3.7/5
22رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

آشنایی با متره و برآورد انواع میلگرد ساختمان

یکی از اساسی ترین کارهایی که می بایست در ابتدا و انتها و در طول پروژه ها صورت بگیرد، انجام عملیات متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت می باشد. چنانچه بخواهیم روند اجرای عملیات فوق را مورد مطالعه قرار بدهیم می بایست به ترتیب زیر آن را بیان کنیم.

1 – تهیه متره و برآورد کارهای اجرایی بر اساس نقشه های تهیه شده توسط مهندسین مشاور و تایید شده کارفرما جهت تامین اعتبار توسط کارفرما و همچنین تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه توسط دستگاه مناقصه گذار

2 – تهیه متره و برآورد توسط مناقصه گران (پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه) و تهیه دفترچه و جداول تجزیه بها و ارائه پیشنهاد قیمت ( به دلیل اصرار کارفرمایان محترم جهت تخصیص بودجه تامین شده به پروژه تعریفی برای جلوگیری از برگشت بودجه علی الخصوص در طرح های عمرانی که اعتبار آن از محل بودجه های عمرانی تامین شده است و همچنین بعضا طرح های غیر عمرانی که اغلب طرح توسعه می باشند و کارفرمایان تلاش می نمایند که پروژه تعریفی را هرچه سریع تر به بهره برداری برسانند، موجب می گردد که مشاوران محترم در زمان بسیار کوتاه که از طرف کارفرمایان تعیین می گردد نسبت به تهیه برآورد اقدام نمایند که این تسریع موجب پائین آمدن دقت کار شده و احجام عملیات و نهایتا برآورد صحیحی از پروژه ها در اسناد مناقصه به دست مناقصه گران نرسد و در این حالت دو گزینه پیش رو وجود خواهد داشت، یکی اینکه به برآورد موجود در مناقصه اعتماد کرده و ریسک پیشنهاد قیمت را پذیرفت و گزینه دیگر اینکه یک تیم قوی نسبت به تهیه متره و برآورد دقیق و سپس ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نماید. از طرف دیگر در پروژه هایی که به صورت متر مربع زیر بنا تعریف می گردند و اخیرا متداول گشته است، اصلا مقادیر و احجام کار مشخص نبوده و مناقصه گران می بایست جهت تعیین قیمت دقیق پیشنهادی نسبت به تهیه متره و برآورد اقدام نمایند.)

متره و برآورد میلگرد

3 – تهیه متره و صورت وضعیت در طول پروژه

تهیه متره جهت برآورد مصالح موردنیاز اجرای کار در ابتدا و طول پروژه

انجام متره کارهای فلزی اعم از میلگرد و پروفیل های نورد شده جهت تهیه لیست های برش برای استفاده بهینه و جلوگیری از پرت مصالح

تهیه متره کارهای انجام شده به صورت موقت و تهیه صورت وضعیت های موقت در طول پروژه

تهیه متره کارهای انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

تهیه متره کارهای اتمام یافته و تهیه و تنظیم صورت مجالس و تهیه و تنظیم صورت وضعیت قطعی در انتهای پروژه

آموزش متره و برآورد میلگرد

واحد اندازه گیری برای کارهای فولادی با میلگرد، کیلوگرم است.

برای به دست آوردن وزن میلگرد از جداول استاندارد (جدول 1) که مشخصات فنی میلگردها در آن وجود دارد استفاده می شود.

در کارخانه معمولا هر شاخه میلگرد به طول 12 متر تولید می شود.

میلگردها عموما به سه نوع دسته بندی می شوند:

 • میلگرد ساده
 • میلگرد آجدار
 • میلگرد آجدار پیچیده

وزن مخصوص میلگرد * طول میلگرد * تعداد = وزن میلگرد

جدول زیر استاندارد میلگردهای ساختمانی را نمایش می دهد.

جدول محاسبه میلگرد

جدول 1

متره میلگرد فونداسیون

مثال: مقدار میلگردهای فونداسیون منفرد زیر را به دست آورد. (شرایط محیطی از نوع بسیار شدید)

محورهای A و B دارای شناژهای یکسان هستند. محورهای 1 و 2 دارای شناژهای یکسان هستند.

مثال متره میلگرد

مثال متره میلگرد

با توجه به اینکه شرایط محیطی بسیار شدید است بنابراین پوشش بتن 7.5 سانتی متر (برای شالوده ها) است.

متره میلگرد

نحوه محاسبه طول و تعداد آرماتورها

طول آرماتور Φ12 و Φ14

محاسبات میلگرد

تذکر : (۰۷۵/۰ = پوشش بتن) (۲۵/۰ = خم آرماتور)

طول خاموت Φ۱۰:

محاسبه تعداد میلگرد

طول خاموت = [ ( ۴۰ – ۲ (۷/۵)) × ۲] + [ ( ۶۰- ۲(۷/۵)) × ۲] + ۲(۱۰) = ۱۶۰ cm = 1/6 m

تذکر : ( ۵/۷ = پوشش بتن ) ( ۱۰cm = خم آرماتور)

طول خاموت Φ۸

محاسبه تعداد میلگرد

طول خاموت  = [ (۵۰ – ۲(۷/۵)) × ۲] + [ (۶۰ – ۲ (۷/۵)) × ۲] + ۲(۱۰) = ۱۸۰ cm = 1/8 m

تذکر : (۷/۵ = پوشش بتن) (  ۱۰ cm = خم آرماتور)

طول آرماتور Φ۱۶

محاسبات میلگرد

طول آرماتور = ۱٫۲ – ۲۰(۰/۰۷۵) + ۲ (۰/۲۵) = ۱/۵۵ m

تذکر: (  ۰/۰۷۵ m  = پوشش بتن) ( ۰/۲۵ m = خم آرماتور)

تعداد خاموت Φ۱۰:

[ (۶٫۴۰ – ۲(۰٫۰۷۵)) ÷ ۰٫۲] + ۱ = ۳۲

تذکر: (۰٫۰۷۵m = پوشش بتن) (۰٫۲m =  فواصل آرماتورها)

تعداد خاموت Φ۸

[ (۶٫۴ – ۲(۰٫۰۷۵)) ÷ ۰٫۱۵] + ۱ = ۴۳

تذکر: (۰٫۰۷۵m = پوشش بتن) (  ۰٫۱۵m = فواصل آرماتورها)

نکته مهم:

برای به دست آوردن تعداد آرماتور در یک فاصله مشخص، تعداد میلگرد در شمارش یکی بیشتر محاسبه می شود.

به طور مثال در طول مشخص ۵ متر اگر بخواهیم آرماتورهایی به فواصل ۲۰ سانتی متر از یکدیگر قرار دهیم، مطابق شکل زیر تعداد آرماتورها برابر است با:

((۵) ÷ ۰٫۰۲) + ۱ = ۲۶

محاسبه میلگرد فونداسیون

متره چیست ؟

متره عبارت است از محاسبه و اندازه گیری احجام عملیاتی که در یک پروژه اجرا شده یا قرار است اجرا شود.

مترور کیست؟

افرادی که محاسبات متره را انجام می دهند، مترور نامیده می شوند.

جدول ریز متره

محاسبات ریز متره در یک سری جداول خاص صورت می گیرد که به آن جدول ریز متره اطلاق می گردد. فرمت عمومی جدول ریز متره از دیرباز در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است که متعاقبا ارائه خواهد شد. لیکن این فرمت عمومی در برخی از موارد جوابگوی نحوه محاسبات نبوده و مترور می بایست ضمن اعمال تجربه و سلیقه جداول مورد نیاز را جهت محاسبات تهیه نموده و محاسبات مربوطه را در آن جداول درج نماید. به عنوان مثال برای تهیه لیستوفر میلگردها نمی توان از جدول عمومی ریز متره استفاده نمود و می بایست جدول خاص برای آن تنظیم نمود. نمونه جدول لیستوفر متعاقبا ارائه خواهد شد.

[vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”outline” message_box_color=”pink” icon_fontawesome=”fa fa-download”]

دریافت تمامی فرم های خام مورد نیاز متره و برآورد

[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

جدول خلاصه متره

عمدتا در انجام محاسبات ریز متره عملیات موجود در یک پروژه، برخی از فعالیت های مشابه وجود دارند که همگی آن ها را نمی توان در یک مرحله در جدول درج نمود. فرض کنید یک پروژه دارای چند زیر پروژه می باشد و این زیر پروژه ها دارای فعالیت های مشابه ولی با مقادیر متفاوت می باشند (به عنوان مثال در احداث یک شهرک مسکونی که در بلوک های تیپ A و B و C و D اجرا شده یا قرار است اجرا بشود) و یا این که به دلیل حجم زیاد محاسبات ریز متره جهت دسترسی سریع به احجام عملیات جداولی تنظیم می گردد که به آن جداول خلاصه متره اطلاق می گردد.

فهرست بها

مجموعه جداول بهای انجام عملیات عمومی در پروژه ها را فهرست بها می گویند. این جداول شامل کد اجزای عملیات (که به آن ردیف گفته می شود)، شرح اجرای عملیات، واحد محاسبه و بهای واحد انجام کار می باشد. کاربرد فهارس بها در تنظیم ریز متره، تعیین واحد محاسبه احجام عملیات می باشد. از شرح ردیف فهرست بها مشخص می گردد که بهای عملیات موردنظر از چه ردیفی قابل پرداخت است و بر اساس چه واحدی می بایست محاسبات ریز متره صورت بپذیرد.

به عنوان مثال عملیات پی کنی بر حسب متر مکعب، قالب بندی بر اساس متر مربع، کارهای فولادی با میلگرد (آرماتوربندی) و کارهای فلزی سنگین مثل ساخت و نصب تیرها و ستون ها و بادبندها و … براساس کیلوگرم و سایر عملیات براساس واحدهای مشخص شده در فهرست بها می بایست محاسبه و در جداول ریز متره منظور گردد.

فهارس بها در دو شکل زیر تنظیم گردیده و می گردد.

فهارس بهای واحد پایه

این فهارس توسط دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران و به صورت دوره ای (یک ساله) برای هر سال و در رشته های مختلف به شرح ذیل تدوین می گردد و از انتشارات سازمان مربوطه قابل تهیه است.

فهارس بهای هر رشته شامل فصول مختلف می باشد که هر یک از این فصول برای سلسله عملیات مشابه ولی با مشخصات متفاوت دسته بندی و تنظیم شده است.

به عنوان مثال برای رشته ابنیه برخی از فصول را نام می بریم:

عملیات تخریب، عملیات خاکی با دست، عملیات خاکی با ماشین، بتن درجا، کارهای فولادی سنگین، کارهای پلاستیکی، کارهای چوبی

البته این فهارس بها سابق بر این توسط دفتر امور فنی و تدوین معیارهای معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه و پس از آن توسط دفتر امور فنی و تدوین معیارهای معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم می گردید که پس از ادغام سازمان های مربوطه با نهاد ریاست جمهوری متولی این امر دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران گردید.

فهارس بهای واحد غیر پایه

در برخی از سازمان ها به دلیل حاکم بودن ضوابط خاص آن سازمان در پروژه ها، و همچنین وجود عملیات خاص در پروژه های مدنظر، خود آن سازمان اقدام به تهیه فهرست بها می نمایند که این فهارس، فهارس بهای واحد غیر پایه نامیده می شوند. این فهارس بها در زمان برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد توسط سازمان مربوطه در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.

صورت وضعیت – برگه مالی – خلاصه مالی

صورت وضعیت، گزارشی مالی است که از کلیه کارهای اجرا شده با استفاده از فهارس بهای منظم به قرارداد (پایه و یا غیر پایه) تهیه و ارائه می گردد. این گزارش شامل کلیه اطلاعات مربوط به ریزمتره ها، خلاصه متره ها می باشد که در جداول مالی درج می گردد. این جداول شامل ردیف پرداخت، شرح عملیات، واحد اندازه گیری عملیات، حجم عملیات اجرا شده، بهای واحد اجرای عملیات و بهای کل عملیات می باشد. این جداول برگه های مالی نامیده می شوند. برگه های مالی به صورت جداگانه برای هر فصل از فهرست بها تنظیم می گردد. نتیجه این برگه ها در جدولی وارد می شود که آن جدول خلاصه مالی نامیده می شود.

اطلاعات مربوط به ردیف پرداخت، شرح عملیات، واحد اندازه گیری عملیات، بهای واحد اجرای عملیات از فهرست بهای منظم به قرارداد و اطلاعات مربوط به حجم عملیات اجرا شده از جداول ریز متره و خلاصه متره وارد برگه های مالی می گردد.

[vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”outline” message_box_color=”pink” icon_fontawesome=”fa fa-download”]

نمونه برگ ریز متره

[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

ضرایب فهرست بهای

ضریب منطقه ای

قیمت های واحد برای انجام کار برای مقطع زمانی معین و مکان مشخص تهیه می شوند. قیمت های مندرج در فهرست بها، برای انجام کار در تهران محاسبه گردیده اند. برای اینکه قیمت های موجود در فهرست بها، عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ویژگی های محلی و منطقه ای و میزان برخوردار یا محروم بودن آن و چگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح، مناطق جغرافیایی ایران را به مناطق مختلف تقسیم نموده است و برای کارهای ساختمانی، تاسیسات برق و مکانیک، راه و باند و … به صورت جداگانه و متناسب با راحتی در منطقه، ضریبی به نام ” ضریب منطقه ” در نظر گرفته است که در برآورد هزینه کار ضرب می گردد. ضرایب منطقه ای مربوط به فهرست بها ابنیه، هر ساله به صورت پیوست شماره 4 فهرست بها منتشر می گردد.

ضریب طبقات

قیمت های درج شده در فهرست بها، برای انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف در نظر گرفته شده است. چنانچه کار در طبقات بالاتر از همکف و یا پایین تر از طبقه زیر همکف انجام شود؛ بابت هزینه حمل مصالح به طبقات مذکور و افت ناشی از حمل آن به طبقات و همچنین سختی اجرای کار، ضریبی به نام ضریب طبقات به شرح پیوست 2 فهرست بها تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات کار؛ منظور می شود.

ضریب ارتفاع

قیمت های درج شده در فهرست بها، برای انجام کار تا ارتفاع 3.5 متر در هر طبقه است. چنانچه کار در طبقه ای که ارتفاع آن بیش از 3.5 متر است انجام شود بابت سختی اجرای عملیات و حمل و افت مصالح ناشی از ارتفاع و همچنین اجرای داربست های لازم در داخل ساختمان؛ ضریب ارتفاع، براساس مندرجات پیوست 2 فهرست بها در نظر گرفته می شود و در برآورد هزینه اجرای عملیات کار؛ منظور می گردد. این ضریب به تمام اقلام کار آن طبقه از تراز کف طبقه مربوط تا تراز کف طبقه بالایی، به استثنای مصالح پایکار تعلق می گیرد. در صورتی که تغییراتی در حین کار در ارتفاع طبقه ایجاد شود (ارتفاع کم یا زیاد شود) به شرط اجرا شدن، فرمول مذکور یک بار دیگر برای طبقات مربوط بر اساس کار واقعی انجام شده محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می شود.

ضریب بالاسری

برای جبران هزینه های ناشی از مواردی همچون پرداخت مالیات، بیمه های اجتماعی کارمندان و کارگران؛ تهیه ضمانتنامه های مختلف، عوارض قانونی و لحاظ نمودن سود برای پیمانکار و … ضریب بالاسری را در نظر گرفته اند که به مبلغ کل برآورد اجرای کار اعمال می گردد. هزینه های بالاسری، به طور کلی به دو دسته هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار به شرح مندرجات پیوست شماره 3 فهرست بها تفکیک می شود.

ضریب بالاسری برای طرح های عمرانی برابر 30/1 در نظر گرفته شده است که در آن هزینه های بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه و همچنین عوارض شهرداری (برای پیمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی از محل طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آن ها در هزینه بالاسری منظور نشده است، لذا در صورت تغییر هریک از شرایط هزینه های مشروح در پیوست مربوط، بایستی ضریب بالاسری مجددا محاسبه و اعمال گردد.

ضریب پیشنهادی پیمانکار (ضریب پیمان)

در زمان برگزاری مناقصه، به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای عملیات، پیمانکاران واجد صلاحیت که دعوتنامه شرکت در مناقصه برای آنان ارسال شده است بر طبق ضوابط مربوط، باید مبلغ پیشنهادی خود برای انجام کار را به صورت یک مبلغ مقطوع اعلام نمایند. حاصل تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد اولیه هزینه انجام کار، ضریب پیشنهادی پیمانکار و یا ضریب پیمان نامیده می شود که در کلیه صورت وضعیت های موقت و قطعی اعمال می گردد. اگر عدد به دست آمده، کوچک تر از یک باشد، پیمانکار نسبت به برآورد اولیه، پیشنهاد تخفیف داده است. اگر عدد به دست آمده بزرگ تر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه؛ پیشنهاد افزایش داده است.

تعریف جامعی از ضریب تعدیل

اصولا با توجه به اینکه فهرست بها در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جدید تهیه می شود ( مثلا برای تعیین قیمت های فهرست بهای سال 88 انتهای سال 87 و ابتدای سال 88 در نظر گرفته می شود) ممکن است قیمت های در نظر گرفته شده در طول مدت سال شامل تغییراتی شوند که به شرایط اقتصادی کشور در آن زمان برمی گردد، از این رو سازمان برنامه ریزی سیاست جمهوری برای هر سه ماهه سال شاخص هایی مشخص می کند که بیانگر تغییرات (کاهش یا افزایش) قیمت های فهرست بها می باشد که این تغییرات با استفاده از شاخص مبنای پیمان (شاخص زمان عقد پیمان) و شاخص دوره انجام کار (قسمتی از کار که در یکی از دوره های سه ماهه سال انجام شده است) در قالب ضریب تعدیل ارائه می گردد که اگر نسبت شاخص دوره انجام کار به شاخص مبنای پیمان بیشتر از 1 گردد نشان دهنده افزایش قیمت می باشد و بالعکس

[vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”outline” message_box_color=”pink” icon_fontawesome=”fa fa-download”]

دانلود فهرست بها سال 98

[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

شاخص دوره کارکرد

شاخص دوره انجام کار است که از سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد و به صورت فصلی هر سه ماه یک بار با توجه به نرخ تورم اعلام می گردد. مدت کارکرد ممکن است در دو دوره سه ماهه باشد که در این موارد برای محاسبه ضریب تعدیل به نسبت هر مقدار روز از هر دوره سه ماهه به کل مدت کارکرد از هر دو شاخص های سه ماهه استفاده می کنیم.

شاخص دوره مبنا

شاخص زمان عقد قرارداد بوده که توسط سازمان برنامه بودجه اعلام شده است و در قراردادها فهرست بهای ملزم به قرارداد و شاخص ها ذکر می گردند. صورت وضعیت تعدیل به صورت جداگانه و مستقل نوشته می شود و معمولا به علت تاخیر در اعلام شاخص ها از طرف سازمان برنامه بودجه دیرتر از صورت وضعیت موقت نوشته می شود.

برآورد چیست

انجام محاسبات میزان مقادیر مصالح و میزان مقادیر ریالی یک پروژه را برآورد می نمایند. محاسبات مربوطه به میزان مقادیر مصالح، برآورد مصالح و محاسبات میزان مقادیر ریالی را برآورد ریالی می گویند.

قیمت جدید

به کارهایی که مقدار و بهایی برای آن ها در فهارس بها و مقادیر منضم به قرارداد پیش بینی نشده باشد قیمت جدید اطلاق می گردد.

متره

همان گونه که اشاره کردیم متره عبارت است از محاسبه و اندازه گیری احجام عملیاتی که در یک پروژه اجرا شده یا قرار است اجرا بشود

انجام عملیات متره نیازمند اسناد و مدارک زیر می باشد:

1 – یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم

2 – جداول ریزمتره و لیستوفر و خلاصه متره

3 – فهرست مقادیر و فهرست بها منضم به قرار داد

4 – اولین قدم در انجام متره مطالعه دقیق نقشه های اجرایی و تعیین دقیق نوع فعالیت و واحد اندازه گیری آن می باشد. عمدتا نوع فعالیت و واحد اندازه گیری آن از فهرست مقادیر و یا فهرست بهای منضم به قرارداد تعیین می گردد.

5 – واحدهای اندازه گیری عملیات اغلب به صورت زیر در فهارس بها تعریف شده اند.

واحدهای حجمی: متر مکعب، مانند احجام عملیات پی کنی، احجام عملیات بتن ریزی و … دسیمتر مکعب؛ مانند قالب بندی درزهای انبساط و پرکردن درز کف سازی های بتنی با ماسه و آسفالت

واحدهای سطحی: متر مربع؛ مانند سطوح قالب بندی، سطوح گچکاری، سطوح پلاستر سیمان، سطوح کاشی و سرامیک، سطوح موزائیک، سطوح عایق کاری، سطوح رنگ آمیزی و …

واحدهای طولی: متر، متر طول، مانند طول قرنیزها، تعبیه شیار یا چفت در سنگ ها، تعبیه شیار در بتن و دیوار، طول جوش ها، تهیه و نصب آب بندها (واتر استاپ)، مقدار سیم ها و کابل ها، لوله ها، کابینت آشپزخانه و …

واحدهای وزنی: کیلوگرم، مانند آرماتوربندی، کارهای فلزی از قبیل ساخت و نصب تیرها و ستون ها و بادبندها و ساخت و نصب در و پنجره فلزی آهنی یا آلومینیومی

واحدهای شمارشی: عدد، دستگاه و … مانند تعداد شیرآلات و لوازم بهداشتی ساختمان، تعداد چراغ ها، دستگاه های هواساز، دستگاه های مولد برق، کولر و آبگرمکن

واحدهای ترکیبی: متر مکعب کیلومتر، تن کیلومتر و از این قبیل مانند حمل مواد حاصل از عملیات خاکی و حمل و نقل آهن آلات و سیمان

قدم بعدی اندازه گیری و وارد کردن اطلاعات با آدرس دقیق از روی نقشه های اجرایی در فرم های ریز متره و یا لیستوفر (برای کارهای فلزی) می باشد. بعد از وارد کردن اطلاعات محاسبات مربوطه را انجام می دهیم.

3.7/5
22رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
0

سوالات و نظرات کاربران

اختیاری

اشتراک گذاری

تماس 03135155000 03135156000 0