4/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

افزایش قیمت میلگرد و سیم مفتولی صادراتی کشور ترکیه

قیمت میلگرد و  قیمت سیم مفتولی صادراتی کشور ترکیه در حال افزایش می باشد. به گفته منابع خبری علت این امر افزایش قیمت شمش و قراضه آهنی بوده است. این امر سبب بازیابی میزان تقاضا طی هفته گذشته گشته است. ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت میلگرد صادراتی به خارج از کشور ترکیه به میزان 520-515 دلار به ازای هر تن تا روز پنج شنبه مورخ 10 ماه اوت بوده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان 520-500 دلار به ازای هر تن اعلام شده بود. همان طور که مشاهده می شود قیمت میلگرد صادراتی کشور ترکیه نسبت به قیمت هفته گذشته افزایش یافته است.

به گفته منابع خبری کارخانجات تولید فولاد در کشور ترکیه در تلاشند قیمت محصولات صادراتی خود را روزانه افزایش دهند که علت این امر افزایش روزانه قیمت قراضه آهنی طی هفته گذشته بوده است. شنیده شده است که برخی از کارخانجات قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان 540-520 دلار به ازای هر تن نیز پیشنهاد داده اند. در نهایت اخبار رسیده حاکی از آن است که یکی از کارخانجات تولید فولاد واقع در کشور ترکیه 50000 تن میلگرد تولیدی خود را به مبلغ 515 دلار به ازای هر تن به جنوب شرقی آسیا به فروش رسانده است.

آهن آنلاین اصفهان آهن مرکز خرید و فروش آهن آلات میلگرد

به گفته یکی از منابع خبری ترکیه گمانه زنی ها حاکی از آن است که فروش محصولات به جنوب شرقی آسیا مجددا آغاز شده است و کارخانه ای واقع در منطقه مرمره 50000 تن میلگرد به جنوب شرقی آسیا به فروش رسانده است. این معاملات نشاند دهنده بازیابی در میزان تقاضا می باشد و انتظار می رود که قیمت ها افزایش بیشتری یابد. با این حال روند صعودی قیمت ها ادامه خواهد یافت و شاهد افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی به خصوص در ماه سپتامبر خواهیم بود. هم چنین به گفته منابع خبری قیمت سیم مفتولی صادراتی کشور ترکیه نیز طی هفته گذشته افزایش یافته است.

ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت سیم مفتولی صادراتی به خارج از کشور ترکیه 550-540 دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت 540-530 دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است. تولیدکنندگان سیم مفتولی در کشور ترکیه قیمت پیشنهادی این محصول را به میزان 560-550 دلاربه ازای هر تن اعلام کرده اند در حالی که پیشنهادات شنیده شده در مناقصات به میزان 540 دلار به ازای هر تن بوده است.

اخبار رسیده حاکی از آن است که یکی از کارخانجات تولیدکننده فولاد واقع در کشور ترکیه 20000 تن سیم مفتولی به قیمت 595-560 دلار به ازای هر تن به کشور هلند فروخته است اما این قرارداد در زمان انتشار هنوز مورد تایید نبوده است. بنابراین قیمت میلگرد و سیم مفتولی صادراتی ترکیه در حال افزایش بوده و به نظر می رسد با فرارسیدن ماه سپتامبر شاهد افزایش بیشتری نیز باشیم.

افزایش قیمت میلگرد کشور مصر به دنبال افزایش تقاضا

طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن در تاریخ 10 ماه اوت قیمت میلگرد و  شمش وارداتی  تولید داخلی کشور مصر طی هفته گذشته افزایش یافته است که علت این امر افزایش تقاضا برای هر دو محصول بوده است. به گفته منابع خبری قیمت پیشنهادی شمش وارداتی از کشورهای مستقل اتحادیه ای به کشور مصر 510 دلار به ازای هر تن بوده است. هم چنین این منابع بیان کرده اند که این قیمت پیشتهادی یک قیمت قابل اجرا برای کشور مصر می باشد.

ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت شمش وارداتی به کشور مصر به میزان 510-509 دلار به ازای هر تن تا روز پنج شنبه مورخ 10 ماه اوت بوده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان 470-460 دلار به ازای هر تن بوده است و طی این هفته شاهد افزایش قیمت این محصول بوده ایم. هم چنین طی هفته گذشته تولیدکنندگان داخلی میلگرد ترکیه نیز قیمت های جدیدی را پیشنهاد داده اند. به گفته منابع خبری بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور مصر، کارخانه Ezz، در حال حاضر قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان 621 دلار به ازای هر تن (شامل 14 درصد مالیات بر ارزش افزوده) اعلام کرده است.

قیمت روز میلگرد اصفهان

این در حالی است که قیمت پیشنهادی این محصول طی هفته گذشته به میزان 594 دلار به ازای هر تن بوده است و طی این هفته شاهد افزایش قیمت میلگرد پیشنهادی این کارخانه بوده ایم. هم چنین کارخانه تولید فولاد Beshay نیز قیمت میلگرد پیشنهادی خود را به میزان 629 دلار به ازای هر تن (شامل 14 درصد مالیات بر ارزش افزوده) اعلام کرده است در حالی که قیمت پیشنهادی این کارخانه طی هفته گذشته به میزان 608 دلار به ازای هر تن بوده است.

ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت میلگرد تولید داخلی کشور مصر نیز تا روز پنج شنبه مورخ 10 ماه اوت به میزان 629-621 دلار به ازای هر تن (شامل 14 درصد مالیات بر ارزش افزوده) بوده است که نسبت به قیمت 608-594 دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

افزایش قیمت محصولات فولاد بلند چین از اواسط ماه اوت

طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن در تاریخ 11 ماه اوت کارخانه بزرگ تولید فولاد چین در نظر دارد قیمت محصولات فولاد بلند خود را  از اواسط ماه اوت افزایش دهد. این کارخانه تصمیم دارد میلگرد تولیدی خود را طی روزهای 20-11 ماه اوت به قیمت 636 دلار به ازای هر تن به فروش برساند.

این قیمت به میزان 37 دلار به ازای هر تن نسبت به قیمت پیشنهادی قبلی این کارخانه افزایش یافته است. افزایش مداوم قیمت ها در بازار چین از مهم ترین دلایل افزایش قیمت محصولات فولاد بلند این کشور می باشد. بایگانی متال بولتن نشان می دهد که قیمت میلگرد در شرق چین از 31 ماه ژوئیه تا 10 ماه اوت به میزان 39 دلار به ازای هر تن افزایش یافته است و به میزان 611-603 دلار به ازای هر تن رسیده است.

افزایش قیمت میلگرد و سیم مفتولی صادراتی کشور ترکیه

طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن در تاریخ 10 ماه اوت، قیمت میلگرد و سیم مفتولی صادراتی کشور ترکیه در حال افزایش می باشد. به گفته منابع خبری علت این امر افزایش قیمت شمش و قراضه آهنی بوده است. این امر سبب بازیابی میزان تقاضا طی هفته گذشته گشته است. ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت میلگرد صادراتی به خارج از کشور ترکیه به میزان 520-515 دلار به ازای هر تن تا روز پنج شنبه مورخ 10 ماه اوت بوده است.

این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان 520-500 دلار به ازای هر تن اعلام شده بود. همان طور که مشاهده می شود قیمت میلگرد صادراتی کشور ترکیه نسبت به قیمت هفته گذشته افزایش یافته است. به گفته منابع خبری کارخانجات تولید فولاد در کشور ترکیه در تلاشند قیمت محصولات صادراتی خود را روزانه افزایش دهند که علت این امر افزایش روزانه قیمت قراضه آهنی طی هفته گذشته بوده است.

خرید و فروش سیم مفتولی

شنیده شده است که برخی از کارخانجات قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان 540-520 دلار به ازای هر تن نیز پیشنهاد داده اند. در نهایت اخبار رسیده حاکی از آن است که یکی از کارخانجات تولید فولاد واقع در کشور ترکیه 50000 تن میلگرد تولیدی خود را به مبلغ 515 دلار به ازای هر تن به جنوب شرقی آسیا به فروش رسانده است. به گفته یکی از منابع خبری ترکیه گمانه زنی ها حاکی از آن است که فروش محصولات به جنوب شرقی آسیا مجددا آغاز شده است و کارخانه ای واقع در منطقه مرمره 50000 تن میلگرد به جنوب شرقی آسیا به فروش رسانده است.

این معاملات نشاند دهنده بازیابی در میزان تقاضا می باشد و انتظار می رود که قیمت ها افزایش بیشتری یابد. با این حال روند صعودی قیمت ها ادامه خواهد یافت و شاهد افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی به خصوص در ماه سپتامبر خواهیم بود. هم چنین به گفته منابع خبری قیمت سیم مفتولی صادراتی کشور ترکیه نیز طی هفته گذشته افزایش یافته است. ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت سیم مفتولی صادراتی به خارج از کشور ترکیه 550-540 دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت 540-530 دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

تولیدکنندگان سیم مفتولی در کشور ترکیه قیمت پیشنهادی این محصول را به میزان 560-550 دلاربه ازای هر تن اعلام کرده اند در حالی که پیشنهادات شنیده شده در مناقصات به میزان 540 دلار به ازای هر تن بوده است. اخبار رسیده حاکی از آن است که یکی از کارخانجات تولیدکننده فولاد واقع در کشور ترکیه 20000 تن سیم مفتولی به قیمت 595-560 دلار به ازای هر تن به کشور هلند فروخته است اما این قرارداد در زمان انتشار هنوز مورد تایید نبوده است. بنابراین قیمت میلگرد و سیم مفتولی صادراتی ترکیه در حال افزایش بوده و به نظر می رسد با فرارسیدن ماه سپتامبر شاهد افزایش بیشتری نیز باشیم.

افزایش قیمت میلگرد کشور مصر به دنبال افزایش تقاضا

طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن در تاریخ 10 ماه اوت قیمت شمش وارداتی و میلگرد تولید داخلی کشور مصر طی هفته گذشته افزایش یافته است که علت این امر افزایش تقاضا برای هر دو محصول بوده است. به گفته منابع خبری قیمت پیشنهادی شمش وارداتی از کشورهای مستقل اتحادیه ای به کشور مصر 510 دلار به ازای هر تن بوده است. هم چنین این منابع بیان کرده اند که این قیمت پیشتهادی یک قیمت قابل اجرا برای کشور مصر می باشد.

ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت شمش وارداتی به کشور مصر به میزان 510-509 دلار به ازای هر تن تا روز پنج شنبه مورخ 10 ماه اوت بوده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان 470-460 دلار به ازای هر تن بوده است و طی این هفته شاهد افزایش قیمت این محصول بوده ایم. هم چنین طی هفته گذشته تولیدکنندگان داخلی میلگرد ترکیه نیز قیمت های جدیدی را پیشنهاد داده اند. به گفته منابع خبری بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور مصر، کارخانه Ezz، در حال حاضر قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان 621 دلار به ازای هر تن (شامل 14 درصد مالیات بر ارزش افزوده) اعلام کرده است.

این در حالی است که قیمت پیشنهادی این محصول طی هفته گذشته به میزان 594 دلار به ازای هر تن بوده است و طی این هفته شاهد افزایش قیمت میلگرد پیشنهادی این کارخانه بوده ایم. هم چنین کارخانه تولید فولاد Beshay نیز قیمت میلگرد پیشنهادی خود را به میزان 629 دلار به ازای هر تن (شامل 14 درصد مالیات بر ارزش افزوده) اعلام کرده است در حالی که قیمت پیشنهادی این کارخانه طی هفته گذشته به میزان 608 دلار به ازای هر تن بوده است. ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت میلگرد تولید داخلی کشور مصر نیز تا روز پنج شنبه مورخ 10 ماه اوت به میزان 629-621 دلار به ازای هر تن (شامل 14 درصد مالیات بر ارزش افزوده) بوده است که نسبت به قیمت 608-594 دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

ارزیابی بازار آهن آلات

افزایش قیمت محصولات فولاد بلند چین از اواسط ماه اوت

طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن در تاریخ 11 ماه اوت کارخانه بزرگ تولید فولاد چین در نظر دارد قیمت محصولات فولاد بلند خود را  از اواسط ماه اوت افزایش دهد. این کارخانه تصمیم دارد میلگرد تولیدی خود را طی روزهای 20-11 ماه اوت به قیمت 636 دلار به ازای هر تن به فروش برساند. این قیمت به میزان 37 دلار به ازای هر تن نسبت به قیمت پیشنهادی قبلی این کارخانه افزایش یافته است.

افزایش مداوم قیمت ها در بازار چین از مهم ترین دلایل افزایش قیمت محصولات فولاد بلند این کشور می باشد. بایگانی متال بولتن نشان می دهد که قیمت میلگرد در شرق چین از 31 ماه ژوئیه تا 10 ماه اوت به میزان 39 دلار به ازای هر تن افزایش یافته است و به میزان 611-603 دلار به ازای هر تن رسیده است.

 

خبرهای مرتبط:

رونق بازار آهن ایران,ارزیابی هفتگی قیمت میلگرد,قیمت مقاطع بازار ایران در هفته اول مرداد ماه

4/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0