انبارها بالا است و مصرف محدود و کارخانه هم فعال. میانگین بهای ورق کاویان روز شنبه ۲۲۵۶۸ ریال بود که روز چهارشنبه به ۲۳۰۰۰ ریال رسید. این بالا رفتن قیمت آهن آلات به تبعیت از اوج گرفتن بهای اکسین بود.

تحلیل قیمت آهن آلات بازار داخلی

میانگین بهای ورق اول هفته ۳۲۳۶۴ ریال بود ولی بازار این کالا با رکود همراه بود وبهای روند کاهشی داشت مصرف پایین تر بود در حالیکه واردات این کالا طی ۲۰ روز آبان به ۳۹ هزار تن رسیده در حالیکه کل ورودی مهرماه ۳۳۱۳۴ تن بوده است از جهت دیگر محصولات مبارکه در بازار به زیاد یافت میشود. بالا رفتن بهای پایه ورق مبارکه در بورس و رسیدن آن به هر کیلو ۲۵۹۹۸ ریال همراه با بالا رفتن بهای پرمیوم ها آرام آرام به تعطیلی واحدهای جنبی که تغییر ضخامت این محصولات را میدادند سبب میشود.

در واقع مبارکه مثل مادری باشد که قسمت غذای فرزندانش را می خورد انعکاس این رفتار تا قبل از پایان سال واضح خواهد شد این هم مسئله دیگری است از مهندسان که به سر اقتصاد این کشور می آید و سیاست مدارها خوشحال از تراز نامه مبارکه و بی خیال از تعطیل شدن واحدهای جانبی. ورق گالوانیزه با بالا رفتن قیمت آهن آلات در حد ۲۵ تومان هر کیلو روبرو شد متوسط بهای روز شنبه ۳۸۱۱۷ ریال هر کیلو بود ولی با توجه به بالارفتن بهای محصولات کاشان و بالا رفتن بهای ارز بها روند افزایشی گرفت با اینکه موجودی کافی است و بازار فعالیت جدی ندارد.

 

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری